Сатница полагања испита у додатном октобарском испитном року

Пет, 22. Сеп, 2023. у 13:21

Сатница полагања испита у додатном октобарском испитном року школске 2022/2023. године.

Преузмите сатницу као пдф документ.

Ниво Акред. Сем. Модул Шифра Предмет Датум Време
ОАС 2019 1 СВИ 3ОЕЗ1О01 Математика 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 1 СВИ 3ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 1 СВИ 3ОЕЗ1О03 Физика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 1 СВИ 3ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 1 СВИ 3ОЕЗ1О05 Увод у инжењерство петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 2 СВИ 3ОЕЗ2О01 Математика 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 2 СВИ 3ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 2 СВИ 3ОЕЗ2О03 Основи електротехнике 2 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 2 СВИ 3ОЕЗ2О04 Електронске компоненте субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 2 СВИ 3ОЕЗ2О05 Увод у електронику субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 8 СВИ 3ОЕЗ8СП Стручна пракса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 СВИ 3ОЕЗ8ИР Завршни рад - истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 СВИ 3ОЕЗ8ЗР Завршни рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕЕН 3ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕЕН 3ОЕП3О02 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕЕН 3ОЕП3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕЕН 3ОЕП3О04 Електромеханичко претварање енергије субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 3 ЕЕН 3ОЕП3А01 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕЕН 3ОЕП3А02 Основе објектно-оријентисаног програмирања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЕН 3ОЕП4О01 Трансформатори петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЕН 3ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЕН 3ОЕП4О03 Електромагнетика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЕН 3ОЕП4О04 Дистрибутивне и индустријске мреже субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 4 ЕЕН 3ОЕП4А01 Електротехнички материјали субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 4 ЕЕН 3ОЕП4А02 Мерења у електроенергетици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЕН 3ОЕП4А03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЕН 3ОЕП4А04 Мехатроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЕН 3ОЕП4А05 Организација рачунарских система субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 5 ЕЕН 3ОЕП5О01 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЕН 3ОЕП5О02 Машине наизменичне струје петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЕН 3ОЕП5О03 Пренос електричне енергије петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЕН 3ОЕП5О04 Аутоматско управљање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 5 ЕЕН 3ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЕН 3ОЕП5А02 Електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЕН 3ОЕП5А03 Идентификација система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЕН 3ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЕН 3ОЕП5Б02 Управљање процесима субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЕН 3ОЕП5Б03 Увод у базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЕН 3ОЕП6О01 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЕН 3ОЕП6О02 Основи енергетске електронике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЕН 3ОЕП6О03 Електроенергетска постројења петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЕН 3ОЕП6О04 Испитивање електричних машина петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЕН 3ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЕН 3ОЕП6А02 Нумеричка анализа петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЕН 3ОЕП6А03 Микроконтролери понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЕН 3ОЕП7О01 Електране понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЕН 3ОЕП7О02 Електромоторни погони петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЕН 3ОЕП7О03 Релејна заштита субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 ЕЕН 3ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЕН 3ОЕП7А02 Електрична вуча и возила понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЕН 3ОЕП7А03 Прелазни процеси у електричним машинама петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЕН 3ОЕП7А04 Системи аутоматског управљања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЕН 3ОЕП7А05 Дистрибуирана производња електричне енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЕН 3ОЕП7А06 Програмабилни логички контролери субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЕН 3ОЕП7Б01 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЕН 3ОЕП7Б02 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЕН 3ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЕН 3ОЕП8О02 Анализа електроенергетских система субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЕН 3ОЕП8А01 Пројектовање електромоторних погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЕН 3ОЕП8А02 Извори напона напајања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЕН 3ОЕП8А03 Уземљивачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЕН 3ОЕП8А04 Специјалне електричне машине петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЕН 3ОЕП8А05 Техника високог напона понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЕН 3ОЕП8А06 Индустријски системи за мерење и контролу понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕКМ 3ОЕМ3О01 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕКМ 3ОЕМ3О02 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕКМ 3ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕКМ 3ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕКМ 3ОЕМ3О05 Материјали за електронику петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4О01 Технологије микросистема субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4О02 Полупроводничке компоненте петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4О03 Основи оптике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А01 Електронска физика чврстог тела субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А02 Компоненте за телекомуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А04 Карактеризација материјала понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А05 Телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕКМ 3ОЕМ4А06 Нумеричка математика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕКМ 3ОЕМ5О01 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕКМ 3ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕКМ 3ОЕМ5О03 Карактеризација компонената понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕКМ 3ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕКМ 3ОЕМ5А01 Обновљиви извори енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕКМ 3ОЕМ5А02 Мерења у микроелектроници понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕКМ 3ОЕМ5А03 Дозиметрија и дозиметри петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕКМ 3ОЕМ5А04 Примењена електромагнетика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕКМ 3ОЕМ5А05 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕКМ 3ОЕМ5А06 Основе мехатронике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕКМ 3ОЕМ5А07 Диференцијалне једначине петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕКМ 3ОЕМ6О01 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕКМ 3ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕКМ 3ОЕМ6О03 Сензори и претварачи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕКМ 3ОЕМ6О04 Пројектовање микроелектронских компонената понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕКМ 3ОЕМ6А01 Моделирање и симулација микроелектронских кола петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕКМ 3ОЕМ6А02 Поузданост микроелектронских компонената петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕКМ 3ОЕМ6А03 Технологије 3Д штампе понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕКМ 3ОЕМ6А04 Микроталасна техника и електроника субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 6 ЕКМ 3ОЕМ6А05 Оптоелектронске компоненте субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7О02 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7О03 Оптоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7А01 Соларне компоненте и системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7А02 Комуникациони протоколи за пренос података субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7А03 Програмабилни логички контролери субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7А04 Пројектовање програмабилних компонената субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7А05 Увод у базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7А06 Пројектовање VLSI субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7А07 Аутоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7А08 Дигитални ТВ системи и сервиси понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7Б01 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7Б02 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕКМ 3ОЕМ7Б03 Инжењерско предузетништво понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕКМ 3ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 8 ЕКМ 3ОЕМ8А01 Нанотехнологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕКМ 3ОЕМ8А02 Аутономни микросистеми петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕКМ 3ОЕМ8А03 Пројектовање материјала за електронику петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕКМ 3ОЕМ8А04 Пројектовање интегрисаних кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕКМ 3ОЕМ8А05 Термовизија петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕКМ 3ОЕМ8А06 Протоколи за сензорске мреже субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕКМ 3ОЕМ8Б01 Виртуелна инструментација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕКМ 3ОЕМ8Б02 Техничка документација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕКМ 3ОЕМ8Б03 Управљање пројектом понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕКМ 3ОЕМ8Б04 Управљање подацима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕЛК 3ОЕЕ3О01 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕЛК 3ОЕЕ3О02 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕЛК 3ОЕЕ3О03 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕЛК 3ОЕЕ3О04 Објектно-оријентисано програмирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 ЕЛК 3ОЕЕ3О05 Сигнали и системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О01 Микропроцесорски системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О02 Дигитална обрада сигнала субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О03 Аналогна електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О04 Електронска кола и ембедед системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О05 Мултимедијални системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4О06 Анимације 1 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4А01 Телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4А02 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 ЕЛК 3ОЕЕ4А03 Нумеричка математика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5О01 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5О03 Архитектуре дигиталних система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5О04 Импулсна и дигитална електронска кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5О05 Дигитална обрада слике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5О06 Анимација 2 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5О07 Акустика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5А01 Микропроцесорска техника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5А02 Аналогна интегрисана кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5Б01 Технике прикупљања и конверзије података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5Б02 Обновљиви извори енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 ЕЛК 3ОЕЕ5Б03 Обрада аудио и музичког сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6О02 Микроконтролери понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6О03 Основи енергетске електронике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6О04 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6О05 Електроника за мултимедијалне системе понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6О06 Видео продукција понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6О07 Веб технологије 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6О08 Фотографија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6А01 Пројектовање дигиталних система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6А02 Виртуелни инструменти понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6Б01 Медицинска електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6Б02 Пројектовање аналогних интегрисаних кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 ЕЛК 3ОЕЕ6Б03 Аутоматско управљање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7О01 Пројектовање VLSI субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7О02 РФ електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7О03 Рачунарске игре петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7О04 Камера и монтажа понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7А01 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Б01 Системи за рад у реалном времену понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Б02 Тестирање електронских кола петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Ц01 Аутоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Ц02 Програмирање мобилних уређаја понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Ц03 Језици за моделовање хардвера понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Ц04 Електроенергетски претварачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Ц05 Соларне компоненте и системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Ц06 Основе мехатронике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Ц07 Увод у роботику понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Ц08 Програмабилни логички контролери субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Д01 ТВ системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Д02 Веб технологије 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Д03 Аудио продукција петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Д04 Аутоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Д05 Програмирање мобилних уређаја понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Д06 Соларне компоненте и системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Д07 Примењена електромагнетика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Д08 Основе мехатронике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Д09 Увод у роботику понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 ЕЛК 3ОЕЕ7Д10 Програмабилни логички контролери субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8О01 Ембедед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8О02 Функционална верификација петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8А01 Бежичне мреже и уређаји понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8А02 Пројектовање електронских система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Б01 Програмирање АРМ контролера петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Б02 Термовизија петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Б03 Извори напона напајања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Б04 Мобилни комуникациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Б05 Интернет ствари понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Б06 SCADA системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Ц01 Рачунарске игре 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Ц02 Виртуелна реалност понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Ц03 Графички дизајн понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Ц04 Пројектовање рачунарских мрежа понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Ц05 Термовизија петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Ц06 Бежичне мреже и уређаји понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Ц07 Мобилни комуникациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Ц08 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Ц09 Интернет ствари понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 ЕЛК 3ОЕЕ8Ц10 SCADA системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 РИИ 3ОЕР3О01 Дискретна математика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 РИИ 3ОЕР3О02 Базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 РИИ 3ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 РИИ 