Сатница полагања испита у априлском испитном року

Пет, 25. Мар, 2022. у 14:03

Објављена је сатница полагања испита у априлском испитном року школске 2021/2022. године на ОАС и МАС студијама.

Преузмите сатницу као пдф документ: сатница

Датум Време Шифра Назив предмета Сале
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕУ8О02 SCADA системи Л24, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР5О05 Web програмирање Е3, Л521, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕУ5Ц01 Wеб програмирање Е3, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРБ1А06 Администрација система У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРЗ1И14 Администрација система У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР4О04 Базе података К2, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3ОЕР3О02 Базе података К2, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРБ1А01 Безбедност рачунарских мрежа К2, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРЗ2И07 Блокчеин технологије К2, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР4А02 Вероватноћа и статистика у рачунарству К1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција К4, Е1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРЗ1И28 Визуелизација података У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРС1А03 Географски информациони системи К2, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника A1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР3О02 Дигитална електроника A1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕУ4О01 Дигитална електроника A1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3ОЕЕ3О03 Дигитална електроника A1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3ОЕР3А02 Дигитална електроника A1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3ОЕК3О03 Електрична кола и сигнали I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МЕМ2А13 Енергија, околина и одрживи развој У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР7А04 Заштита информација Е2, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МЕМ1А19 Интегрисани микросистеми I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МКК1Б02 Интелигентни аудио алгоритми I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРЗ1И02 Интелигентни системи У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРС1А02 Интелигентни системи У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МУЗ1О02 Интелигентни системи Л24, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРБ1А07 Криптографија У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР3О05 Логичко пројектовање Ч1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3ОЕР3А01 Логичко пројектовање Ч1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕЗ1О01 Математика 1 I-24, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3ОЕЗ1О01 Математика 1 A2, A3, A4, К5, I-24, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 ОЕЗ1О01 Математика I I-24, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕЗ2О01 Математика 2 К1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3ОЕЗ2О01 Математика 2 К1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 ОЕЗ2О01 Математика II К1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕУ4А01 Математички методи К1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕМ3О05 Материјали за електронику I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3ОЕМ3О05 Материјали за електронику I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРП1А07 Методе оптимизације К1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МЕМ1А18 Микросензори и микросистеми I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕТ7О04 Мобилни комуникациони системи I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси К2, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МЕМ1А16 Наноелектроника I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР7А05 Напредне базе података У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 ОЕР7Ц05 Напредне базе података У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРЗ1И04 Напредне Веб технологије У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МЕМ1А03 Напредне микропроцесорске архитектуре I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРЗ1И01 Напредно софтверско инжењерство У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРС1А01 Напредно софтверско инжењерство У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МКК1А02 Нумеричко решавање једначина К1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕЕ5А04 Обрада аудио сигнала I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МЕМ1А05 Отворени оперативни системи У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕМ7О03 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕМ8А04 Пројектовање материјала за електронику I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРЗ2И15 Процесирање природних језика У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРЗ1И07 Рачунарска анимација У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРС1А07 Рачунарска анимација У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРБ1А04 Рачунарство у облаку У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРЗ1И12 Рачунарство у облаку У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 3МРЗ1И19 Семантички Веб У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 ОЕР6Б02 Системи база података У договору са предавачем
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство К3, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР4О02 Структуре података К3, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 ОЕР4О02 Структуре података К3, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР4А03 Теорија графова К1, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7О05 Тестирање и дијагностика I-26, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР5А04 Увод у теорију игара К3, 
понедељак, 28. март 2022.  09:00 2ОЕР5О05 Web програмирање Е3, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина A2, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3МП01О01 Експлоатација електроенергетских мрежа К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕП6О03 Електроенергетска постројења К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕП7О02 Електромоторни погони К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕУ7А07 Електромоторни погони К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3МП01Б01 Електронска кола за управљање претварачима К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕЕ5О01 Енглески језик 1 A4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕМ5О01 Енглески језик 1 A4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕП5О01 Енглески језик 1 A4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕР5О01 Енглески језик 1 Ч1, Ч2, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕТ5О01 Енглески језик 1 A4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕУ5О03 Енглески језик 1 A4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 