Обрасци за оверу јесењег и упис пролећног семестра

Пет, 13. Јан, 2017. у 12:34

 

Овде можете преузети обрасце неопходне за оверу јесењег и упис пролећног семестра школске 2016/2017. године:

Обрасце одштампајте обострано (први на А4 папиру, други на А3 папиру), попуните и при упису, односно овери семестра, предајте Студентској служби.