Ваљаоница бакра Севојно расписује конкурс за рад на позицији инжењер електро одржавања

Чет, 17. Јан, 2019. у 13:18

Ваљаоница бакра Севојно расписује конкурс за рад на позицији


ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊА

2 извршиоца

Основне активности:

1. Организује и обавља стручне послове електро одржавања производних и помоћних уређаја
2. Прати стање опреме у предузећу, предлаже решења за побољшање постојећег стања, организовање послова и решавање стручних проблема на одржавању опреме
3. На основу искуства и нових трендова даје смернице за примену нових технологија на новој опреми, и даје смернице за нове технолошке процесе
4. Прати развој електроенергетских уређаја и проналази могућност за замену увозних компоненти и резервних делова домаћим
5. Предлаже набавку нове опреме и реконструкцију постојеће
6. Учествује у изради месечних планова и годишњих планова ремонта
7. Стара се о оптимизацији количина резервних делова и сарађује са комерцијалном службом у вези са набавком истих
8. Израђује листе резервних делова и материјала за опрему и уређаје
9. Израђује електро документацију за машине и уређаје
10. По потреби активно учествује у дефектажи и отклањању сложенијих кварова на постојећој опреми.

 

Пријаве за конкурс слати на и-мејлове:

posao@vbs.co.rs

hr@vbs.co.rs

Ваљаоница бакра Севојно је лидер у југоисточној Европи у производњи и пласману производа од бакра и легура бакра. Највећи део производа се пласира на инострано тржиште при чему предњачи тржиште Западне Европе. Наши полупроизводи налазе примену у машиноградњи, електроиндустрији, бродоградњи, петрохемији, енергетици, аутомобилској и процесној индустрији, грађевинарству и архитектури.
Ваљаоница бакра Севојно АД има сертификован систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015.
Основ нашег успеха су задовољни купци, а наша мисија је унапређење производње како бисмо постали један од лидера на европском тржишту а у томе нам помаже 1.000 посвећених радника Ваљаонице бакра Севојно.