Сатница полагања испита у децембарском испитном року ОАС

Пон, 4. Јан, 2021. у 15:16

Сатница полагања испита у децембарском испитном року школске 2020/21. године на основним академским студијама.

Шифра Предмет Датум Време
ОЕЗ1О01 Математика I петак, 15/ јануар 2021/ 2:00:00 PM
ОЕЗ1О02 Основи електротехнике I понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЗ1О03 Физика субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум I понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЗ2О01 Математика II петак, 15/ јануар 2021/ 2:00:00 PM
ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЗ2О03 Основи електротехнике II петак, 15/ јануар 2021/ 2:00:00 PM
ОЕЗ2О04 Електронске компоненте субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум II понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЗ1О05 Друштво и одрживи развој понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЗ2О05 Пословне комуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕС4А01 Инжењерска економија понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕС4А02 Педагошка психологија понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕС4А03 Дидактика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕС4А04 Методика наставног рада понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕС4А05 Докимологија понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕС8А01 Стручна пракса у настави понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП3О01 Електрична кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП3О02 Математика 3 субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП3О03 Основи електронике петак, 15/ јануар 2021/ 2:00:00 PM
ОЕП3О04 Метрологија електричних величина понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕП3А02 Електротехнички материјали субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје петак, 15/ јануар 2021/ 2:00:00 PM
ОЕП4О02 Електричне инсталације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП4О03 Пренос електричне енергије петак, 15/ јануар 2021/ 2:00:00 PM
ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕП4А02 Техничка механика субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 15/ јануар 2021/ 2:00:00 PM
ОЕП5О01 Енглески језик I петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП5О02 Машине наизменичне струје петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП5О03 Електромагнетика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП5О04 Аутоматско управљање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП5А02 Електронска мерења понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП5Б02 Управљање процесима субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП6О01 Енглески језик II петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП6О02 Основи енергетске електронике субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП6О03 Електроенергетска постројења петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП6О04 Дијагностика и мониторинг електричних машина петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП6А02 Програмабилни логички контролери субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП7О01 Електране понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП7О02 Електромоторни погони петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП7О03 Заштита у електроенергетици субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП7А02 Нумеричка анализа петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП7А03 Пројектовање електромоторних погона петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП7Б01 Осветљење понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП7Б03 Извори за напајање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП7Б04 Дистрибуирана производња електричне енергије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП8О03 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП8О04 Завршни рад понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП8А01 Уземљивачи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП8А02 Индустријски системи за мерење и контролу понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП8А03 Управљање дистрибутивном мрежом петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕП8А04 Специјалне електричне машине петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ3О01 Основи електронике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ3О02 Математика 3 субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ3О05 Материјали за електронику петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ4О01 Телекомуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ4О02 Основи оптике понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ4А01 Компоненте за телекомуникације петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ4А02 Пројектовање материјала за електронику петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕМ4А04 Системи за вођење ЕМ таласа понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ4А05 Статистика и вероватноћа петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ5О01 Енглески језик I петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ5О03 Оптоелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ5А01 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ5А02 Технологије микросистема субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕМ5А03 Карактеризација материјала понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ5А04 Статистичке методе контроле квалитета петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ6О01 Енглески језик II петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ6О02 Сензори и претварачи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ6О03 Дигитална микроелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ6А01 МЕМС компоненте понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ6А02 Поузданост микроелектронских компонената петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ6А03 Техника и примена ласера понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ6А04 Нумеричка анализа ПДЈ петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ6А05 Микропроцесорска техника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ6А06 Мерења неелектричних величина понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ6А07 Микроталасна електроника субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ7О01 Компоненте и кола снаге субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕМ7О02 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ7О03 Соларне компоненте и системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ7А01 Пројектовање микросистема петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ7А02 Нискотемпературна микроелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ7А03 Обновљиви извори енергије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ7А04 Физика јонизованих гасова и плазме субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ7А05 Медицинска физика субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕМ7А06 Анализа поузданости понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ7А07 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ7А08 Извори за напајање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ7А09 Одрживо пројектовање субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ7А10 Пројектовање VLSI субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕМ8О01 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ8О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ8О03 Завршни рад понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ8А01 Интелигентне компоненте снаге субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ8А02 Микроталасне технологије и компоненте субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ8А03 Ласерска електроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ8А04 Поузданост електронских компонената и микросистема понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ8А05 Дозиметрија и дозиметри петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ8А06 Вакуумске и гасне компоненте понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ8А07 Мерења у микроелектроници понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ8А08 Економија одрживе производње понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕМ8А09 Термовизија петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ3О01 Основи електронике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ3О02 Дигитална електроника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ3О03 Сигнали и системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ3О04 Електрична и електронска мерења понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ3О05 Математика 3 субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ4О01 Телекомуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ4О02 Дигитална обрада сигнала субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЕ4О03 