A4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕП6О01 Енглески језик 2 A4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕУ6О03 Енглески језик 2 A4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 ОЕП6О01 Енглески језик II A4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3МП01Б02 Заштита од атмосферских пражњења К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 ОЕЕ7О02 Извори за напајање A1, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3МУА1А01 Интелигентне машине A2, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕП5О02 Машине наизменичне струје К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 ОЕП5О02 Машине наизменичне струје К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система A3, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3ОЕУ3О04 Моделирање и симулација динамичких система A3, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕЕ3О01 Основи електронике A1, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕМ3О01 Основи електронике A1, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕП3О03 Основи електронике A1, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕТ3О01 Основи електронике A1, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕУ3О02 Основи електронике A1, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3ОЕЕ3О01 Основи електронике A1, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3ОЕМ3О01 Основи електронике A1, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3ОЕП3А01 Основи електронике A1, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3ОЕУ3О02 Основи електронике A1, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 ОЕУ3О02 Основи електронике A1, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕП7Б01 Прелазни процеси у електричним машинама К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕП5О03 Пренос електричне енергије К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕУ7А01 Серво системи A2, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3МП02Б03 Специјалне електричне инсталације К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 2ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје К4, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3МП01Ц01 Управљање дистрибутивном мрежом A3, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3ОЕЗ1О05 Увод у инжењерство К1, К2, К3, 
понедељак, 28. март 2022.  15:00 3МУА1Б01 Флексибилни производни системи A2, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање К1, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање К1, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање К1, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕТ7О03 Антене и простирање Е2, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара К3, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3ОЕР3О04 Архитектура и организација рачунара 1 К2, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕП5О04 Аутоматско управљање Е1, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕЕ4О03 Дигитална обрада сигнала Е2, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 Е2, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7Ц07 Електромеханичко претварање енергије К5, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3ОЕП3О04 Електромеханичко претварање енергије К5, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕМ5А03 Електронска физика чврстог тела Е2, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 ОЕП7О03 Заштита у електроенергетици К5, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге Е2, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3МРЗ1И30 Машинско учење У договору са предавачем
уторак, 29. март 2022.  09:00 3МРП1А08 Машинско учење У договору са предавачем
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина К4, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕП3О04 Метрологија електричних величина К4, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина К4, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина К4, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3ОЕП3О03 Метрологија електричних величина К4, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3ОЕУ3О05 Метрологија електричних величина К4, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања Ч1, Ч2, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 ОЕУ6О04 Нелинеарни системи аутоматског управљања Ч2, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система Е4, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7Е04 Пројектовање VLSI Е2, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕР3О04 Рачунарски системи Е4, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 ОЕУ3О05 Рачунарски системи Е4, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕП7О03 Релејна заштита К5, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима Е1, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕМ3О04 Сигнали и системи К5, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3ОЕЕ3О05 Сигнали и системи К5, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3ОЕМ3О04 Сигнали и системи К5, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања I-26, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања I-26, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања Е2, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3МЕМ1А21 Соларне технологије и компоненте К5, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕР7А08 Технологије за подршку учењу У договору са предавачем
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕР5А01 Увод у аутоматику Е1, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3ОЕЗ2О05 Увод у електронику К5, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 2ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство К1, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство A1, A2, A3, A4, К1, 
уторак, 29. март 2022.  09:00 3МП01О02 Управљање електроенергетским претварачима и погонима К1, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа I-26, 
среда, 30. март 2022.  09:00 ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа I-26, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕР7А06 Архитектура и пројектовање софтвера Е1, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕЕ5Б04 Дигитална обрада слике Ч2, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике Ч2, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3МРБ1А03 Дигитална форензика У договору са предавачем
среда, 30. март 2022.  09:00 3МРЗ1И11 Дигитална форензика У договору са предавачем
