Сатница полагања испита у испитном року Октобар 2 на ОАС

Чет, 22. Сеп, 2022. у 14:48

Сатница полагања испита у испитном року Октобар 2 на основним академским студијама школске 2021/2022 године:

Акред. Сем. Мод. Шифра Предмет Датум Време
2019 1 СВИ 3ОЕЗ1О01 Математика 1 петак, 30. септембар 15:00
2019 1 СВИ 3ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 СВИ 3ОЕЗ1О03 Физика субота, 1. октобар 15:00
2019 1 СВИ 3ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство субота, 1. октобар 9:00
2019 1 СВИ 3ОЕЗ1О05 Увод у инжењерство петак, 30. септембар 15:00
2019 2 СВИ 3ОЕЗ2О01 Математика 2 петак, 30. септембар 15:00
2019 2 СВИ 3ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање субота, 1. октобар 9:00
2019 2 СВИ 3ОЕЗ2О03 Основи електротехнике 2 понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 СВИ 3ОЕЗ2О04 Електронске компоненте субота, 1. октобар 15:00
2019 2 СВИ 3ОЕЗ2О05 Увод у електронику субота, 1. октобар 9:00
2019 3 ЕЕН 3ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици понедељак, 3. октобар 15:00
2019 3 ЕЕН 3ОЕП3О02 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2019 3 ЕЕН 3ОЕП3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2019 3 ЕЕН 3ОЕП3О04 Електромеханичко претварање енергије субота, 1. октобар 9:00
2019 3 ЕЕН 3ОЕП3А01 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2019 3 ЕЕН 3ОЕП3А02 Основе објектно-оријентисаног програмирања понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЕН 3ОЕП4О01 Трансформатори петак, 30. септембар 15:00
2019 4 ЕЕН 3ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЕН 3ОЕП4О03 Електромагнетика понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЕН 3ОЕП4О04 Дистрибутивне и индустријске мреже субота, 1. октобар 9:00
2019 4 ЕЕН 3ОЕП4А01 Електротехнички материјали субота, 1. октобар 9:00
2019 4 ЕЕН 3ОЕП4А02 Мерења у електроенергетици понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЕН 3ОЕП4А03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 30. септембар 15:00
2019 4 ЕЕН 3ОЕП4А04 Мехатроника понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЕН 3ОЕП4А05 Организација рачунарских система субота, 1. октобар 9:00
2019 3 ЕКМ 3ОЕМ3О01 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2019 3 ЕКМ 3ОЕМ3О02 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2019 3 ЕКМ 3ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2019 3 ЕКМ 3ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 30. септембар 15:00
2019 3 ЕКМ 3ОЕМ3О05 Материјали за електронику петак, 30. септембар 15:00
2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4О01 Технологије микросистема субота, 1. октобар 9:00
2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4О02 Полупроводничке компоненте петак, 30. септембар 15:00
2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4О03 Основи оптике понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А01 Електронска физика чврстог тела субота, 1. октобар 9:00
2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А02 Компоненте за телекомуникације петак, 30. септембар 15:00
2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике субота, 1. октобар 9:00
2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А04 Карактеризација материјала понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А05 Телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А06 Нумеричка математика петак, 30. септембар 15:00
2019 3 ЕЛК 3ОЕЕ3О01 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2019 3 ЕЛК 3ОЕЕ3О02 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2019 3 ЕЛК 3ОЕЕ3О03 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2019 3 ЕЛК 3ОЕЕ3О04 Објектно-оријентисано програмирање понедељак, 3. октобар 15:00
2019 3 ЕЛК 3ОЕЕ3О05 Сигнали и системи петак, 30. септембар 15:00
2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О01 Микропроцесорски системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О02 Дигитална обрада сигнала субота, 1. октобар 9:00
2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О03 Аналогна електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О04 Електронска кола и ембедед системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О05 Мултимедијални системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О06 Анимације 1 понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4А01 Телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4А02 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4А03 Нумеричка математика петак, 30. септембар 15:00
2019 3 РИИ 3ОЕР3О01 Дискретна математика субота, 1. октобар 15:00
2019 3 РИИ 3ОЕР3О02 Базе података петак, 30. септембар 15:00
2019 3 РИИ 3ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 3. октобар 15:00
2019 3 РИИ 3ОЕР3О04 Архитектура и организација рачунара 1 субота, 1. октобар 9:00
2019 3 РИИ 3ОЕР3А01 Логичко пројектовање петак, 30. септембар 15:00
2019 3 РИИ 3ОЕР3А02 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2019 4 РИИ 3ОЕР4О01 Објектно оријентисано пројектовање понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 РИИ 3ОЕР4О02 Структуре података петак, 30. септембар 15:00
2019 4 РИИ 3ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 РИИ 3ОЕР4О04 Архитектура и организација рачунара 2 субота, 1. октобар 9:00
2019 4 РИИ 3ОЕР4А01 Матрична израчунавања петак, 30. септембар 15:00
2019 4 РИИ 3ОЕР4А02 Теорија графова петак, 30. септембар 15:00
2019 4 РИИ 3ОЕР4А03 Нумерички алгоритми петак, 30. септембар 15:00
2019 4 РИИ 3ОЕР4А04 Вероватноћа и статистика петак, 30. септембар 15:00
2019 4 РИИ 3ОЕР4А05 Геометријски методи и примене петак, 30. септембар 15:00
2019 3 КИТ 3ОЕК3О01 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2019 3 КИТ 3ОЕК3О02 Основи телекомуникација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 3 КИТ 3ОЕК3О03 Електрична кола и сигнали петак, 30. септембар 15:00
2019 3 КИТ 3ОЕК3О04 Софтверски алати понедељак, 3. октобар 15:00
2019 3 КИТ 3ОЕК3А01 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 3. октобар 15:00
2019 3 КИТ 3ОЕК3А02 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2019 4 КИТ 3ОЕК4О01 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2019 4 КИТ 3ОЕК4О02 Комуникациона акустика петак, 30. септембар 15:00
2019 4 КИТ 3ОЕК4О03 Увод у дигиталне комуникације субота, 1. октобар 9:00
2019 4 КИТ 3ОЕК4А01 Примењена електромагнетика понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 КИТ 3ОЕК4А02 Структуре података и алгоритми петак, 30. септембар 15:00
2019 4 КИТ 3ОЕК4Б01 Компоненте за телекомуникације петак, 30. септембар 15:00
2019 4 КИТ 3ОЕК4Б02 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 КИТ 3ОЕК4Б03 Вероватноћа и статистика петак, 30. септембар 15:00
2019 3 УПС 3ОЕУ3О01 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2019 3 УПС 3ОЕУ3О02 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2019 3 УПС 3ОЕУ3О03 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 3. октобар 15:00
2019 3 УПС 3ОЕУ3О04 Моделирање и симулација динамичких система петак, 30. септембар 15:00
2019 3 УПС 3ОЕУ3О05 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 УПС 3ОЕУ4О01 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2019 4 УПС 3ОЕУ4О02 Организација рачунарских система субота, 1. октобар 9:00
2019 4 УПС 3ОЕУ4О03 Линеарни системи аутоматског управљања понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 УПС 3ОЕУ4О04 Мехатроника понедељак, 3. октобар 15:00
2019 4 УПС 3ОЕУ4А01 Математички методи петак, 30. септембар 15:00
2019 4 УПС 3ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система петак, 30. септембар 15:00
2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О01 Математика 1 петак, 30. септембар 15:00
2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О03 Физика субота, 1. октобар 15:00
2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство субота, 1. октобар 9:00
2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О05 Лабораторијски практикум - Физика понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О01 Математика 2 петак, 30. септембар 15:00
2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање субота, 1. октобар 9:00
2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О04 Електронске компоненте субота, 1. октобар 15:00
2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О05 Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум - Основи електротехнике понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О07 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 СВИ 2ОЕЗ8ЗР Дипломски рад понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 ЕЕН 2ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 ЕЕН 2ОЕП3О02 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2013 3 ЕЕН 2ОЕП3О03 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2013 3 ЕЕН 2ОЕП3О04 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 ЕЕН 2ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије субота, 1. октобар 9:00
