Сатница полагања испита у октобарском испитном року

Пет, 15. Сеп, 2017. у 11:07

Сатница полагања испита у октобарском испитном року школске 2016/2017. године може се преузети овде.

ПОНЕДЕЉАК 18.09.2017
Сала Програм Предмет Време
А2 Алгоритми и програмирање 09.00.00
Б-РИИ Рачунарска графика 09.00.00
А3 Алгоритми и програмирање 09.00.00
2Б-ЕЕН Моделирање и симулација динамичких система 09.00.00
2Б-УС Моделирање и симулација динамичких система 09.00.00
2М-УС Методе интелигентног управљања 09.00.00
2М-УС Предиктивно управљање 09.00.00
А4 Алгоритми и програмирање 09.00.00
2Б-ЕКМ Компоненте за телекомуникације 09.00.00
Б-ЕКМ МЕМС компоненте 09.00.00
2М-ЕИМ Микроелектромеханички системи (МЕМС) 09.00.00
Ч1 Алгоритми и програмирање 09.00.00
Б Алгоритми и програмирање 09.00.00
СТ Алгоритми и програмирање 09.00.00
Б-РИИ Заштита информација 09.00.00
РИИ Меморијски системи 09.00.00
2Б-РИИ Телекомуникације 09.00.00
Б-ЕМТ Телекомуникације 09.00.00
Б-РИИ Телекомуникације 09.00.00
РИИ Телекомуникације 09.00.00
Т Основи телекомуникација 09.00.00
Л233 2Б-ЕКМ Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола 09.00.00
Б-ЕКМ Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола 09.00.00
A2 2Б-ЕЕН Енглески језик 2 14.00.00
2Б-РИИ Енглески језик 2 14.00.00
А3 2Б-ЕКМ Енглески језик 2 14.00.00
2Б-УС Енглески језик 2 14.00.00
Б-ЕЕН Енглески језик II 14.00.00
Б-ЕКМ Енглески језик II 14.00.00
Б-ЕМТ Енглески језик II 14.00.00
Б-РИИ Енглески језик II 14.00.00
Б-Т Енглески језик II 14.00.00
Б-УС Енглески језик II 14.00.00
РИИ Енглески језик II 14.00.00
А4 2Б-ЕЕН Енглески језик 1 14.00.00
2Б-ЕКМ Енглески језик 1 14.00.00
2Б-РИИ Енглески језик 1 14.00.00
2Б-УС Енглески језик 1 14.00.00
Б-ЕКМ Енглески језик I 14.00.00
Б-РИИ Енглески језик I 14.00.00
Б-УС Енглески језик I 14.00.00
ЕЕН Енглески језик I 14.00.00
РИИ Енглески језик I 14.00.00
УТОРАК 19.09.2017
Сала Програм Предмет Време
А2 Математика 1 09.00.00
2Б-РИИ Вероватноћа и статистика у рачунарству 09.00.00
А3 Математика 1 09.00.00
2Б-РИИ Вероватноћа и статистика у рачунарству 09.00.00
Б-РИИ Математички методи у рачунарству 09.00.00
2Б-РИИ Нумерички алгоритми 09.00.00
2Б-РИИ Теорија графова 09.00.00
2Б-УС Математички методи 09.00.00
2Б-УС Математичке основе теорије система 09.00.00
Б-УС Операциона истраживања 09.00.00
А4 Математика 1 09.00.00
2Б-ЕКМ Карактеризација компонената 09.00.00
Б-РИИ Методи и системи за обраду сигнала 09.00.00
Б-ЕЕН Одабрана поглавља из електромоторних погона 09.00.00
Б-Т Оптоелектронски комуникациони системи 09.00.00
2Б-УС Програмабилни логички контролери 09.00.00
2М-Т Пакетске комуникације 09.00.00
Ч1 Математика 1 09.00.00
Б Математика I 09.00.00
СТ Линеарна алгебра 09.00.00
