Сатница полагања испита у јунском испитном року

Сре, 9. Јун, 2021. у 14:58

Сатница полагања испита у јунском испитном року школске 2020/2021. године, са распоредом полагања по салама.

Датум Време Шифра Назив предмета Сале
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање Е3, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање Е1, Е2, Е3, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 3ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање A1, A2, A3, Конф, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа A4, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа A4, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 3МУЗ1О02 Интелигентни системи Л24, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 2ОЕЗ2О05 Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање У договору са предавачем, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А11 Медицински електронски системи A4, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А13 Микроелектромеханички системи (МЕМС) A4, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 3МРС1А04 Напредне Веб технологије A4, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 3МРЗ1И04 Напредне Веб технологије A4, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 3МРС1А01 Напредно софтверско инжењерство A4, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8Ф02 Оптоелектроника A4, 
понедељак, 14/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ8О02 Оптоелектроника A4, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 3MП01О01 Експлоатација електроенергетских мрежа Ч2, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије Ч2, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ5О01 Енглески језик 1 Е3, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ5О01 Енглески језик 1 A1, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕП5О01 Енглески језик 1 Е3, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ5О01 Енглески језик 1 Ч1, Е3, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ5О03 Енглески језик 1 A2, Ч1, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕР5О01 Енглески језик 1 A3, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ6О01 Енглески језик 2 A1, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕП6О01 Енглески језик 2 A3, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ6О01 Енглески језик 2 A3, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 A2, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ6О03 Енглески језик 2 A1, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕР6О01 Енглески језик 2 Ч1, Конф, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 ОЕР6О01 Енглески језик II A1, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 ОЕП7О03 Заштита у електроенергетици Ч2, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ8А12 Инжењерска етика У договору са предавачем, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ7Б01 Инжењерско образовање и одрживи развој У договору са предавачем, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој У договору са предавачем, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕР8Б03 Инжењерско образовање и одрживи развој У договору са предавачем, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ4А02 Компоненте за телекомуникације Е1, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А15 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије Е2, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 ОЕУ6О03 Мерење неелектричних величина Е2, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ7О04 Мерење неелектричних величина Е2, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А18 Микросензори и микросистеми Е2, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ6О05 Микроталасна техника Е2, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ7А01 Пословне комуникације У договору са предавачем, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ7А01 Пословне комуникације У договору са предавачем, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 ОЕЗ7Д02 Пословне комуникације У договору са предавачем, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 ОЕЗ7Д02 Пословне комуникације У договору са предавачем, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕП7Ц02 Пословне комуникације У договору са предавачем, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕР8Б02 Пословне комуникације У договору са предавачем, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕП7О03 Релејна заштита Ч2, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 2ОЕР8Б01 Социјални и правни аспекти информатике У договору са предавачем, 
уторак, 15/ јун 2021/  09:00 ОЕП8А03 Управљање дистрибутивном мрежом Ч2, 
уторак, 15/ јун 2021/  15:00 ОЕП5О04 Аутоматско управљање Ч1, 
уторак, 15/ јун 2021/  15:00 2ОЕП5О04 Аутоматско управљање Ч1, 
уторак, 15/ јун 2021/  15:00 2ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање Конф, 
уторак, 15/ јун 2021/  15:00 2ОЕМ3О04 Сигнали и системи Конф, 
уторак, 15/ јун 2021/  15:00 2ОЕЕ3О03 Сигнали и системи Конф, 
уторак, 15/ јун 2021/  15:00 3МРЗ1И25 Системи за обраду и анализу велике количине података Ч1, 
уторак, 15/ јун 2021/  15:00 3МРП1А02 Технике и методе анализе података Конф, 
уторак, 15/ јун 2021/  15:00 3МРЗ1И24 Технике и методе анализе података Конф, 
уторак, 15/ јун 2021/  15:00 2ОЕР5А04 Увод у теорију игара Конф, 
