Стипендије компаније Металац

Пон, 21. Окт, 2019. у 14:51

Компанија МЕТАЛАЦ а.д. из Горњег Милановца објављује

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Уколико сте вредан и амбициозан студент:

  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА Универзитета у Београду,
  • ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Универзитета у Нишу или
  • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА у Новом Саду

и уколико сте спремни на учење и усавршавање и након завршених студија, а имате жељу да своје професионалне циљеве остварите у једном од друштава компаније МЕТАЛАЦ а.д., позивамо Вас да учествујете у додели стипендије за студента:

  • III године студија у износу од 23.000 динара или
  • IV године студија у износу од 28.000 динара.

Смерови: електроника, електротехника, енергетика.

Пријаве са биографијом, потврдом факултета о уписаној години студија и положеним испитима, достављају се најкасније до 31. октобра 2019. године на и-мејл адресу:

stipendije@metalac.com

или поштом на адресу

МЕТАЛАЦ а.д.

Служба за људске ресурсе и правне послове

Кнеза Александра 212

32 300 Горњи Милановац