3ОЕР3О04 Архитектура и организација рачунара 1 субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 3 РИИ 3ОЕР3А01 Логичко пројектовање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 РИИ 3ОЕР3А02 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 РИИ 3ОЕР4О01 Објектно оријентисано пројектовање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 РИИ 3ОЕР4О02 Структуре података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 РИИ 3ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 РИИ 3ОЕР4О04 Архитектура и организација рачунара 2 субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 4 РИИ 3ОЕР4А01 Матрична израчунавања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 РИИ 3ОЕР4А02 Теорија графова петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 РИИ 3ОЕР4А03 Нумерички алгоритми петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 РИИ 3ОЕР4А04 Вероватноћа и статистика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 РИИ 3ОЕР4А05 Геометријски методи и примене петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 РИИ 3ОЕР5О01 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 РИИ 3ОЕР5О02 Оперативни системи субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 РИИ 3ОЕР5О03 Рачунарске мреже понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 РИИ 3ОЕР5О04 Информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 РИИ 3ОЕР5О05 Wеb програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 РИИ 3ОЕР5А01 Увод у теорију игара петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 РИИ 3ОЕР5А02 Основи анализе сигнала и система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 РИИ 3ОЕР5А03 Пројектовање и анализа алгоритама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 РИИ 3ОЕР6О01 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 РИИ 3ОЕР6О02 Софтверско инжењерство петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 РИИ 3ОЕР6О03 Паралелни системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 РИИ 3ОЕР6А01 Интернет ствари понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 РИИ 3ОЕР6А02 Интеракција човек-рачунар понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 РИИ 3ОЕР6А03 Системи база података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 РИИ 3ОЕР6А04 Развој веб и вишеплатформских апликација петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 РИИ 3ОЕР6А05 Развој мобилних апликација и сервиса петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 РИИ 3ОЕР6А06 Системско програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7О01 Вештачка интелигенција петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7О02 Рачунарска графика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7О03 Програмски преводиоци понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7А02 Пројектовање рачунарског хардвера понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7А03 Заштита информација петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7А04 Напредне базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7А05 Архитектура и пројектовање софтвера субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7А06 Тестирање и квалитет софтвера понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7А07 Технологије за подршку учењу субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7А08 Основи управљања системима субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 РИИ 3ОЕР7А09 Рачунарски вид петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8О01 Дистрибуирани системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8А01 Мултимедијални системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8А02 Информационе технологије и системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8А03 Интернет ствари и сервиси понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8А04 Мерни системи засновани на микрорачунарима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8А05 Инжењерство података и знања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8А06 Машинска интелигенција у логичким играма петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8А07 Претраживање информација петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8А08 Методи и системи за обраду сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8А09 Мобилни комуникациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8Б01 Управљање пројектима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8Б02 Социјални, правни и етички аспекти информатике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 РИИ 3ОЕР8Б03 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 КИТ 3ОЕК3О01 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 КИТ 3ОЕК3О02 Основи телекомуникација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 КИТ 3ОЕК3О03 Електрична кола и сигнали петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 КИТ 3ОЕК3О04 Софтверски алати понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 КИТ 3ОЕК3А01 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 КИТ 3ОЕК3А02 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 КИТ 3ОЕК4О01 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 КИТ 3ОЕК4О02 Комуникациона акустика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 КИТ 3ОЕК4О03 Увод у дигиталне комуникације субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 4 КИТ 3ОЕК4А01 Примењена електромагнетика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 КИТ 3ОЕК4А02 Структуре података и алгоритми петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 КИТ 3ОЕК4Б01 Компоненте за телекомуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 КИТ 3ОЕК4Б02 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 КИТ 3ОЕК4Б03 Вероватноћа и статистика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5О01 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5О02 Дигиталне комуникације субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5О03 Теорија телекомуникација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5О04 Мреже и протоколи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5О05 Микроталасна техника субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5О06 Бежични комуникациони системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5А01 Интернет интелигентних објеката понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5А02 Програмирање развојних платформи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5Б01 Архитектуре дигиталних система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5Б02 М2М комуникација петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5Б03 Бежичне комуникационе технологије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5Ц01 Обрада сигнала субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5Ц02 Развој апликација за комуникационе системе субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5Ц03 Увод у базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5Ц04 Wеb програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 КИТ 3ОЕК5Ц05 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6О01 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6О02 Теорија информација и примене субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6О03 Оптичке комуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6О04 Лабораторијски практикум 1 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6О05 Рачунарске комуникације и приступ Интернету понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6О06 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6О07 Мобилни комуникациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6А01 Софтверско-хардверски интерфејс у телекомуникационим платформама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6А02 Машинско учење у комуникацијама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6А03 Нумерички алгоритми петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6А04 Теорија графова петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6Б01 Фуријеова анализа са применама петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6Б02 Анализа и компресија података субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6Б03 Говорне комуникације субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6Б04 Аутоматика субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6Ц01 Микроконтролери и примена у комуникацијама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6Ц02 Радиодифузни системи и технологије субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6Ц03 Теорија информација и примене субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6Ц04 Структуре података и алгоритми петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6Ц05 Електричне инсталације и осветљење понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 КИТ 3ОЕК6Ц06 Аутоматика субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7О01 Дигитална обрада сигнала субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7О02 Заштитно кодовање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7О03 Антене и простирање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7О04 Мерења у телекомуникацијама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7О05 Паметни системи и IoT петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7А01 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7А02 Инжењерско предузетништво понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7А03 Креативна лабораторија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Б01 Сензорске мреже петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Б02 Антене и простирање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Б03 VoIP понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Б04 Wеb програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ц01 Оптичке мреже петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ц02 Радарска техника и радиолокација субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ц03 Аудио и видео системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ц04 Сателитске телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Д01 Увод у базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Д02 Рачунарске игре петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Д03 Основе мехатронике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Д04 Рачунарски системи за аквизицију података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Е01 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Е02 Предузетништво и управљање пројектима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Е03 Креативна лабораторија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ф01 Рачунарске комуникације и приступ Интернету II понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ф02 Аудио и видео системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ф03 Развој апликација за комуникационе системе субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ф04 Wеb програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ф05 Увод у базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ф06 Архитектура и пројектовање софтвера субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ф07 Увод у роботику понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 КИТ 3ОЕК7Ф08 Обновљиви извори енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8О01 Безбедност и заштита телекомуникационог преноса петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8О02 Лабораторијски практикум 2 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8О03 Лабораторијски рад и вештине понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8О04 Пројектовање микроталасних кола за IoT петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8А02 Широкопојасне телекомуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8А03 Развој мобилних апликација и сервиса петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8А04 Математичке основе статистичког учења петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8Б01 Случајни процеси у системима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8Б02 Вештачка интелигенција у обради сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8Б03 Напредна РФ интегрисана кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8Б04 Дигитална обрада слике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8Ц01 Дигитални ТВ пријемници и сервиси понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8Ц02 Примена вештачких неуронских мрежа у РФ комуникационим системима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8Ц03 Програмирање комуникационог хардвера понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8Ц04 Заштита од РФ и микроталасног зрачења петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8Ц05 Микроконтролери и примена у комуникацијама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 КИТ 3ОЕК8Ц06 Развој мобилних апликација и сервиса петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 УПС 3ОЕУ3О01 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 УПС 3ОЕУ3О02 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 УПС 3ОЕУ3О03 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 УПС 3ОЕУ3О04 Моделирање и симулација динамичких система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 3 УПС 3ОЕУ3О05 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 УПС 3ОЕУ4О01 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 УПС 3ОЕУ4О02 Организација рачунарских система субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 4 УПС 3ОЕУ4О03 Линеарни системи аутоматског управљања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 УПС 3ОЕУ4О04 Мехатроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 УПС 3ОЕУ4А01 Математички методи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 4 УПС 3ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5О01 Дигитални системи аутоматског управљања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5О02 Идентификација система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5О03 Рачунарске мреже понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5О04 Микроконтролери и програмирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5О05 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5А01 Софтвер за симулацију динамичких система субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5А02 Увод у базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5А03 Електричне машине петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5А04 Обновљиви извори енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5А05 РФ електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5А06 Телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 5 УПС 3ОЕУ5А07 Електрична кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6О01 Управљање процесима субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6О02 Нелинеарни системи аутоматског управљања субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6О03 Динамика механизама и машина петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6О04 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6А01 Мерење неелектричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6А02 Електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6Б01 Напредне технике моделирања динамичких система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6Б02 Софтверско инжењерство петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6Б03 Сензори, претварачи и актуатори петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6Б04 Мерења у медицини понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6Б06 Дигитална обрада сигнала субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6Б07 Теорија информација и примене субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6Б08 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6Б09 Електричне инсталације и осветљење понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 6 УПС 3ОЕУ6Б10 Електромагнетика-одабрана поглавља понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7О01 Пројектовање система аутоматског управљања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7О02 Програмабилни логички контролери субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7О03 Увод у роботику понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7А01 Оптимално управљање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7А02 Основе предиктивног управљања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Б01 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Б02 Мерења у електроенергетици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц01 Wеb програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц02 Серво системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц03 Електроенергетски претварачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц04 Дискретна математика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц05 