уторак, 15/ јун 2021/  15:00 2ОЕУ8А01 Управљачки системи у ауто-индустрији Ч1, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 ОЕУ7О04 SCADA системи Л24, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ8О02 SCADA системи Л24, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ4О02 Аналогна електроника Е3, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 ОЕР7Ц06 Архитектура и пројектовање софтвера A2, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕР7А06 Архитектура и пројектовање софтвера A2, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8Б09 Бежичне рачунарске мреже и уређаји Е1, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 3МКС1А04 Бежични приступ Интернету Е1, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕР4А02 Вероватноћа и статистика у рачунарству Ч1, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 3МУР2А04 Виртуелна мерна инструментација Е1, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ6Ц01 Виртуелни инструменти Е1, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 ОЕП6О04 Дијагностика и мониторинг електричних машина Ч2, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина A4, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина A4, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕП7А02 Електрична вуча и возила Ч2, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕП6О04 Испитивање електричних машина Ч2, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А14 Ласерска електроника Е1, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања A3, A4, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕР4А04 Матрични методи у рачунарству Е2, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 3МРЗ1И22 Напредне образовне технологије У договору са предавачем, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕР4А01 Нумерички алгоритми У договору са предавачем, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 3МП02Б04 Одабране теме из технике високог напона Ч2, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 ОЕП7А03 Пројектовање електромоторних погона Ч2, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ7О04 Системи за аквизицију података Е1, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 3МП02Б03 Специјалне електричне инсталације Е1, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 3МП02Б03 Специјалне електричне инсталације Е1, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕР4А03 Теорија графова Конф, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8А05 Термовизија Е1, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 2ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство A1, A2, 
среда, 16/ јун 2021/  09:00 3ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство A1, 
четвртак, 17/ јун 2021/  09:00 3МРЗ1И28 Визуелизација података A2, 
четвртак, 17/ јун 2021/  09:00 3МРЗ2И18 Дубоко учење У договору са предавачем, 
четвртак, 17/ јун 2021/  09:00 3МРП2Б04 Дубоко учење У договору са предавачем, 
четвртак, 17/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8О01 Ембедед системи A2, 
четвртак, 17/ јун 2021/  09:00 2ОЕЗ1О05 Лабораторијски практикум - Физика A2, 
четвртак, 17/ јун 2021/  09:00 2ОЕР6О04 Микрорачунарски системи A1, 
четвртак, 17/ јун 2021/  09:00 3МРЗ2И17 Пословна интелигенција У договору са предавачем, 
четвртак, 17/ јун 2021/  09:00 3МРП2Б03 Пословна интелигенција У договору са предавачем, 
четвртак, 17/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси A2, 
четвртак, 17/ јун 2021/  09:00 2ОЕР8А05 Рачунарски вид Конф, 
четвртак, 17/ јун 2021/  09:00 2ОЕР8А04 Сервисно-оријентисане архитектуре A2, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ5О09 Аналогна електронска кола Е3, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ8Ц05 Аудио и видео техника Е3, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ7Ц04 Аутоелектроника Е3, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ7Е01 Аутоелектроника Е3, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8Б02 Базе података A4, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ6Б02 Базе података A3, A4, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕР4О04 Базе података A1, A2, A3, Конф, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 3МРБ1А01 Безбедност рачунарских мрежа Ч2, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 ОЕМ8А03 Ласерска електроника Е3, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8А04 Обрада сигнала у музици Е3, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 ОЕР5О02 Оперативни системи Ч2, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕР5О02 Оперативни системи A4, Ч1, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 ОЕМ3О01 Основи електронике Е2, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ3О01 Основи електронике Е2, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ3О01 Основи електронике Е2, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕП3О03 Основи електронике Е2, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ3О01 Основи електронике Е2, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ3О02 Основи електронике Е1, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 3МРЗ1И18 Примена вишезначне логике у представљању и обради дискретних сигнала Ч2, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа Ч2, 
