Сатница полагања испита у октобарском испитном року школске 2019/20 године

Нед, 13. Сеп, 2020. у 20:20

Објављена је сатница полагања испита у октобарском испитном року школске 2019/2020. године, са распоредом полагања по салама.

Датум Време Шифра Назив предмета Број пријава Сале
14-09-20  9:00 2ОЕП4О03 Електромагнетика 5 A4, 
14-09-20  9:00 ОЕП5О03 Електромагнетика 1 A4, 
14-09-20  9:00 2ОЕТ4О04 Електромагнетика-одабрана поглавља 1 A4, 
14-09-20  9:00 2ОЕЕ5О01 Енглески језик 1 6 A3, 
14-09-20  9:00 2ОЕМ5О01 Енглески језик 1 3 A3, 
14-09-20  9:00 2ОЕП5О01 Енглески језик 1 7 A3, 
14-09-20  9:00 2ОЕР5О01 Енглески језик 1 17 A3, 
14-09-20  9:00 2ОЕУ5О03 Енглески језик 1 4 A3, 
14-09-20  9:00 2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 6 A2, 
14-09-20  9:00 2ОЕМ6О01 Енглески језик 2 2 A2, 
14-09-20  9:00 2ОЕП6О01 Енглески језик 2 7 A2, 
14-09-20  9:00 2ОЕР6О01 Енглески језик 2 30 A2, 
14-09-20  9:00 2ОЕУ6О03 Енглески језик 2 8 A2, 
14-09-20  9:00 ОЕУ8О03 Енглески језик II 1 A2, 
14-09-20  9:00 2ОЕМ5О03 Карактеризација компонената 4 A1, 
14-09-20  9:00 2ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство 2  
14-09-20  9:00 2ОЕЗ1О05 Лабораторијски практикум - Физика 11 121, 
14-09-20  9:00 ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система 3 A1, 
14-09-20  9:00 2ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање 50 A1, 
14-09-20  9:00 ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање 1 A1, 
14-09-20  9:00 2ОЕЕ3О04 Основе објектно-оријентисаног програмирања 14 A4, 
14-09-20  9:00 2ОЕУ3О05 Основе објектно-оријентисаног програмирања 22 A4, 
14-09-20  9:00 2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте 1 A1, 
14-09-20  9:00 3МЕМ2А12 Пројектовање фотонапонских система 2  
15-09-20  9:00 2ОЕР5О05 Wеб програмирање 94 A1, A2, 
15-09-20  9:00 ОЕР6Б03 Wеб програмирање 1 A2, 
15-09-20  9:00 2МРБ1Б05 Анализа мултимедијалних података 1  
15-09-20  9:00 2ОЕУ6Б02 Базе података 2 A2, 
15-09-20  9:00 2ОЕЕ4О03 Дигитална обрада сигнала 8 A4, 
15-09-20  9:00 3МЕМ2А02 Дигитални сигнал контролери 1  
15-09-20  9:00 2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије 1 A4, 
15-09-20  9:00 2МЕМ1О01 ДСП алгоритми и програмирање 2 A4, 
15-09-20  9:00 3МЕМ1А01 ДСП алгоритми и програмирање 1 A4, 
15-09-20  9:00 2ОЕР6А01 Интеракција човек-рачунар 8 A2, 
15-09-20  9:00 2ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања 28 A4, 
15-09-20  9:00 2ОЕР3О05 Логичко пројектовање 28 A3, 
15-09-20  9:00 2МРТ1Б04 Напредне Wеб технологије 1  
15-09-20  9:00 3МЕМ1А03 Напредне микропроцесорске архитектуре 1  
15-09-20  9:00 3МРЗ2И17 Пословна интелигенција 6  
15-09-20  9:00 2ОЕР6А03 Развој Wеб апликација 10 A3, 
15-09-20  9:00 3МРЗ1И25 Системи за обраду и анализу велике количине података 1  
15-09-20  9:00 3МРП1А03 Системи за обраду и анализу велике количине података 1  
15-09-20 13:30 2ОЕР8Б03 Инжењерско образовање и одрживи развој 2 Ч1, 