2013 3 ЕЕН 2ОЕП3А02 Електротехнички материјали субота, 1. октобар 9:00
2013 4 ЕЕН 2ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје петак, 30. септембар 15:00
2013 4 ЕЕН 2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ЕЕН 2ОЕП4О03 Електромагнетика понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ЕЕН 2ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже субота, 1. октобар 9:00
2013 4 ЕЕН 2ОЕП4А02 Техничка механика субота, 1. октобар 15:00
2013 4 ЕЕН 2ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ЕЕН 2ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕЕН 2ОЕП5О01 Енглески језик 1 петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕЕН 2ОЕП5О02 Машине наизменичне струје петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕЕН 2ОЕП5О03 Пренос електричне енергије петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕЕН 2ОЕП5О04 Аутоматско управљање субота, 1. октобар 9:00
2013 5 ЕЕН 2ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЕН 2ОЕП5А02 Електронска мерења понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЕН 2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије субота, 1. октобар 15:00
2013 5 ЕЕН 2ОЕП5Б02 Управљање процесима субота, 1. октобар 15:00
2013 6 ЕЕН 2ОЕП6О01 Енглески језик 2 петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕЕН 2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике субота, 1. октобар 15:00
2013 6 ЕЕН 2ОЕП6О03 Електроенергетска постројења петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕЕН 2ОЕП6О04 Испитивање електричних машина петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕЕН 2ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЕН 2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕЕН 2ОЕП6А02 Нумеричка анализа петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ЕЕН 2ОЕП7О01 Електране понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЕН 2ОЕП7О02 Електромоторни погони петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ЕЕН 2ОЕП7О03 Релејна заштита субота, 1. октобар 9:00
2013 7 ЕЕН 2ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЕН 2ОЕП7А02 Електрична вуча и возила понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЕН 2ОЕП7Б01 Прелазни процеси у електричним машинама петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ЕЕН 2ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ЕЕН 2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЕН 2ОЕП7Ц01 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЕН 2ОЕП7Ц02 Пословне комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЕН 2ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЕН 2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа субота, 1. октобар 15:00
2013 8 ЕЕН 2ОЕП8А01 Пројектовање електромоторних погона петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЕН 2ОЕП8А02 Програмабилни логички контролери субота, 1. октобар 15:00
2013 8 ЕЕН 2ОЕП8А03 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЕН 2ОЕП8Б01 Уземљивачи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЕН 2ОЕП8Б02 Специјалне електричне машине петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЕН 2ОЕП8Б03 Техника високог напона понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЕН 2ОЕП8Б04 Индустријски системи за мерење и контролу понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 ЕКМ 2ОЕМ3О01 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2013 3 ЕКМ 2ОЕМ3О02 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2013 3 ЕКМ 2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 ЕКМ 2ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 30. септембар 15:00
2013 3 ЕКМ 2ОЕМ3О05 Материјали за електронику петак, 30. септембар 15:00
2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4О01 Основи оптике понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4О02 Технологије микросистема субота, 1. октобар 9:00
2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте петак, 30. септембар 15:00
2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4А01 Карактеризација материјала понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4А02 Компоненте за телекомуникације петак, 30. септембар 15:00
2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике субота, 1. октобар 9:00
2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4А04 Телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5О01 Енглески језик 1 петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5О03 Карактеризација компонената понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5А01 Дозиметрија и дозиметри петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5А02 Примењена електромагнетика понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5А03 Електронска физика чврстог тела субота, 1. октобар 9:00
2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5А04 Обновљиви извори енергије понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6О01 Енглески језик 2 петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6О03 Сензори и претварачи петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А01 Статистичке методе контроле квалитета петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А02 Микроталасна техника и електроника субота, 1. октобар 9:00
2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А03 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А04 Поузданост микроелектронских компонената петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А05 Нумеричка математика петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А06 Статистика и вероватноћа петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7О02 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7О03 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А01 Анализа поузданости понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А02 Мерења у микроелектроници понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А03 Архитектуре дигиталних система понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А04 Соларне компоненте и системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А05 Аутоелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А06 Радиодифузни системи и технологије субота, 1. октобар 15:00
2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7Б01 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7Б02 Пословне комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге субота, 1. октобар 9:00
2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8О02 Оптоелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8А01 Нанотехнологије петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8А02 Аутономни микросистеми петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8А03 Пројектовање интегрисаних кола понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8А04 Пројектовање материјала за електронику петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8А05 Протоколи за сензорске мреже субота, 1. октобар 15:00
2013 3 ЕЛК 2ОЕЕ3О01 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2013 3 ЕЛК 2ОЕЕ3О02 Телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 ЕЛК 2ОЕЕ3О03 Сигнали и системи петак, 30. септембар 15:00
2013 3 ЕЛК 2ОЕЕ3О04 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 ЕЛК 2ОЕЕ3О05 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4О02 Аналогна електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4О03 Дигитална обрада сигнала субота, 1. октобар 9:00
2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4А01 ТВ системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4А02 Архитектуре и алгоритми понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4А03 Пројектовање електронских кола понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О01 Енглески језик 1 петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О03 РФ електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О05 Микропроцесорска техника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О06 Пројектовање електронских система петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике субота, 1. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О08 Архитектуре дигиталних система понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О09 Аналогна електронска кола понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5А01 Електрична и електронска мерења понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5А02 Дискретна математика субота, 1. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5А03 Примењена електромагнетика понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5А04 Обрада аудио сигнала петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5А05 Обновљиви извори енергије понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б01 Електрична и електронска мерења понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б02 Дискретна математика субота, 1. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б03 Примењена електромагнетика понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б04 Дигитална обрада слике субота, 1. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б05 Обновљиви извори енергије понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц01 Електрична и електронска мерења понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц02 Дискретна математика субота, 1. октобар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц03 Објектно оријентисане технике пројектовања система петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц04 Дигитална интегрисана кола субота, 1. октобар 9:00
