План наставе и испита на мастер академским студијама у школској 2023/2024. години

Пон, 20. Нов, 2023. у 9:36

Овим Планом извођења наставе утврђује се врeме остваривања наставних активности на Мастер академским студијама, на свим студијским програмима, у току школске 2023/2024. године и време и трајање испитних рокова на Факултету.

У прилогу овог документа је Календар активности за школску 2023/2024. годину који је припремљен на основу овог плана.

НАСТАВА

Настава у школској 2023/2024. години одвија се у два семестра:

 • Јесењи семестар почиње 30. 10. 2023., а завршава се 2. 2. 2024. године.
 • Пролећни семестар почиње 4. 3. 2024., а завршава се 7. 6. 2024. године.
 • Студенти имају паузу (распуст) у периоду од 22. 7. 2024. до 16. 8. 2024.

Наставне активности, празници и нерадни дани су:

 • Овера јесењег и упис пролећног семестра је у периоду од 5. 2. 2024. до 1. 3. 2024. године.
 • Субота, 02.12.2023. године је радна (део испитног рока Децембар).
 • Недеља од 25. 3. 2024. до 29. 3. 2024. није наставна недеља, предвиђена је за испитни рок Април.
 • Државни празници и нерадни дани су:
 • 11. 11. 2023. године (субота).
 • 1. 1. 2024. (понедељак, нерадни дан), 2. 1. 2024. (уторак, нерадни дан) и 7. 1. 2024. године (недеља).
 • 15. 2. 2024. (четвртак, нерадни дан) и 16. 2. 2024. године (петак, нерадни дан).
 • од 1. 5. 2024. до 6. 5. 2024. (нерадни дани: среда, 1. 5. 2024, четвртак, 2. 5. 2024, петак, 3. 5. 2024. и понедељак, 6. 5. 2024.)
 • Упис године планиран је у периоду од 16. 9. 2024. до 25. 10. 2024. године.

ИСПИТНИ РОКОВИ

У складу са Статутом Факултета, организују се испити у испитним роковима: децембарски, јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. У јунском испитном року студент има могућност полагања испита два пута (Јун и Јун 2).

 • Децембарски испитни рок одржава се 1. 12. 2023. (поподне), 2. 12. 2023. и 4. 12. 2023. (поподне). Пријава испита од 20. 11. 2023. до 27. 11. 2023. године.
 • Јануарски испитни рок одржава се од 5. 2. 2024. до 1. 3. 2024. године. Пријава испита од 25. 12. 2023. до 30. 1. 2024. године.
 • Априлски испитни рок одржава се од 25. 3. 2024. до 29. 3. 2024. године. У току овог испитног рока неће се изводити настава. Пријава испита је од 11. 3. 2024. до 19. 3. 2024. године.
 • Јунски испитни рок се одржава се од 10. 6. 2024. до 12. 7.2024. године (три недеље за писмене делове испита, након недељу дана паузе, друго полагање испита у периоду од 8. 7. 2024. до 12. 7. 2024). Пријава испита је од 13. 5. 2024. до 4. 6. 2024. године, односно за друго полагање пријаве су од 24. 6. 2024. до 3. 7. 2024.
 • Септембарски испитни рок одржава се од 19. 8. 2024. до 30. 8. 2024. године. Пријава испита је од 8. 7. 2024. до 14. 8. 2024. године.
 • Октобарски испитни рок одржава се од 9. 9. 2024. до 20. 9. 2024. године. Пријава испита је од 30. 8. 2024. до  4. 9. 2024. године.