Упис студената у II, III и IV годину основних академских студија

Чет, 7. Сеп, 2023. у 14:06

Упис студената у II, III и IV годину основних академских студија за школску 2023/2024. годину почиње 11. 9. 2023. године и траје до 11. 10. 2023. године.

За упис је потребна следећа документација:

  • индекс,
  • пријавни лист за упис семестра,
  • два примерка обрасца ШВ 20 (обавезно попунити сва поља),
  • изјава студената о пристанку за обраду података о личности,
  • попуњен образац за избор модула за студенти који уписују II годину 
  • попуњена листа изборних предмета за јесењи и пролећни семестар 
  • семестрална уплата у износу од 1.000,00 динара на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 са позивом на број 43-4365-2023 (модел 97)
  • осигурање студената у износу од 51,83 динара на жиро рачун Факултета 840-1721666-89
  • потврда о уплати прве рате школарине (од укупно 8) за студенте који се сами финансирају на жиро рачун Факултета 840-1721666-89

Све обрасце студент може преузети на страни:

Обрасци за упис на више године ОАС школске 2023/2024.

и одштампати у А4 формату или добити од Студентске службе на шалтеру.