Најава исплате прве и друге рате студентских стипендија и кредита

Чет, 28. Јан, 2021. у 11:34

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије најавило је исплату прве и друге месечне рате студентских стипендија и кредита, са почетком од 29. 01.2021. године.

Примерак исплатне листе за одобрене студентске кредите и за одобрене студентске стипендије можете погледати на линковима испод.

Кредит – пдф

Стипендија – пдф

Средства ће бити уплаћена на отворене текуће рачуне корисника у Уникредит банци.

Студенти који су први пут добили кредит, а нису доставили меницу, образац број 6 и очитану личну карту жиранта од 2. фебруара 2021. године документацију достављају сваког радног дана у периодуод 9 до 13 сати директно на Универзитет, у канцеларију број 28 (улаз за Универзитетску библиотеку, са стране кеја).

Менице морају бити уредне, неоштећене и попуњене према упутству са полеђине Обрасца бр. 6.

Корисници кредита могу сами доставити потребну документацију, те није неопходан долазак жираната на Факултет.