Сатница полагања испита у септембарском испитном року за период од 31.08. до 4.09.2020. године

Пет, 28. Авг, 2020. у 11:44

Објављена је сатница полагања испита у септембарском испитном року школске 2019/2020. године на основним академским студијама, са распоредом полагања по салама, за период од 31.08. до 4.09.2020. године.

Датум

 

Време

Шифра

Назив предмета

Сале

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕТ7Б03

VoIP

531,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕП5О04

Аутоматско управљање

A4,

31.08.2020

1

 9:00

ОЕП5О04

Аутоматско управљање

A4,

31.08.2020

1

 9:00

3МУР2А04

Виртуелна мерна инструментација

 

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕЕ8А07

Гејминг

 

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕР6О05

Дистрибуирани системи

A1, A2,

31.08.2020

1

 9:00

3МУА2Б02

Електромедицинска инструментација

231,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕП7О02

Електромоторни погони

525,

31.08.2020

1

 9:00

ОЕУ7А04

Електромоторни погони

525,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕМ5А03

Електронска физика чврстог тела

531,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕТ7Д04

Кабловски и оптички комуникациони системи

231,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕМ4А01

Карактеризација материјала

231,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕМ4А02

Компоненте за телекомуникације

231,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕЗ2О05

Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање

 

31.08.2020

1

13:30

2ОЕЗ2О07

Лабораторијски практикум - Електронске компоненте

 

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕЗ2О06

Лабораторијски практикум - Основи електротехнике

 

31.08.2020

1

 9:00

3МЕМ1А14

Ласерска електроника

231,

31.08.2020

1

 9:00

3МРЗ1И21

Медицински информациони системи

 

31.08.2020

1

 9:00

3МЕМ1А13

Микроелектромеханички системи (МЕМС)

231,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕЕ4О04

Микропроцесорски системи

431,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕЕ5Б05

Обновљиви извори енергије

231,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕМ5А04

Обновљиви извори енергије

231,

31.08.2020

1

 9:00

2МП01А02

Одабрана поглавља из електроенергетских постројења

531,

31.08.2020

1

 9:00

3МП01А02

Одабрана поглавља из електроенергетских постројења

531,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕТ6О04

Оптичке комуникације

231,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕЕ3О01

Основи електронике

A3,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕМ3О01

Основи електронике

A3,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕП3О03

Основи електронике

A3,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕТ3О01

Основи електронике

A3,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕУ3О02

Основи електронике

A3,

31.08.2020

1

 9:00

ОЕЕ3О01

Основи електронике

A3,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕМ4А03

Основи квантне и статистичке физике

231,

31.08.2020

2

 15:00

2ОЕР4О03

Програмски језици

A1, A2,

31.08.2020

2

 15:00

ОЕР4О03

Програмски језици

A2,

31.08.2020

2

 15:00

2ОЕР8О01

Програмски преводиоци

A2, A3,

31.08.2020

2

 15:00

ОЕР7О01

Програмски преводиоци

A2,

31.08.2020

1

 9:00

3МУР1А02

Пројектовање микрорачунарских мерних инструмената

 

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕМ7О02

Пројектовање штампаних плоча

 

31.08.2020

1

 9:00

2МРТ2Ц01

Процесирање природних језика

 

31.08.2020

1

 9:00

3МРЗ2И15

Процесирање природних језика

 

31.08.2020

1

 9:00

3МРП2Б01

Процесирање природних језика

 

31.08.2020

1

 9:00

3МП01А01

Регулација електромоторних погона

A4,

31.08.2020

1

 9:00

3МУЗ1O03

Регулација електромоторних погона

A4,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕЕ5О03

РФ електроника

 Ч2,

31.08.2020

1

 9:00

ОЕЕ5О03

РФ електроника

 Ч2,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕЕ3О02

Телекомуникације

121,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕР5А02

Телекомуникације

Ч1,

31.08.2020

1

 9:00

ОЕР5А01

Телекомуникације

Ч1,

31.08.2020

1

 9:00

3МП02А03

Телекомуникације у електроенергетици

531,

31.08.2020

1

 9:00

2ОЕУ8О01

Увод у роботику

A4,

31.08.2020

1

 9:00

ОЕУ8О02

Увод у роботику

A4,

01.09.2020

1

 9:00

3МКС1А09

IoT сервиси

121,

01.09.2020

1

 9:00

ОЕП6О04

Дијагностика и мониторинг електричних машина

Ч1,

01.09.2020

2

 15:00

2ОЕЗ2О04

Електронске компоненте

A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 231, 431,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕП5О02

Машине наизменичне струје

Ч1,

01.09.2020

1

 9:00

ОЕП5О02

Машине наизменичне струје

Ч1,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕЕ8Е03

Медицински електронски системи

122,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕР7А05

Напредне базе података

 

