Сатница полагања испита у јунском испитном року на ОАС за период од 29.06 до 07.07.2020.

Пет, 26. Јун, 2020. у 12:02

Објављена је сатница полагања испита у јунском испитном року школске 2019/2020. године на основним академским студијама, са распоредом полагања по салама, за период од 29. јуна до 7. јула 2020.

 

ДАТУМ САТ ШИФРА ПРЕДМЕТ САЛЕ
29.6.2020  9:00 2ОЕТ7Б03 VoIP 131, 
29.6.2020  9:00 2ОЕР6А01 Интеракција човек-рачунар  
29.6.2020  9:00 2ОЕЕ7Б03 Интернет и веб технологије 131, 
29.6.2020  9:00 2ОЕЗ2О01 Математика 2 A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 525, 
29.6.2020  9:00 2ОЕТ4О02 Математика 4 131, 
29.6.2020  9:00 ОЕЗ2О01 Математика II 525, 
29.6.2020  9:00 2ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици 131, 
29.6.2020  9:00 2ОЕТ6О05 Микроталасна техника 131, 
29.6.2020  9:00 2ОЕМ6А02 Микроталасна техника и електроника 131, 
29.6.2020  15:00 2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система A3, A4, 
29.6.2020  9:00 2МП02А02 Планирање електроенергетских система 231, 
29.6.2020  9:00 3МП02А01 Претварачи за обновљиве изворе енергије 231, 
29.6.2020  9:00 2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система 231, 
29.6.2020  9:00 2ОЕЕ5О06 Пројектовање електронских система 231, 
29.6.2020  9:00 2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама 531, 
29.6.2020  15:00 2ОЕР6А03 Развој Wеб апликација  Ч2, 
29.6.2020  9:00 2ОЕР6А02 Системи база података  
29.6.2020  9:00 ОЕР6Б02 Системи база података  
29.6.2020  15:00 2ОЕР4О02 Структуре података A1, A2, Ч1, 131, 
29.6.2020  15:00 ОЕР4О02 Структуре података 231, 
29.6.2020  15:00 2ОЕУ8О01 Увод у роботику 431, 531, 
29.6.2020  15:00 ОЕУ8О02 Увод у роботику 531, 
29.6.2020  9:00 2ОЕТ5О04 Увод у теорију телекомуникација 231, 
30.6.2020  9:00 2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа 231, 431, 
30.6.2020  9:00 ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа 431, 
30.6.2020  9:00 2ОЕТ4О03 Дигиталне телекомуникације 1 525, 
30.6.2020  9:00 2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 525, 
30.6.2020  9:00 2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење 531, 
30.6.2020  9:00 2ОЕП7О02 Електромоторни погони 121, 
30.6.2020  9:00 ОЕУ7А04 Електромоторни погони 121, 
30.6.2020  9:00 2ОЕР3О05 Логичко пројектовање 133, 134, 221, 222, 
30.6.2020  9:00 ОЕР3О05 Логичко пројектовање 221, 
30.6.2020  9:00 2ОЕУ4А01 Математички методи  Ч2, 
30.6.2020  9:00 ОЕР3О01 Математички методи у рачунарству  Ч2, 
30.6.2020  9:00 2ОЕМ7А02 Мерења у микроелектроници 525, 
30.6.2020  9:00 2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи 123, 132, 
30.6.2020  9:00 2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси  
30.6.2020  9:00 ОЕР8Д02 Мобилни системи и сервиси  
30.6.2020  9:00 2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања  
30.6.2020  9:00 2ОЕМ8А01 Нанотехнологије 525, 
30.6.2020  9:00 2ОЕП6А02 Нумеричка анализа  Ч2, 
30.6.2020  9:00 ОЕП7А02 Нумеричка анализа  Ч2, 
30.6.2020  9:00 2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање A3, A4, 131, 
30.6.2020  9:00 2ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона 122, 
30.6.2020  9:00 ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона 122, 
30.6.2020  9:00 2ОЕМ4О01 Основи оптике 525, 
30.6.2020  9:00 2ОЕЗ1О03 Физика A1, A2, Ч1, 
30.6.2020  9:00 ОЕЗ1О03 Физика Ч1, 
1.7.2020  9:00 2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција 131, 231, 431, 531, 
1.7.2020  9:00 2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника 121, 
1.7.2020  9:00 2ОЕР8А03 Информационе технологије и системи 122, 
1.7.2020  15:00 2ОЕЗ2О07 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 231, 431, 531, 525, 121, 122, 123, 132, 133, 134, 221, 222, 223, 226, 
1.7.2020  9:00 2ОЕТ5О03 Основи микроталаса 525, 
1.7.2020  9:00 ОЕМ8А04 Поузданост електронских компонената и микросистема 525, 
1.7.2020  9:00 2ОЕМ6А04 Поузданост микроелектронских компонената 123, 
1.7.2020  9:00 2ОЕР3О04 Рачунарски системи A3, A4,  Ч2, 
1.7.2020  9:00 ОЕР3О04 Рачунарски системи  Ч2, 
1.7.2020  9:00 ОЕУ3О05 Рачунарски системи  Ч2, 
1.7.2020  9:00 2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство A1, A2, Ч1,  Ч2, 
1.7.2020  9:00 ОЕР5О04 Софтверско инжењерство  Ч2, 
3.7.2020  15:00 2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара A3, A4, Ч1, 131, 