петак, 18/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ5О03 РФ електроника Е3, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 ОЕП3О01 Електрична кола A4, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 ОЕУ3О01 Електрична кола A4, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕУ3О01 Електрична кола A4, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали A4, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици A4, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника Е3, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕЕ7Д03 Електроенергетски претварачи 531, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи 531, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи 531, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕЗ2О04 Електронске компоненте 231, 431, 531, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 3ОЕЗ2О04 Електронске компоненте A1, A2, A3, Ч1, Ч2, 131, 231, Е2, Конф, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕЕ8А06 Креирање мултимедијалних садржаја 525, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕУ6Б04 Мерења у медицини 525, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 ОЕУ8Б05 Мерења у медицини 525, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕУ5Б01 Мехатроника 525, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕТ7Ц02 Обрада радарског сигнала 525, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕП5О03 Пренос електричне енергије Е3, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 3МЕМ1А17 РФ микроелектроника 525, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2ОЕМ4О02 Технологије микросистема Е1, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 2МП01О02 Управљање електроенергетским претварачима и погонима 531, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 3MП01О02 Управљање електроенергетским претварачима и погонима 531, 
петак, 18/ јун 2021/  15:00 3MП01О02 Управљање електроенергетским претварачима и погонима 531, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника У договору са предавачем, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије A3, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи A1, A2, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 3МКС2А02 Електромагнетска компатибилност A3, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ4А01 Карактеризација материјала A3, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум - Основи електротехнике У договору са предавачем, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ3О02 Математика 3 Конф, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 ОЕЕ3О05 Математика 3 Конф, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 ОЕУ3О04 Математика 3 Конф, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ3О02 Математика 3 Конф, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 ОЕМ3О02 Математика 3 Конф, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕП3О02 Математика 3 Конф, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ3О05 Математика 3 Конф, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ3О04 Математика 3 Конф, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ3О05 Материјали за електронику A3, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8Е03 Медицински електронски системи A3, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ5А01 Обрада сигнала у телекомуникацијама A3, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 3МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења A3, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 3МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења A3, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ5А02 Основе објектно-оријентисаног програмирања Ч1, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ3О04 Основе објектно-оријентисаног програмирања Ч1, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ3О05 Основе објектно-оријентисаног програмирања Ч1, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 ОЕЕ7А01 Пројектовање VLSI A3, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 3МП01А01 Регулација електромоторних погона A3, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 3МУЗ1O03 Регулација електромоторних погона A3, 
понедељак, 21/ јун 2021/  09:00 3МУЗ1O03 Регулација електромоторних погона A3, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ7О03 Антене и простирање A4, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 ОЕТ4О01 Дигитална електроника Конф, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ4О01 Дигитална електроника Конф, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника Конф, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ4О01 Дигитална електроника Е1, Е2, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕР3О02 Дигитална електроника Конф, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ6А01 Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање A4, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ5О03 Карактеризација компонената A4, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ6Ц02 Микроконтролери A4, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ6О05 Микроконтролери A4, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ6О02 Микроконтролери и програмирање 531, 525, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике A4, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 3МРС1А07 Рачунарска анимација A4, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 ОЕР5О03 Рачунарске мреже A4, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕР5О03 Рачунарске мреже A2, A3, A4, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 ОЕУ7О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији Е3, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији Ч2, Е3, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 3МРЗ1И12 Рачунарство у облаку A4, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ3О02 Телекомуникације Ч1, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕР5А02 Телекомуникације Ч1, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ4А04 Телекомуникације Ч1, 