15-09-20 13:30 2ОЕЕ7А01 Пословне комуникације 1 Ч1, 
15-09-20 13:30 2ОЕМ7Б02 Пословне комуникације 1 Ч1, 
15-09-20 13:30 2ОЕП7Ц02 Пословне комуникације 1 Ч1, 
15-09-20 13:30 2ОЕР8Б02 Пословне комуникације 4 Ч1, 
15-09-20 13:30 ОЕЗ7Д02 Пословне комуникације 4 Ч1, 
15-09-20 13:30 2ОЕР8Б01 Социјални и правни аспекти информатике 1 Ч1, 
15-09-20  15:00 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање 288 A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 231, 431, 525, 
15-09-20  15:00 ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање 11 525, 
15-09-20  15:00 3МРЗ2И07 Блокчеин технологије 2 525, 
15-09-20  15:00 2ОЕТ4О03 Дигиталне телекомуникације 1 3 525, 
15-09-20  15:00 2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 1 525, 
15-09-20  15:00 3МКС1А02 Пројектовање ТК мрежа и система 1 525, 
15-09-20  15:00 ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи 1 525, 
16-09-20  9:00 3МКС2А03 Адаптивне антене и МIMO системи 2 A4, 
16-09-20  9:00 2ОЕЕ6А01 Анимација I 3  
16-09-20  9:00 2ОЕЕ6О04 Видео продукција 3  
16-09-20  9:00 2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника 2  Ч2, 
16-09-20  9:00 3МРБ1А03 Дигитална форензика 1  
16-09-20  9:00 3MП01О01 Експлоатација електроенергетских мрежа 5 Ч1, 
16-09-20  9:00 2ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге 1  Ч2, 
16-09-20  9:00 2ОЕЗ1О01 Математика 1 167 A1, A2, A3, A4, 
16-09-20  9:00 ОЕЗ1О01 Математика I 1 A4, 
16-09-20  9:00 2ОЕУ6О02 Микроконтролери и програмирање 16  Ч2, 
16-09-20  9:00 3МРЗ1И22 Напредне образовне технологије 1  
16-09-20  9:00 2ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона 15 Ч1, 
16-09-20  9:00 ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона 2 Ч1, 
16-09-20  9:00 3МЕМ2А01 Оперативни системи за рад у реалном времену 1  
16-09-20  9:00 2ОЕП5О03 Пренос електричне енергије 14 Ч1, 
16-09-20  9:00 3МЕМ1А08 Пројектовање интегрисаних кола са мешовитим сигналима 3  
16-09-20  9:00 2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања 4 Ч1, 
16-09-20  9:00 2МРС1Б05 Рачунарска анимација 1  
16-09-20  9:00 3МЕМ1А17 РФ микроелектроника 3  Ч2, 
16-09-20  9:00 3МЕМ1А12 Симулација и оптимизација електронских кола 2  Ч2, 
16-09-20  9:00 2МРС2Ц01 Системи за управљање базама података 1  
16-09-20  9:00 3МРБ2Б01 Системи за управљање базама података 1  
16-09-20  9:00 3МРЗ2И14 Системи за управљање базама података 1  
16-09-20  9:00 2ОЕЕ4А01 ТВ системи 4  Ч2, 
16-09-20  9:00 2ОЕЕ6Б02 Технике конверзије 1  Ч2, 
16-09-20  9:00 2ОЕУ6Б07 Технике конверзије 1  Ч2, 
16-09-20  9:00 2ОЕЕ7Б01 Фотографија и графички дизајн 1  Ч2, 
16-09-20  9:00 2МТР1О02 Широкопојасне мреже за приступ 1  Ч2, 
16-09-20  15:00 2ОЕР4О04 Базе података 24 A3, 
16-09-20  15:00 ОЕР4О04 Базе података 1 A3, 
16-09-20  15:00 3МРБ1А01 Безбедност рачунарских мрежа 1 A3, 
16-09-20  15:00 2ОЕУ3О01 Електрична кола 36 A2, 
16-09-20  15:00 ОЕП3О01 Електрична кола 1 A2, 
16-09-20  15:00 2ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици 7 A2, 