2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц05 Обновљиви извори енергије понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике субота, 1. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О03 Мултимедијални системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О04 Видео продукција понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О05 Микроконтролери понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О06 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О07 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6А01 Анимација I понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6А02 Микроконтролери понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6А03 Технике конверзије понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6А04 Аутоматско управљање субота, 1. октобар 9:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6А05 Нумеричка математика петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б02 Технике конверзије понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б03 Аутоматско управљање субота, 1. октобар 9:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б04 Нумеричка математика петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц01 Виртуелни инструменти понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц02 Микроконтролери понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц03 Аутоматско управљање субота, 1. октобар 9:00
2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц04 Нумеричка математика петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7О02 Соларне компоненте и системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7О03 Камера и монтажа понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7О04 Системи за аквизицију података понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7О05 Тестирање и дијагностика петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7А01 Пословне комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б01 Фотографија и графички дизајн понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б02 Медицинска електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б03 Интернет и Веб технологије понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б04 Аутоелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б05 Кодовање и компресија сигнала субота, 1. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б06 Рачунарска графика понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц01 Пројектовање дигиталних система понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц02 Медицинска електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц04 Аутоелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц05 Тестирање и дијагностика петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц06 Рачунарска графика понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц07 Електромеханичко претварање енергије субота, 1. октобар 9:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д01 Мобилни електронски уређаји понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д02 Медицинска електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д03 Електроенергетски претварачи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д04 Примењена електромагнетика понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е01 Аутоелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е02 Системи за аквизицију података понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е03 Пројектовање аналогних интегрисаних кола понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е04 Пројектовање VLSI субота, 1. октобар 9:00
2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е05 Мехатроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8О01 Ембеддед системи петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А01 Анимација II понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А02 Студијска аудиотехника петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А03 Сензори и претварачи петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А04 Обрада сигнала у музици субота, 1. октобар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А05 Термовизија петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А06 Креирање мултимедијалних садржаја петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А07 Гејминг петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А08 Бежичне рачунарске мреже и уређаји понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А09 Мобилне телекомуникације субота, 1. октобар 9:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А10 Комуникациона кола и системи субота, 1. октобар 9:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б01 Сензори и претварачи петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б02 Базе података петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б03 Напредни микроконтролери петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б04 Оптимизационе технике петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б05 Термовизија петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б06 Увод у роботику понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б07 Гејминг петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б08 Ултразвучна техника субота, 1. октобар 9:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б09 Бежичне рачунарске мреже и уређаји понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б10 Мобилне телекомуникације субота, 1. октобар 9:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б11 Комуникациона кола и системи субота, 1. октобар 9:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ц01 Вештачка интелигенција у инжењерству петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ц02 Пројектовање за животну средину петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Д01 Сензори и претварачи петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Д02 Напредни виртуелни инструменти петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Д03 Електронски системи за безбедност петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е01 Тестирање система понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е02 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е03 Медицински електронски системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е04 Ултразвучна техника субота, 1. октобар 9:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ф01 Увод у роботику понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ф02 Оптоелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 РИИ 2ОЕР3О01 Дискретна математика субота, 1. октобар 15:00
2013 3 РИИ 2ОЕР3О02 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2013 3 РИИ 2ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 РИИ 2ОЕР3О04 Рачунарски системи субота, 1. октобар 9:00
2013 3 РИИ 2ОЕР3О05 Логичко пројектовање петак, 30. септембар 15:00
2013 4 РИИ 2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара субота, 1. октобар 9:00
2013 4 РИИ 2ОЕР4О02 Структуре података петак, 30. септембар 15:00
2013 4 РИИ 2ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 РИИ 2ОЕР4О04 Базе података петак, 30. септембар 15:00
2013 4 РИИ 2ОЕР4А01 Нумерички алгоритми петак, 30. септембар 15:00
2013 4 РИИ 2ОЕР4А02 Вероватноћа и статистика у рачунарству петак, 30. септембар 15:00
2013 4 РИИ 2ОЕР4А03 Теорија графова петак, 30. септембар 15:00
2013 4 РИИ 2ОЕР4А04 Матрични методи у рачунарству петак, 30. септембар 15:00
2013 5 РИИ 2ОЕР5О01 Енглески језик 1 петак, 30. септембар 15:00
2013 5 РИИ 2ОЕР5О02 Оперативни системи субота, 1. октобар 15:00