уторак, 22/ јун 2021/  09:00 3ОЕЗ1О05 Увод у инжењерство A1, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕР5О05 Web програмирање 525, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ5Ц01 Wеб програмирање 525, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 ОЕР4О05 Дискретна математика 131, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕР3О01 Дискретна математика 131, Е1, Е2, Е3, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕР7А04 Заштита информација 525, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 3МРБ1А07 Криптографија 525, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 ОЕР7Ц05 Напредне базе података У договору са предавачем, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕР7А05 Напредне базе података У договору са предавачем, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ5А05 Обновљиви извори енергије 121, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ5Б05 Обновљиви извори енергије 121, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ5Ц03 Обновљиви извори енергије 121, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ5А04 Обрада аудио сигнала Ч2, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 3МЕМ2А05 Обрада видео сигнала Ч2, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ6О04 Оптичке комуникације Ч2, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 A4, Ч1, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 3ОЕЗ2О03 Основи електротехнике 2 A1, A2, A3, Конф, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 ОЕЗ2О03 Основи електротехнике II Ч1, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 3МЕМ2А06 Систем на чипу Ч2, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену Ч2, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ6Б01 Софтвер за симулацију динамичких система Л24, 
среда, 23/ јун 2021/  09:00 2ОЕП8Б01 Уземљивачи Ч2, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 3МЕМ2А04 Визуелни дизајн A1, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 2ОЕЕ5Ц04 Дигитална интегрисана кола A1, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 2ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања A1, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 2ОЕЕ5Б01 Електрична и електронска мерења A1, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 2ОЕТ8Ц02 Заштита од RF и микроталасног зрачења A1, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 3МЕМ2А08 Методологија у верификацији A1, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 ОЕР8Д01 Мултимедијални рачунарски системи A2, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 2ОЕР8А01 Мултимедијални системи A2, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 2ОЕЕ6О03 Мултимедијални системи A1, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 2ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема A1, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 3МРП2Б01 Процесирање природних језика A2, 
среда, 23/ јун 2021/  15:00 3МРЗ2И15 Процесирање природних језика A2, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ8А02 Аутономни микросистеми Е1, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ6О04 Видео продукција Ч1, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8А07 Гејминг Е1, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 ОЕП5О03 Електромагнетика Ч2, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕП4О03 Електромагнетика Ч2, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ4О04 Електромагнетика-одабрана поглавља Ч2, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МП01Б01 Електронска кола за управљање претварачима Конф, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МЕМ2А13 Енергија, околина и одрживи развој Е1, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МП01Б02 Заштита од атмосферских пражњења Е2, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 ОЕЕ7О02 Извори за напајање Конф, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 ОЕП7Б03 Извори за напајање Конф, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 ОЕУ7А03 Извори за напајање Конф, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МРС1А08 Инжењерство захтева У договору са предавачем, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МРЗ1И08 Инжењерство захтева У договору са предавачем, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге Е2, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система 231, 431, 531, 525, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 ОЕП6О02 Основи енергетске електронике Конф, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике Конф, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике Конф, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕР4О03 Програмски језици A1, A2, A3, A4, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ6Б01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола 231, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ6О06 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола 231, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МЕМ2А12 Пројектовање фотонапонских система Ч1, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ7О02 Пројектовање штампаних плоча Ч1, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2МРБ2Ц01 Системи за управљање базама података У договору са предавачем, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2МРС2Ц01 Системи за управљање базама података У договору са предавачем, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МРЗ2И14 Системи за управљање базама података У договору са предавачем, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МРС2Б01 Системи за управљање базама података У договору са предавачем, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МРБ2Б01 Системи за управљање базама података У договору са предавачем, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8Е02 Системи за управљање и надзор у индустрији Ч1, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ7О02 Соларне компоненте и системи Конф, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ7А05 Соларне компоненте и системи Конф, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А21 Соларне технологије и компоненте Конф, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2ОЕП8Б02 Специјалне електричне машине Е2, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 2МП01Б03 Тржиште електричне енергије и дерегулација Е2, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МП01Б03 Тржиште електричне енергије и дерегулација Е2, 