Аналогна електроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ4О04 Објектно оријентисане технике пројектовања система петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ4А01 Пројектовање електронских кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ4А02 Фотографија понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ5О01 Енглески језик I петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ5О03 РФ електроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ5О04 Мултимедијални системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ5А01 Дигитална интегрисана кола субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЕ5А02 Обрада аудио сигнала петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ5Б01 Архитектура дигиталних система понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ5Б02 ТВ системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ6О01 Енглески језик II петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ6О02 Микропроцесорска техника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ6О03 Основи енергетске електронике субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ6А01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ6А02 Микроархитектуре понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ6А03 Алати за мултимедију понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ6Б01 Пројектовање електронских система петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ6Б02 Мултимедијалне комуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ6Б03 Студијска аудио и видео техника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7О02 Извори за напајање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7А01 Пројектовање VLSI субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЕ7А02 Дигитална обрада слике субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Б01 Одрживо пројектовање субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Б02 Микроконтролери понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Б03 Технике конверзије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Б04 Кола са мешовитим сигналима понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Б05 Комуникациона кола и системи субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЕ7Б06 Камера и монтажа понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Ц01 Рачунарске периферије субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Ц02 Електроника у медицини понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Ц04 Обновљиви извори енергије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Ц05 Рачунарска графика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Ц06 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Ц07 Дигиталне телекомуникације I субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЕ7Ц08 Аутоматско управљање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЕ7Ц09 Оперативни системи субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Ц10 Антене и простирање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЕ7Ц11 Микроталасна техника субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЕ7Ц12 Електромагнетика - Oдабрана поглавља понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ7Ц13 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЕ8О01 Завршни рад понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8А01 Ембеддед системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8А02 Бежичне рачунарске мреже и системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8А03 Медицински електронски системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8А04 Економија одрживе производње понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8А05 Технике преноса слике субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Б01 Ултразвучна техника субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕЕ8Б02 Аутоелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Б03 Пројектовање аналогних електронских кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Б04 ТВ продукција понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Ц01 Тестирање и дијагностика електронских кола и система петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Ц02 Системи за аквизицију података (ДАС) понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Ц03 Интернет и Веб технологије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Ц04 Термовизија петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Ц05 Мултимедијални уређају (Камера и монтажа) понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Ц06 Технике обраде сигнала субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Д01 Неуронске мреже понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Д02 Конкурентно програмирање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Д03 Примопредајна техника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Д04 Сензори и претварачи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Д05 Сензори, претварачи и актуатори петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Д06 Сателитска и кабловска телевизија понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Д07 Кодовање и компресија података субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Д08 Програмирање индустријских контролера петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Д09 Базе података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Д10 Фуриерова и вавелет анализа петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЕ8Д11 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР3О01 Математички методи у рачунарству петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР3О02 Дигитална електроника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР3О04 Рачунарски системи субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕР3О05 Логичко пројектовање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕР4О02 Структуре података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР4О04 Базе података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР4О05 Дискретна математика субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР5О01 Енглески језик I петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР5О02 Оперативни системи субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР5О03 Рачунарске мреже понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР6О04 Објектно оријентисано пројектовање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР5А01 Телекомуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР5А02 Аутоматско управљање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕР5А03 Електронска мерења понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР5А04 Основи анализе сигнала и система понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР6О01 Енглески језик II петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР6О02 Вештачка интелигенција петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР6О03 Микрорачунарски системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР5О04 Софтверско инжењерство петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР6Б01 Интеракција човек рачунар петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР6Б02 Системи база података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР6Б03 Веб програмирање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР6Б04 Информациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР7О01 Програмски преводиоци понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР7О02 Рачунарска графика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР7Ц01 Пројектовање рачунарских мрежа понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР7Ц02 Пројектовање рачунарског хардвера понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР7Ц03 Методи и системи за обраду сигнала петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР7Ц04 Заштита информација петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР7Ц05 Напредне базе података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР7Ц06 Архитектура и пројектовање софтвера субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР8О01 Стручна пракса понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР8О02 Социјални и правни аспекти информатике понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР8О03 Паралелни системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР8О04 Завршни рад понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР8Д01 Мултимедијални рачунарски системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР8Д02 Мобилни системи и сервиси петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР8Д03 Препознавање узорака субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕР8Д04 Интелигентни информациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕР8Д05 Претраживање информација петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ3О01 Основи електронике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ3О02 