Распоред колоквијума - колоквијумска недеља

Сре, 28. Апр, 2021. у 14:37

Распоред колоквијума за колоквијумску недељу пролећног семестара школске 2020/21. године.

Raspored kolokvijuma - kolokvijumska nedelja, prolećni semestar 2020/21
   
   
  Ponedeljak, 10.5.2021.
9:00  
3ОЕЗ1О02 Osnovi elektrotehnike 2
   
12:00  
2OEU4O01,2OET4O01, 2ОЕЕ4О01 Digitalna elektronika
2ОЕP4О03 Elektromagnetika
2OER4A02  Verovatnoća I statistika u računarstvu
3ОЕМ4А05 Telekomunikacije
2ОЕP8Б01 Uzemljivači
   
   
  Utorak, 11.5.2021.
9:00  
3ОЕЗ2О04 Elektronske komponente
   
12:00  
2OER4O02 Strukture podataka
2OEU4O02 Organizacija računarskih Sistema
2OEP4O01 Transformatori i mašine jednosmerne struje
2ОЕМ4А02, 2ОЕТ4А01 Komponente za telekomunikacije
2ОЕЕ4О04 Mikroprocesorski sistemi
   
   
  Sreda, 12.5.2021.
9:00  
3ОЕЗ2О02  Algoritmi i programiranje
   
12:00  
2ОЕЕ6О02, 2ОЕP6О02 Osnovi energetske elektonike
2OEU4O04 Linearni sistemi automatskog upravljanja 
2ОЕЕ4О03 Digitalna obrada signala
2OEP4A01 Distributivne i industrijske mreže
2OET6O04 Optičke komunikacije
   
   
  Četvrtak, 13.5.2021.
9:00  
3OEZ2O05 Uvod u elektroniku
   
12:00  
2OER4O01 Arhitektura i organizacija računara
2OEU6O02 Mikrokontroleri i programiranje
2ОЕМ4О02  Tehnologije mikrosistema
2OEU4A01 Matematički metodi
2ОЕЕ4О02 Analogna elektronika
2OEP4B01 Merenja u elektroenergetici
2ОЕТ4О04 Elektromagnetika - odabrana poglavlja
   
   
  Petak, 14.5.2021.
9:00  
3OEZ2O01 Matematika 2
2OR4O03 Programski jezici
   
12:00  
2ОЕU4О03, 2ОЕP4Б02 Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema
2ОЕR6А01  Interakcija čovek-računar
2ОЕП8О02 Analiza eektroenergetskih mreža
2ОЕП6А01 Elektroenergetska kablovska tehnika
2ОЕТ6О03, 2ОЕU8А11 Bežični komunikacioni sistemi
3MP02B04 Odabrane teme iz tehnike visokog napona
2OEE8E03 Medicinski elektronski sistemi