3.7.2020  15:00 ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара 131, 
3.7.2020  9:00 2ОЕТ8Ц06 Аутоматика 525, 
3.7.2020  9:00 2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника 132, 133, 
3.7.2020  9:00 2ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте 122, 
3.7.2020  9:00 ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте 122, 
3.7.2020  9:00 2ОЕП5О02 Машине наизменичне струје 121, 
3.7.2020  9:00 ОЕП5О02 Машине наизменичне струје 122, 
3.7.2020  15:00 2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина 133, 
3.7.2020  15:00 2ОЕП3О04 Метрологија електричних величина 132, 
3.7.2020  15:00 2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина 121, 122, 123, 132, 
3.7.2020  15:00 ОЕП3О04 Метрологија електричних величина 132, 
3.7.2020  9:00 2ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система 531, 
3.7.2020  9:00 2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система  Ч2, 131, 231, 431, 
3.7.2020  9:00 2ОЕУ6А01 Оптимално управљање 525, 
3.7.2020  9:00 2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 A1, A2, A3, A4, Ч1, 
3.7.2020  15:00 2ОЕР7О03 Паралелни системи A1, A2,  Ч2, 231, 431, 531, 525, 
3.7.2020  15:00 ОЕР8О03 Паралелни системи 525, 
3.7.2020  9:00 2ОЕМ8А04 Пројектовање материјала за електронику 134, 
3.7.2020  9:00 2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања 123, 132, 
3.7.2020  9:00 ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања 132, 
3.7.2020  9:00 2ОЕТ3О03 Софтверски алати 134, 
3.7.2020  9:00 2ОЕТ6О02 Теорија информација и примене 525, 
3.7.2020  9:00 2ОЕУ6Б08 Теорија информација и примене 525, 
3.7.2020  9:00 2ОЕП8Б03 Техника високог напона 122, 
3.7.2020  9:00 2ОЕЕ6Б02 Технике конверзије 531, 
3.7.2020  9:00 2ОЕУ6Б07 Технике конверзије 531, 
6.7.2020  9:00 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 231, 431, 531, 525, 121, 122, 123, 132, 133, 134, 221, 222, 223, 226, 227, 232, 432, 
6.7.2020  9:00 ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање 433, 
6.7.2020  15:00 ОЕР6О02 Вештачка интелигенција Ч1, 
6.7.2020  9:00 2ОЕЕ8Ц01 Вештачка интелигенција у инжењерству  
6.7.2020  15:00 2ОЕЕ4О03 Дигитална обрада сигнала 431, 531, 525, 
6.7.2020  15:00 2ОЕЕ5Б04 Дигитална обрада слике 525, 
6.7.2020  15:00 2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике 525, 
6.7.2020  15:00 ОЕП6О04 Дијагностика и мониторинг електричних машина A4, 
6.7.2020  9:00 2ОЕЗ8ЗР Дипломски рад  
6.7.2020  15:00 2ОЕУ5О01 Електронска мерења Ч1, 
6.7.2020  15:00 ОЕР5А03 Електронска мерења Ч1, 
6.7.2020  15:00 ОЕУ5О01 Електронска мерења Ч1, 
6.7.2020  15:00 2ОЕП6О04 Испитивање електричних машина A4, 
6.7.2020  15:00 2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије Ч1, 
6.7.2020  9:00 2ОЕТ8О03 Лабораторијски практикум - РКИТ  
6.7.2020  15:00 2ОЕТ8О02 Мерења у телекомуникацијама Ч1, 
6.7.2020  9:00 2ОЕМ6А03 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола Л24, 
6.7.2020  9:00 ОЕМ8О01 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола Л24, 
6.7.2020  15:00 2ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система Ч1, 
6.7.2020  15:00 2ОЕЕ8Б03 Напредни микроконтролери Ч1, 
6.7.2020  15:00 2ОЕЕ8Ф02 Оптоелектроника 131, 
6.7.2020  15:00 2ОЕМ8О02 Оптоелектроника 131, 
6.7.2020  15:00 2ОЕП8А02 Програмабилни логички контролери  Ч2, 
6.7.2020  15:00 2ОЕУ6О01 Програмабилни логички контролери A2,  Ч2, 
6.7.2020  15:00 2ОЕР8О01 Програмски преводиоци A1, A3, 
6.7.2020  15:00 ОЕР7О01 Програмски преводиоци A3, 
6.7.2020  9:00 2ОЕЕ6О07 Стручна пракса  
6.7.2020  9:00 2ОЕМ6О04 Стручна пракса  
6.7.2020  9:00 ОЕР8О01 Стручна пракса  
6.7.2020  9:00 2ОЕР8О02 Стручна пракса / Тимски пројекат  
6.7.2020  9:00 2ОЕТ8О04 Стручна пракса / Тимски пројекат  
6.7.2020  9:00 2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат  
6.7.2020  15:00 2ОЕЕ8А02 Студијска аудиотехника Ч1, 
6.7.2020  15:00 2ОЕТ6А02 Телекомуникационе мреже Ч1, 
6.7.2020  15:00 2ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје A4, 
7.7.2020  9:00 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање - УСМЕНИ A1, A2, A3, A4, Ч1,  Ч2, 131, 231, 431, 531, 525, 121, 122, 123, 132, 133, 134, 221, 222, 223, 226, 227, 232, 432, 
7.7.2020  9:00 ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање - УСМЕНИ 433,