Сатница полагања испита у испитном року Октобар 2 на МАС

Чет, 22. Сеп, 2022. у 14:55

Сатница полагања испита у испитном року Октобар 2 на мастер академским студијама школске 2021/2022 године:

 

Акред. Сем. Мод. Шифра Предмет Датум Време
2019 1 ЕЕН 3MП01О01 Експлоатација електроенергетских мрежа петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕЕН 3MП01О02 Управљање електроенергетским претварачима и погонима петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕЕН 3MП01О03 Стручна пракса понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕЕН 3МП01А01 Регулација електромоторних погона петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕЕН 3МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕЕН 3МП01А03 Електромагнетна компатибилност у електроенергетици понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕЕН 3МП01Б01 Електронска кола за управљање претварачима петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕЕН 3МП01Б02 Заштита од атмосферских пражњења петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕЕН 3МП01Б03 Тржиште електричне енергије и дерегулација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕЕН 3МП01Ц01 Управљање дистрибутивном мрежом петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕЕН 3МП01Ц02 Методи оптимизације петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕЕН 3МП01Ц03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕЕН 3MП02ИСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕЕН 3MП02ИЗР Мастер рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕЕН 3МП02А01 Претварачи за обновљиве изворе енергије субота, 1. октобар 09:00
2019 2 ЕЕН 3МП02А02 Планирање електроенергетских система понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕЕН 3МП02А03 Телекомуникације у електроенергетици понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕЕН 3МП02Б01 Моделовање електричних машина и погона петак, 30. септембар 15:00
2019 2 ЕЕН 3МП02Б02 Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система петак, 30. септембар 15:00
2019 2 ЕЕН 3МП02Б03 Специјалне електричне инсталације петак, 30. септембар 15:00
2019 2 ЕЕН 3МП02Б04 Одабране теме из технике високог напона понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1О01 Студијско-истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А01 ДСП алгоритми и програмирање петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А02 Пројектовање ембедед система петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А03 Напредне микропроцесорске архитектуре петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А04 Адаптивна обрада сигнала петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А05 Отворени оперативни системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А06 Карактерна анимација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А07 РФ системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А08 Пројектовање интегрисаних кола са мешовитим сигналима понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А09 Електронска кола за управљање претварачима петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А10 Методи оптимизације петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А11 Медицински електронски системи субота, 1. октобар 09:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А12 Симулација и оптимизација електронских кола понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А13 Микроелектромеханички системи (МЕМС) понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А14 Ласерска електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А15 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије субота, 1. октобар 09:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А16 Наноелектроника петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А17 РФ микроелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А18 Микросензори и микросистеми петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А19 Интегрисани микросистеми петак, 30. септембар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А20 Основе фотонапонске конверзије понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А21 Соларне технологије и компоненте субота, 1. октобар 09:00
2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А22 Гасне електронске компоненте - карактеризација и примена петак, 30. септембар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2О01 Стручна пракса понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2О02 Мастер рад - студијско-истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2О03 Мастер рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А01 Оперативни системи за рад у реалном времену петак, 30. септембар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А02 Дигитални сигнал контролери петак, 30. септембар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А03 Дистрибуирани ембедед системи петак, 30. септембар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А04 Визуелни дизајн понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А05 Обрада видео сигнала понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А06 Систем на чипу петак, 30. септембар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А07 Ултразвучна техника понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А08 Методологија у верификацији петак, 30. септембар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А09 Медицинска физика субота, 1. октобар 09:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А10 Технологија органских и полупроводничких материјала и компонената понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А11 Пројектовање вишеслојних штампаних плоча петак, 30. септембар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А12 Пројектовање фотонапонских система понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А13 Енергија, околина и одрживи развој петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И01 Напредно софтверско инжењерство петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И02 Интелигентни системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И03 Географски информациони системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И04 Напредне Веб технологије петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И05 Напредни оперативни системи субота, 1. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И06 Интероперабилност и интеграција информација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И07 Рачунарска анимација петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И08 Инжењерство захтева понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И09 Безбедност рачунарских мрежа петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И10 Пројектовање и имплементација сигурног софтвера субота, 1. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И11 Дигитална форензика субота, 1. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И12 Рачунарство у облаку петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И13 Виртуелизација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И14 Администрација система петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И15 Криптографија петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И16 Рачунарство високих перформанси петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И17 Компјутерска симулација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И18 Примена вишезначне логике у представљању и обради дискретних сигнала субота, 1. октобар 09:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И19 Семантички Веб петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И20 Методе и технике за обраду слике понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И21 Медицински информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И22 Напредне образовне технологије петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И23 Командно-управљачки информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И24 Технике и методе анализе података понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И25 Системи за обраду и анализу велике количине података понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И26 Веб мајнинг понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И27 Препознавање узорака субота, 1. октобар 09:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И28 Визуелизација података петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И29 Методе оптимизације петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРЗ1И30 Машинско учење субота, 1. октобар 09:00
2019 1 РИИ 3МРБ1А01 Безбедност рачунарских мрежа петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРБ1А02 Пројектовање и имплементација сигурног софтвера субота, 1. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРБ1А03 Дигитална форензика субота, 1. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРБ1А04 Рачунарство у облаку петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРБ1А05 Виртуелизација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРБ1А06 Администрација система петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРБ1А07 Криптографија петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРБ1А08 Рачунарство високих перформанси петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРИ1А01 Компјутерска симулација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРИ1А02 Примена вишезначне логике у представљању и обради дискретних сигнала субота, 1. октобар 09:00
2019 1 РИИ 3МРИ1А03 Семантички Веб петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРИ1А04 Методе и технике за обраду слике понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРИ1А05 Медицински информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРИ1А06 Напредне образовне технологије петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРИ1А07 Интероперабилност и интеграција информација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРИ1А08 Командно-управљачки информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРП1А01 Интелигентни системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРП1А02 Технике и методе анализе података понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРП1А03 Системи за обраду и анализу велике количине података понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРП1А04 Веб мајнинг понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРП1А05 Препознавање узорака субота, 1. октобар 09:00
2019 1 РИИ 3МРП1А06 Визуелизација података петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРП1А07 Методе оптимизације петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРП1А08 Машинско учење субота, 1. октобар 09:00
2019 1 РИИ 3МРС1А01 Напредно софтверско инжењерство петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРС1А02 Интелигентни системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРС1А03 Географски информациони системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРС1А04 Напредне Веб технологије петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРС1А05 Напредни оперативни системи субота, 1. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРС1А06 Интероперабилност и интеграција информација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 РИИ 3МРС1А07 Рачунарска анимација петак, 30. септембар 15:00
2019 1 РИИ 3МРС1А08 Инжењерство захтева понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2О04 Стручна пракса понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2ОСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2О05 Мастер рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И01 Интелигентни транспортни системи петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И02 Свеприсутно рачунарство петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И03 Системи виртуелне и проширене реалности петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И04 Управљање рачунарским ресурсима и сервисима понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И05 Системи високе поузданости петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И06 Алгоритми и архитектуре специјализованих рачунарских система понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И07 Блокчеин технологије петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И08 Рачунарски засновани сензорски системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И09 Спектралне технике петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И10 Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И11 Интелигентни информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И12 Информационе технологије за развој система е-Управе понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И13 Фази логика петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И14 Системи за управљање базама података петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И15 Процесирање природних језика петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И16 Анализа друштвених мрежа понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И17 Пословна интелигенција понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРЗ2И18 Дубоко учење петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРБ2Б01 Системи за управљање базама података петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРБ2Б02 Управљање рачунарским ресурсима и сервисима понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРБ2Б03 Системи високе поузданости петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРБ2Б04 Алгоритми и архитектуре специјализованих рачунарских система понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРБ2Б05 Блокчеин технологије петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРБ2Б06 Рачунарски засновани сензорски системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРИ2Б01 Спектралне технике петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРИ2Б02 Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРИ2Б03 Интелигентни информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРИ2Б04 Информационе технологије за развој система е-Управе понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРИ2Б05 Фази логика петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРП2Б01 Процесирање природних језика петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРП2Б02 Анализа друштвених мрежа понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРП2Б03 Пословна интелигенција понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 РИИ 3МРП2Б04 Дубоко учење петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРС2Б01 Системи за управљање базама података петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРС2Б02 Интелигентни транспортни системи петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРС2Б03 Свеприсутно рачунарство петак, 30. септембар 15:00
2019 2 РИИ 3МРС2Б04 Системи виртуелне и проширене реалности петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКЗ1О01 Студијско-истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 КИТ 3МКЗ1О02 Стручна пракса понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1О01 Принципи софтверског радија петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1О02 Дигитална обрада информација петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1А01 Телеметрија понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1А02 Нумеричко решавање једначина петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1А03 Пројектовање ембедед система петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1А04 DSP алгоритми и програмирање петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1Б01 Когнитивни радио понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1Б02 Интелигентни аудио алгоритми петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1Б03 Одабрана поглавља нумеричке електромагнетике понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1Ц01 Напредне технике кодовања петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1Ц02 Дискретне трансформације и примене субота, 1. октобар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1Ц03 Статистичко учење у обради сигнала петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКК1Ц04 Синтеза и препознавање говора понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 КИТ 3МКС1А01 Пројектовање кола за 5G системе понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 КИТ 3МКС1А02 Пројектовање ТК мрежа и система понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 КИТ 3МКС1А03 Широкопојасне мреже за приступ петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКС1А04 Бежични приступ Интернету петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКС1А05 Мултимедијални комуникациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 КИТ 3МКС1А06 Радарски системи и радиолокација субота, 1. октобар 15:00
2019 1 КИТ 3МКС1А07 Вештачка интелигенција и машинско учење за комуникационе системе петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКС1А08 Напредне комуникационе технологије петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКС1А09 IoT сервиси петак, 30. септембар 15:00
2019 1 КИТ 3МКС1А10 Бежични и ефикасни пренос енергије петак, 30. септембар 15:00
2019 2 КИТ 3МКЗ2О01 Мастер рад - студијско-истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 КИТ 3МКЗ2О02 Мастер рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 КИТ 3МКК2О01 Анализа великих скупова података понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 КИТ 3МКК2А01 Рачунарство за IoT комуникације петак, 30. септембар 15:00
2019 2 КИТ 3МКК2А02 Нелинеарна оптика понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 КИТ 3МКК2А03 Телекомуникационе и информационе технологије у телемедицини понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 КИТ 3МКК2А04 Мобилни системи нове генерације петак, 30. септембар 15:00
2019 2 КИТ 3МКК2А05 Напредни MIMO системи петак, 30. септембар 15:00
2019 2 КИТ 3МКС2А01 Сателитски системи и сервиси понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 КИТ 3МКС2А02 Електромагнетска компатибилност понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 КИТ 3МКС2А03 Адаптивне антене и МIMO системи петак, 30. септембар 15:00
2019 2 КИТ 3МКС2А04 Рачунарске комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 КИТ 3МКС2А05 Дистрибуирани ембедед системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУЗ1О01 Рачунарски управљачки системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 УПС 3МУЗ1О02 Интелигентни системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУЗ1О03 Регулација електромоторних погона петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУЗ1О04 Стручна пракса понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 УПС 3МУЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 УПС 3МУА1А01 Интелигентне машине петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУА1А02 Методе дигиталног управљања и естимације понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 УПС 3МУА1Б01 Флексибилни производни системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУА1Б02 Методи оптимизације петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУА1Б03 Адаптивна обрада сигнала петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУА1Б04 Телеметрија понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 УПС 3МУА1Б05 Ембедед системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУР1А01 Рачунарски системи за мерење и контролу понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 УПС 3МУР1А02 Пројектовање микрорачунарских мерних инструмената понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 УПС 3МУР1Б01 Методе дигиталног управљања и естимације понедељак, 3. октобар 15:00
2019 1 УПС 3МУР1Б02 Моделирање и симулација у ауто индустрији петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУР1Б03 Адаптивна обрада сигнала петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУР1Б04 Географски информациони системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУР1Б05 Ембедед системи петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУР1Б06 Рачунарска анимација петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУР1Б07 Бежични сензори и сензорске мреже петак, 30. септембар 15:00
2019 1 УПС 3МУР1Б08 Телеметрија понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУЗ2ОСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУЗ2ОЗР Мастер рад понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУА2A01 Управљање сложеним системима понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУА2A02 Предиктивно управљање понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУА2Б01 Хидраулични и пнеуматски системи управљања понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУА2Б02 Електромедицинска инструментација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУА2Б03 Фуријеова анализа са применама петак, 30. септембар 15:00
