Сатница полагања испита у јунском испитном року МАС за период од 22. до 26. јуна 2020.

Чет, 18. Јун, 2020. у 14:44

Објављена је сатница полагања испита у јунском испитном року школске 2019/2020. године на мастер академским студијама, са распоредом полагања по салама, за период од 22. до 26. јуна 2020.

 

Датум Време Шифра Назив предмета Сале
22.6.2020  9:00 3МКС1А08 Напредне комуникационе технологије A4, 
22.6.2020  9:00 2МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења A4, 
22.6.2020  9:00 3МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења A4, 
22.6.2020  9:00 2МП01А01 Регулација електромоторних погона A4, 
22.6.2020  9:00 3МП01А01 Регулација електромоторних погона A4, 
22.6.2020  9:00 3МУЗ1O03 Регулација електромоторних погона A4, 
22.6.2020  9:00 3МЕМ1А21 Соларне технологије и компоненте Ч2
23.6.2020  9:00 2МРС1Б02 Интероперабилност и интеграција информација  
23.6.2020  9:00 3МРЗ1И06 Интероперабилност и интеграција информација  
23.6.2020  9:00 3МРС1А06 Интероперабилност и интеграција информација  
23.6.2020  9:00 2МРР1Б01 Рачунарство у облаку  Ч2, 
23.6.2020  9:00 3МРЗ1И12 Рачунарство у облаку  Ч2, 
24.6.2020  9:00 3МЕМ2А04 Визуелни дизајн  
24.6.2020  9:00 3МРЗ1И15 Криптографија  
24.6.2020  9:00 3МЕМ2А08 Методологија у верификацији  
24.6.2020  9:00 3МЕМ2А05 Обрада видео сигнала  
24.6.2020  9:00 3МРЗ2И15 Процесирање природних језика  
24.6.2020  9:00 3МРП2Б01 Процесирање природних језика  
24.6.2020  9:00 3МРЗ1И16 Рачунарство високих перформанси  
25.6.2020  9:00 3МЕМ1А09 Електронска кола за управљање претварачима Ч1, 
25.6.2020  9:00 3МЕМ2А13 Енергија, околина и одрживи развој  
25.6.2020  9:00 3МРЗ1И08 Инжењерство захтева  
25.6.2020  9:00 3МРС1А08 Инжењерство захтева  
25.6.2020  9:00 3МЕМ2А12 Пројектовање фотонапонских система  
25.6.2020  9:00 2МРС2Ц01 Системи за управљање базама података  
25.6.2020  9:00 3МРБ2Б01 Системи за управљање базама података  
25.6.2020  9:00 3МРЗ2И14 Системи за управљање базама података  
25.6.2020  9:00 3МРС2Б01 Системи за управљање базама података  
25.6.2020  9:00 2МП01А03 Статички електрицитет у технолошким  процесима А4,
25.6.2020  9:00 3МП01Б03 Тржиште електричне енергије и дерегулација  
25.6.2020  9:00 3МРЗ2И13 Фази логика  
26.6.2020  9:00 2МРИ2Ц01 Интелигентни информациони системи  
26.6.2020  9:00 3МРЗ1И30 Машинско учење 531, 
26.6.2020  9:00 3МУР2Б05 Мобилни комуникациони системи 531, 
26.6.2020  9:00 3МРЗ2И10 Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији  
26.6.2020  15:00 3МУА2A02 Предиктивно управљање 431, 
26.6.2020  9:00 2МТР1О02 Широкопојасне мреже за приступ