четвртак, 24/ јун 2021/  09:00 3МРЗ2И13 Фази логика У договору са предавачем, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 3МКС2А03 Адаптивне антене и МIMO системи Е2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ6А01 Анимација I У договору са предавачем, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8А01 Анимација II У договору са предавачем, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ4А02 Архитектуре и алгоритми Ч2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ8О01 Безбедност и заштита телекомуникационог преноса Е2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже Е1, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 ОЕП7О01 Електране Е1, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕП7О01 Електране Е1, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ7О03 Камера и монтажа У договору са предавачем, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕЗ1О01 Математика 1 A4, Ч1, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 3ОЕЗ1О01 Математика 1 A1, A3, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 ОЕЗ1О01 Математика I A3, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 3МКС1А08 Напредне комуникационе технологије Е2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 ОЕУ6О04 Нелинеарни системи аутоматског управљања Ч2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања Ч2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ4А03 Пројектовање електронских кола Ч2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 ОЕР7О02 Рачунарска графика Конф, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕР7О02 Рачунарска графика Конф, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 3МРЗ2И02 Свеприсутно рачунарство У договору са предавачем, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 3МРС2Б03 Свеприсутно рачунарство У договору са предавачем, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ4А03 Сензори и претварачи A2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8Б01 Сензори и претварачи A2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8Д01 Сензори и претварачи A2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи A2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ6О03 Сензори и претварачи A2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ4А01 ТВ системи Е2, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ7Б01 Фотографија и графички дизајн У договору са предавачем, 
петак, 25/ јун 2021/  09:00 3МКС1А03 Широкопојасне мреже за приступ Е2, 
петак, 25/ јун 2021/  15:00 ОЕР6Б04 Информациони системи Е2, 
петак, 25/ јун 2021/  15:00 2ОЕР6О02 Информациони системи Е1, Е2, Конф, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 3МРЗ2И07 Блокчеин технологије A2, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 3МРП1А04 Веб мајнинг A2, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 3МРЗ1И26 Веб мајнинг A2, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕР6А01 Интеракција човек-рачунар A3, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ7Б03 Интернет и веб технологије Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ7Д04 Кабловски и оптички комуникациони системи Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А06 Карактерна анимација Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ6А02 Микроталасна техника и електроника Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2МРТ1Б01 Основне технике Wеb мining-а Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 3МП02А02 Планирање електроенергетских система Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 3МП02А02 Планирање електроенергетских система Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 3МУА2A02 Предиктивно управљање Ч2, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ5О06 Пројектовање електронских система Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А08 Пројектовање интегрисаних кола са мешовитим сигналима Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕР6А03 Развој Wеб апликација A2, A3, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања Ч2, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 ОЕР6Б02 Системи база података У договору са предавачем, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕР6А02 Системи база података У договору са предавачем, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 ОЕР4О02 Структуре података A2, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 2ОЕР4О02 Структуре података A1, A2, Конф, 
понедељак, 28/ јун 2021/  09:00 3МП02А03 Телекомуникације у електроенергетици Ч1, 
понедељак, 28/ јун 2021/  15:00 2ОЕЗ2О01 Математика 2 A1, A2, A3, 
понедељак, 28/ јун 2021/  15:00 3ОЕЗ2О01 Математика 2 A1, Конф, 
понедељак, 28/ јун 2021/  15:00 2ОЕТ4О02 Математика 4 A4, 
понедељак, 28/ јун 2021/  15:00 ОЕЗ2О01 Математика II A3, A4, 
понедељак, 28/ јун 2021/  15:00 ОЕР8Д05 Претраживање информација Е2, 
понедељак, 28/ јун 2021/  15:00 2ОЕР7А07 Претраживање информација Е1, Е2, 
понедељак, 28/ јун 2021/  15:00 ОЕУ8О02 Увод у роботику Ч2, 
