Oстваривање мировања права и обавеза

Чет, 8. Окт, 2020. у 13:26

Студенту се, на његов захтев, одобрава мировања права и обавеза, у случајевима наведеним у члану 97. Статута Електронског факултета у Нишу. Мировање права и обавеза студент остварује на претходни лични захтев који, заједно са потребном документацијом овереном од стране надлежне институције, подноси Служби за студентска питања Факултета.

Током одобреног мировања, студент не може да полаже испите или остварује предиспитне обавезе.