2019 2 УПС 3МУА2Б04 Савремено управљање индустријским процесима понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУР2А01 Сензори и претварачи у возилима петак, 30. септембар 15:00
2019 2 УПС 3МУР2А02 Сензори и претварачи у аутоматици и роботици петак, 30. септембар 15:00
2019 2 УПС 3МУР2А03 Савремене сензорске технологије и системи понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУР2А04 Виртуелна мерна инструментација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУР2Б01 Управљање сложеним системима понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУР2Б02 Системи аутоматског управљања у возилима петак, 30. септембар 15:00
2019 2 УПС 3МУР2Б03 Савремено управљање индустријским процесима понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУР2Б04 Електромедицинска инструментација понедељак, 3. октобар 15:00
2019 2 УПС 3МУР2Б05 Мобилни комуникациони системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01О01 Експлоатација електроенергетских мрежа петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01О02 Управљање електроенергетским претварачима и погонима петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01О03 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01А01 Регулација електромоторних погона петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01А03 Статички електрицитет у технолошким процесима петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01Б01 Телекомуникације у електроенергетици понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01Б02 Заштита од атмосферских пражњења петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01Б03 Тржиште електричне енергије и дерегулација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01Ц01 Управљање дистрибутивном мрежом петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01Ц02 Операциона истраживања петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕЕН 2МП01Ц03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕЕН 2МП02ИСР Студијски истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕЕН 2МП02ИЗР Мастер рад понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕЕН 2МП02А01 Вишемоторни погони петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕЕН 2МП02А02 Планирање електроенергетских система понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕЕН 2МП02А03 Електронска кола за управљање претварачима петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕЕН 2МП02Б01 Динамика електромоторних погона петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕЕН 2МП02Б02 Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕЕН 2МП02Б03 Специјалне електричне инсталације петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕЕН 2МП02Б04 Електромагнетна компатибилност у електроенергетици понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А01 Адаптивна обрада сигнала петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А02 Отворени оперативни системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А03 Карактерна анимација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А04 РФ системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А05 Извори напона напајања петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А06 Пројектовање ембеддед система петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А07 Напредне микропроцесорске архитектуре петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А08 Операциона истраживања петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А09 Пројектовање интегрисаних кола са мешовитим сигналима понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А10 СМАРТ ГРИД технологије субота, 1. октобар 09:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А11 Моделовање елемената електронских кола и система петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А12 Широкопојасне мреже за приступ петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А01 Ласерска електроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А02 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије субота, 1. октобар 09:00
2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А03 Наноелектроника петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А04 РФ микроелектроника понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А05 Термовизија петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А06 Вакуумске и гасне компоненте понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕМ1О01 ДСП алгоритми и програмирање петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ЕИМ 2МЕМ1О02 Микроелектромеханички системи (МЕМС) понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕМ2О01 Стручна пракса понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕМ2О02 Студијски истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕМ2О03 Мастер рад понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А01 Визуелни дизајн понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А02 Обрада видео сигнала понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А03 Временско-фреквенцијска анализа сигнала петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А04 Оперативни системи за рад у реалном времену петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А05 Дистрибуирани ембеддед системи петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А06 Пројектовање електронских уређаја петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А07 Симулација и оптимизација електронских кола понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А08 Систем на чипу петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А09 Дигитални сигнал контролери петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А10 Електромагнетна компатибилност понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А11 Вероватноћа и статистика петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А12 Електронска кола за управљање претварачима петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А13 Телеметрија понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А14 Обрада биомедицинских сигнала понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕМ2А01 Медицинска физика субота, 1. октобар 09:00