01.09.2020

1

 9:00

ОЕР7Ц05

Напредне базе података

 

01.09.2020

1

 9:00

3МРС1А01

Напредно софтверско инжењерство

 

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ7О03

Нелинеарни системи аутоматског управљања

 Ч2,

01.09.2020

1

 9:00

ОЕУ6О04

Нелинеарни системи аутоматског управљања

 Ч2,

01.09.2020

1

 9:00

ОЕП7А02

Нумеричка анализа

122,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕМ6А05

Нумеричка математика

122,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ4О02

Организација рачунарских система

A2,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕР7А07

Претраживање информација

A4,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕЕ6О06

Пројектовање дигиталних интегрисаних кола

123,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕЕ7Ц01

Пројектовање дигиталних система

122,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕЕ5О04

Пројектовање електронских система

122,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕЕ5О06

Пројектовање електронских система

122,

01.09.2020

2

 15:00

2ОЕМ7О01

Пројектовање микросистема

431,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕР7А01

Пројектовање рачунарских мрежа

123,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕР3О04

Рачунарски системи

A1, A3,

01.09.2020

1

 9:00

ОЕР3О04

Рачунарски системи

A3,

01.09.2020

1

 9:00

ОЕУ3О05

Рачунарски системи

A3,

01.09.2020

1

 9:00

2МУЗ1О01

Рачунарски управљачки системи

 Ч2,

01.09.2020

1

 9:00

3МУЗ1О01

Рачунарски управљачки системи

 Ч2,

01.09.2020

1

 9:00

3МРЗ1И16

Рачунарство високих перформанси

 

01.09.2020

1

 9:00

2МРБ1Б02

Рачунарство у облаку

A3,

01.09.2020

1

 9:00

2МРР1Б01

Рачунарство у облаку

A3,

01.09.2020

1

 9:00

3МРЗ1И12

Рачунарство у облаку

A3,

01.09.2020

1

 9:00

2МРР2Ц04

Софт компјутинг

 

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕТ3О03

Софтверски алати

121,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕР6О03

Софтверско инжењерство

131, 231, 431, 531, 525, 121,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕП8Б03

Техника високог напона

Ч1,

01.09.2020

2

 15:00

2ОЕМ4О02

Технологије микросистема

431,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕП4О01

Трансформатори и машине једносмерне струје

Ч1,

01.09.2020

1

 9:00

ОЕП4О01

Трансформатори и машине једносмерне струје

Ч1,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕП8Б01

Уземљивачи

Ч1,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕП5Б02

Управљање процесима

 Ч2,

01.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ5О02

Управљање процесима

 Ч2,

01.09.2020

1

 9:00

2МРБ2Ц02

Управљање рачунарским ресурсима и сервисима

 

01.09.2020

1

 9:00

3МРБ2Б02

Управљање рачунарским ресурсима и сервисима

 

01.09.2020

1

 9:00

2МУА1А01

Управљање сложеним системима

 

02.09.2020

2

 15:00

2ОЕР7О01

Вештачка интелигенција

A3, A4,

02.09.2020

2

 15:00

ОЕР6О02

Вештачка интелигенција

A4,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕЕ4О01

Дигитална електроника

 Ч2, 131, 231,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕР3О02

Дигитална електроника

Ч1,  Ч2,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕТ4О01

Дигитална електроника

 Ч2,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ4О01

Дигитална електроника

431, 531, 525,

02.09.2020

1

 9:00

ОЕР3О02

Дигитална електроника

 Ч2,

02.09.2020

1

 9:00

ОЕТ4О01

Дигитална електроника

 Ч2,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕТ6А01

Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање

121,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕП7О01

Електране

122,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕП6О03

Електроенергетска постројења

122,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕМ3О05

Материјали за електронику

525,

02.09.2020

1

 9:00

3МЕМ1А15

Материјали за нове и алтернативне изворе енергије

 

02.09.2020

1

 9:00

3МЕМ1А16

Наноелектроника

 

02.09.2020

1

 9:00

2МРТ2Ц04

Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији

 

02.09.2020

1

 9:00

3МРЗ2И10

Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији

 

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕЗ1О02

Основи електротехнике 1

A1, A2, A3, A4, 121,

02.09.2020

2

 15:00

2ОЕР5О03

Рачунарске мреже

A1, A2, A3,

02.09.2020

2

 15:00

ОЕР5О03

Рачунарске мреже

A3,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ8О03

Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

123,

02.09.2020

1

 9:00

ОЕУ7О03

Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

123,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ6А02

Савремено управљање индустријским процесима

132,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕЕ7О01

Системи за рад у реалном времену

 

