Oверa семестра на МАС

Сре, 6. Феб, 2019. у 12:38

Oвера јесењег и упис пролећног семестра за студенте мастер академских студија обавиће се у периоду од 11. до 18.02.2019. године.

Потребна документација:

  •  списак изборних предмета за пролећни семестар (налази се на сип-у)
  • семестрална уплата од 1.000 динара (жиро рачун 840-1721666-89 са позивом на број 74-5823-2018 (модел 97))

Oбавезно написати број индекса на уплатници и на списку изборних предмета.

Студенти који су редовно похађали наставу и вежбе могу списак изборних премета са прикаченим уплатницама убацити у означену кутију која се налази поред шалтера службе за студентска питања у периоду од 11.02. до 18.02.2019. године.

Студенти који нису похађали наставу и лабораторијске вежбе треба да при овери семестра поднесу и захтев са накнадом за неодрађене вежбе на шалтеру службе за студентска питања.