16-09-20  15:00 2ОЕР7О02 Рачунарска графика 57 A1, 
16-09-20  15:00 ОЕР7О02 Рачунарска графика 7 A1, 
16-09-20  15:00 2ОЕР5А04 Увод у теорију игара 6 A3, 
17-09-20  9:00 ОЕП4О02 Електричне инсталације 1 231, 
17-09-20  9:00 2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење 15 231, 
17-09-20  9:00 2ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије 2 231, 
17-09-20  9:00 2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 256 A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 
17-09-20  9:00 2МУА1А02 Предиктивно управљање 2 131, 
17-09-20  9:00 3МУА2A02 Предиктивно управљање 8 131, 
17-09-20  9:00 2МРС2Ц05 Системи виртуелне и проширене реалности 1  
17-09-20  9:00 3МРС2Б04 Системи виртуелне и проширене реалности 1  
17-09-20  9:00 3МП02Б03 Специјалне електричне инсталације 4  
17-09-20  15:00 2ОЕЕ4О02 Аналогна електроника 30 A2, 
17-09-20  15:00 2ОЕЕ5О09 Аналогна електронска кола 1 A2, 
17-09-20  15:00 2ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника 1 A2, 
17-09-20  15:00 2ОЕР7А04 Заштита информација 1 A3, 
17-09-20  15:00 2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање 83 A1, A3, 
17-09-20  15:00 2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике 3 A2, 
17-09-20  15:00 2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике 15 A2, 
17-09-20  15:00 ОЕП6О02 Основи енергетске електронике 2 A2, 
18-09-20  9:00 2ОЕР7А06 Архитектура и пројектовање софтвера 1 A4, 
18-09-20  9:00 ОЕР7Ц06 Архитектура и пројектовање софтвера 4 A4, 
18-09-20  9:00 2ОЕЕ5Б04 Дигитална обрада слике 1  Ч2, 
18-09-20  9:00 2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике 1  Ч2, 
18-09-20  9:00 2ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже 10  Ч2, 
18-09-20  9:00 3МРЗ2И18 Дубоко учење 6  
18-09-20  9:00 2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника 3  Ч2, 
18-09-20  9:00 3МУА1А01 Интелигентне машине 7  
18-09-20  9:00 ОЕР8Д04 Интелигентни информациони системи 1  
18-09-20  9:00 2МРС1А02 Интелигентни системи 1 A4, 
18-09-20  9:00 3МРС1А02 Интелигентни системи 2  
18-09-20  9:00 3МУЗ1О02 Интелигентни системи 9  
18-09-20  9:00 2ОЕР6О02 Информациони системи 47 A2, 
18-09-20  9:00 2ОЕР8А05 Рачунарски вид 6 A4, 
18-09-20  9:00 2ОЕР8А04 Сервисно-оријентисане архитектуре 8 A4, 
18-09-20  9:00 2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања 7 A4, 
18-09-20  9:00 2ОЕР4О02 Структуре података 123 A1, A3, A4, 
18-09-20  9:00 ОЕР4О02 Структуре података 11 A4, 
18-09-20  9:00 2ОЕТ6О02 Теорија информација и примене 1  Ч2, 
18-09-20  9:00 3МП01Ц01 Управљање дистрибутивном мрежом 4  
18-09-20  15:00 2ОЕР3О01 Дискретна математика 67 Ч1,  Ч2, 
18-09-20  15:00 ОЕР4О05 Дискретна математика 1  Ч2, 
18-09-20  15:00 2ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи 1 231, 
18-09-20  15:00 ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи 2 231, 
18-09-20  15:00 3МП01Б01 Електронска кола за управљање претварачима 1 231, 