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕЕ8Е02

Системи за управљање и надзор у индустрији

525,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕП8А03

Системи за управљање и надзор у индустрији

525,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕТ6А02

Телекомуникационе мреже

121,

02.09.2020

1

 9:00

2ОЕТ5О04

Увод у теорију телекомуникација

121,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕП8О02

Анализа електроенергетских мрежа

525,

03.09.2020

2

 15:00

ОЕП8О02

Анализа електроенергетских мрежа

525,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕЕ4А02

Архитектуре и алгоритми

131,

03.09.2020

1

 9:00

2ОЕР4А02

Вероватноћа и статистика у рачунарству

132, 133,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕП5А01

Електроенергетске компоненте

525,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕУ5О01

Електронска мерења

 Ч2,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕЕ7Б03

Интернет и веб технологије

131,

03.09.2020

1

 9:00

3МРЗ1И15

Криптографија

 

03.09.2020

1

 9:00

2ОЕЗ2О01

Математика 2

A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 231, 431, 531, 525, 121, 122,

03.09.2020

1

 9:00

2ОЕТ4О02

Математика 4

132,

03.09.2020

1

 9:00

ОЕТ4О02

Математика 4

132,

03.09.2020

1

 9:00

ОЕЗ2О01

Математика II

122, 123, 132,

03.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ4А02

Математичке основе теорије система

134,

03.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ4А01

Математички методи

221,

03.09.2020

1

 9:00

ОЕР3О01

Математички методи у рачунарству

221,

03.09.2020

1

 9:00

2ОЕР4А04

Матрични методи у рачунарству

222,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕП4Б01

Мерења у електроенергетици

 Ч2,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕМ7А02

Мерења у микроелектроници

 Ч2,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕУ7О04

Мерење неелектричних величина

 Ч2,

03.09.2020

2

 15:00

ОЕУ6О03

Мерење неелектричних величина

 Ч2,

03.09.2020

1

 9:00

2МУЗ1О02

Методе интелигентног управљања

434,

03.09.2020

1

 9:00

3МРП1А07

Методе оптимизације

434,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕМ3О03

Метрологија електричних величина

Ч1,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕП3О04

Метрологија електричних величина

Ч1,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕУ3О03

Метрологија електричних величина

Ч1,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕР6О04

Микрорачунарски системи

A2, A3, A4,

03.09.2020

2

 15:00

ОЕР6О03

Микрорачунарски системи

A4,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕР8А02

Мобилни системи и сервиси

 

03.09.2020

2

 15:00

ОЕР8Д02

Мобилни системи и сервиси

 

03.09.2020

2

 15:00

ОЕЕ6Б02

Мултимедијалне комуникације

131,

03.09.2020

2

 15:00

ОЕР8Д01

Мултимедијални рачунарски системи

231,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕЕ6О03

Мултимедијални системи

131,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕР8А01

Мултимедијални системи

231,

03.09.2020

2

 15:00

3МКС1А08

Напредне комуникационе технологије

131,

03.09.2020

2

 15:00

3МРЗ1И05

Напредни оперативни системи

A2,

03.09.2020

2

 15:00

3МРС1А05

Напредни оперативни системи

A2,

03.09.2020

1

 9:00

2ОЕР4А01

Нумерички алгоритми

434,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕР5О02

Оперативни системи

A1, A2,

03.09.2020

2

 15:00

ОЕР5О02

Оперативни системи

A2,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕЕ8Ф02

Оптоелектроника

131,

03.09.2020

2

 15:00

2ОЕМ8О02

Оптоелектроника

131,

03.09.2020

1

 9:00

2ОЕП8А02

Програмабилни логички контролери

434,

03.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ6О01

Програмабилни логички контролери

434,

03.09.2020

2

 15:00

2МЕЕ1А06

Пројектовање ембедед система

131,

03.09.2020

1

 9:00

2ОЕР4А03

Теорија графова

222, 223, 226, 227, 232, 432, 433, 434,

03.09.2020

1

 9:00

3МУА1Б01

Флексибилни производни системи

 

03.09.2020

1

 9:00

2МУА2Б02

Хидраулични и пнеуматски системи управљања

 

03.09.2020

1

 9:00

3МУА2Б01

Хидраулични и пнеуматски системи управљања

 

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ8О02

SCADA системи

Л24,

04.09.2020

1

 9:00

ОЕУ7О04

SCADA системи

Л24,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕР4О01

Архитектура и организација рачунара

A1, A2, A3,

04.09.2020

1

 9:00

ОЕР4О01

Архитектура и организација рачунара

A3,

04.09.2020

2

 15:00

2ОЕУ5А01

Дигитални системи аутоматског управљања

Ч1,

04.09.2020

2

 15:00

2ОЕУ7О01

Динамика механизама и машина

Ч1,

04.09.2020

2

 15:00

ОЕУ7О01

Динамика механизама и машина

Ч1,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕЗ8ЗР

Дипломски рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МЕМ2А13

Енергија, околина и одрживи развој

 