Математика 3 субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ3О03 Електромагнетика - Одабрана поглавља понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ4О01 Дигитална електроника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ4О02 Математика 4 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ4О03 Теорија телекомуникација понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ4О04 Основи микроталасне технике понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ4А02 Електрична и електронска мерења понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ4А03 Сензори, претварачи и актуатори петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ5О01 Телекомуникационе мреже петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ5А01 Дигиталне телекомуникације I субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕТ5А02 Дигиталне телекомуникације и кодовање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕТ5Б01 Телекомуникациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ5Б02 Обрада сигнала у телекомуникацијама петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ5Ц01 Теорија информација субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕТ5Ц02 Електроакустика петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ5Ц03 Теорија информација и примена субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕТ5Д01 Микроталасна техника субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕТ5Д02 Микроталасна и милиметарска техника субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ5Д03 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ6О01 Бежични комуникациони системи субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕТ6А01 Дигиталне телекомуникације II субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕТ6А02 Модулационе технике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ6Б01 Оптичке комуникације петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ6Б02 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ6Б03 Кодовање и компресија података субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ6Ц01 Статистичка теорија телекомуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ6Ц02 Телекомуникациони софтвер понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ6Ц03 Рачунарске комуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ6Д01 Детекција сигнала у шуму субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ6Д02 Микроталасна електроника субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ6Д03 Базе података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ7О01 Енглески језик I петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ7О02 Антене и простирање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕТ7А01 Широкопојасне телекомуникације петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ7А02 Мобилни комуникациони системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ7Б01 Кодовање субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ7Б02 Мерења у телекомуникацијама понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ7Ц01 Фединг и сметње у мобилним телекомуникацијама понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ7Ц02 Радиодифузни системи и технологије субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ7Ц03 Комуникациона акустика петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ7Д01 Комутација и рутирање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ7Д03 Оптичке мреже петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8О01 Енглески језик II петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8О02 Завршни рад понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8О03 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8А02 Оптоелектронски комуникациони системи субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8А03 Видео комуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8Б01 Аудио техника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8Б02 Сателитска и кабловска телевизија понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8Б03 Веб програмирање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8Ц01 Оптимални линеарни системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8Ц02 Широкопојасне мреже за приступ петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕТ8Ц03 Информациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ3О01 Електрична кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ3О02 Основи електронике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ3О04 Математика 3 субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ3О05 Рачунарски системи субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕУ4О01 Дигитална електроника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ4О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ4А01 Математички методи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ4А02 Операциона истраживања петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ5О02 Електронска мерења понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ5О03 Управљање процесима субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ5Б01 Мехатроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ5Б02 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ5Ц01 Телекомуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ5Ц02 РФ електроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ5Ц03 Електромеханичко претварање енергије субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕУ5Ц04 Соларне компоненте и системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ5Ц05 Теорија информација субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕУ5Ц06 Електромагнетика - Одабрана поглавља понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ6О02 Програмабилни логички контролери субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ6О03 Мерење неелектричних величина понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ6О04 Нелинеарни системи аутоматског управљања субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕУ6А01 Оптимално управљање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ6А02 Информациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ6Б01 Комерцијални софтвер за симулацију динамичких система субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕУ6Б02 Модулационе технике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ6Б04 Базе података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ6Б06 Микрорачунарски системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ6Б07 Дигитална обрада сигнала субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕУ6Б08 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ6Б09 Бежични комуникациони системи субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ7О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ7О04 SCADA системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ7О05 Енглески језик I петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ7А01 Софтверско инжењерство  петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ7А02 Електроенергетски претварачи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ7А03 Извори за напајање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ7А04 Електромоторни погони петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ7А05 Техника конверзије субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
ОЕУ7А06 Електроника у медицини понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8О01 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8О02 Увод у роботику понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8О03 Енглески језик II петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕЗ8ЗР Завршни рад понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8А01 Електронска мерна инструментација понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8А02 Идентификација система понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8Б01 Инжењерска етика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8Б02 Вероватноћа и статистика петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8Б03 Дискретна математика субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8Б04 Термовизија петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8Б05 Мерења у медицини понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8Б06 Мерења у екологији понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
