Конкурс за демонстраторе на предмету Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање

Сре, 4. Мар, 2020. у 12:34

Катедра за рачунарство за потребе извођења лабораторијских вежби из предмета Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање расписује Конкурс за демонстраторе на предмету.

Кандидати треба да буду студенти на модулу Рачунарство и информатика и да имају положене све предмете са прве две године основних студија, у складу са чланом 145 Статута Факултета.

Потребно је да заинтересовани кандидати најкасније до среде 11. марта доставе Комисији одштампан списак оцена са СИП-а и CV преко писарнице Факултета (канцеларија бр. 11) и на имејл marija.veljanovski@elfak.ni.ac.rs.

Комисија за избор демонстратора