БЕНЕФИТ пројекат у оквиру Ерасмус+ програма

Пон, 17. Дец, 2018. у 14:44

Пројекат у оквиру ЕРАСМУС+ програма (Key action 2-Capacity building project in the field of Higher education) под називом Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs, BENEFIT, намењен је унапређењу профила инжењера Телекомуникација у складу са потребама привреде и тржишта рада, а са циљем да се допринесе напретку технологије, економије и друштва у целини.
У окиру пројекта биће модернизовани и иновирани постојећи програми на модулу Телекомуникације, не само кроз садржаје предмета, већ и увођењем нових наставних метода и креирањем нових лабораторија у сарадњи са индустијским партнерима. Студенти ће стицати знања и компетенције који традиционалне Телекомуникације померају ка Информационо-комуникационим технологијама.
У оквиру пројекта ће се, поред унапређења наставних програма, остварити боља сарадња са фирмама у циљу реализације стручних пракси и повећања могућности запослења, а информације о томе, као и наставни материјали, биће обједињени на wеб платформи која се развија у оквиру пројекта.Више информација o Ерасмус+ пројекту БЕНЕФИТ се могу наћи на https://www.project-benefit.eu .