Обавештење министарства о продужењу студирања на ДАС

Пон, 12. Окт, 2020. у 13:29

Обавештавају се студенти докторских академских студија да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело препоруку високошколским установама да студентима, којима је истекао рок за завршетак студија у двоструком, односно троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студирања још за једну годину и то без посебне новчане накнаде за административне трошкове уписа.

Подношење захтева се обавља у периоду од 19.10 до 23.11.2020. године.

Препорука Министарсва

Студенти уписани на магистарске студије до 10.09.2005. године имају право да заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2020/2021. године.

Кандидати који су пријавили докторску дисертацију до 10.09.2005. године, односно студенти који су уписали докторске студије по прописисма који су важили до тог датума, могу да стекну научни назив доктора наука, односно да заврше докторске студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2020/2021. године.

Одлука о допунама и изменама статута