2Б-Т Математика 4 09.00.00
Б-Т Математика 4 09.00.00
  2М-РИИ Примена рачунарстава у области одбране и безбедности 09.00.00
2М-РИИ Системи за обраду и анализу велике количине података 09.00.00
А2 2Б-РИИ Објектно оријентисано програмирање 14.00.00
Б-РИИ Објектно оријентисано програмирање 14.00.00
Б-УС Објектно оријентисано програмирање 14.00.00
Т Објектно оријентисано програмирање 14.00.00
Б-РИИ Пројектовање рачунарских мрежа 14.00.00
Б-РИИ Пројектовање рачунарског хардвера 14.00.00
А3 2Б-ЕЛК Основе објектно-оријентисаног програмирања 14.00.00
2Б-УС Основе објектно-оријентисаног програмирања 14.00.00
Б-РИИ Архитектура и пројектовање софтвера 14.00.00
РИИ Архитектура и пројектовање софтвера 14.00.00
       
       
СРЕДА 20.09.2017
Сала Програм Предмет Време
А2 Математика 2 09.00.00
2Б-РИИ Дискретна математика 09.00.00
А3 Математика 2 09.00.00
2Б-РИИ Дискретна математика 09.00.00
Б-РИИ Дискретна математика 09.00.00
А4 Математика 2 09.00.00
Б-ЕЕН Извори за напајање 09.00.00
Б-ЕКМ Извори за напајање 09.00.00
Б-ЕМТ Извори за напајање 09.00.00
Б-УС Извори за напајање 09.00.00
2М-ЕИМ Извори напона напајања 09.00.00
2М-ЕИМ Термовизија 09.00.00
Б-УС Термовизија 09.00.00
Б-ЕМТ Сателитска и кабловска телевизија 09.00.00
Б-Т Сателитска и кабловска телевизија 09.00.00
Б-Т Бежични комуникациони системи 09.00.00
Т Бежични комуникациони системи 09.00.00
Б-УС Пројектовање система аутоматског управљања 09.00.00
2Б-ЕЛК Анимација I 09.00.00
Ч1 Математика 2 09.00.00
СТ Математичка анализа 09.00.00
Б-ЕКМ Ласерска електроника 09.00.00
2Б-ЕКМ Полупроводничке компоненте 09.00.00
Б-ЕКМ Полупроводничке компоненте 09.00.00
Ч2 Б Математика II 09.00.00
2Б-ЕЕН Математика 3 09.00.00
2Б-ЕЛК Математика 3 09.00.00
Б-ЕМТ Математика 3 09.00.00
2Б-Т Математика 3 09.00.00
131 2Б-ЕКМ Математика 3 09.00.00
Б-ЕКМ Математика 3 09.00.00
2Б-УС Математика 3 09.00.00
Б-УС Математика 3 09.00.00
  2М-ЕИМ Адаптивна обрада сигнала 09.00.00
2М-РИИ 3Д графички проточни системи 09.00.00
2М-РИИ Процесирање природних језика 09.00.00
2М-РИИ Рачунарска анимација 09.00.00
2М-Т Сателитска, кабловска и земаљска телевизија 09.00.00
А2 2М-РИИ Напредни оперативни системи 14.00.00
2Б-РИИ Оперативни системи 14.00.00
Б-РИИ Оперативни системи 14.00.00
РИИ Оперативни системи 14.00.00
2Б-УС Микроконтролери и програмирање 14.00.00
Б-ЕКМ Микроконтролери и програмирање 14.00.00
Б-УС Микроконтролери и програмирање 14.00.00
УС Микроконтролери и програмирање 14.00.00
Б-РИИ Мултимедијални рачунарски системи 14.00.00
А3 Б-ЕЕН Анализа електроенергетских мрежа 14.00.00
Б-ЕЕН Дистрибуирана производња електричне енергије 14.00.00
2Б-ЕЕН Дистрибутивне и индустријске мреже 14.00.00
Б-ЕЕН Дистрибутивне и индустријске мреже 14.00.00
