Листа изборних предмета за прву годину Докторских академских студија у школској 2019/20. години

Сре, 9. Окт, 2019. у 8:41

Акредитација 2013. године

Списак изборних предмета на Докторским академских студијама школске 2019/2020. године можете да преузмете овде:

списак изборних предмета

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 I година

 

ШИФРА

Назив предмета

Наставник/наставници на предмету

П

СИР

ЕСПБ

2ДЕП1И01

Електричне машине и енергетска ефикасност

Стајић П. Зоран

3

 

10

2ДЕП1И02

Одабрана поглавља из електромоторних погона

Митровић Н. Небојша

3

 

10

2ДЕП1И03

Дијагностика и мониторинг електричних машина

Петронијевић П. Милутин

3

 

10

2ДЕП1И04

Дистрибутивни системи

Коруновић М. Лидија

3

 

10

2ДЕП1И05

Планирање и експлоатација електроенергетских мрежа

Јањић Д. Александар

3

 

10

2ДЕП1И06

Уземљење и уземљивачки системи

Тасић С. Драган

Цветковић Н. Ненад

3

 

10

2ДЕП1И07

Методе оптимизације у електроенергетици

Тасић С. Драган

 

3

 

10

2СИР1

Студијски истраживачки рад 1

 

 

11

30

П- Предавања, СИР- Студијски истраживачки рад

Студент бира 3 предмета са листе

Студијски истраживачки рад је обавезан

 

ЕЛЕКТРОНИКА

 I година

ШИФРА

Назив предмета

Наставник/наставници на предмету

П

СИР

ЕСПБ

2ДЕЕ1И01

Дигитални системи

Ђорђевић Љ. Горан,

Ђошић Сандра

3

 

10

2ДЕЕ1И02

Енергетска електроника

Манчић Д. Драган

3

 

10

2ДЕЕ1И03

Микропроцесорски системи: Напредне технике

Петровић Бранислав Николић Татјана

3

 

10

2ДЕЕ1И04

Оптимизација и пројектовање аналогних кола

Андрејевић-Стошовић Миона

3

 

10

2ДЕЕ1И05

Процесирање дигиталних сигнала

Николић В. Саша

3

 

10

2ДЕЕ1И06

Пројектовање електронских кола и система

Петковић М. Предраг

3

 

10

2ДЕЕ1И07

Симулација и оптимизација електронских кола и система

Петковић М. Предраг

3

 

10

2ДЕЕ1И08

Пренос података и умрежавање

Ђорђевић Љ. Горан

3

 

10

2ДЕЕ1И09

Методе апроксимације

Павловић Д. Властимир

Станчић Горан

3

 

10

2ДЕЕ1И10

ДСП архитектуре и алгоритми

Николић Р. Татјана

3

 

10

2ДЕЕ1И11

РФ интегрисана кола

Јовановић С. Горан

3

 

10

2СИР1

Студијски истраживачки рад 1

 

 

11

30

П- Предавања, СИР- Студијски истраживачки рад

Студент бира 3 предмета са листе

Студијски истраживачки рад је обавезан

 

МЕТРОЛOГИЈА И МЕРНА ТЕХНИКА

 

I година

ШИФРА

Назив предмета

Наставник/наставници на предмету

П

СИР

ЕСПБ

2ДЕМ1И01

Метрологија електричних величина

Денић Б. Драган

3

 

10

2ДЕМ1И02

Сензори и мерни претварачи

Денић Б. Драган

Раденковић Н. Драган

3

 

10

2ДЕМ1И03

Системи за мерење и контролу

Раденковић Н. Драган

3

 

10

2ДЕМ1И04

Виртуелна инструментација

Живановић Б. Драган

3

 

10

2ДЕМ1И05

Процесна мерна техника

Денић Б. Драган

3

 

10

2СИР1

Студијски истраживачки рад 1

 

 

11

30

П- Предавања, СИР- Студијски истраживачки рад

Студент бира 3 предмета са листе

Студијски истраживачки рад је обавезан

 

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ И МИКРОСИСТЕМИ

I година

ШИФРА

Назив предмета

Наставник/наставници на предмету

П

СИР

ЕСПБ

2ДЕН1И01

Физичка електроника полупроводника

Пријић П. Анета

3

 

10

2ДЕН1И02

Микроелектроника

Пријић Д. Зоран

3

 

10

2ДЕН1И03

Нанотехнологије и нанокомпоненте

Пешић М. Биљана,

Пантић Драган

3

 

10

2ДЕН1И04

Наука о материјалима

Митић В. Војислав

3

 

10

2ДЕН1И05

Оптоелектроника

Пауновић Весна

3

 

10

2ДЕН1И06

Полупроводничке компоненте

Днковић Данијел

3

 

10

2ДЕН1И07

Технике контроле квалитета и поузданост

Пејовић М. Милић

3

 

10

2СИР1

Студијски истраживачки рад 1

 