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕЕ5А02 Дискретна математика К5, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕЕ5Б02 Дискретна математика К5, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕР3О01 Дискретна математика К5, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3ОЕР3О01 Дискретна математика К3, К5, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕЗ2О04 Електронске компоненте Ч2, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3ОЕЗ2О04 Електронске компоненте Ч2, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије I-26, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕЕ3О05 Математика 3 К4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕМ3О02 Математика 3 К4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕП3О02 Математика 3 К4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕУ3О04 Математика 3 К4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3ОЕЕ3О02 Математика 3 К4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3ОЕК3О01 Математика 3 К4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3ОЕМ3О02 Математика 3 К4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3ОЕП3О02 Математика 3 К4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3ОЕУ3О01 Математика 3 К4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 ОЕЕ3О05 Математика 3 К4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 ОЕМ3О02 Математика 3 К4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења I-26, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕР5О02 Оперативни системи К1, К2, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике I-26, 
среда, 30. март 2022.  09:00 ОЕП6О02 Основи енергетске електронике I-26, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕУ6О01 Програмабилни логички контролери Ч2, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3МРБ1А02 Пројектовање и имплементација сигурног софтвера У договору са предавачем
среда, 30. март 2022.  09:00 3МРЗ1И10 Пројектовање и имплементација сигурног софтвера У договору са предавачем
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕМ7А06 Радиодифузни системи и технологије Ч2, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕТ7Д03 Радиодифузни системи и технологије Ч2, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕР6А03 Развој Wеб апликација Е1, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3МП01А01 Регулација електромоторних погона I-26, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3МУЗ1О03 Регулација електромоторних погона I-26, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕП5Б02 Управљање процесима Ч1, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕУ5О02 Управљање процесима Ч1, 
среда, 30. март 2022.  09:00 2ОЕЗ1О03 Физика A1, A2, 
среда, 30. март 2022.  09:00 3ОЕЗ1О03 Физика A2, A3, A4, 
среда, 30. март 2022.  09:00 ОЕЗ1О03 Физика A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ4О02 Аналогна електроника Е2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ6А01 Анимација I Е2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ5О08 Архитектуре дигиталних система Е2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕМ7А03 Архитектуре дигиталних система A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7Е01 Аутоелектроника Е2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7Ц04 Аутоелектроника Е2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕМ7А05 Аутоелектроника Е2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ7А06 Аутоелектроника Е2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МРЗ1И26 Веб мајнинг У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МРП1А04 Веб мајнинг У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЗ8ЗР Дипломски рад У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије A3, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕП7О01 Електране A3, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕП7А02 Електрична вуча и возила A3, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ3О01 Електрична кола К4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици К4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици К4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење К5, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте A3, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи A3, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕП4О03 Електромагнетика К5, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ5О01 Електронска мерења A1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ5Б02 Идентификација система A2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ7Б02 Инжењерско образовање и одрживи развој I-24, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МРС1А08 Инжењерство захтева У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7Б03 Интернет и веб технологије Е4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕТ7Д04 Кабловски и оптички комуникациони системи I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7О03 Камера и монтажа Е4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕМ5О03 Карактеризација компонената A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЗ2О05 Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЗ1О05 Лабораторијски практикум - Физика У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МЕМ1А14 Ласерска електроника A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања A2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МРЗ2ОСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7Д02 Медицинска електроника Е4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МРЗ1И21 Медицински информациони системи У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ7О04 Мерење неелектричних величина A1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 ОЕУ6О03 Мерење неелектричних величина A1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МУА1А02 Методе дигиталног управљања и естимације A2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ5Б01 Мехатроника Л24, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МЕМ1А13 Микроелектромеханички системи (МЕМС) A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ6О05 Микроконтролери Е4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ6О02 Микроконтролери и програмирање Е4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 ОЕУ4О02 Микроконтролери и програмирање Е4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ5О05 Микропроцесорска техника Ч1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи Ч1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ5А05 Обновљиви извори енергије Ч1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕМ5А04 Обновљиви извори енергије Ч1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ5Ц03 Обновљиви извори енергије Ч1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МЕМ2А05 Обрада видео сигнала A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕМ8О02 Оптоелектроника A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 ОЕП7Б01 Осветљење К5, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МЕМ1А20 Основе фотонапонске конверзије A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 К4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 К1, К2, К3, К4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 К5, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3ОЕЗ2О03 Основи електротехнике 2 К5, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕТ5О03 Основи микроталаса I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3ОЕК3О02 Основи телекомуникација I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МП02А02 