18-09-20  15:00 ОЕП7Б03 Извори за напајање 1 231, 
18-09-20  15:00 ОЕУ7А03 Извори за напајање 2 231, 
18-09-20  15:00 2ОЕЕ3О05 Математика 3 18 A1, 
18-09-20  15:00 2ОЕМ3О02 Математика 3 4 A1, 
18-09-20  15:00 2ОЕП3О02 Математика 3 13 A1, 
18-09-20  15:00 2ОЕТ3О02 Математика 3 2 A1, 
18-09-20  15:00 2ОЕУ3О04 Математика 3 34 A1, 
18-09-20  15:00 ОЕЕ3О05 Математика 3 1 A1, 
18-09-20  15:00 ОЕМ3О02 Математика 3 1 A1, 
18-09-20  15:00 ОЕП3О02 Математика 3 4 A1, 
18-09-20  15:00 ОЕУ3О04 Математика 3 2 A1, 
18-09-20  15:00 2ОЕМ6А04 Поузданост микроелектронских компонената 1 131, 
18-09-20  15:00 ОЕМ6А02 Поузданост микроелектронских компонената 1 131, 
18-09-20  15:00 2ОЕМ8А03 Пројектовање интегрисаних кола 3 131, 
18-09-20  15:00 2ОЕМ8А04 Пројектовање материјала за електронику 2 131, 
18-09-20  15:00 2ОЕМ6О03 Сензори и претварачи 1 131, 
18-09-20  15:00 2МП01О02 Управљање електроенергетским претварачима и погонима 3 231, 
18-09-20  15:00 3MП01О02 Управљање електроенергетским претварачима и погонима 3 231, 
18-09-20  15:00 2ОЕЗ1О03 Физика 137 A2, A3, A4, 131, 
18-09-20  15:00 ОЕЗ1О03 Физика 4 131, 
21-09-20  9:00 2ОЕП5О04 Аутоматско управљање 3 131, 
21-09-20  9:00 ОЕП5О04 Аутоматско управљање 2 131, 
21-09-20  9:00 2ОЕЕ8А07 Гејминг 1  
21-09-20  9:00 2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи 102 A1, A2, 
21-09-20  9:00 2ОЕП7О02 Електромоторни погони 13 525, 
21-09-20  9:00 ОЕП7О02 Електромоторни погони 1 525, 
21-09-20  9:00 ОЕУ7А04 Електромоторни погони 1 525, 
21-09-20  9:00 2ОЕМ5А03 Електронска физика чврстог тела 1 131, 
21-09-20  9:00 2ОЕМ4А01 Карактеризација материјала 1 131, 
21-09-20  9:00 2ОЕМ4А02 Компоненте за телекомуникације 3 131, 
21-09-20  9:00 2ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум - Основи електротехнике 12  
21-09-20  9:00 3МРЗ1И30 Машинско учење 1 Ч1, 
21-09-20  9:00 3МЕМ2А09 Медицинска физика 1 131, 
21-09-20  9:00 2МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења 1 525, 
21-09-20  9:00 3МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења 5 525, 
21-09-20  9:00 2ОЕР4О03 Програмски језици 89 A3, A4, Ч1, 
21-09-20  9:00 ОЕР4О03 Програмски језици 1 Ч1, 
21-09-20  9:00 2ОЕР8О01 Програмски преводиоци 51 Ч1,  Ч2, 
21-09-20  9:00 ОЕР7О01 Програмски преводиоци 3  Ч2, 
21-09-20  9:00 3МРЗ2И15 Процесирање природних језика 4  
21-09-20  9:00 3МП01А01 Регулација електромоторних погона 1 525, 
21-09-20  9:00 3МУЗ1O03 Регулација електромоторних погона 7 525, 
21-09-20  9:00 2ОЕУ8О01 Увод у роботику 8 131, 
21-09-20  9:00 ОЕУ8О02 Увод у роботику 2 131, 
21-09-20 13:30 2ОЕЗ2О05 Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање 15 Л332
21-09-20 13:30 2ОЕЗ2О07 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте 44 A2, 
21-09-20  15:00 2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи 18 A1, 
21-09-20  15:00 2МЕЕ2А14 Обрада биомедицинских сигнала 1 A1, 
21-09-20  15:00 2ОЕТ6О04 Оптичке комуникације 1 A2, 
