Електронска овера јесењег и упис пролећног семестра у школској 2022/2023. години за студенте МАС

Чет, 12. Јан, 2023. у 14:22

1. Овера јесењег и упис пролећног семестра обављају се он-лајн преко СИП портала за студенте мастер академских студија - студијски програми: Електроенергетика, Електроника и микросистеми, Комуникације и информационе технологије, Рачунарство и информатика и Управљање системима.
Да би самофинансирајући студент могао да овери јесењи и упише пролећни семестар, потребно је да плаћа школарину по утврђеној динамици и да је претходно подигао документацију након уписа у школску годину (индекс, уговор или решења).
Електронска овера јесењег и упис пролећног семестра је у периоду од 06. 02. до 03. 03. 2023. године.
Детаљна упуства
за он-лајн оверу семестра имате у чланку Упутство за он-лајн оверу семестра.

2. Овера јесењег и упис пролећног семестра за студенте мастер академских студија - студијски програм Вештачка интелигенција и машинско учење је у периоду од 06. 03. до 10. 03. 2023. године и врши се достављањем потврде о уплати на шалтер Службе за студентска питања или на мејл ivana.spasic@elfak.ni.ac.rs. Уплата од 1.000,00 динара се врши на рачун факултета 840-1721666-89 без позива на број. За сврху уплате потребно је написати: Овера семестра, број индекса.

Након истека рока могуће је оверити јесењи и уписати пролећни семестар искључиво на шалтеру Службе за студентска питања уз плаћање 1.000 динара за семестралну уплату и накнаде од 3.500 динара због кашњења (сходно Одлуци о накнадама за пружање услуга из образовне делатности Електронског факултета у Нишу).