ОЕУ8Б07 Системи за аквизицију података понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ1О01 Математика 1 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ1О03 Физика субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЗ1О05 Лабораторијски практикум - Физика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ2О01 Математика 2 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЗ2О04 Електронске компоненте субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ2О05 Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум - Основи електротехнике понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ2О07 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП3О02 Математика 3 субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП3О03 Основи електронике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП3О04 Метрологија електричних величина понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕП3А02 Електротехнички материјали субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП4О03 Електромагнетика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕП4А02 Техничка механика субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП5О01 Енглески језик 1 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП5О02 Машине наизменичне струје петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП5О03 Пренос електричне енергије петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП5О04 Аутоматско управљање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП5А02 Електронска мерења понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП5Б02 Управљање процесима субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП6О01 Енглески језик 2 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП6О03 Електроенергетска постројења петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП6О04 Испитивање електричних машина петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП6А02 Нумеричка анализа петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП7О01 Електране понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП7О02 Електромоторни погони петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП7О03 Релејна заштита субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП7А02 Електрична вуча и возила понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП7Б01 Прелазни процеси у електричним машинама петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП7Ц01 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП7Ц02 Пословне комуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП8А01 Пројектовање електромоторних погона петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП8А02 Програмабилни логички контролери субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП8А03 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП8Б01 Уземљивачи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП8Б02 Специјалне електричне машине петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП8Б03 Техника високог напона понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕП8Б04 Индустријски системи за мерење и контролу понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ3О01 Основи електронике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ3О02 Математика 3 субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ3О05 Материјали за електронику петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ4О01 Основи оптике понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ4О02 Технологије микросистема субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ4А01 Карактеризација материјала понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ4А02 Компоненте за телекомуникације петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕМ4А04 Телекомуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ5О01 Енглески језик 1 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ5О03 Карактеризација компонената понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ5А01 Дозиметрија и дозиметри петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ5А02 Примењена електромагнетика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ5А03 Електронска физика чврстог тела субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕМ5А04 Обновљиви извори енергије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ6О01 Енглески језик 2 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ6О03 Сензори и претварачи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ6А01 Статистичке методе контроле квалитета петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ6А02 Микроталасна техника и електроника субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕМ6А03 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ6А04 Поузданост микроелектронских компонената петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ6А05 Нумеричка математика петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ6А06 Статистика и вероватноћа петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ7О02 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ7О03 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ7А01 Анализа поузданости понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ7А02 Мерења у микроелектроници понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ7А03 Архитектуре дигиталних система понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ7А04 Соларне компоненте и системи субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ7А05 Аутоелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ7А06 Радиодифузни системи и технологије петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ7Б01 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ7Б02 Пословне комуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕМ8О02 Оптоелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ8А01 Нанотехнологије петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ8А02 Аутономни микросистеми петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ8А03 Пројектовање интегрисаних кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ8А04 Пројектовање материјала за електронику петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕМ8А05 Протоколи за сензорске мреже субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ3О01 Основи електронике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ3О02 Телекомуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ3О03 Сигнали и системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ3О04 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ3О05 Математика 3 субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ4О02 Аналогна електроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ4О03 Дигитална обрада сигнала субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ4А01 ТВ системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ4А02 Архитектуре и алгоритми понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ4А03 Пројектовање електронских кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5О01 Енглески језик 1 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5О03 РФ електроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5О05 Микропроцесорска техника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5О06 Пројектовање електронских система петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5О08 Архитектуре дигиталних система понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5О09 Аналогна електронска кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5А01 Електрична и електронска мерења понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5А02 Дискретна математика субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5А03 Примењена електромагнетика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5А04 Обрада аудио сигнала петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5А05 Обновљиви извори енергије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5Б01 Електрична и електронска мерења понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5Б02 Дискретна математика субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5Б03 Примењена електромагнетика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5Б04 Дигитална обрада слике субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5Б05 Обновљиви извори енергије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5Ц01 Електрична и електронска мерења понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5Ц02 Дискретна математика субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5Ц03 Објектно оријентисане технике пројектовања система петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ5Ц04 Дигитална интегрисана кола субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ5Ц05 Обновљиви извори енергије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6О03 Мултимедијални системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6О04 Видео продукција понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6О05 Микроконтролери понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6О06 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6О07 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6А01 Анимација I понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6А02 Микроконтролери понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6А03 Технике конверзије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6А04 Аутоматско управљање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ6А05 Нумеричка математика петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6Б01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6Б02 Технике конверзије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6Б03 Аутоматско управљање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ6Б04 Нумеричка математика петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6Ц01 Виртуелни инструменти понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6Ц02 Микроконтролери понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ6Ц03 Аутоматско управљање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ6Ц04 Нумеричка математика петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7О02 Соларне компоненте и системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7О03 Камера и монтажа понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7О04 Системи за аквизицију података понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7О05 Тестирање и дијагностика петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7А01 Пословне комуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Б01 Фотографија и графички дизајн понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Б02 Медицинска електроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Б03 Интернет и Веб технологије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Б04 Аутоелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Б05 Кодовање и компресија сигнала субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Б06 Рачунарска графика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Ц01 Пројектовање дигиталних система понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Ц02 Медицинска електроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Ц04 Аутоелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Ц05 Тестирање и дијагностика петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Ц06 Рачунарска графика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Ц07 Електромеханичко претварање енергије субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ7Д01 Мобилни електронски уређаји понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Д02 Медицинска електроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Д03 Електроенергетски претварачи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Д04 Примењена електромагнетика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Е01 Аутоелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Е02 Системи за аквизицију података понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Е03 Пројектовање аналогних интегрисаних кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ7Е04 Пројектовање VLSI субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ7Е05 Мехатроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8О01 Ембеддед системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8А01 Анимација II понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8А02 Студијска аудиотехника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8А03 Сензори и претварачи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8А04 Обрада сигнала у музици субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8А05 Термовизија петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8А06 Креирање мултимедијалних садржаја петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8А07 Гејминг петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8А08 Бежичне рачунарске мреже и уређаји понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8А09 Мобилне телекомуникације субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ8А10 Комуникациона кола и системи субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ8Б01 Сензори и претварачи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Б02 Базе података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Б03 Напредни микроконтролери петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Б04 Оптимизационе технике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Б05 Термовизија петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Б06 Увод у роботику понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Б07 Гејминг петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Б08 Ултразвучна техника субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ8Б09 Бежичне рачунарске мреже и уређаји понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Б10 Мобилне телекомуникације субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ8Б11 Комуникациона кола и системи субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ8Ц01 Вештачка интелигенција у инжењерству петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Ц02 Пројектовање за животну средину петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Д01 Сензори и претварачи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Д02 Напредни виртуелни инструменти петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Д03 Електронски системи за безбедност петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Е01 Тестирање система понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Е02 Системи за управљање и надзор у индустрији понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Е03 Медицински електронски системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Е04 Ултразвучна техника субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕЕ8Ф01 Увод у роботику понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЕ8Ф02 Оптоелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР3О01 Дискретна математика субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР3О02 Дигитална електроника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР3О04 Рачунарски системи субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕР3О05 Логичко пројектовање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕР4О02 Структуре података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР4О04 Базе података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР4А01 Нумерички алгоритми петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР4А02 Вероватноћа и статистика у рачунарству петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР4А03 Теорија графова петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР4А04 Матрични методи у рачунарству петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР5О01 Енглески језик 1 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР5О02 Оперативни системи субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР5О03 Рачунарске мреже понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР5О05 Веб програмирање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР5А01 Увод у аутоматику субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕР5А02 Телекомуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР5А03 Основи анализе сигнала и система понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР5А04 Увод у теорију игара петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР6О01 Енглески језик 2 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР6О02 Информациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР6О04 Микрорачунарски системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР6А01 Интеракција човек рачунар петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР6А02 Системи база података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР6А03 Развој Веб апликација субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР7О02 Рачунарска графика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР7О03 Паралелни системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР7А02 Пројектовање рачунарског хардвера понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР7А03 Методи и системи за обраду сигнала петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР7А04 Заштита информација петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР7А05 Напредне базе података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР7А06 Архитектура и пројектовање софтвера субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР7А07 Претраживање информација петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР7А08 Технологије за подршку учењу субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕР8О01 Програмски преводиоци понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР8О02 Стручна пракса понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР8А01 Мултимедијални системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР8А03 Информационе технологије и системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР8А04 Сервисно-оријентисане архитектуре понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР8А05 Рачунарски вид петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕР8А07 Алгоритми логичких игара петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР8А08 Меморијски системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР8Б01 Социјални и правни аспекти информатике понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР8Б02 