Сатница полагања испита у јунском испитном року ОАС за период од 22. до 26. јуна 2020.

Чет, 18. Јун, 2020. у 14:30

Објављена је сатница полагања испита у јунском испитном року школске 2019/2020. године на основним академским студијама, са распоредом полагања по салама, за период од 22. до 26. јуна 2020.

Датум Време Шифра Назив предмета Сале
22.6.2020  9:00 2ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника  Ч2, 
22.6.2020  9:00 2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије Ч1, 
22.6.2020  9:00 2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи A1, A2, 121, 
22.6.2020  9:00 2ОЕМ4А01 Карактеризација материјала A4, 
22.6.2020  9:00 2ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум - Основи електротехнике  
22.6.2020  9:00 2ОЕЕ3О05 Математика 3 A3, 
22.6.2020  9:00 2ОЕМ3О02 Математика 3 A3, 
22.6.2020  9:00 2ОЕП3О02 Математика 3 A3, 
22.6.2020  9:00 2ОЕТ3О02 Математика 3 A3, 
22.6.2020  9:00 2ОЕУ3О04 Математика 3 A3, 
22.6.2020  9:00 ОЕЕ3О05 Математика 3 A3, 
22.6.2020  9:00 ОЕМ3О02 Математика 3 A3, 
22.6.2020  9:00 ОЕП3О02 Математика 3 A3, 
22.6.2020  9:00 ОЕУ3О04 Математика 3 A3, 
22.6.2020  9:00 2ОЕМ3О05 Материјали за електронику A4, 
22.6.2020  9:00 2ОЕЕ8Е03 Медицински електронски системи A4, 
22.6.2020  9:00 2ОЕТ5А01 Обрада сигнала у телекомуникацијама A4, 
22.6.2020  9:00 2ОЕЕ3О04 Основе објектно-оријентисаног програмирања 131, 
22.6.2020  9:00 2ОЕУ3О05 Основе објектно-оријентисаног програмирања Ч1, 
22.6.2020  9:00 2ОЕЕ7Е04 Пројектовање VLSI A4, 
22.6.2020  9:00 2ОЕЕ7Ц01 Пројектовање дигиталних система A4, 
22.6.2020  9:00 2ОЕЕ5О03 РФ електроника Ч2
23.6.2020  9:00 2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника Ч1, 
23.6.2020  9:00 2ОЕР3О02 Дигитална електроника A1, 
23.6.2020  9:00 2ОЕТ4О01 Дигитална електроника A1, 
23.6.2020  9:00 2ОЕУ4О01 Дигитална електроника A2, 
23.6.2020  9:00 ОЕР3О02 Дигитална електроника A1, 
23.6.2020  9:00 ОЕТ4О01 Дигитална електроника A1, 
23.6.2020  9:00 2ОЕТ6А01 Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање A1, 
23.6.2020  9:00 2ОЕМ5О03 Карактеризација компонената 131, 
23.6.2020  9:00 2ОЕЕ6О05 Микроконтролери 131, 
23.6.2020  9:00 2ОЕЕ6Ц02 Микроконтролери 131, 
23.6.2020  9:00 2ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике 131, 
23.6.2020  9:00 2ОЕР7А02 Пројектовање рачунарског хардвера  Ч2, 
23.6.2020  9:00 2ОЕР5О03 Рачунарске мреже A3, A4,  Ч2, 525, 
23.6.2020  9:00 ОЕР5О03 Рачунарске мреже 131, 
23.6.2020  9:00 2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији 431, 531, 
23.6.2020  9:00 ОЕУ7О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији 131, 
23.6.2020  9:00 2ОЕП8Б01 Уземљивачи 231, 
24.6.2020  15:00 2ОЕР5О05 Wеб програмирање A1, A2, 
24.6.2020  15:00 ОЕР6Б03 Wеб програмирање A2, 
24.6.2020  9:00 2ОЕУ6Б02 Базе података 122, 123, 
24.6.2020  9:00 2ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања 134, 
24.6.2020  15:00 2ОЕР3О01 Дискретна математика A3, A4, 
24.6.2020  15:00 ОЕР4О05 Дискретна математика A4, 
24.6.2020  9:00 2ОЕЕ5А01 Електрична и електронска мерења 134, 
24.6.2020  9:00 2ОЕР7А04 Заштита информација 133, 
24.6.2020  9:00 ОЕР7Ц04 Заштита информација 133, 
24.6.2020  9:00 2ОЕТ8Ц02 Заштита од RF и микроталасног зрачења 134, 
24.6.2020  9:00 2ОЕТ8Ц01 Микроталасна електроника 134, 
24.6.2020  9:00 ОЕМ6А07 Микроталасна електроника 134, 
24.6.2020  15:00 2ОЕР8А01 Мултимедијални системи A2, Ч1, 