2013 5 РИИ 2ОЕР5О03 Рачунарске мреже понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 РИИ 2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 РИИ 2ОЕР5О05 Веб програмирање петак, 30. септембар 15:00
2013 5 РИИ 2ОЕР5А01 Увод у аутоматику субота, 1. октобар 9:00
2013 5 РИИ 2ОЕР5А02 Телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 РИИ 2ОЕР5А03 Основи анализе сигнала и система понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 РИИ 2ОЕР5А04 Увод у теорију игара петак, 30. септембар 15:00
2013 6 РИИ 2ОЕР6О01 Енглески језик 2 петак, 30. септембар 15:00
2013 6 РИИ 2ОЕР6О02 Информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 РИИ 2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство петак, 30. септембар 15:00
2013 6 РИИ 2ОЕР6О04 Микрорачунарски системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 РИИ 2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 РИИ 2ОЕР6А01 Интеракција човек рачунар петак, 30. септембар 15:00
2013 6 РИИ 2ОЕР6А02 Системи база података петак, 30. септембар 15:00
2013 6 РИИ 2ОЕР6А03 Развој Веб апликација субота, 1. октобар 15:00
2013 6 РИИ 2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 РИИ 2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција петак, 30. септембар 15:00
2013 7 РИИ 2ОЕР7О02 Рачунарска графика понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 РИИ 2ОЕР8О01 Програмски преводиоци понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 РИИ 2ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 РИИ 2ОЕР7А02 Пројектовање рачунарског хардвера понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 РИИ 2ОЕР7А03 Методи и системи за обраду сигнала петак, 30. септембар 15:00
2013 7 РИИ 2ОЕР7А04 Заштита информација петак, 30. септембар 15:00
2013 7 РИИ 2ОЕР7А05 Напредне базе података петак, 30. септембар 15:00
2013 7 РИИ 2ОЕР7А06 Архитектура и пројектовање софтвера субота, 1. октобар 15:00
2013 7 РИИ 2ОЕР7А07 Претраживање информација петак, 30. септембар 15:00
2013 7 РИИ 2ОЕР7А08 Технологије за подршку учењу субота, 1. октобар 9:00
2013 8 РИИ 2ОЕР7О03 Паралелни системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8О02 Стручна пракса понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8А01 Мултимедијални системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси петак, 30. септембар 15:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8А03 Информационе технологије и системи петак, 30. септембар 15:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8А04 Сервисно-оријентисане архитектуре понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8А05 Рачунарски вид петак, 30. септембар 15:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања субота, 1. октобар 9:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8А07 Алгоритми логичких игара петак, 30. септембар 15:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8А08 Меморијски системи петак, 30. септембар 15:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8Б01 Социјални и правни аспекти информатике понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8Б02 Пословне комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 РИИ 2ОЕР8Б03 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 ТЕЛ 2ОЕТ3О01 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2013 3 ТЕЛ 2ОЕТ3О02 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2013 3 ТЕЛ 2ОЕТ3О03 Софтверски алати понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 ТЕЛ 2ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали петак, 30. септембар 15:00
2013 3 ТЕЛ 2ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4О01 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4О02 Математика 4 петак, 30. септембар 15:00
2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4О03 Дигиталне телекомуникације 1 субота, 1. октобар 9:00
2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4О04 Електромагнетика-одабрана поглавља понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације петак, 30. септембар 15:00
2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4А02 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4А03 Сензори и претварачи петак, 30. септембар 15:00
2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4А04 Структуре података и алгоритми петак, 30. септембар 15:00
2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4А05 Базе података петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5О01 Енглески језик 1 петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5О02 Акустика петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5О03 Основи микроталаса понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5О04 Увод у теорију телекомуникација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 субота, 1. октобар 9:00
2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5А01 Обрада сигнала у телекомуникацијама петак, 30. септембар 15:00
2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5А02 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6О01 Енглески језик 2 петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6О02 Теорија информација и примене субота, 1. октобар 9:00
2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6О03 Бежични комуникациони системи субота, 1. октобар 9:00
2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6О04 Оптичке комуникације петак, 30. септембар 15:00
2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6О05 Микроталасна техника субота, 1. октобар 15:00
2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6А01 Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6А02 Телекомуникационе мреже петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7О01 Методе преноса у телекомуникационим системима петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7О02 Заштитно кодовање субота, 1. октобар 9:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7О03 Антене и простирање субота, 1. октобар 9:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7О04 Мобилни комуникациони системи петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7А01 Пословне комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б01 Сензорске мреже петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б02 Антене и простирање субота, 1. октобар 9:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б03 VoIP понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б04 Веб програмирање петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Ц01 Шумови и сметње у телекомуникационим системима петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Ц02 Обрада радарског сигнала понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д01 Рачунарске комуникације и приступ Интернету понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д03 Радиодифузни системи и технологије субота, 1. октобар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д04 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д05 Веб програмирање петак, 30. септембар 15:00
2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д06 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8О01 Безбедност и заштита телекомуникационог преноса петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8О02 Мерења у телекомуникацијама понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8О03 Лабораторијски практикум - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система субота, 1. октобар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8А02 Широкопојасне телекомуникације петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8А03 Аутоматика субота, 1. октобар 9:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Б01 Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Б02 Компресија сигнала петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Б03 Аудиотехника петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц01 Микроталасна електроника субота, 1. октобар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц02 Заштита од РФ и микроталасног зрачења петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц03 Пројектовање и развој софтвера субота, 1. октобар 9:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц04 Мобилни системи и сервиси петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц05 Аудио и видео техника петак, 30. септембар 15:00
2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц06 Аутоматика субота, 1. октобар 9:00
2013 3 УПС 2ОЕУ3О01 Електрична кола понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 УПС 2ОЕУ3О02 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2013 3 УПС 2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2013 3 УПС 2ОЕУ3О04 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2013 3 УПС 2ОЕУ3О05 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 УПС 2ОЕУ4О01 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2013 4 УПС 2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система субота, 1. октобар 9:00