Соларне компоненте и системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц06 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц07 Аутоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц08 Технике прикупљања и конверзије података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц09 Дигитална обрада слике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц10 Бежични комуникациони системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц11 Мреже и протоколи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц12 Електромоторни погони петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Ц13 Електромагнетна компатибилност уређаја и система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Д01 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Д02 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Д03 Инжењерска етика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 7 УПС 3ОЕУ7Д04 Инжењерско предузетништво понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8О01 SCADA системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8О02 Методе вештачке интелигенције петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А01 Управљачки системи у ауто-индустрији петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А02 Развој мобилних апликација и сервиса петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А03 Интернет ствари понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А04 Мерења у екологији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А05 Тестирање у производњи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А06 Мерење квалитета електричне енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А07 Вероватноћа и статистика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А08 Медицинска електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А09 Извори напона напајања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А10 Термовизија петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А11 Модулационе технике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2019 8 УПС 3ОЕУ8А12 Оптичке комуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О01 Математика 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О03 Физика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О05 Лабораторијски практикум - Физика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 1 СВИ 2ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О01 Математика 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О04 Електронске компоненте субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О05 Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум - Основи електротехнике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 2 СВИ 2ОЕЗ2О07 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 СВИ 2ОЕЗ8ЗР Дипломски рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕЕН 2ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕЕН 2ОЕП3О02 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕЕН 2ОЕП3О03 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕЕН 2ОЕП3О04 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕЕН 2ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 3 ЕЕН 2ОЕП3А02 Електротехнички материјали субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 4 ЕЕН 2ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕЕН 2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕЕН 2ОЕП4О03 Електромагнетика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕЕН 2ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 4 ЕЕН 2ОЕП4А02 Техничка механика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕЕН 2ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕЕН 2ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЕН 2ОЕП5О01 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЕН 2ОЕП5О02 Машине наизменичне струје петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЕН 2ОЕП5О03 Пренос електричне енергије петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЕН 2ОЕП5О04 Аутоматско управљање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 5 ЕЕН 2ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЕН 2ОЕП5А02 Електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЕН 2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЕН 2ОЕП5Б02 Управљање процесима субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЕН 2ОЕП6О01 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЕН 2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЕН 2ОЕП6О03 Електроенергетска постројења петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЕН 2ОЕП6О04 Испитивање електричних машина петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЕН 2ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЕН 2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЕН 2ОЕП6А02 Нумеричка анализа петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЕН 2ОЕП7О01 Електране понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЕН 2ОЕП7О02 Електромоторни погони петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЕН 2ОЕП7О03 Релејна заштита субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 7 ЕЕН 2ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЕН 2ОЕП7А02 Електрична вуча и возила понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЕН 2ОЕП7Б01 Прелазни процеси у електричним машинама петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЕН 2ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЕН 2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЕН 2ОЕП7Ц01 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЕН 2ОЕП7Ц02 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЕН 2ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЕН 2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЕН 2ОЕП8А01 Пројектовање електромоторних погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЕН 2ОЕП8А02 Програмабилни логички контролери субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЕН 2ОЕП8А03 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЕН 2ОЕП8Б01 Уземљивачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЕН 2ОЕП8Б02 Специјалне електричне машине петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЕН 2ОЕП8Б03 Техника високог напона понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЕН 2ОЕП8Б04 Индустријски системи за мерење и контролу понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕКМ 2ОЕМ3О01 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕКМ 2ОЕМ3О02 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕКМ 2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕКМ 2ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕКМ 2ОЕМ3О05 Материјали за електронику петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4О01 Основи оптике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4О02 Технологије микросистема субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4А01 Карактеризација материјала понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4А02 Компоненте за телекомуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 4 ЕКМ 2ОЕМ4А04 Телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5О01 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5О03 Карактеризација компонената понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5А01 Дозиметрија и дозиметри петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5А02 Примењена електромагнетика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5А03 Електронска физика чврстог тела субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 5 ЕКМ 2ОЕМ5А04 Обновљиви извори енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6О01 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6О03 Сензори и претварачи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А01 Статистичке методе контроле квалитета петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А02 Микроталасна техника и електроника субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А03 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А04 Поузданост микроелектронских компонената петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А05 Нумеричка математика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕКМ 2ОЕМ6А06 Статистика и вероватноћа петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7О02 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7О03 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А01 Анализа поузданости понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А02 Мерења у микроелектроници понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А03 Архитектуре дигиталних система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А04 Соларне компоненте и системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А05 Аутоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7А06 Радиодифузни системи и технологије субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7Б01 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕКМ 2ОЕМ7Б02 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8О02 Оптоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8А01 Нанотехнологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8А02 Аутономни микросистеми петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8А03 Пројектовање интегрисаних кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8А04 Пројектовање материјала за електронику петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕКМ 2ОЕМ8А05 Протоколи за сензорске мреже субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕЛК 2ОЕЕ3О01 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕЛК 2ОЕЕ3О02 Телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕЛК 2ОЕЕ3О03 Сигнали и системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕЛК 2ОЕЕ3О04 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ЕЛК 2ОЕЕ3О05 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4О02 Аналогна електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4О03 Дигитална обрада сигнала субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4А01 ТВ системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4А02 Архитектуре и алгоритми понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ЕЛК 2ОЕЕ4А03 Пројектовање електронских кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О01 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О03 РФ електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О05 Микропроцесорска техника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О06 Пројектовање електронских система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О08 Архитектуре дигиталних система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5О09 Аналогна електронска кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5А01 Електрична и електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5А02 Дискретна математика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5А03 Примењена електромагнетика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5А04 Обрада аудио сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5А05 Обновљиви извори енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б01 Електрична и електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б02 Дискретна математика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б03 Примењена електромагнетика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б04 Дигитална обрада слике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б05 Обновљиви извори енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц01 Електрична и електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц02 Дискретна математика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц03 Објектно оријентисане технике пројектовања система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц04 Дигитална интегрисана кола субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц05 Обновљиви извори енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О03 Мултимедијални системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О04 Видео продукција понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О05 Микроконтролери понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О06 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6О07 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6А01 Анимација I понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6А02 Микроконтролери понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6А03 Технике конверзије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6А04 Аутоматско управљање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6А05 Нумеричка математика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б02 Технике конверзије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б03 Аутоматско управљање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б04 Нумеричка математика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц01 Виртуелни инструменти понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц02 Микроконтролери понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц03 Аутоматско управљање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц04 Нумеричка математика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7О02 Соларне компоненте и системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7О03 Камера и монтажа понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7О04 Системи за аквизицију података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7О05 Тестирање и дијагностика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7А01 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б01 Фотографија и графички дизајн понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б02 Медицинска електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б03 Интернет и Веб технологије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б04 Аутоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б05 Кодовање и компресија сигнала субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б06 Рачунарска графика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц01 Пројектовање дигиталних система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц02 Медицинска електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц04 Аутоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц05 Тестирање и дијагностика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц06 Рачунарска графика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц07 Електромеханичко претварање енергије субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д01 Мобилни електронски уређаји понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д02 Медицинска електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д03 Електроенергетски претварачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д04 Примењена електромагнетика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е01 Аутоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е02 Системи за аквизицију података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е03 Пројектовање аналогних интегрисаних кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е04 Пројектовање VLSI субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е05 Мехатроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8О01 Ембеддед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А01 Анимација II понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А02 Студијска аудиотехника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А03 Сензори и претварачи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А04 Обрада сигнала у музици субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А05 Термовизија петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А06 Креирање мултимедијалних садржаја петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А07 Гејминг петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А08 Бежичне рачунарске мреже и уређаји понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А09 Мобилне телекомуникације субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8А10 Комуникациона кола и системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б01 Сензори и претварачи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б02 Базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б03 Напредни микроконтролери петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б04 Оптимизационе технике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б05 Термовизија петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б06 Увод у роботику понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б07 Гејминг петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б08 Ултразвучна техника субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б09 Бежичне рачунарске мреже и уређаји понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б10 Мобилне телекомуникације субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б11 