Обавеза анкетирања

Пет, 14. Мај, 2021. у 14:54

На основу одлуке Комисије за обезбеђење квалитета Електронског факултета, сви студенти су у обавези да учествују у процесу анкетирања у циљу подизања квалитета наставе и унапређења резултата студирања.

За време трајања анкетирања, остале опције СИП-а нису доступне све док не комплетирате процес анкетирања.

Студенти могу приступити попуњавању упитникa за вредновање свих предмета које слушају први пут у семестру или одустати од учешћа у вредновању избором опције на почетку упитника.