2М-ЕЕН Експлоатација електроенергетских мрежа 14.00.00
2Б-ЕЕН Електроенергетска постројења 14.00.00
ЕЕН Електроенергетска постројења 14.00.00
Б-ЕЕН Електроенергетска постројења 14.00.00
Б-ЕЕН Управљање дистрибутивном мрежом 14.00.00
       
       
ЧЕТВРТАК 21.09.2017
Сала Програм Предмет Време
А2 Увод у рачунарство 09.00.00
2Б-РИИ Архитектура и организација рачунара 09.00.00
А3 Увод у рачунарство 09.00.00
Б Увод у рачунарство 09.00.00
2Б-РИИ Архитектура и организација рачунара 09.00.00
А4 2Б-РИИ Архитектура и организација рачунара 09.00.00
Б-РИИ Архитектура и организација рачунара 09.00.00
РИИ Архитектуре рачунара 09.00.00
Б-РИИ Вештачка интелигенција 09.00.00
2Б-РИИ Софтверско инжењерство 09.00.00
Б-РИИ Софтверско инжењерство 09.00.00
2Б-РИИ Увод у теорију игара 09.00.00
Б-ЕКМ Соларне компоненте и системи 09.00.00
Б-УС Соларне компоненте и системи 09.00.00
Ч1 2Б-УС Електрична кола 09.00.00
Б-ЕЕН Електрична кола 09.00.00
Б-УС Електрична кола 09.00.00
2Б-ЕЕН Електрична кола у електроенергетици 09.00.00
УС Теорија кола 09.00.00
2Б-РИИ Увод у аутоматику 09.00.00
2Б-ЕЕН Управљање процесима 09.00.00
Б-ЕЕН Управљање процесима 09.00.00
Ч2 2Б-ЕЕН Испитивање електричних машина 09.00.00
Б-ЕЕН Дијагностика и мониторинг електричних машина 09.00.00
Б-ЕЕН Системи за управљање и надзор у индустрији 09.00.00
Б-ЕМТ Камера и монтажа 09.00.00
Б-ЕМТ Мултимедијални уређаји 09.00.00
Б-ЕМТ ТВ продукција 09.00.00
2Б-ЕЛК Видео продукција 09.00.00
2М-ЕИМ ДСП алгоритми и програмирање 09.00.00
ЕЛК Акуситка и психоаукустика 09.00.00
Б-УС Мерење неелектричних величина 09.00.00
Л521 2Б-РИИ Основи анализе сигнала и система 09.00.00
Б-РИИ Основи анализе сигнала и система 09.00.00
  2М-РИИ Технике и методе анализе података 09.00.00
       
       
ПЕТАК 22.09.2017
Сала Програм Предмет Време
А2 Основи електротехнике 1 09.00.00
2Б-ЕЛК Дигитална обрада сигнала 09.00.00
2Б-ЕЕН Електроенергетска кабловска техника 09.00.00
Б-ЕЕН Заштита у електроенергетици 09.00.00
Т Микроталасна техника 09.00.00
2Б-ЕКМ Микроталасна техника и електроника 09.00.00
2М-УС Ембедед системи 09.00.00
2М-ЕИМ Пројектовање ембедед система 09.00.00
2Б-ЕЕН Метрологија електричних величина 09.00.00
2Б-ЕКМ Метрологија електричних величина 09.00.00
Б-ЕКМ Метрологија електричних величина 09.00.00
2Б-УС Метрологија електричних величина 09.00.00
Б-УС Метрологија електричних величина 09.00.00
УС Метрологија електричних величина 09.00.00
А3 Основи електротехнике 1 09.00.00
СТ Електротехника I 09.00.00
2Б-РИИ Микрорачунарски системи 09.00.00
Б-РИИ Микрорачунарски системи 09.00.00
РИИ Комплексност алгоритма 09.00.00
  2М-РИИ Свеприсутно рачунарство 09.00.00
2М-РИИ Фази логика 09.00.00
       
       