Комуникациона кола и системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ц01 Вештачка интелигенција у инжењерству петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ц02 Пројектовање за животну средину петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Д01 Сензори и претварачи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Д02 Напредни виртуелни инструменти петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Д03 Електронски системи за безбедност петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е01 Тестирање система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е02 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е03 Медицински електронски системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е04 Ултразвучна техника субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ф01 Увод у роботику понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ф02 Оптоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 РИИ 2ОЕР3О01 Дискретна математика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 РИИ 2ОЕР3О02 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 РИИ 2ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 РИИ 2ОЕР3О04 Рачунарски системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 3 РИИ 2ОЕР3О05 Логичко пројектовање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 РИИ 2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 4 РИИ 2ОЕР4О02 Структуре података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 РИИ 2ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 РИИ 2ОЕР4О04 Базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 РИИ 2ОЕР4А01 Нумерички алгоритми петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 РИИ 2ОЕР4А02 Вероватноћа и статистика у рачунарству петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 РИИ 2ОЕР4А03 Теорија графова петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 РИИ 2ОЕР4А04 Матрични методи у рачунарству петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 РИИ 2ОЕР5О01 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 РИИ 2ОЕР5О02 Оперативни системи субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 РИИ 2ОЕР5О03 Рачунарске мреже понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 РИИ 2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 РИИ 2ОЕР5О05 Веб програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 РИИ 2ОЕР5А01 Увод у аутоматику субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 5 РИИ 2ОЕР5А02 Телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 РИИ 2ОЕР5А03 Основи анализе сигнала и система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 РИИ 2ОЕР5А04 Увод у теорију игара петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 РИИ 2ОЕР6О01 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 РИИ 2ОЕР6О02 Информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 РИИ 2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 РИИ 2ОЕР6О04 Микрорачунарски системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 РИИ 2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 РИИ 2ОЕР6А01 Интеракција човек рачунар понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 РИИ 2ОЕР6А02 Системи база података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 РИИ 2ОЕР6А03 Развој Веб апликација субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 РИИ 2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 РИИ 2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 РИИ 2ОЕР7О02 Рачунарска графика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 РИИ 2ОЕР8О01 Програмски преводиоци понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 РИИ 2ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 РИИ 2ОЕР7А02 Пројектовање рачунарског хардвера понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 РИИ 2ОЕР7А03 Методи и системи за обраду сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 РИИ 2ОЕР7А04 Заштита информација петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 РИИ 2ОЕР7А05 Напредне базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 РИИ 2ОЕР7А06 Архитектура и пројектовање софтвера субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 РИИ 2ОЕР7А07 Претраживање информација петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 РИИ 2ОЕР7А08 Технологије за подршку учењу субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР7О03 Паралелни системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8О02 Стручна пракса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8А01 Мултимедијални системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8А03 Информационе технологије и системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8А04 Сервисно-оријентисане архитектуре понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8А05 Рачунарски вид петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8А07 Алгоритми логичких игара петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8А08 Меморијски системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8Б01 Социјални и правни аспекти информатике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8Б02 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 РИИ 2ОЕР8Б03 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ТЕЛ 2ОЕТ3О01 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ТЕЛ 2ОЕТ3О02 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ТЕЛ 2ОЕТ3О03 Софтверски алати понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ТЕЛ 2ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 ТЕЛ 2ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4О01 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4О02 Математика 4 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4О03 Дигиталне телекомуникације 1 субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4О04 Електромагнетика-одабрана поглавља понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4А02 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4А03 Сензори и претварачи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4А04 Структуре података и алгоритми петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 ТЕЛ 2ОЕТ4А05 Базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5О01 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5О02 Акустика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5О03 Основи микроталаса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5О04 Увод у теорију телекомуникација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5А01 Обрада сигнала у телекомуникацијама петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 ТЕЛ 2ОЕТ5А02 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6О01 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6О02 Теорија информација и примене субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6О03 Бежични комуникациони системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6О04 Оптичке комуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6О05 Микроталасна техника субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6А01 Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 ТЕЛ 2ОЕТ6А02 Телекомуникационе мреже петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7О01 Методе преноса у телекомуникационим системима петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7О02 Заштитно кодовање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7О03 Антене и простирање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7О04 Мобилни комуникациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7А01 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б01 Сензорске мреже петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б02 Антене и простирање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б03 VoIP понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б04 Веб програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Ц01 Шумови и сметње у телекомуникационим системима петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Ц02 Обрада радарског сигнала понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д01 Рачунарске комуникације и приступ Интернету понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д03 Радиодифузни системи и технологије субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д04 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д05 Веб програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д06 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8О01 Безбедност и заштита телекомуникационог преноса петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8О02 Мерења у телекомуникацијама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8О03 Лабораторијски практикум - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8А02 Широкопојасне телекомуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8А03 Аутоматика субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Б01 Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Б02 Компресија сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Б03 Аудиотехника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц01 Микроталасна електроника субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц02 Заштита од РФ и микроталасног зрачења петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц03 Пројектовање и развој софтвера субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц04 Мобилни системи и сервиси петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц05 Аудио и видео техника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц06 Аутоматика субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 3 УПС 2ОЕУ3О01 Електрична кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 УПС 2ОЕУ3О02 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 УПС 2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 УПС 2ОЕУ3О04 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 3 УПС 2ОЕУ3О05 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 УПС 2ОЕУ4О01 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 УПС 2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 4 УПС 2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 УПС 2ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 УПС 2ОЕУ4А01 Математички методи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 4 УПС 2ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5О01 Електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5О02 Управљање процесима субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5О03 Енглески језик 1 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5Б01 Мехатроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5Б02 Идентификација система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц01 Веб програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц02 Електромеханичко претварање енергије субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц03 Обновљиви извори енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц04 РФ електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц05 Медицинска електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц06 Телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 5 УПС 2ОЕУ5Ц07 Електромагнетика-одабрана поглавља понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6О01 Програмабилни логички контролери субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6О03 Енглески језик 2 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6А01 Оптимално управљање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6Б01 Софтвер за симулацију динамичких система субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6Б02 Базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6Б04 Мерења у медицини понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6Б06 Дигитална обрада сигнала субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6Б07 Техника конверзије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6Б08 Теорија информација и примене субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 6 УПС 2ОЕУ6Б09 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7О04 Мерење неелектричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7А01 Серво системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7А02 Пројектовање и развој софтвера субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7А03 Електроенергетски претварачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7А04 Извори напона напајања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7А05 Соларне компоненте и системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7А06 Аутоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7А07 Електромоторни погони петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7Б01 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 7 УПС 2ОЕУ7Б02 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8О01 Увод у роботику понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8О02 SCADA системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А01 Управљачки системи у ауто-индустрији петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А02 Микрорачунарски системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А03 Увод у информационе системе понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А04 Мерења у екологији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А05 Електронска мерна инструментација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А06 Мерење квалитета електричне енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А07 Дискретна математика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А08 Термовизија петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А09 Системи за аквизицију података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А10 Модулационе технике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А11 Бежични комуникациони системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2013 8 УПС 2ОЕУ8А12 Инжењерска етика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 1 СВИ ОЕЗ1О01 Математика I петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 1 СВИ ОЕЗ1О02 Основи електротехнике I понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 1 СВИ ОЕЗ1О03 Физика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 1 СВИ ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 1 СВИ ОЕЗ1О05 Друштво и одрживи развој понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 1 СВИ ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум I понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 2 СВИ ОЕЗ2О01 Математика II петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 2 СВИ ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 2 СВИ ОЕЗ2О03 Основи електротехнике II понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 2 СВИ ОЕЗ2О04 Електронске компоненте субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 2 СВИ ОЕЗ2О05 Пословне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 2 СВИ ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум II понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 СВИ ОЕС4А01 Инжењерска економија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 СВИ ОЕС4А02 Педагошка психологија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 СВИ ОЕС4А03 Дидактика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 СВИ ОЕС4А04 Методика наставног рада понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 СВИ ОЕС4А05 Докимологија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 СВИ ОЕЗ8ЗР Завршни рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 СВИ ОЕС8А01 Стручна пракса у настави понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕЕН ОЕП3О01 Електрична кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕЕН ОЕП3О02 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕЕН ОЕП3О03 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕЕН ОЕП3О04 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕЕН ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 3 ЕЕН ОЕП3А02 Електротехнички материјали субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 4 ЕЕН ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕЕН ОЕП4О02 Електричне инсталације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕЕН ОЕП4О03 Пренос електричне енергије петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕЕН ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 4 ЕЕН ОЕП4А02 Техничка механика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕЕН ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕЕН ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕЕН ОЕП5О01 Енглески језик I петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕЕН ОЕП5О02 Машине наизменичне струје петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕЕН ОЕП5О03 Електромагнетика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕЕН ОЕП5О04 Аутоматско управљање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 5 ЕЕН ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕЕН ОЕП5А02 Електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕЕН ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕЕН ОЕП5Б02 Управљање процесима субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕЕН ОЕП6О01 Енглески језик II петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕЕН ОЕП6О02 Основи енергетске електронике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕЕН ОЕП6О03 Електроенергетска постројења петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕЕН ОЕП6О04 Дијагностика и мониторинг електричних машина петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕЕН ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕЕН ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕЕН ОЕП6А02 Програмабилни логички контролери субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕЕН ОЕП7О01 Електране понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕЕН ОЕП7О02 Електромоторни погони петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕЕН ОЕП7О03 Заштита у електроенергетици субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 7 ЕЕН ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕЕН ОЕП7А02 Нумеричка анализа петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕЕН ОЕП7А03 Пројектовање електромоторних погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕЕН ОЕП7Б01 Осветљење понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕЕН ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕЕН ОЕП7Б03 Извори за напајање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕЕН ОЕП7Б04 Дистрибуирана производња електричне енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕЕН ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕЕН ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕЕН ОЕП8О03 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕЕН ОЕП8О04 Завршни рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕЕН ОЕП8А01 Уземљивачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕЕН ОЕП8А02 Индустријски системи за мерење и контролу понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕЕН ОЕП8А03 Управљање дистрибутивном мрежом петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕЕН ОЕП8А04 Специјалне електричне машине петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕКМ ОЕМ3О01 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕКМ ОЕМ3О02 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕКМ ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕКМ ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕКМ ОЕМ3О05 Материјали за електронику петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕКМ ОЕМ4О01 Телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕКМ ОЕМ4О02 Основи оптике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕКМ ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕКМ ОЕМ4А01 Компоненте за телекомуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕКМ ОЕМ4А02 Пројектовање материјала за електронику петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕКМ ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 4 ЕКМ ОЕМ4А04 Системи за вођење ЕМ таласа понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕКМ ОЕМ4А05 Статистика и вероватноћа петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕКМ ОЕМ5О01 Енглески језик I петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕКМ ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕКМ ОЕМ5О03 Оптоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕКМ ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕКМ ОЕМ5А01 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕКМ ОЕМ5А02 Технологије микросистема субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 5 ЕКМ ОЕМ5А03 Карактеризација материјала понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕКМ ОЕМ5А04 Статистичке методе контроле квалитета петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕКМ ОЕМ6О01 Енглески језик II петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕКМ ОЕМ6О02 Сензори и претварачи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕКМ ОЕМ6О03 Дигитална микроелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕКМ ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕКМ ОЕМ6А01 МЕМС компоненте понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕКМ ОЕМ6А02 Поузданост микроелектронских компонената петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕКМ ОЕМ6А03 Техника и примена ласера понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕКМ ОЕМ6А04 Нумеричка анализа ПДЈ петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕКМ ОЕМ6А05 Микропроцесорска техника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕКМ ОЕМ6А06 Мерења неелектричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕКМ ОЕМ6А07 Микроталасна електроника субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7О01 Компоненте и кола снаге субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7О02 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7О03 Соларне компоненте и системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7А01 Пројектовање микросистема петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7А02 Нискотемпературна микроелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7А03 Обновљиви извори енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7А04 Физика јонизованих гасова и плазме субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7А05 Медицинска физика субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7А06 Анализа поузданости понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7А07 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7А08 Извори за напајање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7А09 Одрживо пројектовање субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕКМ ОЕМ7А10 Пројектовање VLSI субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8О01 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8О03 Завршни рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8А01 Интелигентне компоненте снаге субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8А02 Микроталасне технологије и компоненте субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8А03 Ласерска електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8А04 Поузданост електронских компонената и микросистема понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8А05 Дозиметрија и дозиметри петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8А06 Вакуумске и гасне компоненте понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8А07 Мерења у микроелектроници понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8А08 Економија одрживе производње понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕКМ ОЕМ8А09 Термовизија петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕМТ ОЕЕ3О01 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕМТ ОЕЕ3О02 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕМТ ОЕЕ3О03 Сигнали и системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕМТ ОЕЕ3О04 Електрична и електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ЕМТ ОЕЕ3О05 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕМТ ОЕЕ4О01 Телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕМТ ОЕЕ4О02 Дигитална обрада сигнала субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 4 ЕМТ ОЕЕ4О03 Аналогна електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕМТ ОЕЕ4О04 Објектно оријентисане технике пројектовања система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕМТ ОЕЕ4А01 Пројектовање електронских кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ЕМТ ОЕЕ4А02 Фотографија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕМТ ОЕЕ5О01 Енглески језик I петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕМТ ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕМТ ОЕЕ5О03 РФ електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕМТ ОЕЕ5О04 Мултимедијални системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕМТ ОЕЕ5А01 Дигитална интегрисана кола субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 5 ЕМТ ОЕЕ5А02 Обрада аудио сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕМТ ОЕЕ5Б01 Архитектура дигиталних система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ЕМТ ОЕЕ5Б02 ТВ системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕМТ ОЕЕ6О01 Енглески језик II петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕМТ ОЕЕ6О02 Микропроцесорска техника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕМТ ОЕЕ6О03 Основи енергетске електронике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕМТ ОЕЕ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕМТ ОЕЕ6А01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕМТ ОЕЕ6А02 Микроархитектуре понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕМТ ОЕЕ6А03 Алати за мултимедију понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕМТ ОЕЕ6Б01 Пројектовање електронских система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕМТ ОЕЕ6Б02 Мултимедијалне комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ЕМТ ОЕЕ6Б03 Студијска аудио и видео техника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7О02 Извори за напајање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7А01 Пројектовање VLSI субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7А02 Дигитална обрада слике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б01 Одрживо пројектовање субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б02 Микроконтролери понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б03 Технике конверзије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б04 Кола са мешовитим сигналима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б05 Комуникациона кола и системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Б06 Камера и монтажа понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц01 Рачунарске периферије субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц02 Електроника у медицини понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц04 Обновљиви извори енергије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц05 Рачунарска графика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц06 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц07 Дигиталне телекомуникације I субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц08 Аутоматско управљање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц09 Оперативни системи субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц10 Антене и простирање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц11 Микроталасна техника субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц12 Електромагнетика - Oдабрана поглавља понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ЕМТ ОЕЕ7Ц13 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д01 Неуронске мреже понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д02 Конкурентно програмирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д03 Примопредајна техника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д04 Сензори и претварачи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д05 Сензори, претварачи и актуатори петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д06 Сателитска и кабловска телевизија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д07 Кодовање и компресија података субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д08 Програмирање индустријских контролера петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д09 Базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д10 Фуриерова и вавелет анализа петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Д11 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8О01 Завршни рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8А01 Ембеддед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8А02 Бежичне рачунарске мреже и системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8А03 Медицински електронски системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8А04 Економија одрживе производње понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8А05 Технике преноса слике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Б01 Ултразвучна техника субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Б02 Аутоелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Б03 Пројектовање аналогних електронских кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Б04 ТВ продукција понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц01 Тестирање и дијагностика електронских кола и система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц02 Системи за аквизицију података (ДАС) понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц03 Интернет и Веб технологије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц04 Термовизија петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц05 Мултимедијални уређају (Камера и монтажа) понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ЕМТ ОЕЕ8Ц06 Технике обраде сигнала субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 РИИ ОЕР3О01 Математички методи у рачунарству петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 РИИ ОЕР3О02 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 РИИ ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 РИИ ОЕР3О04 Рачунарски системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 3 РИИ ОЕР3О05 Логичко пројектовање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 РИИ ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 4 РИИ ОЕР4О02 Структуре података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 РИИ ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 РИИ ОЕР4О04 Базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 РИИ ОЕР4О05 Дискретна математика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 РИИ ОЕР5О01 Енглески језик I петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 РИИ ОЕР5О02 Оперативни системи субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 РИИ ОЕР5О03 Рачунарске мреже понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 РИИ ОЕР6О04 Објектно оријентисано пројектовање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 РИИ ОЕР5А01 Телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 РИИ ОЕР5А02 Аутоматско управљање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 5 РИИ ОЕР5А03 Електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 РИИ ОЕР5А04 Основи анализе сигнала и система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 РИИ ОЕР6О01 Енглески језик II петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 РИИ ОЕР6О02 Вештачка интелигенција петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 РИИ ОЕР6О03 Микрорачунарски системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 РИИ ОЕР5О04 Софтверско инжењерство петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 РИИ ОЕР6Б01 Интеракција човек рачунар понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 РИИ ОЕР6Б02 Системи база података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 РИИ ОЕР6Б03 Веб програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 РИИ ОЕР6Б04 Информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 РИИ ОЕР7О02 Рачунарска графика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 РИИ ОЕР8О03 Паралелни системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 РИИ ОЕР7Ц01 Пројектовање рачунарских мрежа понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 РИИ ОЕР7Ц02 Пројектовање рачунарског хардвера понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 РИИ ОЕР7Ц03 Методи и системи за обраду сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 РИИ ОЕР7Ц04 Заштита информација петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 РИИ ОЕР7Ц05 Напредне базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 РИИ ОЕР7Ц06 Архитектура и пројектовање софтвера субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 РИИ ОЕР7О01 Програмски преводиоци понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 РИИ ОЕР8О01 Стручна пракса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 РИИ ОЕР8О02 Социјални и правни аспекти информатике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 РИИ ОЕР8О04 Завршни рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 РИИ ОЕР8Д01 Мултимедијални рачунарски системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 РИИ ОЕР8Д02 Мобилни системи и сервиси петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 РИИ ОЕР8Д03 Препознавање узорака субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 8 РИИ ОЕР8Д04 Интелигентни информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 РИИ ОЕР8Д05 Претраживање информација петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ТЕЛ ОЕТ3О01 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ТЕЛ ОЕТ3О02 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ТЕЛ ОЕТ3О03 