2013 2 ЕИМ 2МЕМ2А02 Микросензори и микросистеми петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕМ2А03 Технологија органских и полупроводничких материјала и компонената понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ЕИМ 2МЕМ2А04 Интегрисани микросистеми петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРЗ1О01 Организација и управљање пројектима понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРЗ1О02 Увод у научно-истраживачки рад понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРЗ1О03 Предузетништво и планирање у високим технологијама понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРЗ1ОСР Студијски истраживачки рад 1 понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРБ1А01 Безбедност рачунарских мрежа петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРБ1А02 Администрација система петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРБ1А03 Пројектовање и имплементација сигурног софтвера субота, 1. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРБ1Б01 Дигитална форензика субота, 1. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРБ1Б02 Рачунарство у облаку петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРБ1Б03 Виртуализација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРБ1Б04 Рачунарска психологија понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРБ1Б05 Анализа мултимедијалних података понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРИ1А01 Семантички Веб петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРИ1А02 Електронско пословање понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРИ1А03 Командно-управљачки информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРИ1Б01 Архитектуре пословних информационих система понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРИ1Б02 Интероперабилност и интеграција информација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРИ1Б03 Географски информациони системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРИ1Б04 Медицински информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРИ1Б05 Напредне образовне технологије петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРР1А01 Алгоритми и архитектуре специјализованих рачунарских система понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРР1А02 Ембеддед системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРР1А03 Безбедност рачунарских мрежа петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРР1Б01 Рачунарство у облаку петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРР1Б02 VoIP мреже понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРР1Б03 Мобилно рачунарство петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРР1Б04 Сензори, претварачи и актуатори петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРР1Б05 3Д графички проточни системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРС1А01 Напредно софтверско инжењерство петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРС1А02 Интелигентни системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРС1А03 Географски информациони системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРС1Б01 Електронско пословање понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРС1Б02 Интероперабилност и интеграција информација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРС1Б03 Напредни оперативни системи субота, 1. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРС1Б04 Инжењерство захтева понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРС1Б05 Рачунарска анимација петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРТ1А01 Технике и методе анализе података понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРТ1А02 Компјутерска симулација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРТ1А03 Примена вишезначне логике у представљању и обради дискретних сигнала субота, 1. октобар 09:00
2013 1 РИИ 2МРТ1Б01 Основне технике Веб мининг-а понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 РИИ 2МРТ1Б02 Препознавање узорака субота, 1. октобар 09:00
2013 1 РИИ 2МРТ1Б03 Напредне технике за обраду слике петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРТ1Б04 Напредне Веб технологије петак, 30. септембар 15:00
2013 1 РИИ 2МРТ1Б05 Медицинска информатика понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРЗ2ОСР Студијски истраживачки рад 2 понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРЗ2О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРЗ2О05 Мастер рад понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРБ2Ц01 Системи за управљање базама података петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРБ2Ц02 Управљање рачунарским ресурсима и сервисима понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРБ2Ц03 Системи високе поузданости петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРБ2Ц04 Криптографија петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРБ2Ц05 Блокчеин технологије петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРИ2Ц01 Интелигентни информациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРИ2Ц02 Системи за обраду и анализу велике количине података понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРИ2Ц03 Примена рачунарстава у области одбране и безбедности понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРИ2Ц04 Пословна интелигенција понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРИ2Ц05 Информационе технологије за развој система е-Управе понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРР2Ц01 Рачунарство високих перформанси петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРР2Ц02 Системи високе поузданости петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРР2Ц03 Хетерогене методе за обраду дигиталних сигнала петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРР2Ц04 Софт компјутинг понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРР2Ц05 Рачунарска неуронаука понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 РИИ 2МРС2Ц01 Системи за управљање базама података петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРС2Ц02 Интелигентни транспортни системи петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРС2Ц03 Свеприсутно рачунарство петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРС2Ц04 Тестирање и квалитет софтвера петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРС2Ц05 Системи виртуелне и проширене реалности петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРТ2Ц01 Процесирање природних језика петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРТ2Ц02 Спектралне методе петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРТ2Ц03 Фази логика петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРТ2Ц04 Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији петак, 30. септембар 15:00
