Конкурс за демонстраторе на предмету Лабораторијски практикум – Основи електротехнике

Чет, 5. Мар, 2020. у 11:35

Катедра за теоријску електротехнику за потребе извођења лабораторијских вежби из предмета Лабораторијски практикум – Основи електротехнике расписује Конкурс за три демонстратора на предмету.

Кандидати треба да буду студенти основних, мастер или докторских академских студија, који су на студијама првог степена остварили најмање 120 ЕСПБ са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и положили предмете: Основи електротехнике 1 и Основи електротехнике 2 са оценом најмање 9 (девет), у складу са чланом 145 Статута Електронског факултета у Нишу.

Потребно је да заинтересовани кандидати најкасније до четвртка 12. марта 2020. доставе Комисији одштампан списак оцена са СИП-а и биографију преко писарнице Факултета (канцеларија бр. 11) и на и-мејл mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs.

Катедра за теоријску електротехнику - Комисија за избор демонстратора