Презентације за предмете са Катедре за математику

Чет, 19. Мар, 2020. у 9:03

Презентације за предмете са Катедре за математику налазе се на moodle платформи (https://moodle.elfak.ni.ac.rs/)у оквиру области Математика за све предмете осим за:

Теорију графова (IV семестар РИ) чија се презентација налази на cs moodle платформи
Катедре за рачунарство (https://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/)