2013 4 УПС 2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 30. септембар 15:00
2013 4 УПС 2ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања понедељак, 3. октобар 15:00
2013 4 УПС 2ОЕУ4А01 Математички методи петак, 30. септембар 15:00
2013 4 УПС 2ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система петак, 30. септембар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5О01 Електронска мерења понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5О02 Управљање процесима субота, 1. октобар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5О03 Енглески језик 1 петак, 30. септембар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања петак, 30. септембар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 30. септембар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5Б01 Мехатроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5Б02 Идентификација система понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц01 Веб програмирање петак, 30. септембар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц02 Електромеханичко претварање енергије субота, 1. октобар 9:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц03 Обновљиви извори енергије понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц04 РФ електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц05 Медицинска електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц06 Телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц07 Електромагнетика-одабрана поглавља понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6О01 Програмабилни логички контролери субота, 1. октобар 15:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6О03 Енглески језик 2 петак, 30. септембар 15:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6А01 Оптимално управљање петак, 30. септембар 15:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима субота, 1. октобар 9:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6Б01 Софтвер за симулацију динамичких система субота, 1. октобар 9:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6Б02 Базе података петак, 30. септембар 15:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 30. септембар 15:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6Б04 Мерења у медицини понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике субота, 1. октобар 15:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6Б06 Дигитална обрада сигнала субота, 1. октобар 9:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6Б07 Техника конверзије понедељак, 3. октобар 15:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6Б08 Теорија информација и примене субота, 1. октобар 9:00
2013 6 УПС 2ОЕУ6Б09 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина петак, 30. септембар 15:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања субота, 1. октобар 9:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7О04 Мерење неелектричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7А01 Серво системи петак, 30. септембар 15:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7А02 Пројектовање и развој софтвера субота, 1. октобар 9:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7А03 Електроенергетски претварачи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7А04 Извори напона напајања петак, 30. септембар 15:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7А05 Соларне компоненте и системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7А06 Аутоелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7А07 Електромоторни погони петак, 30. септембар 15:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7Б01 Пословне комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 7 УПС 2ОЕУ7Б02 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8О01 Увод у роботику понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8О02 SCADA системи петак, 30. септембар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А01 Управљачки системи у ауто-индустрији петак, 30. септембар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А02 Микрорачунарски системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А03 Увод у информационе системе понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А04 Мерења у екологији понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А05 Електронска мерна инструментација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А06 Мерење квалитета електричне енергије понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А07 Дискретна математика субота, 1. октобар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А08 Термовизија петак, 30. септембар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А09 Системи за аквизицију података понедељак, 3. октобар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А10 Модулационе технике петак, 30. септембар 15:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А11 Бежични комуникациони системи субота, 1. октобар 9:00
2013 8 УПС 2ОЕУ8А12 Инжењерска етика понедељак, 3. октобар 15:00
2008 1 СВИ ОЕЗ1О01 Математика I петак, 30. септембар 15:00
2008 1 СВИ ОЕЗ1О02 Основи електротехнике I понедељак, 3. октобар 15:00
2008 1 СВИ ОЕЗ1О03 Физика субота, 1. октобар 15:00
2008 1 СВИ ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство субота, 1. октобар 9:00
2008 1 СВИ ОЕЗ1О05 Друштво и одрживи развој понедељак, 3. октобар 15:00
2008 1 СВИ ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум I понедељак, 3. октобар 15:00
2008 2 СВИ ОЕЗ2О01 Математика II петак, 30. септембар 15:00
2008 2 СВИ ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање субота, 1. октобар 9:00
2008 2 СВИ ОЕЗ2О03 Основи електротехнике II понедељак, 3. октобар 15:00
2008 2 СВИ ОЕЗ2О04 Електронске компоненте субота, 1. октобар 15:00
2008 2 СВИ ОЕЗ2О05 Пословне комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2008 2 СВИ ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум II понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 СВИ ОЕС4А01 Инжењерска економија понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 СВИ ОЕС4А02 Педагошка психологија понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 СВИ ОЕС4А03 Дидактика понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 СВИ ОЕС4А04 Методика наставног рада понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 СВИ ОЕС4А05 Докимологија понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 СВИ ОЕЗ8ЗР Завршни рад понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 СВИ ОЕС8А01 Стручна пракса у настави понедељак, 3. октобар 15:00
2008 3 ЕЕН ОЕП3О01 Електрична кола понедељак, 3. октобар 15:00
2008 3 ЕЕН ОЕП3О02 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2008 3 ЕЕН ОЕП3О03 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2008 3 ЕЕН ОЕП3О04 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2008 3 ЕЕН ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије субота, 1. октобар 9:00
2008 3 ЕЕН ОЕП3А02 Електротехнички материјали субота, 1. октобар 9:00
2008 4 ЕЕН ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје петак, 30. септембар 15:00
2008 4 ЕЕН ОЕП4О02 Електричне инсталације понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ЕЕН ОЕП4О03 Пренос електричне енергије петак, 30. септембар 15:00
2008 4 ЕЕН ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже субота, 1. октобар 9:00
2008 4 ЕЕН ОЕП4А02 Техничка механика субота, 1. октобар 15:00
2008 4 ЕЕН ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ЕЕН ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ЕЕН ОЕП5О01 Енглески језик I петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ЕЕН ОЕП5О02 Машине наизменичне струје петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ЕЕН ОЕП5О03 Електромагнетика понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕЕН ОЕП5О04 Аутоматско управљање субота, 1. октобар 9:00
2008 5 ЕЕН ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕЕН ОЕП5А02 Електронска мерења понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕЕН ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије субота, 1. октобар 15:00
2008 5 ЕЕН ОЕП5Б02 Управљање процесима субота, 1. октобар 15:00
2008 6 ЕЕН ОЕП6О01 Енглески језик II петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ЕЕН ОЕП6О02 Основи енергетске електронике субота, 1. октобар 15:00
2008 6 ЕЕН ОЕП6О03 Електроенергетска постројења петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ЕЕН ОЕП6О04 Дијагностика и мониторинг електричних машина петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ЕЕН ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕЕН ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ЕЕН ОЕП6А02 Програмабилни логички контролери субота, 1. октобар 15:00