СУБОТА 23.09.2017
Сала Програм Предмет Време
А1 Основи електротехнике 2 09.00.00
2Б-РИИ Базе података 09.00.00
А2 Основи електротехнике 2 09.00.00
2Б-РИИ Базе података 09.00.00
2Б-Т Базе података 09.00.00
Б-УС Базе података 09.00.00
Б-РИИ Напредне базе података 09.00.00
2Б-РИИ Системи база података 09.00.00
Б-РИИ Системи база података 09.00.00
А3 Основи електротехнике 2 09.00.00
2Б-РИИ Дистрибуирани системи 09.00.00
Б-ЕМТ Дигитална обрада слике 09.00.00
Б-ЕМТ Конкурентно програмирање 09.00.00
Б-ЕМТ Системи за рад у реалном времену 09.00.00
Б-ЕМТ Технике преноса слике 09.00.00
А4 Основи електротехнике 2 09.00.00
Б Основи електротехнике II 09.00.00
СТ Електротехника II 09.00.00
Б-ЕЕН Електричне инсталације 09.00.00
2Б-ЕЕН Електричне инсталације и осветљење 09.00.00
Б-ЕЕН Уземљивачи 09.00.00
2Б-ЕЕН Основи енергетске електронике 09.00.00
Б-ЕЕН Основи енергетске електронике 09.00.00
2Б-ЕЛК Основи енергетске електронике 09.00.00
Б-ЕМТ Основи енергетске електронике 09.00.00
2Б-ЕКМ Основи оптике 09.00.00
2Б-ЕКМ Сензори и претварачи 09.00.00
Б-ЕМТ Сензори и претварачи 09.00.00
Л24 Б-УС SCADA системи 09.00.00
  2М-ЕЕН Специјалне електричне инсталације 09.00.00
2М-ЕИМ Визуелни дизајн 09.00.00
2М-РИИ Пројектовање и имплементација сигурног софтвера 09.00.00
2М-РИИ Системи за управљање базама података 09.00.00
2М-РИИ Системи за управљање базама података 09.00.00
       
       
ПОНЕДЕЉАК 25.09.2017
Сала Програм Предмет Време
А1 Електронске компоненте 09.00.00
2Б-РИИ Логичко пројектовање 09.00.00
Б-РИИ Логичко пројектовање 09.00.00
2М-РИИ Географски информациони системи 09.00.00
Б-РИИ Мобилни системи и сервиси 09.00.00
2М-Т Адаптивне антене и МIМО системи 09.00.00
Б-ЕМТ Антене и простирања 09.00.00
Б-Т Антене и простирање 09.00.00
2Б-Т Дигиталне телекомуникације 1 09.00.00
Т Дигиталне телекомуникације II 09.00.00
2М-Т Пројектовање телекомуникационих мрежа и система 09.00.00
Б-Т Широкопојасне мреже за приступ 09.00.00
Б-ЕКМ Вакуумске и гасне компоненте 09.00.00
2Б-ЕКМ Дигитална микроелектроника 09.00.00
Б-ЕКМ Дигитална микроелектроника 09.00.00
Б-ЕКМ Дозиметрија и дозиметри 09.00.00
2М-ЕИМ Интегрисани микросистеми 09.00.00
Б-ЕКМ Пројектовање микросистема 09.00.00
2Б-ЕКМ Технологије микросистема 09.00.00
Б-ЕКМ Технологије микросистема 09.00.00
А2 Електронске компоненте 09.00.00
2Б-РИИ Објектно оријентисано пројектовање 09.00.00
Б-РИИ Објектно оријентисано пројектовање 09.00.00
РИИ Објектно оријентисано пројектовање 09.00.00
А3 2Б-ЕЕН Аутоматско управљање 09.00.00
Б-ЕЕН Аутоматско управљање 09.00.00
Б-РИИ Аутоматско управљање 09.00.00
Б-УС Оптимално управљање 09.00.00
Б-УС Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији 09.00.00