понедељак, 28/ јун 2021/  15:00 2ОЕУ8О01 Увод у роботику Ч1, Ч2, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ5О08 Архитектуре дигиталних система Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ6О03 Бежични комуникациони системи Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ8А11 Бежични комуникациони системи Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 3МРБ1А03 Дигитална форензика Ч2, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 3МРЗ1И11 Дигитална форензика Ч2, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ4О03 Дигиталне телекомуникације 1 Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 ОЕМ8А05 Дозиметрија и дозиметри A4, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ7А07 Електромоторни погони Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕП7О02 Електромоторни погони Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 3МУА1А01 Интелигентне машине Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕР3О05 Логичко пројектовање Ч1, Ч2, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ4А01 Математички методи Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 ОЕР3О01 Математички методи у рачунарству Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ7А02 Мерења у микроелектроници A4, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ8А02 Микрорачунарски системи Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ8А01 Нанотехнологије A4, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕП6А02 Нумеричка анализа Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање A3, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ4О01 Основи оптике A4, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања У договору са предавачем, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2МРР2Ц04 Софт компјутинг У договору са предавачем, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ8Б01 Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама Конф, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 ОЕЗ1О03 Физика A2, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 3ОЕЗ1О03 Физика A2, 
уторак, 29/ јун 2021/  09:00 2ОЕЗ1О03 Физика A1, A2, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А04 Адаптивна обрада сигнала Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција A4, Ч2, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ8Ц01 Вештачка интелигенција у инжењерству Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МКС2А05 Дистрибуирани ембедед системи Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МЕМ2А03 Дистрибуирани ембедед системи Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2МЕМ1О01 ДСП алгоритми и програмирање Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А01 ДСП алгоритми и програмирање Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕП8Б04 Индустријски системи за мерење и контролу Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕР8А03 Информационе технологије и системи Е3, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕЗ2О07 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте 121, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2МУЗ1О02 Методе интелигентног управљања Е3, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МРП1А07 Методе оптимизације Е3, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕЕ5О05 Микропроцесорска техника Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А03 Напредне микропроцесорске архитектуре Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона Е2, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система Ч1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕТ5О03 Основи микроталаса Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 ОЕМ6А02 Поузданост микроелектронских компонената Е2, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕМ6А04 Поузданост микроелектронских компонената Е2, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МЕМ1А02 Пројектовање ембедед система Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МКС2А04 Рачунарске комуникације Е1, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 ОЕР3О04 Рачунарски системи A3, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 ОЕУ3О05 Рачунарски системи A3, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕР3О04 Рачунарски системи A2, A3, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МУР1А01 Рачунарски системи за мерење и контролу Е3, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2МУЗ1О01 Рачунарски управљачки системи 525, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МУЗ1О01 Рачунарски управљачки системи 525, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима 131, 231, 431, 531, 525, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МРС2Б04 Системи виртуелне и проширене реалности Ч2, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство A1, Конф, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2МП01Ц01 Управљање дистрибутивном мрежом Е2, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МП01Ц01 Управљање дистрибутивном мрежом Е2, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 2МРБ2Ц02 Управљање рачунарским ресурсима и сервисима Ч2, 
среда, 30/ јун 2021/  09:00 3МРЗ2И04 Управљање рачунарским ресурсима и сервисима Ч2, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 3МКС1А09 IoT сервиси 531, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара A1, A2, Конф, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника 131, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте Е2, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте Е2, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕУ5Б02 Идентификација система Е3, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 ОЕП5О02 Машине наизменичне струје 231, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕП5О02 Машине наизменичне струје 231, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 3МУР2Б05 Мобилни комуникациони системи 531, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 ОЕР8О03 Паралелни системи Е1, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕР7О03 Паралелни