2008 7 ЕЕН ОЕП7О01 Електране понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕЕН ОЕП7О02 Електромоторни погони петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ЕЕН ОЕП7О03 Заштита у електроенергетици субота, 1. октобар 9:00
2008 7 ЕЕН ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕЕН ОЕП7А02 Нумеричка анализа петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ЕЕН ОЕП7А03 Пројектовање електромоторних погона петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ЕЕН ОЕП7Б01 Осветљење понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕЕН ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ЕЕН ОЕП7Б03 Извори за напајање петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ЕЕН ОЕП7Б04 Дистрибуирана производња електричне енергије понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕЕН ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕЕН ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа субота, 1. октобар 15:00
2008 8 ЕЕН ОЕП8О03 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕЕН ОЕП8О04 Завршни рад понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕЕН ОЕП8А01 Уземљивачи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕЕН ОЕП8А02 Индустријски системи за мерење и контролу понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕЕН ОЕП8А03 Управљање дистрибутивном мрежом петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕЕН ОЕП8А04 Специјалне електричне машине петак, 30. септембар 15:00
2008 3 ЕКМ ОЕМ3О01 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2008 3 ЕКМ ОЕМ3О02 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2008 3 ЕКМ ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2008 3 ЕКМ ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 30. септембар 15:00
2008 3 ЕКМ ОЕМ3О05 Материјали за електронику петак, 30. септембар 15:00
2008 4 ЕКМ ОЕМ4О01 Телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ЕКМ ОЕМ4О02 Основи оптике понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ЕКМ ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте петак, 30. септембар 15:00
2008 4 ЕКМ ОЕМ4А01 Компоненте за телекомуникације петак, 30. септембар 15:00
2008 4 ЕКМ ОЕМ4А02 Пројектовање материјала за електронику петак, 30. септембар 15:00
2008 4 ЕКМ ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике субота, 1. октобар 9:00
2008 4 ЕКМ ОЕМ4А04 Системи за вођење ЕМ таласа понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ЕКМ ОЕМ4А05 Статистика и вероватноћа петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ЕКМ ОЕМ5О01 Енглески језик I петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ЕКМ ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕКМ ОЕМ5О03 Оптоелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕКМ ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ЕКМ ОЕМ5А01 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕКМ ОЕМ5А02 Технологије микросистема субота, 1. октобар 9:00
2008 5 ЕКМ ОЕМ5А03 Карактеризација материјала понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕКМ ОЕМ5А04 Статистичке методе контроле квалитета петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ЕКМ ОЕМ6О01 Енглески језик II петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ЕКМ ОЕМ6О02 Сензори и претварачи петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ЕКМ ОЕМ6О03 Дигитална микроелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕКМ ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕКМ ОЕМ6А01 МЕМС компоненте понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕКМ ОЕМ6А02 Поузданост микроелектронских компонената петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ЕКМ ОЕМ6А03 Техника и примена ласера понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕКМ ОЕМ6А04 Нумеричка анализа ПДЈ петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ЕКМ ОЕМ6А05 Микропроцесорска техника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕКМ ОЕМ6А06 Мерења неелектричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕКМ ОЕМ6А07 Микроталасна електроника субота, 1. октобар 15:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7О01 Компоненте и кола снаге субота, 1. октобар 9:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7О02 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7О03 Соларне компоненте и системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7А01 Пројектовање микросистема петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7А02 Нискотемпературна микроелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7А03 Обновљиви извори енергије понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7А04 Физика јонизованих гасова и плазме субота, 1. октобар 15:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7А05 Медицинска физика субота, 1. октобар 9:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7А06 Анализа поузданости понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7А07 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије субота, 1. октобар 9:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7А08 Извори за напајање петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7А09 Одрживо пројектовање субота, 1. октобар 15:00
2008 7 ЕКМ ОЕМ7А10 Пројектовање VLSI субота, 1. октобар 9:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8О01 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8О03 Завршни рад понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8А01 Интелигентне компоненте снаге субота, 1. октобар 15:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8А02 Микроталасне технологије и компоненте субота, 1. октобар 15:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8А03 Ласерска електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8А04 Поузданост електронских компонената и микросистема понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8А05 Дозиметрија и дозиметри петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8А06 Вакуумске и гасне компоненте понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8А07 Мерења у микроелектроници понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8А08 Економија одрживе производње понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕКМ ОЕМ8А09 Термовизија петак, 30. септембар 15:00
2008 3 ЕМТ ОЕЕ3О01 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2008 3 ЕМТ ОЕЕ3О02 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2008 3 ЕМТ ОЕЕ3О03 Сигнали и системи петак, 30. септембар 15:00
2008 3 ЕМТ ОЕЕ3О04 Електрична и електронска мерења понедељак, 3. октобар 15:00
2008 3 ЕМТ ОЕЕ3О05 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2008 4 ЕМТ ОЕЕ4О01 Телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ЕМТ ОЕЕ4О02 Дигитална обрада сигнала субота, 1. октобар 9:00
2008 4 ЕМТ ОЕЕ4О03 Аналогна електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ЕМТ ОЕЕ4О04 Објектно оријентисане технике пројектовања система петак, 30. септембар 15:00
2008 4 ЕМТ ОЕЕ4А01 Пројектовање електронских кола понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ЕМТ ОЕЕ4А02 Фотографија понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕМТ ОЕЕ5О01 Енглески језик I петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ЕМТ ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕМТ ОЕЕ5О03 РФ електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕМТ ОЕЕ5О04 Мултимедијални системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕМТ ОЕЕ5А01 Дигитална интегрисана кола субота, 1. октобар 9:00
2008 5 ЕМТ ОЕЕ5А02 Обрада аудио сигнала петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ЕМТ ОЕЕ5Б01 Архитектура дигиталних система понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ЕМТ ОЕЕ5Б02 ТВ системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕМТ ОЕЕ6О01 Енглески језик II петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ЕМТ ОЕЕ6О02 Микропроцесорска техника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕМТ ОЕЕ6О03 Основи енергетске електронике субота, 1. октобар 15:00