2Б-УС Савремено управљање индустријским процесима 09.00.00
2М-ЕЕН Регулација електромоторних погона 09.00.00
2М-УС Регулација електромоторних погона 09.00.00
2Б-ЕЕН Електромеханичко претварање енергије 09.00.00
Б-ЕЕН Електромоторни погони 09.00.00
2М-ЕЕН Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система 09.00.00
ЕЕН Општа теорија електричних машина 09.00.00
2М-ЕЕН Планирање електроенергетских система 09.00.00
Б-ЕЕН Пројектовање електромоторних погона 09.00.00
ЕЕН Пројектовање електромоторних погона 09.00.00
2М-ЕЕН Статички електрицитет у технолошким  процесима 09.00.00
Ч1 Б-РИИ Препознавање узорака 09.00.00
Б-РИИ Претраживање информација 09.00.00
Б-ЕМТ Алати за мултимедију 09.00.00
ЕЛК Дигитална интегрисана кола 09.00.00
Б-ЕМТ Дигитална интегрисана кола 09.00.00
Б-ЕМТ Микроархитектуре 09.00.00
Б-ЕМТ Мултимедијалне комуникације 09.00.00
2Б-ЕЛК Пројектовање електронских система 09.00.00
ЕЛК Системи за вођење ЕМ таласа 09.00.00
  2М-ЕИМ Микросензори и микросистеми 09.00.00
2М-РИИ Интелигентни системи 09.00.00
2М-РИИ Интероперабилност и интеграција информација 09.00.00
2М-РИИ Криптографија 09.00.00
2М-РИИ Препознавање узорака 09.00.00
2М-РИИ Примена вишезначне логике у представљању и обради дискретних сигнала 09.00.00
2М-РИИ Рачунарство у облаку 09.00.00
2М-Т Мултимедијални комуникациони системи 09.00.00
2М-Т Широкопојасне мреже за приступ 09.00.00
2М-УС Флексибилни производни системи 09.00.00
       
       
УТОРАК 26.09.2017
Сала Програм Предмет Време
А1 2Б-РИИ Wеб програмирање 09.00.00
Б-РИИ Wеб програмирање 09.00.00
РИИ Wеб програмирање 09.00.00
2Б-УС Wеб програмирање 09.00.00
2Б-РИИ Рачунарски системи 09.00.00
Б-РИИ Рачунарски системи 09.00.00
РИИ Рачунарски системи 09.00.00
Б-УС Рачунарски системи 09.00.00
2Б-УС Организација рачунарских система 09.00.00
Б-РИИ Програмски преводиоци 09.00.00
2Б-РИИ Интеракција човек рачунар 09.00.00
Б-РИИ Интеракција човек-рачунар 09.00.00
А2 Лабораторијски практикум - Физика 09.00.00
Б-ЕЕН Електране 09.00.00
2Б-ЕЕН Електромагнетика 09.00.00
Б-ЕЕН Електромагнетика 09.00.00
2Б-Т Електромагнетика-одабрана поглавља 09.00.00
2М-Т Електромагнетска компатибилност 09.00.00
2М-Т Стохастички процеси, детекција и естимација 09.00.00
Т Микроталасна електроника 09.00.00
2Б-Т Оптичке комуникације 09.00.00
2Б-ЕКМ Аналогна микроелектроника 09.00.00
Б-УС Динамика механизама и машина 09.00.00
Б-ЕЕН Пренос електричне енергије 09.00.00
ЕЕН Пренос електричне енргије 09.00.00
2Б-ЕЛК Рачунарске мреже и интерфејси 09.00.00
2Б-ЕКМ Сигнали и системи 09.00.00
Б-ЕКМ Сигнали и системи 09.00.00
2Б-ЕЛК Сигнали и системи 09.00.00
  2М-РИИ Основне технике Wеб мining-а 09.00.00
2М-РИИ Софт компјутинг 09.00.00
       
       
