Сатница полагања испита у Јунском испитном року за период 28.06.-04.07.2017.године

Уто, 27. Јун, 2017. у 10:14

Сатница полагања испита у Јунском року за период 28.06.-04.07.2017. године може се преузети овде или погледати у наставку:

 

Датум: 28.06.2017. године              

Време: 09,00 сати

Назив предмета

Група

Бр. студ.

Сале

Увод у рачунарство

 

Б

158

1

A3

A4

Ч1

Ч2

131

231

431

525

531

Статистика и вероватноћа

2Б-M

2

A3

Вероватноћа и статистика у рачунарству

 

2Б-РИ

176

A3

A4

Ч1

Ч2

131

231

431

525

531

Вероватноћа и статистика

 

Б-УС

Р

1

2

131

131

Математика 4

 

2Б-РИ

2Б-T

Б-T

3

6

1

213

231

231

Телекомуникационе мреже

2Б-T

6

A3

Термовизија

 

Б-M

Б-УС

19

19

2

Ч1

Ч1

Ч1

Рачунарске комуникације

Б-T

1

A3

Телекомуникације у електроенергетици

2

A3

Тржиште електричне енергије и дегерулација

МС

3

A3

Савремено управљање индустријским процесима

2Б-УС

36

A4

A3

Метрологија електричних величина

 

2Б-M

2Б-ЕЕН

2Б-УС

Б-УС

8

11

26

1

131

131

431

531

Интелигентне машине

16

131

 

Датум: 28.06.2017. године                 

Време: 14,00 сати

Теорија система

УС

1

A3

Пројектовање САУ

 

Б-УС

A

20

1

A3

A3

Теорија графова

 

2Б-РИ

Р

39

1

A3

Ч2

231

Анализа електроенергетских мрежа

Б-ЕЕН

50

Ч1

131

Телекомуникације

 

2Б-E

2Б-M

Б-E

Б-T

Б-РИ

Р

Р

3

3

1

4

9

1

2

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

 

Датум: 30.06.2017. године                 

Време: 09,00 сати

Математика 2

290

A3

A4

Ч1

Ч2

131

231

431

531

525

132

133

134

 

Математика II

Б

38

A3

A4

Дигитална обрада слике

 

2Б-E

Б-E

1

6

131

131

Математичка анализа

 

A

B

Ц

5

5

5

A3

A3

A3

Микропроцесорски системи

2Б-E

10

231

Микропроцесорска техника

Б-E

4

231

Микропроцесори и микрорачунари

E-ННП

2

231

Пренос електричне енергије

 

2Б-ЕЕН

ЕЕН-ННП

Б-ЕЕН

2

1

10

Ч1

Ч1

Ч1

Нумеричка анализа

 

М-ННП

2Б-ЕЕН

3

1

A3

A3

Нумерички алгоритми

2Б-РИ

8

A3

Основи анализе сигнала и система

 

2Б-РИ

Б-РИ

16

2

Л-521

Л-521

Математичке основе теорије система

2Б-УС

2

A3

Техника конверзије

 

2Б-УС

Б-УС

2

5

231

231

Кодовање и компресија сигнала

Б-E

1

Ч1

Техника и примена ласера

Б-M

1

Ч1

Компоненте и кола снаге

Б-M

8

Ч1

Кодовање

Б-T

2

Ч1

Методи и системи за обраду сигнала

Б-РИ

24

 

 

 

Датум: 30.06.2017. године               

Време: 14,00 сати

Увод у теорију игара

2Б-РИ

5

A3

Интеракција човек-рачунар

 

2Б-РИ

Б-РИ

19

8

A3

A3

Вештачка интелигенција

 

Р-ННП

Б-РИ

2

21

A3

131

Електричне инсталације и осветљење

2Б-EEН

19

231

Електричне инсталације

Б-ЕЕН

3

231

Осветљење

Б-ЕЕН

1

231

Временско-фреквенцијска анализа сигнала

МС

1

231

Ласерска електроника

 

МС

Б-М

2

23

431

431

Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система

МС

2

Ч2

Електромоторни погони

 