2008 6 ЕМТ ОЕЕ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕМТ ОЕЕ6А01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕМТ ОЕЕ6А02 Микроархитектуре понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕМТ ОЕЕ6А03 Алати за мултимедију понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕМТ ОЕЕ6Б01 Пројектовање електронских система петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ЕМТ ОЕЕ6Б02 Мултимедијалне комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ЕМТ ОЕЕ6Б03 Студијска аудио и видео техника петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7О02 Извори за напајање петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7А01 Пројектовање VLSI субота, 1. октобар 9:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7А02 Дигитална обрада слике субота, 1. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б01 Одрживо пројектовање субота, 1. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б02 Микроконтролери понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б03 Технике конверзије понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б04 Кола са мешовитим сигналима понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б05 Комуникациона кола и системи субота, 1. октобар 9:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б06 Камера и монтажа понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц01 Рачунарске периферије субота, 1. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц02 Електроника у медицини понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц04 Обновљиви извори енергије понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц05 Рачунарска графика понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц06 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц07 Дигиталне телекомуникације I субота, 1. октобар 9:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц08 Аутоматско управљање субота, 1. октобар 9:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц09 Оперативни системи субота, 1. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц10 Антене и простирање субота, 1. октобар 9:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц11 Микроталасна техника субота, 1. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц12 Електромагнетика - Oдабрана поглавља понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц13 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије субота, 1. октобар 9:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д01 Неуронске мреже понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д02 Конкурентно програмирање понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д03 Примопредајна техника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д04 Сензори и претварачи петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д05 Сензори, претварачи и актуатори петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д06 Сателитска и кабловска телевизија понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д07 Кодовање и компресија података субота, 1. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д08 Програмирање индустријских контролера петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д09 Базе података петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д10 Фуриерова и вавелет анализа петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д11 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8О01 Завршни рад понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8А01 Ембеддед системи петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8А02 Бежичне рачунарске мреже и системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8А03 Медицински електронски системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8А04 Економија одрживе производње понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8А05 Технике преноса слике субота, 1. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Б01 Ултразвучна техника субота, 1. октобар 9:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Б02 Аутоелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Б03 Пројектовање аналогних електронских кола понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Б04 ТВ продукција понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц01 Тестирање и дијагностика електронских кола и система петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц02 Системи за аквизицију података (ДАС) понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц03 Интернет и Веб технологије понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц04 Термовизија петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц05 Мултимедијални уређају (Камера и монтажа) понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц06 Технике обраде сигнала субота, 1. октобар 15:00
2008 3 РИИ ОЕР3О01 Математички методи у рачунарству петак, 30. септембар 15:00
2008 3 РИИ ОЕР3О02 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2008 3 РИИ ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 3. октобар 15:00
2008 3 РИИ ОЕР3О04 Рачунарски системи субота, 1. октобар 9:00
2008 3 РИИ ОЕР3О05 Логичко пројектовање петак, 30. септембар 15:00
2008 4 РИИ ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара субота, 1. октобар 9:00
2008 4 РИИ ОЕР4О02 Структуре података петак, 30. септембар 15:00
2008 4 РИИ ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 РИИ ОЕР4О04 Базе података петак, 30. септембар 15:00
2008 4 РИИ ОЕР4О05 Дискретна математика субота, 1. октобар 15:00
2008 5 РИИ ОЕР5О01 Енглески језик I петак, 30. септембар 15:00
2008 5 РИИ ОЕР5О02 Оперативни системи субота, 1. октобар 15:00
2008 5 РИИ ОЕР5О03 Рачунарске мреже понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 РИИ ОЕР6О04 Објектно оријентисано пројектовање понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 РИИ ОЕР5А01 Телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 РИИ ОЕР5А02 Аутоматско управљање субота, 1. октобар 9:00
2008 5 РИИ ОЕР5А03 Електронска мерења понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 РИИ ОЕР5А04 Основи анализе сигнала и система понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 РИИ ОЕР6О01 Енглески језик II петак, 30. септембар 15:00
2008 6 РИИ ОЕР6О02 Вештачка интелигенција петак, 30. септембар 15:00
2008 6 РИИ ОЕР6О03 Микрорачунарски системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 РИИ ОЕР5О04 Софтверско инжењерство петак, 30. септембар 15:00
2008 6 РИИ ОЕР6Б01 Интеракција човек рачунар петак, 30. септембар 15:00
2008 6 РИИ ОЕР6Б02 Системи база података петак, 30. септембар 15:00
2008 6 РИИ ОЕР6Б03 Веб програмирање петак, 30. септембар 15:00
2008 6 РИИ ОЕР6Б04 Информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 РИИ ОЕР7О02 Рачунарска графика понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 РИИ ОЕР8О03 Паралелни системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 РИИ ОЕР7Ц01 Пројектовање рачунарских мрежа понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 РИИ ОЕР7Ц02 Пројектовање рачунарског хардвера понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 РИИ ОЕР7Ц03 Методи и системи за обраду сигнала петак, 30. септембар 15:00
2008 7 РИИ ОЕР7Ц04 Заштита информација петак, 30. септембар 15:00
2008 7 РИИ ОЕР7Ц05 Напредне базе података петак, 30. септембар 15:00
2008 7 РИИ ОЕР7Ц06 Архитектура и пројектовање софтвера субота, 1. октобар 15:00
2008 8 РИИ ОЕР7О01 Програмски преводиоци понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 РИИ ОЕР8О01 Стручна пракса понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 РИИ ОЕР8О02 Социјални и правни аспекти информатике понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 РИИ ОЕР8О04 Завршни рад понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 РИИ ОЕР8Д01 Мултимедијални рачунарски системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 РИИ ОЕР8Д02 Мобилни системи и сервиси петак, 30. септембар 15:00
2008 8 РИИ ОЕР8Д03 Препознавање узорака субота, 1. октобар 9:00
2008 8 РИИ ОЕР8Д04 Интелигентни информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 РИИ ОЕР8Д05 Претраживање информација петак, 30. септембар 15:00
2008 3 ТЕЛ ОЕТ3О01 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2008 3 ТЕЛ ОЕТ3О02 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2008 3 ТЕЛ ОЕТ3О03 Електромагнетика - Одабрана поглавља понедељак, 3. октобар 15:00
2008 3 ТЕЛ ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали петак, 30. септембар 15:00
2008 3 ТЕЛ ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ТЕЛ ОЕТ4О01 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2008 4 ТЕЛ ОЕТ4О02 Математика 4 петак, 30. септембар 15:00
2008 4 ТЕЛ ОЕТ4О03 Теорија телекомуникација понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ТЕЛ ОЕТ4О04 Основи микроталасне технике понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ТЕЛ ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације петак, 30. септембар 15:00
2008 4 ТЕЛ ОЕТ4А02 Електрична и електронска мерења понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 ТЕЛ ОЕТ4А03 Сензори, претварачи и актуатори петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ТЕЛ ОЕТ5О01 Телекомуникационе мреже петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ТЕЛ ОЕТ5А01 Дигиталне телекомуникације I субота, 1. октобар 9:00