системи A3, A4, Ч1, Ч2, Е1, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕМ8А04 Пројектовање материјала за електронику 531, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања Е3, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања Е3, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2МТЗ2О01 Пројектовање телекомуникационих мрежа и система 531, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 3МКС1А02 Пројектовање ТК мрежа и система 531, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 3МКС2А01 Сателитски системи и сервиси 531, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕУ6Б08 Теорија информација и примене 531, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕТ6О02 Теорија информација и примене 531, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕП8Б03 Техника високог напона 231, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕЕ6Б02 Технике конверзије 431, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 2ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје Е2, 
петак, 2/ јул 2021/  09:00 3МУА2Б01 Хидраулични и пнеуматски системи управљања У договору са предавачем, 
петак, 2/ јул 2021/  15:00 2ОЕТ4А02 Метрологија електричних величина A2, 
петак, 2/ јул 2021/  15:00 ОЕП3О04 Метрологија електричних величина A2, 
петак, 2/ јул 2021/  15:00 2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина A2, 
петак, 2/ јул 2021/  15:00 2ОЕП3О04 Метрологија електричних величина A2, 
петак, 2/ јул 2021/  15:00 2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина A2, 
петак, 2/ јул 2021/  15:00 2ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система Конф, 
петак, 2/ јул 2021/  15:00 2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система Конф, 
петак, 2/ јул 2021/  15:00 2ОЕП5Б02 Управљање процесима Конф, 
петак, 2/ јул 2021/  15:00 2ОЕУ5О02 Управљање процесима Конф, 
петак, 2/ јул 2021/  15:00 3ОЕЗ2О05 Увод у електронику A1, A3, A4, Ч1, Ч2, 131, 231, 431, 525, Е1, Е2, Е3, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕЕ4О03 Дигитална обрада сигнала A2, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕЕ5Б04 Дигитална обрада слике A2, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике A2, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕЗ8ЗР Дипломски рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 ОЕП6О03 Електроенергетска постројења A3, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕП6О03 Електроенергетска постројења A3, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 ОЕЗ8ЗР Завршни рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије A3, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕТ8О03 Лабораторијски практикум - РКИТ У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2МЕМ2О03 Мастер рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МКЗ2О02 Мастер рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МЕМ2О03 Мастер рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МРЗ2О05 Мастер рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3MП02ИСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МКЗ2О01 Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3MП02ИСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МЕМ2О02 Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МУЗ2ОСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МРЗ2ОСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕТ8О02 Мерења у телекомуникацијама A2, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕМ6А03 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола Л233, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕЕ8Б03 Напредни микроконтролери A2, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 A1, Ч1, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 A1, Конф, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте Е1, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2МРЗ1ОСР Самостални истраживачки рад 1 У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МКЗ1О02 Стручна пракса У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕМ6О04 Стручна пракса У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 ОЕР8О01 Стручна пракса У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МУЗ1О04 Стручна пракса У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МЕМ2О01 Стручна пракса У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МРЗ2О04 Стручна пракса У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕЕ6О07 Стручна пракса У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 ОЕУ8О01 Стручна пракса / Тимски пројекат У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕР8О02 Стручна пракса / Тимски пројекат У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2ОЕЕ8А02 Студијска аудиотехника A2, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2МТЗ1О02 Студијски истраживачки рад 1 У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 2МУЗ2ОСР Студијски истраживачки рад 2 У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МЕМ1О01 Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МЕМ1О01 Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МРЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  09:00 3МУЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем, 
понедељак, 5/ јул 2021/  15:00 ОЕР5А03 Електронска мерења A2, 
понедељак, 5/ јул 2021/  15:00 ОЕУ5О01 Електронска мерења A2, 
понедељак, 5/ јул 2021/  15:00 2ОЕУ5О01 Електронска мерења A2, 
понедељак, 5/ јул 2021/  15:00 2ОЕП8А02 Програмабилни логички контролери A2, Конф, 
понедељак, 5/ јул 2021/  15:00 2ОЕУ6О01 Програмабилни логички контролери Конф, 
понедељак, 5/ јул 2021/  15:00 ОЕР7О01 Програмски преводиоци A3, 
понедељак, 5/ јул 2021/  15:00 2ОЕР8О01 Програмски преводиоци A1, A3,