Електромагнетика - Одабрана поглавља понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ТЕЛ ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 ТЕЛ ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ТЕЛ ОЕТ4О01 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ТЕЛ ОЕТ4О02 Математика 4 петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ТЕЛ ОЕТ4О03 Теорија телекомуникација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ТЕЛ ОЕТ4О04 Основи микроталасне технике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ТЕЛ ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ТЕЛ ОЕТ4А02 Електрична и електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 ТЕЛ ОЕТ4А03 Сензори, претварачи и актуатори петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ТЕЛ ОЕТ5О01 Телекомуникационе мреже петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ТЕЛ ОЕТ5А01 Дигиталне телекомуникације I субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 5 ТЕЛ ОЕТ5А02 Дигиталне телекомуникације и кодовање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Б01 Телекомуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Б02 Обрада сигнала у телекомуникацијама петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Ц01 Теорија информација субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Ц02 Електроакустика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Ц03 Теорија информација и примена субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Д01 Микроталасна техника субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Д02 Микроталасна и милиметарска техника субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 ТЕЛ ОЕТ5Д03 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6О01 Бежични комуникациони системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6А01 Дигиталне телекомуникације II субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6А02 Модулационе технике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Б01 Оптичке комуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Б02 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Б03 Кодовање и компресија података субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Ц01 Статистичка теорија телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Ц02 Телекомуникациони софтвер понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Ц03 Рачунарске комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Д01 Детекција сигнала у шуму субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Д02 Микроталасна електроника субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 ТЕЛ ОЕТ6Д03 Базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7О01 Енглески језик I петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7О02 Антене и простирање субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7А01 Широкопојасне телекомуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7А02 Мобилни комуникациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Б01 Кодовање субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Б02 Мерења у телекомуникацијама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Ц01 Фединг и сметње у мобилним телекомуникацијама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Ц02 Радиодифузни системи и технологије субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Ц03 Комуникациона акустика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Д01 Комутација и рутирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 ТЕЛ ОЕТ7Д03 Оптичке мреже петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8О01 Енглески језик II петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8О02 Завршни рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8О03 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8А02 Оптоелектронски комуникациони системи субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8А03 Видео комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Б01 Аудио техника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Б02 Сателитска и кабловска телевизија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Б03 Веб програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Ц01 Оптимални линеарни системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Ц02 Широкопојасне мреже за приступ петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 ТЕЛ ОЕТ8Ц03 Информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 УПС ОЕУ3О01 Електрична кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 УПС ОЕУ3О02 Основи електронике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 УПС ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 УПС ОЕУ3О04 Математика 3 субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 3 УПС ОЕУ3О05 Рачунарски системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 4 УПС ОЕУ4О01 Дигитална електроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 УПС ОЕУ4О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 УПС ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 УПС ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 УПС ОЕУ4А01 Математички методи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 4 УПС ОЕУ4А02 Операциона истраживања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5О02 Електронска мерења понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5О03 Управљање процесима субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5Б01 Мехатроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5Б02 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5Ц01 Телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5Ц02 РФ електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5Ц03 Електромеханичко претварање енергије субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5Ц04 Соларне компоненте и системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5Ц05 Теорија информација субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 5 УПС ОЕУ5Ц06 Електромагнетика - Одабрана поглавља понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6О02 Програмабилни логички контролери субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6О03 Мерење неелектричних величина понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6О04 Нелинеарни системи аутоматског управљања субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6А01 Оптимално управљање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6А02 Информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6Б01 Комерцијални софтвер за симулацију динамичких система субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6Б02 Модулационе технике петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6Б04 Базе података петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6Б06 Микрорачунарски системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6Б07 Дигитална обрада сигнала субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6Б08 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 6 УПС ОЕУ6Б09 Бежични комуникациони системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
ОАС 2008 7 УПС ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 УПС ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 УПС ОЕУ7О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 УПС ОЕУ7О04 SCADA системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 УПС ОЕУ7О05 Енглески језик I петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 УПС ОЕУ7А01 Софтверско инжењерство  петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 УПС ОЕУ7А02 Електроенергетски претварачи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 УПС ОЕУ7А03 Извори за напајање петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 УПС ОЕУ7А04 Електромоторни погони петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 УПС ОЕУ7А05 Техника конверзије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 7 УПС ОЕУ7А06 Електроника у медицини понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8О01 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8О02 Увод у роботику понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8О03 Енглески језик II петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8А01 Електронска мерна инструментација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8А02 Идентификација система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8Б01 Инжењерска етика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8Б02 Вероватноћа и статистика петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8Б03 Дискретна математика субота, 30. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8Б04 Термовизија петак, 29. септембар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8Б05 Мерења у медицини понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8Б06 Мерења у екологији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
ОАС 2008 8 УПС ОЕУ8Б07 Системи за аквизицију података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2022 1 ВИМ 22.МА0001 Машинско учење субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2022 1 ВИМ 22.МА0002 Математички методи за машинско учење петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2022 1 ВИМ 22.МА0003 Прикупљање и предобрада података за машинско учење понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2022 1 ВИМ 22.МА0004 Технике и методе анализе података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2022 1 ВИМ 22.МА0005 Управљање и анализа великих скупова података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2022 1 ВИМ 22.МА0006 Интелигентни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2022 1 ВИМ 22.МА0007 Веб мајнинг понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0008 Дубоко учење петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0009 Рачунарски вид петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0010 Обрада природних језика петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0011 Пословна интелигенција понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0012 Интернет паметних ствари понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0013 Вештачка интелигенција у медицини понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0014 Вештачка интелигенција и машинско учење за комуникационе системе петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0015 Вештачке неуронске мреже у инжењерингу електронских система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0016 Примена вештачке интелигенције у системима аутоматског управљања петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0017 Вештачка интелигенција у говорним и аудио технологијама субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0018 Стручна пракса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0019 Мастер рад - студијско-истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2022 2 ВИМ 22.МА0020 Мастер рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3MП01О01 Експлоатација електроенергетских мрежа петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3MП01О02 Управљање електроенергетским претварачима и погонима петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3MП01О03 Стручна пракса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3МП01А01 Регулација електромоторних погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3МП01А03 Електромагнетна компатибилност у електроенергетици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3МП01Б01 Електронска кола за управљање претварачима петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3МП01Б02 Заштита од атмосферских пражњења петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3МП01Б03 Тржиште електричне енергије и дерегулација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3МП01Ц01 Управљање дистрибутивном мрежом петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3МП01Ц02 Методи оптимизације петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕЕН 3МП01Ц03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕЕН 3MП02ИСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕЕН 3MП02ИЗР Мастер рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕЕН 3МП02А01 Претварачи за обновљиве изворе енергије субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2019 2 ЕЕН 3МП02А02 Планирање електроенергетских система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕЕН 3МП02А03 Телекомуникације у електроенергетици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕЕН 3МП02Б01 Моделовање електричних машина и погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕЕН 3МП02Б02 Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕЕН 3МП02Б03 Специјалне електричне инсталације петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕЕН 3МП02Б04 Одабране теме из технике високог напона понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1О01 Студијско-истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А01 ДСП алгоритми и програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А02 Пројектовање ембедед система петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А03 Напредне микропроцесорске архитектуре петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А04 Адаптивна обрада сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А05 Отворени оперативни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А06 Карактерна анимација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А07 РФ системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А08 Пројектовање интегрисаних кола са мешовитим сигналима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А09 Електронска кола за управљање претварачима петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А10 Методи оптимизације петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А11 Медицински електронски системи субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А12 Симулација и оптимизација електронских кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А13 Микроелектромеханички системи (МЕМС) понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А14 Ласерска електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А15 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А16 Наноелектроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А17 РФ микроелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А18 Микросензори и микросистеми петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А19 Интегрисани микросистеми петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А20 Основе фотонапонске конверзије понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А21 Соларне технологије и компоненте субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2019 1 ЕИМ 3МЕМ1А22 Гасне електронске компоненте - карактеризација и примена петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2О01 Стручна пракса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2О02 Мастер рад - студијско-истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2О03 Мастер рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А01 Оперативни системи за рад у реалном времену петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А02 Дигитални сигнал контролери петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А03 Дистрибуирани ембедед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А04 Визуелни дизајн понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А05 Обрада видео сигнала понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А06 Систем на чипу петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А07 Ултразвучна техника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А08 Методологија у верификацији петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А09 Медицинска физика субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А10 Технологија органских и полупроводничких материјала и компонената понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А11 Пројектовање вишеслојних штампаних плоча петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А12 Пројектовање фотонапонских система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 ЕИМ 3МЕМ2А13 Енергија, околина и одрживи развој петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И01 Напредно софтверско инжењерство петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И02 Интелигентни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И03 Географски информациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И04 Напредне Веб технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И05 Напредни оперативни системи субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И06 Интероперабилност и интеграција информација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И07 Рачунарска анимација петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И08 Инжењерство захтева понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И09 Безбедност рачунарских мрежа петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И10 Пројектовање и имплементација