Конкурс за стипендију Фондације за студије наука и уметности из области електротехничких наука

Пон, 15. Апр, 2019. у 8:42

Фондација за студије наука и уметности, која делује при Српској академији наука и уметности, позива кандидате да се пријаве на конкурс за стипендију Фондације из области електротехничких наука. На конкурс се могу јавити студенти II, III, IV или V године студија чији је просек оцена најмање 9 (девет). Месечни износ стипендије је 20.000,00 динара бруто.

Предлоге за стипендију могу подносити појединци, научне и просветне установе, у року од тридесет дана од дана објављивања огласа.

Уз пријаву на конкурс доставити: биoграфију кандидата и уверење факултета о положеним испитима.

Предлоге доставити на адресу:

Фондација за студије наука и уметности, Српска академија наука и уметности

Кнезa Михаила 35

11000 Београд

са назнаком: за конкурс Фондације.

Конкурс се затвара 02. маја 2019. године.

Важна напомена: Студенти који су већ корисници других стипендија имају права да се пријаве на конкурс за стипендију Фондације за студије наука и уметности из области електротехничких наука.