Пословне комуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕР8Б03 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ3О01 Основи електронике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ3О02 Математика 3 субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ3О03 Софтверски алати понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ4О01 Дигитална електроника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ4О02 Математика 4 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ4О03 Дигиталне телекомуникације 1 субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕТ4О04 Електромагнетика-одабрана поглавља понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ4А02 Метрологија електричних величина понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ4А03 Сензори и претварачи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ4А04 Структуре података и алгоритми петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ4А05 Базе података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ5О01 Енглески језик 1 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ5О02 Акустика петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ5О03 Основи микроталаса понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ5О04 Увод у теорију телекомуникација понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕТ5А01 Обрада сигнала у телекомуникацијама петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ5А02 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ6О01 Енглески језик 2 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ6О02 Теорија информација и примене субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕТ6О03 Бежични комуникациони системи субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕТ6О04 Оптичке комуникације петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ6О05 Микроталасна техника субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕТ6А01 Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ6А02 Телекомуникационе мреже петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7О01 Методе преноса у телекомуникационим системима петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7О02 Заштитно кодовање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕТ7О03 Антене и простирање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕТ7О04 Мобилни комуникациони системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7А01 Пословне комуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7Б01 Сензорске мреже петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7Б02 Антене и простирање субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕТ7Б03 VoIP понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7Б04 Веб програмирање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7Ц01 Шумови и сметње у телекомуникационим системима петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7Ц02 Обрада радарског сигнала понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7Д01 Рачунарске комуникације и приступ Интернету понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7Д03 Радиодифузни системи и технологије субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7Д04 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7Д05 Веб програмирање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ7Д06 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8О01 Безбедност и заштита телекомуникационог преноса петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8О02 Мерења у телекомуникацијама понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8О03 Лабораторијски практикум - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8А02 Широкопојасне телекомуникације петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8А03 Аутоматика субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕТ8Б01 Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8Б02 Компресија сигнала петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8Б03 Аудиотехника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8Ц01 Микроталасна електроника субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8Ц02 Заштита од РФ и микроталасног зрачења петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8Ц03 Пројектовање и развој софтвера субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕТ8Ц04 Мобилни системи и сервиси петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8Ц05 Аудио и видео техника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕТ8Ц06 Аутоматика субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕУ3О01 Електрична кола понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ3О02 Основи електронике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ3О04 Математика 3 субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ3О05 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ4О01 Дигитална електроника петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ4А01 Математички методи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5О01 Електронска мерења понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5О02 Управљање процесима субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5О03 Енглески језик 1 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5Б01 Мехатроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5Б02 Идентификација система понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5Ц01 Веб програмирање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5Ц02 Електромеханичко претварање енергије субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕУ5Ц03 Обновљиви извори енергије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5Ц04 РФ електроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5Ц05 Медицинска електроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5Ц06 Телекомуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ5Ц07 Електромагнетика-одабрана поглавља понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ6О01 Програмабилни логички контролери субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ6О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ6О03 Енглески језик 2 петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ6А01 Оптимално управљање петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕУ6Б01 Софтвер за симулацију динамичких система субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕУ6Б02 Базе података петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ6Б04 Мерења у медицини понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ6Б06 Дигитална обрада сигнала субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕУ6Б07 Техника конверзије субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕУ6Б08 Теорија информација и примене субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕУ6Б09 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕУ7О04 Мерење неелектричних величина понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ7А01 Серво системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ7А02 Пројектовање и развој софтвера субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕУ7А03 Електроенергетски претварачи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ7А04 Извори напона напајања петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ7А05 Соларне компоненте и системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ7А06 Аутоелектроника понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ7А07 Електромоторни погони петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ7Б01 Пословне комуникације понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ7Б02 Инжењерско образовање и одрживи развој понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8О01 Увод у роботику понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8О02 SCADA системи петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8А01 Управљачки системи у ауто-индустрији петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8А02 Микрорачунарски системи понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8А03 Увод у информационе системе понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8А04 Мерења у екологији понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8А05 Електронска мерна инструментација понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8А06 Мерење квалитета електричне енергије понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8А07 Дискретна математика субота, 16/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8А08 Термовизија петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8А09 Системи за аквизицију података понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8А10 Модулационе технике петак, 15/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕУ8А11 Бежични комуникациони системи субота, 16/ јануар 2021/ 9:00:00 AM
2ОЕУ8А12 Инжењерска етика понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM
2ОЕЗ8ЗР Дипломски рад понедељак, 18/ јануар 2021/ 3:00:00 PM