ЕЕН-ННП

Б-ЕЕН

1

24

Ч2

Ч2

Специјалне електричне инсталације

МС

18

231

Географски информациони системи

 

МС

МС

1

2

A3

A3

Интелигентни системи

МС

2

A3

Предиктивно управљање

МС

5

A3

Флексибилни производни системи

МС

9

A4

Линеарни САУ

2Б-УС

Б-УС

58

1

A4,Ч1

A4

Нелинеарни САУ

Б-УС

9

A4

 

Датум: 03.07.2017. године                 

Време: 09,00 сати

Дигитална обрада сигнала

2Б-Е

9

131

Дигитална интегрисана кола

 

2Б-Е

Б-Е

1

1

131

Мултимедијални системи

2Б-E

9

131

Лабораторијски практикум-Основи електротехнике

438

432

433

434

Технологија микросистема

2Б-M

23

531

Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола

2Б-M

Б-M

21

26

231

525

Поузданост микроелектронских компонената

 

2Б-M

Б-M

2

1

531

531

Пројектовање и симулација микроелектронских компонената

Б-M

1

531

Поузданост електронских компонената и микросистеми

Б-M

2

531

Мерења у електроенергетици

2Б-ЕЕН

22

431

Ч1

Моделирање и симулација динамичких система

 

2Б-ЕЕН

9

62

Ч1

Ч1

Дигиталне телекомуникације 1

 

2Б-T

Б-T

10

1

Ч1

Ч1

Дигиталне телекомуникације 2

 

2Б-T

Б-T

1

1

Ч1

Ч1

Антене и простирања

 

Б-E

Б-T

2

1

Ч1

Ч1

Модулационе технике

Б-T

1

Ч1

Архитектуре микросистема

 

E-ННП

M-ННП

1

1

Ч1

Ч1

Објектно-оријентисано пројектовање

 

2Б-РИ

Р-ННП

Б-РИ

76

2

13

A3

Ч1

A4

Моделирање и симулација система

T-ННП

1

Ч1

Пројектовање ембедед система

1

Ч1

Ембедед системи

 

Б-E

3

1

Ч1

Ч1

Дистрибуирани ембедед системи

МС

1

Ч1

Визуелни дизајн

2

Ч1

Обрада видео сигнала

1

Ч1

Наноелектроника

1

525

Интегрисани микросистеми

МС

6

525

Информационе  технологије за развој система е-управе

МС

2

Ч1

Адаптивне антене и МИМО системи

МС

2

Ч1

SCADA системи

Б-УС

13

Л-24

Дијагностика и мониторинг електричних машина

Б-ЕЕН

7

A1

Испитивање електричних машина

 

2Б-ЕЕН

EEН-ННП

40

2

A1

A1

 

Датум: 04.07.2017. године               

Време: 09,00 сати

Тв системи

2Б-E

6

A3

Архитектура и алгоритми

2Б-E

2

A3

Видео продукција

2Б-E

7

233

Камера и монтажа

Б-E

4

233

ТВ продукција

Б-E

5

233

Техника преноса слике

Б-E

5

A3

Лабораторијски практикум-Физика

21

Ч2

131

231

Сензори и претварачи

 

2Б-M

2Б-T

2Б-УС

Б-E

Б-M

21

1

1

1

3

Ч1

Ч1

Ч1

Ч1

Ч1

Архитектура и организација рачунара

 

2Б-РИ

Б-РИ

237

16

A3

A4

Ч1

Ч2

131

231

431

132

133

134

Конкурентно програмирање

Б-E

3

A3

Примопредајна техника

Б-E

1

A3

Пројектовање микросистема

 

M-ННП

Б-M

1

3

A3

A3

Архитектуре рачунара

Р-ННП

6

A3

ДСП алгоритми и програмирање

МС

5

A4

Микросензори и микросистеми

МС

2

A4

Сензори и претварачи у возилима

1

A4

Сензори, претварачи и актуатори

МС

1

A4

Тестирање и дијагностика електронских кола и система

Б-E

1

531

Мултимедијални уређаји

Б-E

5

525

Одабрана поглавља из електромоторних погона

Б-ЕЕН

38

531

525