Измењени модели уплатница за плаћање трошкова издавања диплома

Сре, 11. Јан, 2023. у 8:57

Овде можете да погледате примере правилно попуњених уплатница за плаћање трошкова издавања диплома на основним академским, мастер академским и докторским академским студијама.

Издавање диплома на ОАС и МАС кошта 10.000 рсд, а на ДАС кошта 18.000 рсд.

Студенти петогодишњих студија не плаћају трошкове издавања диплома.

Такса је идентична у сва три случаја и износи 870 рсд.

Након плаћања уплатнице обавезно доставити Служби за студентска питања.

Након објављивања списка урађених диплома  за студенте ОАС и МАС, дипломе се могу подићи на шалтеру 1 Службе за студентска питања.

Уплатница за ОАС и МАС (су измењене):

Уплатница за ДАС (је измењена):

Уплатница за плаћање таксе за ОАС, МАС и ДАС: