Сатница полагања испита у септембарском испитном року за период од 24.08. до 28.08.2020. године

Пет, 21. Авг, 2020. у 14:57

Објављена је сатница полагања испита у септембарском испитном року школске 2019/2020. године на основним академским студијама, са распоредом полагања по салама, за период од 24.08. до 28.08.2020. године.

 

Датум

 

Време

Шифра

Назив предмета

Сале

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕП4О03

Електромагнетика

131,

8/24/2020

1

 9:00

ОЕП5О03

Електромагнетика

131,

8/24/2020

1

 9:00

2МП02Б04

Електромагнетна компатибилност у електроенергетици

131,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕЕ5О01

Енглески језик 1

A4,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕП5О01

Енглески језик 1

A4,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕР5О01

Енглески језик 1

A2,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕТ5О01

Енглески језик 1

A2,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕУ5О03

Енглески језик 1

A4,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕЕ6О01

Енглески језик 2

A3,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕМ6О01

Енглески језик 2

A1,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕП6О01

Енглески језик 2

A1,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕР6О01

Енглески језик 2

A1,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕТ6О01

Енглески језик 2

A1,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕУ6О03

Енглески језик 2

A3,

8/24/2020

1

 9:00

ОЕЕ5О01

Енглески језик I

A2,

8/24/2020

1

 9:00

ОЕЕ6О01

Енглески језик II

A3,

8/24/2020

1

 9:00

ОЕУ8О03

Енглески језик II

A3,

8/24/2020

1

 9:00

2МП01Б02

Заштита од атмосферских пражњења

131,

8/24/2020

1

 9:00

3МП01Б02

Заштита од атмосферских пражњења

131,

8/24/2020

1

 9:00

3МРС1А08

Инжењерство захтева

 

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕМ5О03

Карактеризација компонената

231,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕЗ1О06

Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство

 

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕЗ1О05

Лабораторијски практикум - Физика

431,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕТ8А01

Моделовање и симулација телекомуникационих система

231,

8/24/2020

1

 9:00

ОЕТ8А01

Моделовање и симулација телекомуникационих система

231,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕР3О03

Објектно оријентисано програмирање

Ч1, 231,

8/24/2020

1

 9:00

ОЕР3О03

Објектно оријентисано програмирање

231,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕЕ3О04

Основе објектно-оријентисаног програмирања

531,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕУ3О05

Основе објектно-оријентисаног програмирања

 Ч2,

8/24/2020

1

 9:00

3МЕМ1А20

Основе фотонапонске конверзије

121,

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕМ4О03

Полупроводничке компоненте

121,

8/24/2020

1

 9:00

3МКС1А01

Пројектовање кола за 5G системе

 

8/24/2020

1

 9:00

3МЕМ2А12

Пројектовање фотонапонских система

 

8/24/2020

1

 9:00

2ОЕМ7А04

Соларне компоненте и системи

121,

8/24/2020

1

 9:00

3МП01Б03

Тржиште електричне енергије и дерегулација

 

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕР5О05

Wеб програмирање

A1, A2,

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕУ5Ц01

Wеб програмирање

A2,

8/25/2020

2

 15:00

ОЕР6Б03

Wеб програмирање

A2,

8/25/2020

1

 9:00

2ОЕЗ2О03

Алгоритми и програмирање

A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 231, 431, 531, 121,

8/25/2020

1

 9:00

ОЕЗ2О02

Алгоритми и програмирање

121,

8/25/2020

1

 9:00

2МРБ1Б05

Анализа мултимедијалних података

 

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕУ6Б02

Базе података

A3,

8/25/2020

1

 9:00

3МРБ2Б05

Блокчеин технологије

A2,

8/25/2020

1

 9:00

3МРЗ1И26

Веб мајнинг

 

8/25/2020

1

 9:00

3МРП1А06

Визуелизација података

 

8/25/2020

1

 9:00

3МЕМ2А04

Визуелни дизајн

 

8/25/2020

2

 15:00

3МРС1А03

Географски информациони системи

A4,

8/25/2020

1

 9:00

2ОЕЕ4О03

Дигитална обрада сигнала

525,

8/25/2020

1

 9:00

2ОЕТ4О03

Дигиталне телекомуникације 1

122,

8/25/2020

1

 9:00

3МЕМ2А02

Дигитални сигнал контролери

 

8/25/2020

1

 9:00

2ОЕП7Б03

Дистрибуирана производња електричне енергије

122,

8/25/2020

1

 9:00

2МЕМ1О01

ДСП алгоритми и програмирање

525,

8/25/2020

1

 9:00

3МЕМ1А01

ДСП алгоритми и програмирање

525,

8/25/2020

2

 15:00

ОЕУ8А02

Идентификација система

431,

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕМ7Б01

Инжењерско образовање и одрживи развој

 Ч2,

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕП7Ц01

Инжењерско образовање и одрживи развој

 Ч2,

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕР8Б03

Инжењерско образовање и одрживи развој

 Ч2,

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕР6А01

Интеракција човек-рачунар

A3,

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕУ4О04

Линеарни системи аутоматског управљања

131, 231, 431,

8/25/2020

2

 15:00

ОЕУ4О04

Линеарни системи аутоматског управљања

431,

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕР3О05

Логичко пројектовање

Ч1, 431,

8/25/2020

2

 15:00

ОЕР3О05

Логичко пројектовање

431,

8/25/2020

1

 9:00

2МРТ1Б04

Напредне Wеб технологије

 

8/25/2020

1

 9:00

3МЕМ1А03

Напредне микропроцесорске архитектуре

 

8/25/2020

1

 9:00

3МРЗ2И17

Пословна интелигенција

 

8/25/2020

1

 9:00

3МРП2Б03

Пословна интелигенција

 

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕЕ7А01

Пословне комуникације

 Ч2,

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕМ7Б02

Пословне комуникације

 Ч2,

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕП7Ц02

Пословне комуникације

 Ч2,

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕР8Б02

Пословне комуникације

 Ч2,

8/25/2020

2

 15:00

ОЕЗ7Д02

Пословне комуникације

 Ч2,

8/25/2020

2

 15:00

ОЕЗ7Д02

Пословне комуникације

 Ч2,

8/25/2020

2

 15:00

ОЕЗ7Д02

Пословне комуникације

 Ч2,

8/25/2020

1

 9:00

3МКС1А02

Пројектовање ТК мрежа и система

122,

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕР6А03

Развој Wеб апликација

A4,

8/25/2020

1

 9:00

3МРЗ1И25

Системи за обраду и анализу велике количине података

 

8/25/2020

1

 9:00

3МРП1А03

Системи за обраду и анализу велике количине података

 

8/25/2020

2

 15:00

2ОЕР8Б01

Социјални и правни аспекти информатике

 Ч2,

8/25/2020

2

 15:00

ОЕР8О02

Социјални и правни аспекти информатике

 Ч2,

8/26/2020

1

 9:00

3МКС2А03

Адаптивне антене и МIMO системи

122,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕТ5О02

Акустика

122,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕЕ6А01

Анимација I

 

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕР4О04

Базе података

431, 531,

8/26/2020

1

 9:00

3МРБ1А01

Безбедност рачунарских мрежа

531,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕЕ6О04

Видео продукција

 

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕМ6О02

Дигитална микроелектроника

123,

8/26/2020

1

 9:00

2МРБ1Б01

Дигитална форензика

 

8/26/2020

1

 9:00

3МРБ1А03

Дигитална форензика

 

8/26/2020

1

 9:00

3МРЗ1И11

Дигитална форензика

 

8/26/2020

1

 9:00

3MП01О01

Експлоатација електроенергетских мрежа

221,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕУ3О01

Електрична кола

525,

8/26/2020

1

 9:00

ОЕП3О01

Електрична кола

132,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕП3О01

Електрична кола у електроенергетици

132,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕЕ7О03

Камера и монтажа

122,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕМ8О01

Компоненте и кола снаге

123,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕЗ1О01

Математика 1

A1, A2, A3, A4, Ч1,

8/26/2020

1

 9:00

ОЕЗ1О01

Математика I

Ч1,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕЕ6Ц02

Микроконтролери

133,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕУ6О02

Микроконтролери и програмирање

133, 134,

8/26/2020

1

 9:00

3МРЗ1И22

Напредне образовне технологије

 

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕЕ5А04

Обрада аудио сигнала

122,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕП8О01

Одабрана поглавља из електромоторних погона

223, 226,

8/26/2020

1

 9:00

ОЕП8О01

Одабрана поглавља из електромоторних погона

226,

8/26/2020

1

 9:00

3МЕМ2А01

Оперативни системи за рад у реалном времену

 

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕМ4О01

Основи оптике

123,

8/26/2020

1

 9:00

3МЕМ1А05

Отворени оперативни системи

123,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕП5О03

Пренос електричне енергије

222,

8/26/2020

1

 9:00

3МЕМ1А08

Пројектовање интегрисаних кола са мешовитим сигналима

 

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕУ7О02

Пројектовање система аутоматског управљања

221,

8/26/2020

1

 9:00

ОЕУ7О02

Пројектовање система аутоматског управљања

221,

8/26/2020

1

 9:00

2МРС1Б05

Рачунарска анимација

 

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕР7О02

Рачунарска графика

 Ч2, 131, 231, 121,

8/26/2020

1

 9:00

ОЕР7О02

Рачунарска графика

121,

8/26/2020

1

 9:00

3МЕМ1А17

РФ микроелектроника

123,

8/26/2020

1

 9:00

3МЕМ1А12

Симулација и оптимизација електронских кола

123,

8/26/2020

1

 9:00

2МРС2Ц01

Системи за управљање базама података

 

8/26/2020

1

 9:00

3МРЗ2И14

Системи за управљање базама података

 

8/26/2020

1

 9:00

3МРС2Б01

Системи за управљање базама података

 

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕЕ8А02

Студијска аудиотехника

226,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕЕ4А01

ТВ системи

226,

8/26/2020

1

 9:00

3МРП1А02

Технике и методе анализе података

 

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕЕ6Б02

Технике конверзије

123,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕУ6Б07

Технике конверзије

123,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕР5А04

Увод у теорију игара

431,

8/26/2020

1

 9:00

2ОЕЕ7Б01

Фотографија и графички дизајн

123,

8/27/2020

2

 15:00

2ОЕЕ4О02

Аналогна електроника

A2,

8/27/2020

2

 15:00

2ОЕМ5О02

Аналогна микроелектроника

A2,

8/27/2020

1

 9:00

2ОЕТ6О03

Бежични комуникациони системи

525,

8/27/2020

1

 9:00

ОЕП4О02

Електричне инсталације

525,

8/27/2020

1

 9:00

2ОЕП4О02

Електричне инсталације и осветљење

525,

8/27/2020

1

 9:00

2ОЕП3А01

Електромеханичко претварање енергије

525,

8/27/2020

1

 9:00

2ОЕП3А02

Електротехнички материјали

525,

8/27/2020

2

 15:00

2ОЕР7А04

Заштита информација

A3,

8/27/2020

2

 15:00

2ОЕР5О04

Објектно оријентисано пројектовање

A1, A3,

8/27/2020

1

 9:00

2ОЕЗ2О02

Основи електротехнике 2

A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 231, 431, 121,

8/27/2020

1

 9:00

ОЕЗ2О03

Основи електротехнике II

121,

8/27/2020

2

 15:00

2ОЕЕ6О02

Основи енергетске електронике

A4,

8/27/2020

2

 15:00

2ОЕП6О02

Основи енергетске електронике

A4,

8/27/2020

2

 15:00

ОЕП6О02

Основи енергетске електронике

A4,

8/27/2020

1

 9:00

2МУА1А02

Предиктивно управљање

122,

8/27/2020

1

 9:00

3МУА2A02

Предиктивно управљање

122,

8/27/2020

1

 9:00

3МКС2А04

Рачунарске комуникације

 

8/27/2020

1

 9:00

3МРЗ2И03

Системи виртуелне и проширене реалности

 

8/27/2020

1

 9:00

3МРС2Б04

Системи виртуелне и проширене реалности

 

8/27/2020

1

 9:00

3МП02Б03

Специјалне електричне инсталације

 

8/28/2020

2

 15:00

2ОЕР7А06

Архитектура и пројектовање софтвера

 Ч2,

8/28/2020

2

 15:00

ОЕР7Ц06

Архитектура и пројектовање софтвера

 Ч2,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕЕ5Б04

Дигитална обрада слике

123,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕР3О01

Дискретна математика

Ч1,  Ч2, 131, 121,

8/28/2020

1

 9:00

ОЕР4О05

Дискретна математика

121,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕП4А01

Дистрибутивне и индустријске мреже

122, 123,

8/28/2020

1

 9:00

3МРЗ2И18

Дубоко учење

 

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕП6А01

Електроенергетска кабловска техника

123,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕП7А01

Електроенергетски претварачи

123,

8/28/2020

1

 9:00

ОЕП7А01

Електроенергетски претварачи

123,

8/28/2020

1

 9:00

2МП02А03

Електронска кола за управљање претварачима

123,

8/28/2020

1

 9:00

3МП01Б01

Електронска кола за управљање претварачима

123,

8/28/2020

1

 9:00

3МУА1А01

Интелигентне машине

 

8/28/2020

1

 9:00

2МРС1А02

Интелигентни системи

 

8/28/2020

1

 9:00

3МРС1А02

Интелигентни системи

 

8/28/2020

1

 9:00

3МУЗ1О02

Интелигентни системи

 

8/28/2020

2

 15:00

2ОЕР8А03

Информационе технологије и системи

 Ч2,

8/28/2020

2

 15:00

2ОЕР6О02

Информациони системи

A4, Ч1,  Ч2,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕЕ3О05

Математика 3

231,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕМ3О02

Математика 3

431,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕП3О02

Математика 3

431,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕТ3О02

Математика 3

231,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕУ3О04

Математика 3

531, 525,

8/28/2020

1

 9:00

ОЕЕ3О05

Математика 3

525,

8/28/2020

1

 9:00

ОЕМ3О02

Математика 3

525,

8/28/2020

1

 9:00

ОЕП3О02

Математика 3

525,

8/28/2020

1

 9:00

ОЕТ3О02

Математика 3

525,

8/28/2020

1

 9:00

ОЕУ3О04

Математика 3

525,

8/28/2020

1

 9:00

3МРЗ1И20

Методе и технике за обраду слике

 

8/28/2020

1

 9:00

3МП02А02

Планирање електроенергетских система

121,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕМ6А04

Поузданост микроелектронских компонената

132,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕМ8А03

Пројектовање интегрисаних кола

132,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕМ8А04

Пројектовање материјала за електронику

132,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕР8А05

Рачунарски вид

133,

8/28/2020

1

 9:00

3МУР2А03

Савремене сензорске технологије и системи

132,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕМ6О03

Сензори и претварачи

132,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕУ6Б03

Сензори и претварачи

132,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕР8А04

Сервисно-оријентисане архитектуре

221,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕР8А06

Складиштење података и откривање знања

134,

8/28/2020

2

 15:00

2ОЕР4О02

Структуре података

A1, A2, A3,

8/28/2020

2

 15:00

ОЕР4О02

Структуре података

A3,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕТ6О02

Теорија информација и примене

221,

8/28/2020

1

 9:00

3МП01Ц01

Управљање дистрибутивном мрежом

 

8/28/2020

1

 9:00

2МП01О02

Управљање електроенергетским претварачима и погонима

121,

8/28/2020

1

 9:00

3MП01О02

Управљање електроенергетским претварачима и погонима

121,

8/28/2020

1

 9:00

2ОЕЗ1О03

Физика

A1, A2, A3, A4,

8/28/2020

1

 9:00

ОЕЗ1О03

Физика

A4,

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕТ7Б03

VoIP

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕП5О04

Аутоматско управљање

 

8/31/2020

1

 9:00

ОЕП5О04

Аутоматско управљање

 

8/31/2020

1

 9:00

3МУР2А04

Виртуелна мерна инструментација

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕЕ8А07

Гејминг

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕР6О05

Дистрибуирани системи

 

8/31/2020

1

 9:00

3МУА2Б02

Електромедицинска инструментација

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕП7О02

Електромоторни погони

 

8/31/2020

1

 9:00

ОЕУ7А04

Електромоторни погони

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕМ5А03

Електронска физика чврстог тела

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕТ7Д04

Кабловски и оптички комуникациони системи

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕМ4А01

Карактеризација материјала

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕМ4А02

Компоненте за телекомуникације

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕЗ2О05

Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕЗ2О07

Лабораторијски практикум - Електронске компоненте

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕЗ2О06

Лабораторијски практикум - Основи електротехнике

 

8/31/2020

1

 9:00

3МЕМ1А14

Ласерска електроника

 

8/31/2020

1

 9:00

3МРЗ1И21

Медицински информациони системи

 

8/31/2020

1

 9:00

3МЕМ1А13

Микроелектромеханички системи (МЕМС)

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕЕ4О04

Микропроцесорски системи

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕЕ5Б05

Обновљиви извори енергије

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕМ5А04

Обновљиви извори енергије

 

8/31/2020

1

 9:00

2МП01А02

Одабрана поглавља из електроенергетских  постројења

 

8/31/2020

1

 9:00

3МП01А02

Одабрана поглавља из електроенергетских постројења

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕТ6О04

Оптичке комуникације

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕЕ3О01

Основи електронике

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕМ3О01

Основи електронике

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕП3О03

Основи електронике

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕТ3О01

Основи електронике

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕУ3О02

Основи електронике

 

8/31/2020

1

 9:00

ОЕЕ3О01

Основи електронике

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕМ4А03

Основи квантне и статистичке физике

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕР4О03

Програмски језици

 

8/31/2020

1

 9:00

ОЕР4О03

Програмски језици

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕР8О01

Програмски преводиоци

 

8/31/2020

1

 9:00

ОЕР7О01

Програмски преводиоци

 

8/31/2020

1

 9:00

3МУР1А02

Пројектовање микрорачунарских мерних инструмената

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕМ7О02

Пројектовање штампаних плоча

 

8/31/2020

1

 9:00

2МРТ2Ц01

Процесирање природних језика

 

8/31/2020

1

 9:00

3МРЗ2И15

Процесирање природних језика

 

8/31/2020

1

 9:00

3МРП2Б01

Процесирање природних језика

 

8/31/2020

1

 9:00

3МП01А01

Регулација електромоторних погона

 

8/31/2020

1

 9:00

3МУЗ1O03

Регулација електромоторних погона

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕЕ5О03

РФ електроника

 

8/31/2020

1

 9:00

ОЕЕ5О03

РФ електроника

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕЕ3О02

Телекомуникације

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕР5А02

Телекомуникације

 

8/31/2020

1

 9:00

ОЕР5А01

Телекомуникације

 

8/31/2020

1

 9:00

3МП02А03

Телекомуникације у електроенергетици

 

8/31/2020

1

 9:00

2ОЕУ8О01

Увод у роботику

 

8/31/2020

1

 9:00

ОЕУ8О02

Увод у роботику

 

9/1/2020

1

 9:00

3МКС1А09

IoT сервиси

 

9/1/2020

1

 9:00

ОЕП6О04

Дијагностика и мониторинг електричних машина

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕЗ2О04

Електронске компоненте

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕП5О02

Машине наизменичне струје

 

9/1/2020

1

 9:00

ОЕП5О02

Машине наизменичне струје

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕЕ8Е03

Медицински електронски системи

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕР7А05

Напредне базе података

 

9/1/2020

1

 9:00

ОЕР7Ц05

Напредне базе података

 

9/1/2020

1

 9:00

3МРС1А01

Напредно софтверско инжењерство

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕУ7О03

Нелинеарни системи аутоматског управљања

 

9/1/2020

1

 9:00

ОЕУ6О04

Нелинеарни системи аутоматског управљања

 

9/1/2020

1

 9:00

ОЕП7А02

Нумеричка анализа

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕМ6А05

Нумеричка математика

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕУ4О02

Организација рачунарских система

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕР7А07

Претраживање информација

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕЕ6О06

Пројектовање дигиталних интегрисаних кола

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕЕ7Ц01

Пројектовање дигиталних система

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕЕ5О04

Пројектовање електронских система

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕЕ5О06

Пројектовање електронских система

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕМ7О01

Пројектовање микросистема

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕР7А01

Пројектовање рачунарских мрежа

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕР3О04

Рачунарски системи

 

9/1/2020

1

 9:00

ОЕР3О04

Рачунарски системи

 

9/1/2020

1

 9:00

ОЕУ3О05

Рачунарски системи

 

9/1/2020

1

 9:00

2МУЗ1О01

Рачунарски управљачки системи

 

9/1/2020

1

 9:00

3МУЗ1О01

Рачунарски управљачки системи

 

9/1/2020

1

 9:00

3МРЗ1И16

Рачунарство високих перформанси

 

9/1/2020

1

 9:00

2МРБ1Б02

Рачунарство у облаку

 

9/1/2020

1

 9:00

2МРР1Б01

Рачунарство у облаку

 

9/1/2020

1

 9:00

3МРЗ1И12

Рачунарство у облаку

 

9/1/2020

1

 9:00

2МРР2Ц04

Софт компјутинг

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕТ3О03

Софтверски алати

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕР6О03

Софтверско инжењерство

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕП8Б03

Техника високог напона

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕМ4О02

Технологије микросистема

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕП4О01

Трансформатори и машине једносмерне струје

 

9/1/2020

1

 9:00

ОЕП4О01

Трансформатори и машине једносмерне струје

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕП8Б01

Уземљивачи

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕП5Б02

Управљање процесима

 

9/1/2020

1

 9:00

2ОЕУ5О02

Управљање процесима

 

9/1/2020

1

 9:00

2МРБ2Ц02

Управљање рачунарским ресурсима и сервисима

 

9/1/2020

1

 9:00

3МРБ2Б02

Управљање рачунарским ресурсима и сервисима

 

9/1/2020

1

 9:00

2МУА1А01

Управљање сложеним системима

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕР7О01

Вештачка интелигенција

 

9/2/2020

1

 9:00

ОЕР6О02

Вештачка интелигенција

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕЕ4О01

Дигитална електроника

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕР3О02

Дигитална електроника

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕТ4О01

Дигитална електроника

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕУ4О01

Дигитална електроника

 

9/2/2020

1

 9:00

ОЕР3О02

Дигитална електроника

 

9/2/2020

1

 9:00

ОЕТ4О01

Дигитална електроника

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕТ6А01

Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕП7О01

Електране

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕП6О03

Електроенергетска постројења

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕМ3О05

Материјали за електронику

 

9/2/2020

1

 9:00

3МЕМ1А15

Материјали за нове и алтернативне изворе енергије

 

9/2/2020

1

 9:00

3МЕМ1А16

Наноелектроника

 

9/2/2020

1

 9:00

2МРТ2Ц04

Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији

 

9/2/2020

1

 9:00

3МРЗ2И10

Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕЗ1О02

Основи електротехнике 1

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕР5О03

Рачунарске мреже

 

9/2/2020

1

 9:00

ОЕР5О03

Рачунарске мреже

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕУ8О03

Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

 

9/2/2020

1

 9:00

ОЕУ7О03

Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕУ6А02

Савремено управљање индустријским процесима

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕЕ7О01

Системи за рад у реалном времену

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕЕ8Е02

Системи за управљање и надзор у индустрији

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕП8А03

Системи за управљање и надзор у индустрији

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕТ6А02

Телекомуникационе мреже

 

9/2/2020

1

 9:00

2ОЕТ5О04

Увод у теорију телекомуникација

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕП8О02

Анализа електроенергетских мрежа

 

9/3/2020

1

 9:00

ОЕП8О02

Анализа електроенергетских мрежа

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕЕ4А02

Архитектуре и алгоритми

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕР4А02

Вероватноћа и статистика у рачунарству

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕП5А01

Електроенергетске компоненте

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕУ5О01

Електронска мерења

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕЕ7Б03

Интернет и веб технологије

 

9/3/2020

1

 9:00

3МРЗ1И15

Криптографија

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕЗ2О01

Математика 2

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕТ4О02

Математика 4

 

9/3/2020

1

 9:00

ОЕТ4О02

Математика 4

 

9/3/2020

1

 9:00

ОЕЗ2О01

Математика II

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕУ4А02

Математичке основе теорије система

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕУ4А01

Математички методи

 

9/3/2020

1

 9:00

ОЕР3О01

Математички методи у рачунарству

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕР4А04

Матрични методи у рачунарству

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕП4Б01

Мерења у електроенергетици

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕМ7А02

Мерења у микроелектроници

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕУ7О04

Мерење неелектричних величина

 

9/3/2020

1

 9:00

ОЕУ6О03

Мерење неелектричних величина

 

9/3/2020

1

 9:00

2МУЗ1О02

Методе интелигентног управљања

 

9/3/2020

1

 9:00

3МРП1А07

Методе оптимизације

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕМ3О03

Метрологија електричних величина

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕП3О04

Метрологија електричних величина

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕУ3О03

Метрологија електричних величина

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕР6О04

Микрорачунарски системи

 

9/3/2020

1

 9:00

ОЕР6О03

Микрорачунарски системи

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕР8А02

Мобилни системи и сервиси

 

9/3/2020

1

 9:00

ОЕР8Д02

Мобилни системи и сервиси

 

9/3/2020

1

 9:00

ОЕЕ6Б02

Мултимедијалне комуникације

 

9/3/2020

1

 9:00

ОЕР8Д01

Мултимедијални рачунарски системи

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕЕ6О03

Мултимедијални системи

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕР8А01

Мултимедијални системи

 

9/3/2020

1

 9:00

3МКС1А08

Напредне комуникационе технологије

 

9/3/2020

1

 9:00

3МРЗ1И05

Напредни оперативни системи

 

9/3/2020

1

 9:00

3МРС1А05

Напредни оперативни системи

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕР4А01

Нумерички алгоритми

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕР5О02

Оперативни системи

 

9/3/2020

1

 9:00

ОЕР5О02

Оперативни системи

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕЕ8Ф02

Оптоелектроника

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕМ8О02

Оптоелектроника

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕП8А02

Програмабилни логички контролери

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕУ6О01

Програмабилни логички контролери

 

9/3/2020

1

 9:00

2МЕЕ1А06

Пројектовање ембедед система

 

9/3/2020

1

 9:00

2ОЕР4А03

Теорија графова

 

9/3/2020

1

 9:00

3МУА1Б01

Флексибилни производни системи

 

9/3/2020

1

 9:00

2МУА2Б02

Хидраулични и пнеуматски системи управљања

 

9/3/2020

1

 9:00

3МУА2Б01

Хидраулични и пнеуматски системи управљања

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕУ8О02

SCADA системи

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕУ7О04

SCADA системи

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕР4О01

Архитектура и организација рачунара

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕР4О01

Архитектура и организација рачунара

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕУ5А01

Дигитални системи аутоматског управљања

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕУ7О01

Динамика механизама и машина

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕУ7О01

Динамика механизама и машина

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕЗ8ЗР

Дипломски рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МЕМ2А13

Енергија, околина и одрживи развој

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕМ8О03

Завршни рад

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕП8О04

Завршни рад

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕП7О03

Заштита у електроенергетици

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕП6О04

Испитивање електричних машина

 

