Он-лајн попуњавање анкета

Чет, 14. Дец, 2017. у 11:05

Почев од школске 2017/2018. године, анкете о самовредовању наставног процеса ће се, уместо на папиру, попуњавати он-лајн, дакле преко рачунара, таблета, телефона и сличних уређаја.

Сви студенти су у обавези да учествују у процесу анкетирања у циљу подизања квалитета наставе и унапређења резултата студирања.

Анкета се попуњава преко СИП портала, али је потпуно анонимна и нигде се не памти веза између попуњене анкете и СИП корисника, тј. студента. Само се памти информација да ли је студент попунио анкету и то једино из разлога да не би могао да је попуни два пута.

Сам процес анкетирања је једноставан.

Улогујете се на СИП портал, у левом менију одаберете Анкету:

...и отвара Вам се страна са анкетом.

Анкету треба да попуните за сваки од предмета који слушате у текућем семестру.

У наставку је детаљно описан поступак попуњавања анкете за студенте основних и мастер академских студија.

На почетку анкете бирате предмет, наставника и асистента.

Затим унесете Вашу слободну процену о томе колико сте редовно похађали наставу из тог предмета.

У другом делу анкете вреднујете на скали од 1 до 5 колико се слажете са наведеним исказима, и то тако што са 1 исказујете потпуно неслагање са исказом, а са 5 максимално слагање.

Искази су груписани у 4 категорије и тичу се:

  • квалитета наставе,
  • квалитета наставног материјала,
  • објективности оцењивања и
  • квалитета наставног особља.

За сваку од група исказа можете да оставите коментар, а на крају анкете имате опцију и да сами додате неко питање које сматрате важним. За разлику од осталих поља, која су обавезна, коментари су опциони.

Кликом на дугме „Сачувај“ снимате унете податке, тј. анкету.

Систем ће Вас упозорити уколико сте неко од обавезних поља заборавите да попуните и маркираће то поље црвеном бојом.

Уколико сте попунили сва обавезна поља, систем Вас води на нову анкету, коју попуњавате за наредни предмет. Приметићете у листи предмета да је предмет за који сте већ попунили анкету маркиран бледом бојом и да га је немогуће изабрати.

Систем ће Вас водити на нове анкете све док не попуните анкете за све предмете из семестра. Овај процес не морате да завршите одједном, већ је могуће, на пример, да део анкета попуните једног дана, а преостале другог дана.

Све примедбе у вези спровођења анкетирања можете упутити Студентском парламенту (СПЕФ), и то на и-мејл spef@elfak.ni.ac.rs, путем телефона (529-633) или однети лично у њихове просторије.

Уколико имате неких техничких проблема са приступом СИП-у или анкетама, обратите се Рачунарско-информационом центру на и-мејл: admin@elfak.rs