Планирање електроенергетских система A3, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МРП2Б03 Пословна интелигенција У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7А01 Пословне комуникације I-24, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕМ7Б02 Пословне комуникације I-24, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕП7Ц02 Пословне комуникације I-24, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕР8Б02 Пословне комуникације I-24, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ7Б01 Пословне комуникације I-24, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 ОЕЗ7Д02 Пословне комуникације I-24, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МУА2А02 Предиктивно управљање A2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7Е03 Пројектовање аналогних интегрисаних кола Ч1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7Ц01 Пројектовање дигиталних система Ч1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МЕМ1А08 Пројектовање интегрисаних кола са мешовитим сигналима A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања A2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕМ7О02 Пројектовање штампаних плоча A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МКС2А04 Рачунарске комуникације I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕТ7Д01 Рачунарске комуникације и приступ Интернету I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси Е4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији A1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МУЗ1О01 Рачунарски управљачки системи A2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ5О03 РФ електроника Ч1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МЕМ1А17 РФ микроелектроника A4, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МКК1Ц04 Синтеза и препознавање говора I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7Е02 Системи за аквизицију података Ч1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7О04 Системи за аквизицију података Ч1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МРЗ1И25 Системи за обраду и анализу велике количине података У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену Ч2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7О02 Соларне компоненте и системи Ч2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕМ7А04 Соларне компоненте и системи Ч2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ7А05 Соларне компоненте и системи Ч2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3ОЕК3О04 Софтверски алати Л334, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ6О07 Стручна пракса У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕМ6О04 Стручна пракса У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МЕМ2О01 Стручна пракса У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МП01О03 Стручна пракса У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МРЗ2О04 Стручна пракса У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МУЗ1О04 Стручна пракса У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕР8О02 Стручна пракса / Тимски пројекат У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2МП02ИСР Студијски истраживачки рад У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2МУЗ2ОСР Студијски истраживачки рад 2 У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МЕМ1О01 Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МКЗ1О01 Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МРЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МУЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ3О02 Телекомуникације I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕР5А02 Телекомуникације I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МКК1А01 Телеметрија A1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МУР1Б08 Телеметрија A1, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МП01Б03 Тржиште електричне енергије и дерегулација A3, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕТ5О04 Увод у теорију телекомуникација I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕП8Б01 Уземљивачи A3, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 2ОЕЕ7Б01 Фотографија и графички дизајн Ч2, 
четвртак, 31. март 2022.  09:00 3МУА2Б01 Хидраулични и пнеуматски системи управљања У договору са предавачем
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи К5, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 3МРЗ1И06 Интероперабилност и интеграција информација К3, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 3МРС1А06 Интероперабилност и интеграција информација К3, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР6О02 Информациони системи К3, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 3МРИ1А01 Компјутерска симулација К3, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 3МРИ1А04 Методе и технике за обраду слике К3, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР6О04 Микрорачунарски системи I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање A2, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 3ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање A1, A2, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање A3, A4, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 3ОЕЕ3О04 Објектно-оријентисано програмирањe A2, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 3ОЕК3А01 Основе објектно оријентисаног програмирања К2, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 3ОЕУ3О03 Основе објектно оријентисаног програмирања К2, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕЕ3О04 Основе објектно-оријентисаног програмирања К2, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕУ3О05 Основе објектно-оријентисаног програмирања К2, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР5А03 Основи анализе сигнала и система I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР7О03 Паралелни системи К3, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 ОЕР8О03 Паралелни системи К3, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР4О03 Програмски језици Ч2, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР8О01 Програмски преводиоци Ч1, Ч2, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 ОЕР7О01 Програмски преводиоци Ч2, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа К1, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР7О02 Рачунарска графика К4, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 ОЕР7О02 Рачунарска графика К4, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР5О03 Рачунарске мреже К1, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 ОЕР5О03 Рачунарске мреже К1, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 3МУР1А01 Рачунарски системи за мерење и контролу I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 2ОЕР8А04 Сервисно-оријентисане архитектуре I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 3МРЗ1И24 Технике и методе анализе података I-26, 
четвртак, 31. март 2022.  15:00 3МРП1А02 Технике и методе анализе података I-26,