21-09-20  15:00 2ОЕЕ3О01 Основи електронике 3 A1, 
21-09-20  15:00 2ОЕМ3О01 Основи електронике 2 A1, 
21-09-20  15:00 2ОЕП3О03 Основи електронике 3 A1, 
21-09-20  15:00 2ОЕТ3О01 Основи електронике 3 A1, 
21-09-20  15:00 2ОЕУ3О02 Основи електронике 32 A1, 
21-09-20  15:00 ОЕУ3О02 Основи електронике 1 A1, 
21-09-20  15:00 2ОЕЕ5О03 РФ електроника 10 A1, 
21-09-20  15:00 2ОЕЕ3О02 Телекомуникације 11 A2, 
21-09-20  15:00 2ОЕР5А02 Телекомуникације 23 A2, 
21-09-20  15:00 3МП02А03 Телекомуникације у електроенергетици 2 A2, 
22-09-20  9:00 ОЕП6О04 Дијагностика и мониторинг електричних машина 2 Ч1, 
22-09-20  9:00 2ОЕЗ2О04 Електронске компоненте 207 A1, A2, A3, A4,  Ч2, 
22-09-20  9:00 2МРС1Б02 Интероперабилност и интеграција информација 1  
22-09-20  9:00 3МРЗ1И06 Интероперабилност и интеграција информација 3  
22-09-20  9:00 3МРС1А06 Интероперабилност и интеграција информација 1  
22-09-20  9:00 2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије 1 Ч1, 
22-09-20  9:00 2ОЕП5О02 Машине наизменичне струје 8 Ч1, 
22-09-20  9:00 ОЕП5О02 Машине наизменичне струје 2 Ч1, 
22-09-20  9:00 2ОЕЕ8Е03 Медицински електронски системи 1  Ч2, 
22-09-20  9:00 2ОЕР7А05 Напредне базе података 4  
22-09-20  9:00 ОЕР7Ц05 Напредне базе података 1  
22-09-20  9:00 3МРС1А01 Напредно софтверско инжењерство 1  
22-09-20  9:00 2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања 6 Ч1, 
22-09-20  9:00 ОЕУ6О04 Нелинеарни системи аутоматског управљања 2 Ч1, 
22-09-20  9:00 2ОЕП6А02 Нумеричка анализа 2  Ч2, 
22-09-20  9:00 2ОЕМ6А05 Нумеричка математика 1  Ч2, 
22-09-20  9:00 2ОЕЕ6О06 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола 4  Ч2, 
22-09-20  9:00 2ОЕЕ7Ц01 Пројектовање дигиталних система 1  Ч2, 
22-09-20  9:00 2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система 5  Ч2, 
22-09-20  9:00 2ОЕЕ5О06 Пројектовање електронских система 2  Ч2, 
22-09-20  9:00 2ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема 4  Ч2, 
22-09-20  9:00 2МУЗ1О01 Рачунарски управљачки системи 1  Ч2, 
22-09-20  9:00 3МУЗ1О01 Рачунарски управљачки системи 4  Ч2, 
22-09-20  9:00 2МРР2Ц04 Софт компјутинг 2  
22-09-20  9:00 2ОЕП8Б03 Техника високог напона 1 Ч1, 
22-09-20  9:00 2ОЕМ4О02 Технологије микросистема 3  Ч2, 
22-09-20  9:00 2ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје 17 Ч1, 
22-09-20  9:00 ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје 1 Ч1, 
22-09-20  9:00 2ОЕП5Б02 Управљање процесима 1 Ч1, 
22-09-20  9:00 2ОЕУ5О02 Управљање процесима 2 Ч1, 
22-09-20  9:00 2МРБ2Ц02 Управљање рачунарским ресурсима и сервисима 1  
22-09-20  15:00 ОЕР7Ц03 Методи и системи за обраду сигнала 1 A3, 
22-09-20  15:00 2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система 47 A2, 
22-09-20  15:00 2ОЕР7А07 Претраживање информација 14 A4, 
22-09-20  15:00 2ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа 7 A4, 
22-09-20  15:00 2ОЕР3О04 Рачунарски системи 82 A1, A3, 
