Сатница полагања испита у децембарском испитном року

Пет, 1. Дец, 2017. у 13:59

Сатница полагања испита у децембарском испитном року школске 2017/2018. године: сатница.

ПЕТАК, 01.12.2017, 14 ч

Сала Програм Предмет
A1 Б-ЕЕН Анализа електроенергетских мрежа
Б-ЕМТ Антене и простирања
2Б-РИИ Архитектура и организација рачунара
Б-РИИ Архитектура и организација рачунара
Б-ЕЕН Аутоматско управљање
Б-РИИ Аутоматско управљање
РИИ Аутоматско управљање
2Б-ЕЛК Дигитална обрада сигнала
2Б-ТЕЛ Дигиталне телекомуникације 1
ТЕЛ Дигиталне телекомуникације I
2Б-ЕЕН Дистрибутивне и индустријске мреже
2Б-ЕЕН Електромеханичко претварање енергије
Б-ЕЕН Заштита у електроенергетици
Б-ЕКМ Компоненте и кола снаге
ТЕЛ Микроталасна кола и водови
2Б-ЕКМ Микроталасна техника и електроника
Б-УПС Нелинеарни системи аутоматског управљања
2Б-УПС Организација рачунарских система
Б-ЕЕН Основи енергетске електронике
Б-РИИ Препознавање узорака
2Б-РИИ Рачунарски системи
Б-УПС Рачунарски системи
2Б-УПС Савремено управљање индустријским процесима
Б-ЕЛК Технике преноса слике
СТ Увод у рачунарство
Увод у рачунарство
Физика
А2 2Б-ЕЕН Енглески језик 1
2Б-ЕКМ Енглески језик 2
2Б-РИИ Енглески језик 2
Б-ЕКМ Енглески језик I
Б-УПС Енглески језик I
Б-РИИ Енглески језик II
Б-ТЕЛ Енглески језик II
Б-УПС Енглески језик II
РИИ Енглески језик II
2Б-РИИ Дискретна математика
Б-РИИ Дискретна математика
Математика 2
2Б-УПС Математика 3
Б-ЕМТ Математика 3
Б-ЕКМ Математика 3
Б-ЕЕН Математика 3
Б-ТЕЛ Математика 3
Б-УПС Математика 3
Б Математика II
УПС Математика - одабрана поглавља
СТ Математичка анализа

 

СУБОТА, 02.12.2017, 09 Ч

Сала Програм Предмет
А2 2Б-РИИ Wеб програмирање
Б-РИИ Wеб програмирање
РИИ Wеб програмирање
2Б-УПС Wеб програмирање

 

СУБОТА, 02.12.2017, 14 Ч

Сала Програм Предмет
А1 Алгоритми и програмирање
Б Алгоритми и програмирање
СТ Алгоритми и програмирање
2Б-РИИ Дигитална електроника
2Б-ТЕЛ Дигитална електроника
2Б-УПС Дигитална електроника
Б-ТЕЛ Дигитална електроника
Б-УПС Дигитална електроника
РИИ Дигитална електроника
ТЕЛ Дигитална електроника
2Б-ЕЕН Електроенергетска кабловска техника
Б-ЕЕН Електромоторни погони
Електронске компоненте
2Б-ЕКМ Компоненте за телекомуникације
Лабораторијски практикум - Физика
2Б-ЕЕН Моделирање и симулација динамичких система
ЕЕН Моделирање и симулација динамичких система
Б-ЕЕН Одабрана поглавља из електромоторних погона
2Б-УПС Основи електронике
Б-ЕЕН Пренос електричне енергије
Б-ЕЕН Пројектовање електромоторних погона
2Б-РИИ Рачунарска графика
Б-РИИ Рачунарска графика
2М-РИИ Рачунарство у облаку
2М-УПС Регулација електромоторних погона
2Б-ЕКМ Сензори и претварачи
2Б-РИИ Структуре података
Б-РИИ Структуре података
РИИ Структуре података
2М-ЕИМ Термовизија
Б-УПС Термовизија
2М-ЕЕН Управљање електроенергетским  претварачима и погонима

 

ПОНЕДЕЉАК, 04.12.2017, 14 Ч

Сала Програм Предмет
А1 2Б-РИИ Вероватноћа и статистика у рачунарству
Математика 1
Б Математика I
2Б-ТЕЛ Математика 4
2Б-УПС Математички методи
Б-РИИ Математички методи у рачунарству
2Б-РИИ Теорија графова
A2 Б-РИИ Архитектура и пројектовање софтвера
2Б-РИИ Базе података
Б-РИИ Вештачка интелигенција
РИИ Вештачка интелигенција
Б-УПС Динамика механизама и машина
2М-ЕЕН Експлоатација електроенергетских мрежа
2Б-УПС Електрична кола
Б-ЕЕН Електрична кола
ТЕЛ Електроакустика
2Б-ЕЕН Електромагнетика
Б-ЕЕН Електромагнетика
Основи електротехнике 2
Б Основи електротехнике II
СТ Електротехника II
Б-ЕМТ Извори за напајање
Б-ЕЕН Извори за напајање
Б-УПС Извори за напајање
2Б-ЕЕН Испитивање електричних машина
Лабораторијски практикум - Електронске компоненте
2Б-ЕЕН Машине наизменичне струје
Б-ЕЕН Машине наизменичне струје
Б-РИИ Мобилни системи и сервиси
Б-РИИ Напредне базе података
Б-РИИ Оперативни системи
РИИ Оперативни системи
2Б-ЕКМ Полупроводничке компоненте
ЕЕН Прелазни процеси у електричним машинама
Б-РИИ Претраживање информација
2Б-ЕЛК Пројектовање електронских система
2Б-ЕКМ Сигнали и системи
Б-ЕКМ Сигнали и системи
2Б-РИИ Системи база података
Б-РИИ Системи база података
2Б-РИИ Софтверско инжењерство
2М-ТЕЛ Стохастички процеси, детекција и естимација
2Б-ЕЕН Трансформатори и машине једносмерне струје
Б-ЕЕН Управљање дистрибутивном мрежом
Л233 Б-ЕКМ Пројектовање и симулација микроелектронских компонената
Л24 Б-УПС SCADA системи
  2М-РИИ Напредне технике за обраду слике
2М-РИИ Процесирање природних језика