2008 5 ТЕЛ ОЕТ5А02 Дигиталне телекомуникације и кодовање субота, 1. октобар 9:00
2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Б01 Телекомуникациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Б02 Обрада сигнала у телекомуникацијама петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Ц01 Теорија информација субота, 1. октобар 9:00
2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Ц02 Електроакустика петак, 30. септембар 15:00
2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Ц03 Теорија информација и примена субота, 1. октобар 9:00
2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Д01 Микроталасна техника субота, 1. октобар 15:00
2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Д02 Микроталасна и милиметарска техника субота, 1. октобар 15:00
2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Д03 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6О01 Бежични комуникациони системи субота, 1. октобар 9:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6А01 Дигиталне телекомуникације II субота, 1. октобар 9:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6А02 Модулационе технике петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Б01 Оптичке комуникације петак, 30. септембар 15:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Б02 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Б03 Кодовање и компресија података субота, 1. октобар 15:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Ц01 Статистичка теорија телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Ц02 Телекомуникациони софтвер понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Ц03 Рачунарске комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Д01 Детекција сигнала у шуму субота, 1. октобар 15:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Д02 Микроталасна електроника субота, 1. октобар 15:00
2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Д03 Базе података петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7О01 Енглески језик I петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7О02 Антене и простирање субота, 1. октобар 9:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7А01 Широкопојасне телекомуникације петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7А02 Мобилни комуникациони системи петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Б01 Кодовање субота, 1. октобар 15:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Б02 Мерења у телекомуникацијама понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Ц01 Фединг и сметње у мобилним телекомуникацијама понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Ц02 Радиодифузни системи и технологије субота, 1. октобар 15:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Ц03 Комуникациона акустика петак, 30. септембар 15:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Д01 Комутација и рутирање понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Д03 Оптичке мреже петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8О01 Енглески језик II петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8О02 Завршни рад понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8О03 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система субота, 1. октобар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8А02 Оптоелектронски комуникациони системи субота, 1. октобар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8А03 Видео комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Б01 Аудио техника петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Б02 Сателитска и кабловска телевизија понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Б03 Веб програмирање петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Ц01 Оптимални линеарни системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Ц02 Широкопојасне мреже за приступ петак, 30. септембар 15:00
2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Ц03 Информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 3 УПС ОЕУ3О01 Електрична кола понедељак, 3. октобар 15:00
2008 3 УПС ОЕУ3О02 Основи електронике петак, 30. септембар 15:00
2008 3 УПС ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2008 3 УПС ОЕУ3О04 Математика 3 субота, 1. октобар 15:00
2008 3 УПС ОЕУ3О05 Рачунарски системи субота, 1. октобар 9:00
2008 4 УПС ОЕУ4О01 Дигитална електроника петак, 30. септембар 15:00
2008 4 УПС ОЕУ4О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 УПС ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 30. септембар 15:00
2008 4 УПС ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања понедељак, 3. октобар 15:00
2008 4 УПС ОЕУ4А01 Математички методи петак, 30. септембар 15:00
2008 4 УПС ОЕУ4А02 Операциона истраживања петак, 30. септембар 15:00
2008 5 УПС ОЕУ5О02 Електронска мерења понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 УПС ОЕУ5О03 Управљање процесима субота, 1. октобар 15:00
2008 5 УПС ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања петак, 30. септембар 15:00
2008 5 УПС ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 30. септембар 15:00
2008 5 УПС ОЕУ5Б01 Мехатроника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 УПС ОЕУ5Б02 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 УПС ОЕУ5Ц01 Телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 УПС ОЕУ5Ц02 РФ електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 УПС ОЕУ5Ц03 Електромеханичко претварање енергије субота, 1. октобар 9:00
2008 5 УПС ОЕУ5Ц04 Соларне компоненте и системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 5 УПС ОЕУ5Ц05 Теорија информација субота, 1. октобар 9:00
2008 5 УПС ОЕУ5Ц06 Електромагнетика - Одабрана поглавља понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 УПС ОЕУ6О02 Програмабилни логички контролери субота, 1. октобар 15:00
2008 6 УПС ОЕУ6О03 Мерење неелектричних величина понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 УПС ОЕУ6О04 Нелинеарни системи аутоматског управљања субота, 1. октобар 9:00
2008 6 УПС ОЕУ6А01 Оптимално управљање петак, 30. септембар 15:00
2008 6 УПС ОЕУ6А02 Информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 УПС ОЕУ6Б01 Комерцијални софтвер за симулацију динамичких система субота, 1. октобар 9:00
2008 6 УПС ОЕУ6Б02 Модулационе технике петак, 30. септембар 15:00
2008 6 УПС ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 30. септембар 15:00
2008 6 УПС ОЕУ6Б04 Базе података петак, 30. септембар 15:00
2008 6 УПС ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике субота, 1. октобар 15:00
2008 6 УПС ОЕУ6Б06 Микрорачунарски системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 УПС ОЕУ6Б07 Дигитална обрада сигнала субота, 1. октобар 9:00
2008 6 УПС ОЕУ6Б08 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 6 УПС ОЕУ6Б09 Бежични комуникациони системи субота, 1. октобар 9:00
2008 7 УПС ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина петак, 30. септембар 15:00
2008 7 УПС ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 УПС ОЕУ7О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 УПС ОЕУ7О04 SCADA системи петак, 30. септембар 15:00
2008 7 УПС ОЕУ7О05 Енглески језик I петак, 30. септембар 15:00
2008 7 УПС ОЕУ7А01 Софтверско инжењерство  петак, 30. септембар 15:00
2008 7 УПС ОЕУ7А02 Електроенергетски претварачи понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 УПС ОЕУ7А03 Извори за напајање петак, 30. септембар 15:00
2008 7 УПС ОЕУ7А04 Електромоторни погони петак, 30. септембар 15:00
2008 7 УПС ОЕУ7А05 Техника конверзије понедељак, 3. октобар 15:00
2008 7 УПС ОЕУ7А06 Електроника у медицини понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8О01 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8О02 Увод у роботику понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8О03 Енглески језик II петак, 30. септембар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8А01 Електронска мерна инструментација понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8А02 Идентификација система понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8Б01 Инжењерска етика понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8Б02 Вероватноћа и статистика петак, 30. септембар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8Б03 Дискретна математика субота, 1. октобар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8Б04 Термовизија петак, 30. септембар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8Б05 Мерења у медицини понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8Б06 Мерења у екологији понедељак, 3. октобар 15:00
2008 8 УПС ОЕУ8Б07 Системи за аквизицију података понедељак, 3. октобар 15:00