22-09-20  15:00 ОЕР3О04 Рачунарски системи 1 A3, 
22-09-20  15:00 ОЕУ3О05 Рачунарски системи 7 A3, 
22-09-20  15:00 2МРБ1Б02 Рачунарство у облаку 1 A3, 
22-09-20  15:00 2МРР1Б01 Рачунарство у облаку 1 A3, 
22-09-20  15:00 3МРЗ1И12 Рачунарство у облаку 2 A3, 
22-09-20  15:00 2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство 19 A4, 
23-09-20  9:00 2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција 31 A3, 
23-09-20  9:00 ОЕР6О02 Вештачка интелигенција 1 A3, 
23-09-20  9:00 2ОЕП7О01 Електране 3 231, 
23-09-20  9:00 ОЕП7О01 Електране 1 231, 
23-09-20  9:00 2ОЕП6О03 Електроенергетска постројења 9 231, 
23-09-20  9:00 2ОЕМ3О05 Материјали за електронику 1 231, 
23-09-20  9:00 2МЕМ1А03 Наноелектроника 1  
23-09-20  9:00 3МЕМ1А16 Наноелектроника 1  
23-09-20  9:00 3МРЗ2И10 Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији 1  
23-09-20  9:00 2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 128 A4, Ч1,  Ч2, 131, 231, 
23-09-20  9:00 2ОЕР5О03 Рачунарске мреже 113 A1, A2, A3, 
23-09-20  9:00 ОЕР5О03 Рачунарске мреже 5 A3, 
23-09-20  9:00 2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима 3 231, 
23-09-20  9:00 2ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену 1  
23-09-20  9:00 ОЕП8О03 Системи за управљање и надзор у индустрији 1 231, 
23-09-20  9:00 2МУА2Б04 Системи за управљање и надзор у индустрији 1 231, 
23-09-20  9:00 2ОЕТ6А02 Телекомуникационе мреже 1 231, 
23-09-20  9:00 2ОЕТ5О04 Увод у теорију телекомуникација 1 231, 
23-09-20  15:00 2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника 22 A3, 
23-09-20  15:00 2ОЕР3О02 Дигитална електроника 45 A2, 
23-09-20  15:00 2ОЕУ4О01 Дигитална електроника 57 A1, 
23-09-20  15:00 ОЕР3О02 Дигитална електроника 1 A2, 
23-09-20  15:00 ОЕТ4О01 Дигитална електроника 1 A3, 
23-09-20  15:00 2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији 6 A3, 
23-09-20  15:00 ОЕУ7О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији 2 A3, 
24-09-20  9:00 2ОЕР4А02 Вероватноћа и статистика у рачунарству 23 525, 
24-09-20  9:00 2ОЕЗ2О01 Математика 2 301 A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 231, 431, 531, 
24-09-20  9:00 ОЕЗ2О01 Математика II 14 531, 
24-09-20  9:00 2ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система 7 222, 
24-09-20  9:00 2ОЕУ4А01 Математички методи 10 223, 
24-09-20  9:00 ОЕР3О01 Математички методи у рачунарству 3 222, 
24-09-20  9:00 2ОЕР4А04 Матрични методи у рачунарству 6 222, 
24-09-20  9:00 3МРП1А07 Методе оптимизације 1 223, 
24-09-20  9:00 2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси 11  
24-09-20  9:00 ОЕР8Д02 Мобилни системи и сервиси 2  
24-09-20  9:00 2ОЕР4А01 Нумерички алгоритми 1 221, 
24-09-20  9:00 2МУА1Б02 Операциона истраживања 1 221, 
24-09-20  9:00 2ОЕР4А03 Теорија графова 82 121, 122, 123, 132, 133, 134, 221, 
24-09-20  9:00 3МУА1Б01 Флексибилни производни системи 2  
24-09-20  9:00 2МУА2Б02 Хидраулични и пнеуматски системи управљања 1  