 

УТОРАК, 05.12.2017, 14 Ч

Сала Програм Предмет
A1 РИИ Комплексност алгоритма
2Б-УПС Микроконтролери и програмирање
Б-УПС Микроконтролери и програмирање
2Б-РИИ Микрорачунарски системи
Б-РИИ Микрорачунарски системи
2Б-РИИ Информациони системи
РИИ Мобилни и дистрибуирани информациони системи
Б-РИИ Мултимедијални рачунарски системи
2Б-РИИ Објектно оријентисано програмирање
Б-РИИ Објектно оријентисано програмирање
Б-ТЕЛ Објектно оријентисано програмирање
ТЕЛ Објектно оријентисано програмирање
2Б-РИИ Објектно оријентисано пројектовање
Б-РИИ Објектно оријентисано пројектовање
РИИ Објектно оријентисано пројектовање
2Б-ЕЛК Основе објектно-оријентисаног програмирања
2Б-УПС Основе објектно-оријентисаног програмирања
2Б-РИИ Дистрибуирани системи
РИИ Дистрибуирани системи
Б-РИИ Паралелни системи
РИИ Паралелни системи
2Б-РИИ Програмски језици
Б-РИИ Програмски преводиоци
Б-РИИ Пројектовање рачунарских мрежа
Б-РИИ Пројектовање рачунарског хардвера
2Б-РИИ Рачунарске мреже
Б-РИИ Рачунарске мреже
РИИ Рачунарске мреже
ТЕЛ Рачунарске мреже
A3 Б-ЕЕН Електронска мерења
2Б-УПС Електронска мерења
Б-УПС Електронска мерења
Б-ЕЕН Мерења у електроенергетици
Б-УПС Мерење неелектричних величина
2Б-ЕЕН Метрологија електричних величина
Б-ЕЕН Метрологија електричних величина
2Б-ЕКМ Метрологија електричних величина
2Б-УПС Метрологија електричних величина
МИМ Електроника
ТЕЛ Електроника у телекомуникацијама
ЕЛК-СТ Пројектовање електронских кола
Б-ЕМТ РФ електроника
2Б-ЕЛК Анимација I
СВИ Пословне комуникације
Б-РИИ Социјални и правни аспекти информатике
A4 ТЕЛ Сателитски комуникациони системи
Б-ЕЕН Системи за управљање и надзор у индустрији
Б-ЕКМ Телекомуникације
Б-РИИ Телекомуникације
РИИ Телекомуникације
2М-ТЕЛ Пројектовање РФ и микроталасних склопова
2М-ТЕЛ Пројектовање телекомуникационих мрежа и система
Б-УПС Увод у роботику
Б-УПС Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији
2М-УПС Рачунарски управљачки системи
Б-УПС Идентификација система
Б-УПС Пројектовање система аутоматског управљања
Б-ЕКМ Карактеризација компонената
2М-УПС Предиктивно управљање
Б-ЕЕН Електране
Б-ЕЕН Електричне инсталације
Б-ЕЕН Електроенергетске компоненте
Б-ЕЕН Електроенергетски претварачи
Б-ЕЕН Уземљивачи
Б-ЕЕН Дистрибуирана производња електричне енергије
Основи електротехнике 1
СТ Електротехника I
  2М-РИИ Организација и управљање пројектима
2М-УПС Електромедицинска инструментација
2М-УПС Основне технике Wеб мining-а
2М-РИИ Системи за обраду и анализу велике количине података
2М-РИИ Софт компјутинг
2М-РИИ Технике и методе анализе података
СВИ Дидактика
СВИ Докимологија
СВИ Педагошка психологија
СВИ Методика наставног рада
2М-ЕИМ Стручна пракса
2М-ТЕЛ Стручна пракса
Б-РИИ Стручна пракса
2М-РИИ Стручна пракса / Тимски пројекат
2Б-УПС Стручна пракса / Тимски пројекат
Б-ЕМТ Стручна пракса / Тимски пројекат
Б-УПС Стручна пракса / Тимски пројекат
РИИ Пројекат/завршни испит
2М-ТЕЛ Студијски истраживачки рад 1
2М-ТЕЛ Студијски истраживачки рад 2
2М-УПС Студијски истраживачки рад 2
2М-РИИ Самостални истраживачки рад 1
2М-РИИ Самостални истраживачки рад 2
Б-РИИ Завршни рад