24.6.2020  9:00 2ОЕЕ5А05 Обновљиви извори енергије 132, 
24.6.2020  9:00 2ОЕЕ5Ц05 Обновљиви извори енергије 132, 
24.6.2020  9:00 2ОЕЕ5А04 Обрада аудио сигнала 134, 
24.6.2020  9:00 2ОЕТ6О04 Оптичке комуникације 132, 
24.6.2020  9:00 2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 231, 431, 531, 525, 121, 122, 
24.6.2020  9:00 ОЕЗ2О03 Основи електротехнике II 122, 
24.6.2020  9:00 2ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема 132, 
24.6.2020  9:00 2ОЕУ7А01 Серво системи 132, 
24.6.2020  9:00 2ОЕУ6Б01 Софтвер за симулацију динамичких система Л24, 
25.6.2020  9:00 2ОЕМ8А02 Аутономни микросистеми Ч1, 
25.6.2020  9:00 2ОЕЕ6О04 Видео продукција  
25.6.2020  9:00 2ОЕЕ8А07 Гејминг Ч1, 
25.6.2020  9:00 2ОЕП4О03 Електромагнетика  Ч2, 
25.6.2020  9:00 ОЕП5О03 Електромагнетика  Ч2, 
25.6.2020  9:00 2ОЕТ4О04 Електромагнетика-одабрана поглавља  Ч2, 
25.6.2020  15:00 ОЕЕ7О02 Извори за напајање A2, 
25.6.2020  15:00 ОЕП7Б03 Извори за напајање A2, 
25.6.2020  15:00 ОЕУ7А03 Извори за напајање A2, 
25.6.2020  9:00 2ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге Ч1, 
25.6.2020  15:00 2ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система A1, 
25.6.2020  15:00 ОЕР8Д01 Мултимедијални рачунарски системи A3, 
25.6.2020  15:00 2ОЕЕ6О03 Мултимедијални системи A3, 
25.6.2020  15:00 2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике A2, 
25.6.2020  15:00 2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике A2, 
25.6.2020  15:00 ОЕП6О02 Основи енергетске електронике A2, 
25.6.2020  9:00 2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте Ч1, 
25.6.2020  9:00 2ОЕР4О03 Програмски језици A1, A2, A4, 
25.6.2020  9:00 ОЕР4О03 Програмски језици A4, 
25.6.2020  15:00 2ОЕЕ6О06 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола A3, 
25.6.2020  15:00 2ОЕМ8А03 Пројектовање интегрисаних кола A3, 
25.6.2020  9:00 2ОЕМ7О02 Пројектовање штампаних плоча  
25.6.2020  9:00 2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима A3, A4, 
25.6.2020  15:00 2ОЕЕ8Е02 Системи за управљање и надзор у индустрији A3, 
25.6.2020  15:00 2ОЕП8А03 Системи за управљање и надзор у индустрији A3, 
25.6.2020  9:00 2ОЕР7А08 Технологије за подршку учењу Ч1, 
26.6.2020  9:00 2ОЕЕ6А01 Анимација I  
26.6.2020  9:00 2ОЕЕ8А01 Анимација II  
26.6.2020  9:00 2ОЕЕ4А02 Архитектуре и алгоритми 231, 
26.6.2020  9:00 2ОЕТ8О01 Безбедност и заштита телекомуникационог преноса 231, 
26.6.2020  9:00 2ОЕП7О01 Електране 231, 
26.6.2020  9:00 2ОЕП3А02 Електротехнички материјали 231, 
26.6.2020  9:00 2ОЕР6О02 Информациони системи A1, A2, Ч1,  Ч2, 
26.6.2020  9:00 ОЕЕ7Б06 Камера и монтажа 231, 
26.6.2020  15:00 2ОЕЗ1О01 Математика 1 A1, A2, Ч1, 131, 
26.6.2020  15:00 ОЕЗ1О01 Математика I 131, 
26.6.2020  9:00 2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања 131, 
26.6.2020  9:00 ОЕУ6О04 Нелинеарни системи аутоматског управљања 131, 
26.6.2020  15:00 2ОЕР7А07 Претраживање информација A3, A4, 
26.6.2020  15:00 ОЕР8Д05 Претраживање информација A4, 
26.6.2020  15:00 2ОЕЕ4А03 Пројектовање електронских кола 231, 
26.6.2020  9:00 2ОЕР7О02 Рачунарска графика A3, A4, 525, 
26.6.2020  9:00 ОЕР7О02 Рачунарска графика 525, 
26.6.2020  9:00 2ОЕЕ8Б01 Сензори и претварачи 431, 
26.6.2020  9:00 2ОЕЕ8Д01 Сензори и претварачи 431, 
26.6.2020  9:00 2ОЕМ6О03 Сензори и претварачи 431, 
26.6.2020  9:00 2ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи 431, 
26.6.2020  15:00 2ОЕЕ4А01 ТВ системи  Ч2,