СРЕДА 27.09.2017
Сала Програм Предмет Време
А1 2Б-РИИ Програмски језици 09.00.00
Б-РИИ Програмски језици 09.00.00
2Б-РИИ Рачунарске мреже 09.00.00
Б-РИИ Рачунарске мреже 09.00.00
РИИ Рачунарске мреже 09.00.00
Т Рачунарске мреже 09.00.00
2Б-РИИ Пројектовање и анализа алгоритама 09.00.00
А2 2Б-УС Дигитални системи аутоматског управљања 09.00.00
2Б-УС Линеарни системи аутоматског управљања 09.00.00
Б-УС Линеарни системи аутоматског управљања 09.00.00
УС Линеарни системи аутоматског управљања 09.00.00
Б-УС Нелинеарни системи аутоматског управљања 09.00.00
2Б-УС Системи аутоматског управљања 09.00.00
2М-УС Рачунарски управљачки системи 09.00.00
2Б-УС Електронска мерења 09.00.00
Б-УС Електронска мерења 09.00.00
УС Електронска мерења 09.00.00
Б-ЕЕН Електронска мерења 09.00.00
Б-РИИ Електронска мерења 09.00.00
2Б-ЕЕН Мерења у електроенергетици 09.00.00
Б-УС Мерења у медицини 09.00.00
Б-Т Мерења у телекомуникацијама 09.00.00
МИМ Мерење у микроелектроници 09.00.00
Б-ЕМТ РФ електроника 09.00.00
2Б-ЕЕН Основи електронике 09.00.00
Б-ЕКМ Основи електронике 09.00.00
2Б-Т Основи електронике 09.00.00
Б-Т Основи електронике 09.00.00
2Б-УС Основи електронике 09.00.00
Б-УС Основи електронике 09.00.00
ЕЛК Електроника 09.00.00
ЕЛК Електроника 09.00.00
2М-МИМ Телеметрија 09.00.00
А3 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте 09.00.00
Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство 09.00.00
Б-РИИ Паралелни системи 09.00.00
2Б-ЕЕН Електроенергетске компоненте 09.00.00
Б-ЕЕН Електроенергетске компоненте 09.00.00
Б-ЕКМ Компоненте и кола снаге 09.00.00
А4 Б-РИИ Паралелни системи 09.00.00
Л24 2Б-УС Софтвер за симулацију динамичких система 09.00.00
ЕЕН Софтвер за симулацију динамичких система 09.00.00
       
       
ЧЕТВРТАК 28.09.2017
Сала Програм Предмет Време
А1 Физика 09.00.00
2Б-ЕЛК Дигитална електроника 09.00.00
2Б-РИИ Дигитална електроника 09.00.00
РИИ Дигитална електроника 09.00.00
ЕЛК Дигитална електроника 09.00.00
А2 Физика 09.00.00
Б-ЕЕН Електроенергетски претварачи 09.00.00
2М-ЕЕН Електронска кола за управљање претварачима 09.00.00
2Б-ЕЕН Машине наизменичне струје 09.00.00
Б-ЕЕН Машине наизменичне струје 09.00.00
ЕЕН Машине наизменичне струје 09.00.00
Б-ЕЕН Специјалне електричне машине 09.00.00
2Б-ЕЕН Трансформатори и машине једносмерне струје 09.00.00
ЕЕН Трансформатори и машине једносмерне струје 09.00.00
2М-ЕЕН Управљање електроенергетским  претварачима и погонима 09.00.00
А3 Физика 09.00.00
СВИ Пословне комуникације 09.00.00
СВИ Пословне комуникације 09.00.00
Б-УС Инжењерска етика 09.00.00
Б-РИИ Социјални и правни аспекти информатике 09.00.00
РИИ Правни аспекти информатике 09.00.00
А4 Физика 09.00.00
2Б-Т Дигитална електроника 09.00.00