2013 2 РИИ 2МРТ2Ц05 Анализа социјалних мрежа петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТЗ1О01 Пакетске комуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТЗ1О02 Студијски истраживачки рад 1 понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТЗ1О03 Стручна пракса понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТР1О01 Пројектовање РФ и микроталасних склопова понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТР1О02 Широкопојасне мреже за приступ петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТР1А01 Сателитска, кабловска и земаљска телевизија понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТР1А02 Мултимедијални комуникациони системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТР1А03 Бежични приступ Интернету петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТР1А04 Радарски системи и радиолокација субота, 1. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТР1А05 Електронско пословање понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТР1А06 Организација и управљање пројектима понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТР1А07 ДСП алгоритми и програмирање петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1О01 Кохерентни телекомуникациони системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1О02 Дигитална обрада слике субота, 1. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А01 Нумерички методи у телекомуникацијама петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А02 Телеметрија понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А03 Техника и примена ласера понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А04 Нелинеарна оптика понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А05 Извори напона напајања петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А06 Електронско пословање понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А07 ДСП алгоритми и програмирање петак, 30. септембар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1Б01 Сателитске телекомуникације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1Б02 Обрада и синтеза звука понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 ТЕЛ 2МТТ1Б03 Обрада сигнала у МИМО системима понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ТЕЛ 2МТЗ2О01 Пројектовање телекомуникационих мрежа и система понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ТЕЛ 2МТЗ2О02 Студијски истраживачки рад 2 понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ТЕЛ 2МТЗ2О03 Мастер рад понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ТЕЛ 2МТР2А01 Електромагнетска компатибилност понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ТЕЛ 2МТР2А02 Адаптивне антене и МИМО системи петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ТЕЛ 2МТР2А03 Дистрибуирани ембеддед системи петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ТЕЛ 2МТР2А04 Фуријеова анализа са применама петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ТЕЛ 2МТТ2А01 Принципи софтверског радија петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ТЕЛ 2МТТ2А02 Стохастички процеси, детекција и естимација петак, 30. септембар 15:00
2013 2 ТЕЛ 2МТТ2А03 Одабрана поглавља нумеричке електромагнетике понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 ТЕЛ 2МТТ2А04 Фуријеова анализа са применама петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУЗ1О01 Рачунарски управљачки системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУЗ1О02 Методе интелигентног управљања петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУЗ1О03 Регулација електромоторних погона петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУЗ1ОСР Студијски истраживачки рад 1 понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУЗ2О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУА1А01 Управљање сложеним системима понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУА1А02 Предиктивно управљање понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУА1Б01 Флексибилни производни системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУА1Б02 Операциона истраживања петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУА1Б03 Адаптивна обрада сигнала петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУА1Б04 Телеметрија понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУА1Б05 Ембеддед системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУА1Б06 Организација и управљање пројектима понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1А01 Рачунарски системи за мерење и контролу понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1А02 Пројектовање микрорачунарских мерних инструмената понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1Б01 Управљање сложеним системима понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1Б02 Моделирање и симулација у ауто индустрији петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1Б03 Адаптивна обрада сигнала петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1Б04 Менаџмент квалитета понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1Б05 Организација и управљање пројектима понедељак, 3. октобар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1Б06 Географски информациони системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1Б07 Ембеддед системи петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1Б08 Рачунарска анимација петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1Б09 Бежични сензори и сензорске мреже петак, 30. септембар 15:00
2013 1 УПС 2МУР1Б10 Телеметрија понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 УПС 2МУЗ2ОСР Студијски истраживачки рад 2 понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 УПС 2МУЗ2ОЗР Мастер рад понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 УПС 2МУА2А01 Интелигентне машине петак, 30. септембар 15:00
2013 2 УПС 2МУА2А02 Методе дигиталног управљања и естимације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 УПС 2МУА2Б01 Робустно управљање понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 УПС 2МУА2Б02 Хидраулични и пнеуматски системи управљања понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 УПС 2МУА2Б03 Електромедицинска инструментација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 УПС 2МУА2Б04 Системи за управљање и надзор у индустрији петак, 30. септембар 15:00
2013 2 УПС 2МУА2Б05 Пројектовање електронских уређаја петак, 30. септембар 15:00
2013 2 УПС 2МУР2А01 Сензори и претварачи у возилима петак, 30. септембар 15:00
2013 2 УПС 2МУР2А02 Сензори, претварачи и актуатори петак, 30. септембар 15:00
2013 2 УПС 2МУР2А03 Интелигентни мерни системи понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 УПС 2МУР2А04 Виртуелна мерна инструментација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 УПС 2МУР2Б01 Методе дигиталног управљања и естимације понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 УПС 2МУР2Б02 Системи аутоматског управљања у возилима петак, 30. септембар 15:00
2013 2 УПС 2МУР2Б03 Системи за управљање и надзор у индустрији петак, 30. септембар 15:00
2013 2 УПС 2МУР2Б04 Пројектовање електронских уређаја петак, 30. септембар 15:00
2013 2 УПС 2МУР2Б05 Интелигентни системи петак, 30. септембар 15:00
2013 2 УПС 2МУР2Б06 Електромедицинска инструментација понедељак, 3. октобар 15:00
2013 2 УПС 2МУР2Б07 Мобилни комуникациони системи петак, 30. септембар 15:00