сигурног софтвера субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И11 Дигитална форензика субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И12 Рачунарство у облаку петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И13 Виртуелизација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И14 Администрација система петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И15 Криптографија петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И16 Рачунарство високих перформанси петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И17 Компјутерска симулација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И18 Примена вишезначне логике у представљању и обради дискретних сигнала субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И19 Семантички Веб петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И20 Методе и технике за обраду слике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И21 Медицински информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И22 Напредне образовне технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И23 Командно-управљачки информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И24 Технике и методе анализе података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И25 Системи за обраду и анализу велике количине података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И26 Веб мајнинг понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И27 Препознавање узорака субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И28 Визуелизација података петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И29 Методе оптимизације петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРЗ1И30 Машинско учење субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРБ1А01 Безбедност рачунарских мрежа петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРБ1А02 Пројектовање и имплементација сигурног софтвера субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРБ1А03 Дигитална форензика субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРБ1А04 Рачунарство у облаку петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРБ1А05 Виртуелизација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРБ1А06 Администрација система петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРБ1А07 Криптографија петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРБ1А08 Рачунарство високих перформанси петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРИ1А01 Компјутерска симулација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРИ1А02 Примена вишезначне логике у представљању и обради дискретних сигнала субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРИ1А03 Семантички Веб петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРИ1А04 Методе и технике за обраду слике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРИ1А05 Медицински информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРИ1А06 Напредне образовне технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРИ1А07 Интероперабилност и интеграција информација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРИ1А08 Командно-управљачки информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРП1А01 Интелигентни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРП1А02 Технике и методе анализе података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРП1А03 Системи за обраду и анализу велике количине података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРП1А04 Веб мајнинг понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРП1А05 Препознавање узорака субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРП1А06 Визуелизација података петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРП1А07 Методе оптимизације петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРП1А08 Машинско учење субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРС1А01 Напредно софтверско инжењерство петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРС1А02 Интелигентни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРС1А03 Географски информациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРС1А04 Напредне Веб технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРС1А05 Напредни оперативни системи субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРС1А06 Интероперабилност и интеграција информација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРС1А07 Рачунарска анимација петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 РИИ 3МРС1А08 Инжењерство захтева понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2О04 Стручна пракса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2ОСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2О05 Мастер рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И01 Интелигентни транспортни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И02 Свеприсутно рачунарство петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И03 Системи виртуелне и проширене реалности петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И04 Управљање рачунарским ресурсима и сервисима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И05 Системи високе поузданости петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И06 Алгоритми и архитектуре специјализованих рачунарских система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И07 Блокчеин технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И08 Рачунарски засновани сензорски системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И09 Спектралне технике петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И10 Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И11 Интелигентни информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И12 Информационе технологије за развој система е-Управе понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И13 Фази логика петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И14 Системи за управљање базама података петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И15 Процесирање природних језика петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И16 Анализа друштвених мрежа понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И17 Пословна интелигенција понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРЗ2И18 Дубоко учење петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРБ2Б01 Системи за управљање базама података петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРБ2Б02 Управљање рачунарским ресурсима и сервисима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРБ2Б03 Системи високе поузданости петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРБ2Б04 Алгоритми и архитектуре специјализованих рачунарских система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРБ2Б05 Блокчеин технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРБ2Б06 Рачунарски засновани сензорски системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРИ2Б01 Спектралне технике петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРИ2Б02 Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРИ2Б03 Интелигентни информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРИ2Б04 Информационе технологије за развој система е-Управе понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРИ2Б05 Фази логика петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРП2Б01 Процесирање природних језика петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРП2Б02 Анализа друштвених мрежа понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРП2Б03 Пословна интелигенција понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРП2Б04 Дубоко учење петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРС2Б01 Системи за управљање базама података петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРС2Б02 Интелигентни транспортни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРС2Б03 Свеприсутно рачунарство петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 РИИ 3МРС2Б04 Системи виртуелне и проширене реалности петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКЗ1О01 Студијско-истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКЗ1О02 Стручна пракса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1О01 Принципи софтверског радија петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1О02 Дигитална обрада информација петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1А01 Телеметрија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1А02 Нумеричко решавање једначина петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1А03 Пројектовање ембедед система петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1А04 DSP алгоритми и програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1Б01 Когнитивни радио понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1Б02 Интелигентни аудио алгоритми петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1Б03 Одабрана поглавља нумеричке електромагнетике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1Ц01 Напредне технике кодовања петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1Ц02 Дискретне трансформације и примене субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1Ц03 Статистичко учење у обради сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКК1Ц04 Синтеза и препознавање говора понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКС1А01 Пројектовање кола за 5G системе понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКС1А02 Пројектовање ТК мрежа и система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКС1А03 Широкопојасне мреже за приступ петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКС1А04 Бежични приступ Интернету петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКС1А05 Мултимедијални комуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКС1А06 Радарски системи и радиолокација субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКС1А07 Вештачка интелигенција и машинско учење за комуникационе системе петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКС1А08 Напредне комуникационе технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКС1А09 IoT сервиси петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 КИТ 3МКС1А10 Бежични и ефикасни пренос енергије петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКЗ2О01 Мастер рад - студијско-истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКЗ2О02 Мастер рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКК2О01 Анализа великих скупова података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКК2А01 Рачунарство за IoT комуникације петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКК2А02 Нелинеарна оптика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКК2А03 Телекомуникационе и информационе технологије у телемедицини понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКК2А04 Мобилни системи нове генерације петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКК2А05 Напредни MIMO системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКС2А01 Сателитски системи и сервиси понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКС2А02 Електромагнетска компатибилност понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКС2А03 Адаптивне антене и МIMO системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКС2А04 Рачунарске комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 КИТ 3МКС2А05 Дистрибуирани ембедед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУЗ1О01 Рачунарски управљачки системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУЗ1О02 Интелигентни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУЗ1О03 Регулација електромоторних погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУЗ1О04 Стручна пракса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУА1А01 Интелигентне машине петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУА1А02 Методе дигиталног управљања и естимације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУА1Б01 Флексибилни производни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУА1Б02 Методи оптимизације петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУА1Б03 Адаптивна обрада сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУА1Б04 Телеметрија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУА1Б05 Ембедед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУР1А01 Рачунарски системи за мерење и контролу понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУР1А02 Пројектовање микрорачунарских мерних инструмената понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУР1Б01 Методе дигиталног управљања и естимације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУР1Б02 Моделирање и симулација у ауто индустрији петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУР1Б03 Адаптивна обрада сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУР1Б04 Географски информациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУР1Б05 Ембедед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУР1Б06 Рачунарска анимација петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУР1Б07 Бежични сензори и сензорске мреже петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 1 УПС 3МУР1Б08 Телеметрија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУЗ2ОСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУЗ2ОЗР Мастер рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУА2A01 Управљање сложеним системима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУА2A02 Предиктивно управљање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУА2Б01 Хидраулични и пнеуматски системи управљања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУА2Б02 Електромедицинска инструментација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУА2Б03 Фуријеова анализа са применама петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУА2Б04 Савремено управљање индустријским процесима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУР2А01 Сензори и претварачи у возилима петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУР2А02 Сензори и претварачи у аутоматици и роботици петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУР2А03 Савремене сензорске технологије и системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУР2А04 Виртуелна мерна инструментација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУР2Б01 Управљање сложеним системима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУР2Б02 Системи аутоматског управљања у возилима петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУР2Б03 Савремено управљање индустријским процесима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУР2Б04 Електромедицинска инструментација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2019 2 УПС 3МУР2Б05 Мобилни комуникациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01О01 Експлоатација електроенергетских мрежа петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01О02 Управљање електроенергетским претварачима и погонима петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01О03 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01А01 Регулација електромоторних погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01А03 Статички електрицитет у технолошким процесима петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01Б01 Телекомуникације у електроенергетици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01Б02 Заштита од атмосферских пражњења петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01Б03 Тржиште електричне енергије и дерегулација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01Ц01 Управљање дистрибутивном мрежом петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01Ц02 Операциона истраживања петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕЕН 2МП01Ц03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕЕН 2МП02ИСР Студијски истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕЕН 2МП02ИЗР Мастер рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕЕН 2МП02А01 Вишемоторни погони петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕЕН 2МП02А02 Планирање електроенергетских система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕЕН 2МП02А03 Електронска кола за управљање претварачима петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕЕН 2МП02Б01 Динамика електромоторних погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕЕН 2МП02Б02 Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕЕН 2МП02Б03 Специјалне електричне инсталације петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕЕН 2МП02Б04 Електромагнетна компатибилност у електроенергетици понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А01 Адаптивна обрада сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А02 Отворени оперативни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А03 Карактерна анимација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А04 РФ системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А05 