24-09-20  9:00 3МУА2Б01 Хидраулични и пнеуматски системи управљања 2  
24-09-20  15:00 2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа 17 525, 
24-09-20  15:00 ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа 4 525, 
24-09-20  15:00 2ОЕЕ5А01 Електрична и електронска мерења 1 Ч1, 
24-09-20  15:00 2ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте 3 525, 
24-09-20  15:00 2ОЕУ5О01 Електронска мерења 10 Ч1, 
24-09-20  15:00 ОЕР5А03 Електронска мерења 1 Ч1, 
24-09-20  15:00 2ОЕУ7О04 Мерење неелектричних величина 25  Ч2, 
24-09-20  15:00 ОЕУ6О03 Мерење неелектричних величина 4  Ч2, 
24-09-20  15:00 2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина 9 Ч1, 
24-09-20  15:00 2ОЕП3О04 Метрологија електричних величина 9 Ч1, 
24-09-20  15:00 2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина 32 Ч1, 
24-09-20  15:00 2ОЕР6О04 Микрорачунарски системи 102 A2, A3, A4, 
24-09-20  15:00 ОЕР6О03 Микрорачунарски системи 1 A4, 
24-09-20  15:00 ОЕЕ6Б02 Мултимедијалне комуникације 1 A4, 
24-09-20  15:00 ОЕР8Д01 Мултимедијални рачунарски системи 1 A4, 
24-09-20  15:00 2ОЕР8А01 Мултимедијални системи 11 A4, 
24-09-20  15:00 3МКС1А08 Напредне комуникационе технологије 1 A4, 
24-09-20  15:00 3МРЗ1И05 Напредни оперативни системи 1 A4, 
24-09-20  15:00 3МП02Б02 Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система 1 525, 
24-09-20  15:00 2ОЕР5О02 Оперативни системи 65 A1, A2, 
24-09-20  15:00 ОЕР5О02 Оперативни системи 7 A2, 
24-09-20  15:00 2ОЕМ8О02 Оптоелектроника 2 525, 
24-09-20  15:00 2ОЕП8А02 Програмабилни логички контролери 2 525, 
24-09-20  15:00 2МЕЕ1А06 Пројектовање ембедед система 1 525, 
25-09-20  9:00 2ОЕУ8О02 SCADA системи 5 Л24, 
25-09-20  9:00 ОЕУ7О04 SCADA системи 1 Л24, 
25-09-20  9:00 2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара 133 A1, A2, A3, 
25-09-20  9:00 ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара 2 A3, 
25-09-20  9:00 2ОЕЗ8ЗР Дипломски рад 12  
25-09-20  9:00 3МЕМ2А13 Енергија, околина и одрживи развој 2  
25-09-20  9:00 2МЕМ2О03 Мастер рад 1  
25-09-20  9:00 2МП02ИЗР Мастер рад 1  
25-09-20  9:00 2МРЗ2О05 Мастер рад 4  
25-09-20  9:00 2МТЗ2О03 Мастер рад 1  
25-09-20  9:00 3МКЗ2О02 Мастер рад 1  
25-09-20  9:00 3МЕМ2О02 Мастер рад - студијско-истраживачки рад 4  
25-09-20  9:00 3МКЗ2О01 Мастер рад - студијско-истраживачки рад 1  
25-09-20  9:00 3МРЗ2ОСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад 9  
25-09-20  9:00 3МУЗ2ОСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад 4  
25-09-20  9:00 2ОЕМ6А03 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола 3 Л233, 
25-09-20  9:00 ОЕМ8О01 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола 2 Л233, 
25-09-20  9:00 2ОЕР7О03 Паралелни системи 130 A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 
25-09-20  9:00 ОЕР8О03 Паралелни системи 26 231, 431, 
25-09-20  9:00 2МРБ1А03 Пројектовање и имплементација сигурног софтвера 2  