9/4/2020

1

 9:00

2МЕМ2О03

Мастер рад

 

9/4/2020

1

 9:00

2МУЗ2ОЗР

Мастер рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МЕМ2О03

Мастер рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МКЗ2О02

Мастер рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МРЗ2О05

Мастер рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МУЗ2ОЗР

Мастер рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3MП02ИСР

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МЕМ2О02

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МКЗ2О01

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МРЗ2ОСР

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МУЗ2ОСР

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕМ6А07

Микроталасна електроника

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕТ6О05

Микроталасна техника

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕМ6А02

Микроталасна техника и електроника

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕТ7О04

Мобилни комуникациони системи

 

9/4/2020

1

 9:00

3МУР2Б05

Мобилни комуникациони системи

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕТ7А02

Мобилни комуникациони системи

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕП4Б02

Моделирање и симулација динамичких система

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕУ4О03

Моделирање и симулација динамичких система

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕМ6А03

Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕМ8О01

Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕТ5О03

Основи микроталаса

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕР7О03

Паралелни системи

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕР8О03

Паралелни системи

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕР6А04

Пројектовање и анализа алгоритама

 

9/4/2020

1

 9:00

3МРБ1А02

Пројектовање и имплементација сигурног софтвера

 

9/4/2020

1

 9:00

3МРЗ1И10

Пројектовање и имплементација сигурног софтвера

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕЕ5О02

Рачунарске мреже и интерфејси

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕП7О03

Релејна заштита

 

9/4/2020

1

 9:00

2МРЗ1ОСР

Самостални истраживачки рад 1

 

9/4/2020

1

 9:00

2МРЗ2ОСР

Самостални истраживачки рад 2

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕЕ3О03

Сигнали и системи

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕМ3О04

Сигнали и системи

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕУ5А02

Системи аутоматског управљања

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕР6А02

Системи база података

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕР6Б02

Системи база података

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕУ6Б01

Софтвер за симулацију динамичких система

 

9/4/2020

1

 9:00

2МЕМ2О02

Стручна пракса

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕЕ6О07

Стручна пракса

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕМ6О04

Стручна пракса

 

9/4/2020

1

 9:00

3MП01О03

Стручна пракса

 

9/4/2020

1

 9:00

3МЕМ2О01

Стручна пракса

 

9/4/2020

1

 9:00

3МКЗ1О02

Стручна пракса

 

9/4/2020

1

 9:00

3МРЗ2О04

Стручна пракса

 

9/4/2020

1

 9:00

3МУЗ1О04

Стручна пракса

 

9/4/2020

1

 9:00

ОЕР8О01

Стручна пракса

 

9/4/2020

1

 9:00

2МРЗ2О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕП6О05

Стручна пракса / Тимски пројекат

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕР8О02

Стручна пракса / Тимски пројекат

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕТ8О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕУ6О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

 

9/4/2020

1

 9:00

2МП01О03

Стручна пракса/Тимски пројекат

 

9/4/2020

1

 9:00

2МП02ИСР

Студијски истраживачки рад

 

9/4/2020

1

 9:00

2МУЗ2ОСР

Студијски истраживачки рад 2

 

9/4/2020

1

 9:00

3МЕМ1О01

Студијско-истраживачки рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МКЗ1О01

Студијско-истраживачки рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МРЗ1ОСР

Студијско-истраживачки рад

 

9/4/2020

1

 9:00

3МУЗ1ОСР

Студијско-истраживачки рад

 

9/4/2020

1

 9:00

2МРЗ1О02

Увод у научно-истраживачки рад

 

9/4/2020

1

 9:00

2ОЕЗ1О04

Увод у рачунарство