Извори напона напајања петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А06 Пројектовање ембеддед система петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А07 Напредне микропроцесорске архитектуре петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А08 Операциона истраживања петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А09 Пројектовање интегрисаних кола са мешовитим сигналима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А10 СМАРТ ГРИД технологије субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А11 Моделовање елемената електронских кола и система петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕЕ1А12 Широкопојасне мреже за приступ петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А01 Ласерска електроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А02 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А03 Наноелектроника петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А04 РФ микроелектроника понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А05 Термовизија петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕМ1А06 Вакуумске и гасне компоненте понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕМ1О01 ДСП алгоритми и програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ЕИМ 2МЕМ1О02 Микроелектромеханички системи (МЕМС) понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕМ2О01 Стручна пракса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕМ2О02 Студијски истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕМ2О03 Мастер рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А01 Визуелни дизајн понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А02 Обрада видео сигнала понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А03 Временско-фреквенцијска анализа сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А04 Оперативни системи за рад у реалном времену петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А05 Дистрибуирани ембеддед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А06 Пројектовање електронских уређаја петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А07 Симулација и оптимизација електронских кола понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А08 Систем на чипу петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А09 Дигитални сигнал контролери петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А10 Електромагнетна компатибилност понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А11 Вероватноћа и статистика петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А12 Електронска кола за управљање претварачима петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А13 Телеметрија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕЕ2А14 Обрада биомедицинских сигнала понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕМ2А01 Медицинска физика субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕМ2А02 Микросензори и микросистеми петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕМ2А03 Технологија органских и полупроводничких материјала и компонената понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ЕИМ 2МЕМ2А04 Интегрисани микросистеми петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРЗ1О01 Организација и управљање пројектима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРЗ1О02 Увод у научно-истраживачки рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРЗ1О03 Предузетништво и планирање у високим технологијама понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРЗ1ОСР Студијски истраживачки рад 1 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРБ1А01 Безбедност рачунарских мрежа петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРБ1А02 Администрација система петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРБ1А03 Пројектовање и имплементација сигурног софтвера субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРБ1Б01 Дигитална форензика субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРБ1Б02 Рачунарство у облаку петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРБ1Б03 Виртуализација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРБ1Б04 Рачунарска психологија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРБ1Б05 Анализа мултимедијалних података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРИ1А01 Семантички Веб петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРИ1А02 Електронско пословање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРИ1А03 Командно-управљачки информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРИ1Б01 Архитектуре пословних информационих система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРИ1Б02 Интероперабилност и интеграција информација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРИ1Б03 Географски информациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРИ1Б04 Медицински информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРИ1Б05 Напредне образовне технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРР1А01 Алгоритми и архитектуре специјализованих рачунарских система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРР1А02 Ембеддед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРР1А03 Безбедност рачунарских мрежа петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРР1Б01 Рачунарство у облаку петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРР1Б02 VoIP мреже понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРР1Б03 Мобилно рачунарство петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРР1Б04 Сензори, претварачи и актуатори петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРР1Б05 3Д графички проточни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРС1А01 Напредно софтверско инжењерство петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРС1А02 Интелигентни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРС1А03 Географски информациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРС1Б01 Електронско пословање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРС1Б02 Интероперабилност и интеграција информација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРС1Б03 Напредни оперативни системи субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРС1Б04 Инжењерство захтева понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРС1Б05 Рачунарска анимација петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРТ1А01 Технике и методе анализе података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРТ1А02 Компјутерска симулација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРТ1А03 Примена вишезначне логике у представљању и обради дискретних сигнала субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРТ1Б01 Основне технике Веб мининг-а понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРТ1Б02 Препознавање узорака субота, 30. септембар 2023. 9:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРТ1Б03 Напредне технике за обраду слике петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРТ1Б04 Напредне Веб технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 РИИ 2МРТ1Б05 Медицинска информатика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРЗ2ОСР Студијски истраживачки рад 2 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРЗ2О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРЗ2О05 Мастер рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРБ2Ц01 Системи за управљање базама података петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРБ2Ц02 Управљање рачунарским ресурсима и сервисима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРБ2Ц03 Системи високе поузданости петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРБ2Ц04 Криптографија петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРБ2Ц05 Блокчеин технологије петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРИ2Ц01 Интелигентни информациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРИ2Ц02 Системи за обраду и анализу велике количине података понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРИ2Ц03 Примена рачунарстава у области одбране и безбедности понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРИ2Ц04 Пословна интелигенција понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРИ2Ц05 Информационе технологије за развој система е-Управе понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРР2Ц01 Рачунарство високих перформанси петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРР2Ц02 Системи високе поузданости петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРР2Ц03 Хетерогене методе за обраду дигиталних сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРР2Ц04 Софт компјутинг понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРР2Ц05 Рачунарска неуронаука понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРС2Ц01 Системи за управљање базама података петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРС2Ц02 Интелигентни транспортни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРС2Ц03 Свеприсутно рачунарство петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРС2Ц04 Тестирање и квалитет софтвера петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРС2Ц05 Системи виртуелне и проширене реалности петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРТ2Ц01 Процесирање природних језика петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРТ2Ц02 Спектралне методе петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРТ2Ц03 Фази логика петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРТ2Ц04 Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 РИИ 2МРТ2Ц05 Анализа социјалних мрежа петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТЗ1О01 Пакетске комуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТЗ1О02 Студијски истраживачки рад 1 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТЗ1О03 Стручна пракса понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТР1О01 Пројектовање РФ и микроталасних склопова понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТР1О02 Широкопојасне мреже за приступ петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТР1А01 Сателитска, кабловска и земаљска телевизија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТР1А02 Мултимедијални комуникациони системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТР1А03 Бежични приступ Интернету петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТР1А04 Радарски системи и радиолокација субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТР1А05 Електронско пословање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТР1А06 Организација и управљање пројектима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТР1А07 ДСП алгоритми и програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1О01 Кохерентни телекомуникациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1О02 Дигитална обрада слике субота, 30. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А01 Нумерички методи у телекомуникацијама петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А02 Телеметрија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А03 Техника и примена ласера понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А04 Нелинеарна оптика понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А05 Извори напона напајања петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А06 Електронско пословање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1А07 ДСП алгоритми и програмирање петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1Б01 Сателитске телекомуникације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1Б02 Обрада и синтеза звука понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 ТЕЛ 2МТТ1Б03 Обрада сигнала у МИМО системима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ТЕЛ 2МТЗ2О01 Пројектовање телекомуникационих мрежа и система понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ТЕЛ 2МТЗ2О02 Студијски истраживачки рад 2 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ТЕЛ 2МТЗ2О03 Мастер рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ТЕЛ 2МТР2А01 Електромагнетска компатибилност понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ТЕЛ 2МТР2А02 Адаптивне антене и МИМО системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ТЕЛ 2МТР2А03 Дистрибуирани ембеддед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ТЕЛ 2МТР2А04 Фуријеова анализа са применама петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ТЕЛ 2МТТ2А01 Принципи софтверског радија петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ТЕЛ 2МТТ2А02 Стохастички процеси, детекција и естимација петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ТЕЛ 2МТТ2А03 Одабрана поглавља нумеричке електромагнетике понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 ТЕЛ 2МТТ2А04 Фуријеова анализа са применама петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУЗ1О01 Рачунарски управљачки системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУЗ1О02 Методе интелигентног управљања петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУЗ1О03 Регулација електромоторних погона петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУЗ1ОСР Студијски истраживачки рад 1 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУЗ2О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУА1А01 Управљање сложеним системима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУА1А02 Предиктивно управљање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУА1Б01 Флексибилни производни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУА1Б02 Операциона истраживања петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУА1Б03 Адаптивна обрада сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУА1Б04 Телеметрија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУА1Б05 Ембеддед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУА1Б06 Организација и управљање пројектима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1А01 Рачунарски системи за мерење и контролу понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1А02 Пројектовање микрорачунарских мерних инструмената понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1Б01 Управљање сложеним системима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1Б02 Моделирање и симулација у ауто индустрији петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1Б03 Адаптивна обрада сигнала петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1Б04 Менаџмент квалитета понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1Б05 Организација и управљање пројектима понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1Б06 Географски информациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1Б07 Ембеддед системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1Б08 Рачунарска анимација петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1Б09 Бежични сензори и сензорске мреже петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 1 УПС 2МУР1Б10 Телеметрија понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУЗ2ОСР Студијски истраживачки рад 2 понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУЗ2ОЗР Мастер рад понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУА2А01 Интелигентне машине петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУА2А02 Методе дигиталног управљања и естимације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУА2Б01 Робустно управљање понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУА2Б02 Хидраулични и пнеуматски системи управљања понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУА2Б03 Електромедицинска инструментација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУА2Б04 Системи за управљање и надзор у индустрији петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУА2Б05 Пројектовање електронских уређаја петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУР2А01 Сензори и претварачи у возилима петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУР2А02 Сензори, претварачи и актуатори петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУР2А03 Интелигентни мерни системи понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУР2А04 Виртуелна мерна инструментација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУР2Б01 Методе дигиталног управљања и естимације понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУР2Б02 Системи аутоматског управљања у возилима петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУР2Б03 Системи за управљање и надзор у индустрији петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУР2Б04 Пројектовање електронских уређаја петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУР2Б05 Интелигентни системи петак, 29. септембар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУР2Б06 Електромедицинска инструментација понедељак, 2. октобар 2023. 15:00
МАС 2013 2 УПС 2МУР2Б07 Мобилни комуникациони системи петак, 29. септембар 2023. 15:00