04.09.2020

1

 9:00

ОЕМ8О03

Завршни рад

 

04.09.2020

1

 9:00

ОЕП8О04

Завршни рад

 

04.09.2020

1

 9:00

ОЕП7О03

Заштита у електроенергетици

531,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕП6О04

Испитивање електричних машина

531,

04.09.2020

1

 9:00

2МЕМ2О03

Мастер рад

 

04.09.2020

1

 9:00

2МУЗ2ОЗР

Мастер рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МЕМ2О03

Мастер рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МКЗ2О02

Мастер рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МРЗ2О05

Мастер рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МУЗ2ОЗР

Мастер рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3MП02ИСР

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МЕМ2О02

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МКЗ2О01

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МРЗ2ОСР

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МУЗ2ОСР

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

 

04.09.2020

1

 9:00

ОЕМ6А07

Микроталасна електроника

121,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕТ6О05

Микроталасна техника

121,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕМ6А02

Микроталасна техника и електроника

121,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕТ7О04

Мобилни комуникациони системи

121,

04.09.2020

1

 9:00

3МУР2Б05

Мобилни комуникациони системи

121,

04.09.2020

1

 9:00

ОЕТ7А02

Мобилни комуникациони системи

121,

04.09.2020

2

 15:00

2ОЕП4Б02

Моделирање и симулација динамичких система

A4,

04.09.2020

2

 15:00

2ОЕУ4О03

Моделирање и симулација динамичких система

A4,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕМ6А03

Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола

Л233,

04.09.2020

1

 9:00

ОЕМ8О01

Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола

Л233,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕТ5О03

Основи микроталаса

121,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕР7О03

Паралелни системи

A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 231,

04.09.2020

1

 9:00

ОЕР8О03

Паралелни системи

231, 431,

04.09.2020

2

 15:00

2ОЕР6А04

Пројектовање и анализа алгоритама

A3,

04.09.2020

1

 9:00

3МРБ1А02

Пројектовање и имплементација сигурног софтвера

 

04.09.2020

1

 9:00

3МРЗ1И10

Пројектовање и имплементација сигурног софтвера

 

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕЕ5О02

Рачунарске мреже и интерфејси

525,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕП7О03

Релејна заштита

531,

04.09.2020

1

 9:00

2МРЗ1ОСР

Самостални истраживачки рад 1

 

04.09.2020

1

 9:00

2МРЗ2ОСР

Самостални истраживачки рад 2

 

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕЕ3О03

Сигнали и системи

525,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕМ3О04

Сигнали и системи

525,

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ5А02

Системи аутоматског управљања

 

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕР6А02

Системи база података

 

04.09.2020

1

 9:00

ОЕР6Б02

Системи база података

 

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ6Б01

Софтвер за симулацију динамичких система

Л24,

04.09.2020

1

 9:00

2МЕМ2О02

Стручна пракса

 

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕЕ6О07

Стручна пракса

 

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕМ6О04

Стручна пракса

 

04.09.2020

1

 9:00

3MП01О03

Стручна пракса

 

04.09.2020

1

 9:00

3МЕМ2О01

Стручна пракса

 

04.09.2020

1

 9:00

3МКЗ1О02

Стручна пракса

 

04.09.2020

1

 9:00

3МРЗ2О04

Стручна пракса

 

04.09.2020

1

 9:00

3МУЗ1О04

Стручна пракса

 

04.09.2020

1

 9:00

ОЕР8О01

Стручна пракса

 

04.09.2020

1

 9:00

2МРЗ2О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

 

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕП6О05

Стручна пракса / Тимски пројекат

 

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕР8О02

Стручна пракса / Тимски пројекат

 

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕТ8О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

 

04.09.2020

1

 9:00

2ОЕУ6О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

 

04.09.2020

1

 9:00

2МП01О03

Стручна пракса / Тимски пројекат

 

04.09.2020

1

 9:00

2МП02ИСР

Студијски истраживачки рад

 

04.09.2020

1

 9:00

2МУЗ2ОСР

Студијски истраживачки рад 2

 

04.09.2020

1

 9:00

3МЕМ1О01

Студијско-истраживачки рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МКЗ1О01

Студијско-истраживачки рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МРЗ1ОСР

Студијско-истраживачки рад

 

04.09.2020

1

 9:00

3МУЗ1ОСР

Студијско-истраживачки рад

 

04.09.2020

1

 9:00

2МРЗ1О02

Увод у научно-истраживачки рад

 

04.09.2020

2

 15:00

2ОЕЗ1О04

Увод у рачунарство

A1, A2, A3,