2Б-УС Дигитална електроника 09.00.00
Б-РИИ Дигитална електроника 09.00.00
СТАРИ Дигитална електроника 09.00.00
2Б-УС Идентификација система 09.00.00
Б-УС Идентификација система 09.00.00
Б-УС Мехатроника 09.00.00
Б-УС Увод у роботику 09.00.00
Ч2 Физика 09.00.00
Б Физика 09.00.00
СТ Општа физика 09.00.00
Т Микроталасна кола и водови 09.00.00
2Б-Т Основи микроталаса 09.00.00
Б-Т Основи микроталасне технике 09.00.00
2М-Т Пројектовање РФ и микроталасних склопова 09.00.00
ЕЛК Системи за аквизицију података 09.00.00
  Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање 09.00.00
Лабораторијски практикум - Основи електротехнике 09.00.00
СВИ Инжењерска педагогија 09.00.00
СВИ Педагошка психологија 09.00.00
СВИ Дидактика 09.00.00
СВИ Методика наставног рада 09.00.00
СВИ Докимологија 09.00.00
РИИ Пројекат/заврсни испит 09.00.00
СВИ Стручна пракса 09.00.00
СВИ Стручна пракса / Тимски пројекат 09.00.00
СВИ Студијски истраживачки рад 09.00.00
СВИ Студијски истраживачки рад 1 09.00.00
СВИ Студијски истраживачки рад 2 09.00.00
2М-РИИ Самостални истраживачки рад 1 09.00.00
2М-РИИ Самостални истраживачки рад 2 09.00.00
2М-РИИ Инжењерство захтева 09.00.00
2М-РИИ Организација и управљање пројектима 09.00.00
2М-РИИ Системи виртуелне и проширене реалности 09.00.00
2М-РИИ Тестирање и квалитет софтвера 09.00.00
2М-РИИ Увод у научно-истраживачки рад 09.00.00
2М-УС Електромедицинска инструментација 09.00.00
2М-УС Интелигентне машине 09.00.00
СВИ Завршни рад 09.00.00
СВИ Мастер рад 09.00.00
А1 2Б-РИИ Структуре података 14.00.00
А2 Б-РИИ Структуре података 14.00.00
РИИ Структуре података 14.00.00
2Б-РИИ Информациони системи 14.00.00
Б-УС Информациони системи 14.00.00
       
       
Значење ознака у сатници и на записнику:  
Година почетка Ознака Смер-Модул-Студијски програм  
  СВИ Сви смерова прва година и све почетне године  
2004 СТ Прва година по овом програму  
ЕЕН Електроенергетика  
ЕЛК Електроника  
МИМ Микроелектроника и микросистеми  
РИИ Рачунарство и информатика  
Т Телекомуникације  
УС Управљање системима  
БОЛОЊА
2008
Б Прва година по овом програму  
Б-ЕЕН Електроенергетика  
Б-ЕМТ Електроника и микропроцесорска техника  
Б-ЕКМ Електронске компоненте и микросистеми  
Б-РИИ Рачунарство и информатика  
Б-Т Телекомуникације  
Б-УС Управљање системима  
БОЛОЊА
2013
Прва година по овом програму  
2Б-ЕЕН Електроенергетика  
2Б-ЕЛК Електроника  
2Б-ЕКМ Електронске компоненте и микросистеми  
2Б-РИИ Рачунарство и информатика  
2Б-Т Телекомуникације  
2Б-УС Управљање системима  
МАСТЕР
2013
2М-ЕЕН Електроенергетика  
2М-ЕИМ Електроника и микросистеми  
2М-РИИ Рачунарство и информатика  
2М-Т Телекомуникације  
2М-УС Управљање системима