Неизмирене обавезе са школарину - јануарски испитни рок

Уто, 21. Јан, 2020. у 13:02

Обавештавају се самофинансирајући студенти који имају неизмирене обавезе за школарину, да уколико не измире дуговања, неће моћи да полажу испите које су пријавили за јануарски испитни рок школске 2019/2020. године.

Крајњи рок за измирење приспелих месечних обавеза за школарину је последњи дан у том месецу.

Сходно овоме, у тренутку пријаве или полагања испита студент може да има највише једну неизмирену рату школарину.

Студенти који имају неизмирене две или три рате за школарину имају рок од пет дана (најкасније до 27. јануара) да измире своје обавезе како би могли да полажу испите у јануарском испитном року школске 2019/2020. године. Приликом уплате или упишите позив на број који Вам је генерисао СИП или уплатите без позива на број, али онда обавезно доказ о уплати предајте Студентској служби.

Извод из Уговора који су на почетку школске 2019/2020. потписали сви самофинансирајући студенти:

Члан 6.

Школарина се плаћа:

  1. уплатом целокупног износа од 89.000,00 динара или
  2. у осам једнаких месечних рата у износу од 11.125,00 динара.

Извод из Уговора за бруцоше:

Прва рата плаћа се приликом уписа године студија, друга рата до 30. октобра текуће школске године, а остале месечне рате сваког месеца, најкасније до последњег дана у месецу, све до коначне исплате.

Извод из Уговора за студенте виших година ОАС:

Прва рата плаћа се приликом уписа године студија, а остале месечне рате сваког месеца, најкасније до последњег дана у месецу, све до коначне исплате.

Укупан износ школарине треба да буде измирен до 30. маја текуће школске године.

Члан 7.

Студент који не измири доспелу обавезу школарине, не може остваривати право на пријављивање и полагање испита, похађање наставе, вежби и других облика наставе, као ни административне услуге у вези регулисања статуса студента.

У случају исписивања самофинансирајућег студента у току школске године, Факултет има право да наплати целокупан износ школарине.

Студент не може уписати наредну школску годину уколико није измирио обавезе из претходне године.