25-09-20  9:00 3МРБ1А02 Пројектовање и имплементација сигурног софтвера 2  
25-09-20  9:00 3МРЗ1И10 Пројектовање и имплементација сигурног софтвера 2  
25-09-20  9:00 2МРЗ1ОСР Самостални истраживачки рад 1 10  
25-09-20  9:00 2МРЗ2ОСР Самостални истраживачки рад 2 3  
25-09-20  9:00 2ОЕР6А02 Системи база података 1  
25-09-20  9:00 ОЕР6Б02 Системи база података 1  
25-09-20  9:00 2ОЕУ6Б01 Софтвер за симулацију динамичких система 1 Л24, 
25-09-20  9:00 2ОЕЕ6О07 Стручна пракса 7  
25-09-20  9:00 2ОЕМ6О04 Стручна пракса 6  
25-09-20  9:00 ОЕР8О01 Стручна пракса 1  
25-09-20  9:00 2МЕМ2О02 Стручна пракса 1  
25-09-20  9:00 3MП01О03 Стручна пракса 10  
25-09-20  9:00 3МЕМ2О01 Стручна пракса 8  
25-09-20  9:00 3МКЗ1О02 Стручна пракса 1  
25-09-20  9:00 3МРЗ2О04 Стручна пракса 19  
25-09-20  9:00 3МУЗ1О04 Стручна пракса 7  
25-09-20  9:00 2ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат 12  
25-09-20  9:00 2ОЕР8О02 Стручна пракса / Тимски пројекат 37  
25-09-20  9:00 2ОЕТ8О04 Стручна пракса / Тимски пројекат 1  
25-09-20  9:00 2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат 20  
25-09-20  9:00 2МРЗ2О04 Стручна пракса / Тимски пројекат 4  
25-09-20  9:00 2МП01О03 Стручна пракса/Тимски пројекат 1  
25-09-20  9:00 2МЕМ2О01 Студијски истраживачки рад 2  
25-09-20  9:00 2МП02ИСР Студијски истраживачки рад 2  
25-09-20  9:00 2МУЗ2ОСР Студијски истраживачки рад 2 1  
25-09-20  9:00 3МЕМ1О01 Студијско-истраживачки рад 9  
25-09-20  9:00 3МРЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад 14  
25-09-20  9:00 3МУЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад 3  
25-09-20  9:00 2МРС2Ц04 Тестирање и квалитет софтвера 1 431, 
25-09-20  9:00 2МРЗ1О02 Увод у научно-истраживачки рад 4  
25-09-20  15:00 2ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања 2 131, 
25-09-20  15:00 2ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина 17 131, 
25-09-20  15:00 ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина 1 131, 
25-09-20  15:00 ОЕП7О03 Заштита у електроенергетици 5 Ч1, 
25-09-20  15:00 2ОЕП6О04 Испитивање електричних машина 13 Ч1, 
25-09-20  15:00 2ОЕТ6О05 Микроталасна техника 3  Ч2, 
25-09-20  15:00 2ОЕМ6А02 Микроталасна техника и електроника 3  Ч2, 
25-09-20  15:00 ОЕТ7А02 Мобилни комуникациони системи 1  Ч2, 
25-09-20  15:00 2ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система 2 Ч1, 
25-09-20  15:00 2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система 9 Ч1, 
25-09-20  15:00 2ОЕТ5О03 Основи микроталаса 1  Ч2, 
25-09-20  15:00 2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама 5 A2, 
25-09-20  15:00 2ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси 8  Ч2, 
25-09-20  15:00 2ОЕП7О03 Релејна заштита 6 Ч1, 
25-09-20  15:00 2ОЕЕ3О03 Сигнали и системи 10  Ч2, 
25-09-20  15:00 2ОЕМ3О04 Сигнали и системи 6  Ч2, 
25-09-20  15:00 ОЕМ3О04 Сигнали и системи 1  Ч2, 
25-09-20  15:00 2ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство 100 A1, A2,