 

11

30

П- Предавања, СИР- Студијски истраживачки рад

Студент бира 3 предмета са листе

Студијски истраживачки рад је обавезан

 

ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА

I година

ШИФРА

Назив предмета

Наставник/наставници на предмету

П

СИР

ЕСПБ

2ДЕА1И01

Теорија апроксимација

 

3

 

10

2ДЕА1И02

Нумеричка линеарна алгебра

Ранчић З. Лидија

Џунић С. Јована

3

 

10

2ДЕА1И03

Нумеричка и симболичка математика

 

3

 

10

2ДЕА1И04

Одабрана поглавља из дискретне математике

Миловановић Ж. Игор

Миловановић И. Емина

3

 

10

2ДЕА1И05

Математички методи оптимизације

Маринковић Д. Слађана

3

 

10

2СИР1

Студијски истраживачки рад 1

 

 

11

30

П- Предавања, СИР- Студијски истраживачки рад

Студент бира 3 предмета са листе

Студијски истраживачки рад је обавезан

 

ПРИМЕЊЕНА ФИЗИКА

I година

ШИФРА

Назив предмета

Наставник/наставници на предмету

П

СИР

ЕСПБ

2ДЕФ1И01

Физика чврстог стања

Ристић С. Горан

3

 

10

2ДЕФ1И02

Физика јонизованих гасова

Ристић С. Горан

3

 

10

2ДЕФ1И03

Фотоника

Голубовић М. Снежана

3

 

10

2ДЕФ1И04

Радијациона физика

Ристић С. Горан

3

 

10

2СИР1

Студијски истраживачки рад 1

 

 

11

30

П- Предавања, СИР- Студијски истраживачки рад

Студент бира 3 предмета са листе

Студијски истраживачки рад је обавезан

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

I година

ШИФРА

Назив предмета

Наставник/наставници на предмету

П

СИР

ЕСПБ

2ДЕР1И01

Методологије репрезентације и реализације будућих рачунарских технологија

Милентијевић З. Иван

3

 

10

2ДЕР1И02

Сигнали и системи

 

3

 

10

2ДЕР1И03

Напредне теме у пројектовању рачунарског хардвера

Милентијевић З. Иван

Токић И. Теуфик

Ћирић М. Владимир

3

 

10

2ДЕР1И04

Напредне теме у софтверском инжењерству

Ранчић Д. Дејан

Милосављевић Љ. Александар

3

 

10

2ДЕР1И05

Напредне теме у инжињерству података и знања

Стоименов В. Леонид

Стојковић Р.Сузана

3

 

10

2ДЕР1И06

Напредне теме у дистрибуираним системима

Миловановић И. Емина

Стојановић Х. Драган

Стојановић М. Наталија

Јанковић С. Драган

3

 

10

2ДЕР1И07

Web mining и откривање информација

Станковић М. Милена

Стојковић Р.Сузана

3

 

10

2ДЕР1И08

Напредни Интернет системи

Тошић Б. Милорад

Петковић М. Иван

3

 

10

2СИР1

Студијски истраживачки рад 1

 

 

11

30

П- Предавања, СИР- Студијски истраживачки рад

Студент бира 3 предмета са листе

Студијски истраживачки рад је обавезан

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

I година

ШИФРА

Назив предмета

Наставник/наставници на предмету

П

СИР

ЕСПБ

2ДЕТ1И01

Моделовање и пројектовање микроталасних склопова и система

Дончов С. Небојша

Маринковић Д. Златица

3

 

10

2ДЕТ1И02

Напредне технике заштитног кодовања

Јовановић Ж. Александра,

Ђорђевић Т. Горан

3

 

10

2ДЕТ1И03

Микроталасна електроника

Пронић-Ранчић Р. Оливера,

Малеш-Илић П. Наташа

3

 

10

2ДЕТ1И04

Бежичне комуникације

Марковић В. Вера

3

 

10

2ДЕТ1И05

CDMA и OFDM комуникације

Николић Б. Зорица

3

 

10

2ДЕТ1И06

Теорија телекомуникација

Ђорђевић Т. Горан,

Миловић М. Даниела,

Милић Н. Дејан

3

 

10

2ДЕТ1И07

Дигиталне модулационе технике

Милић Н. Дејан,

Николић Јелена

3

 

10

2ДЕТ1И08

Дигиталне телекомуникације

Перић X. Зоран

3

 

10

2ДЕТ1И09

Дигитална обрада сигнала

Перић X. Зоран

Дончов С. Небојша

3

 

10

2СИР1

Студијски истраживачки рад 1

 

 

11

30

П- Предавања, СИР- Студијски истраживачки рад

Студент бира 3 предмета са листе

Студијски истраживачки рад је обавезан

 

ТЕОРИЈСКА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 I година

ШИФРА

Назив предмета

Наставник/наставници на предмету

П

СИР

ЕСПБ

2ДЕХ1И01

Електромагнетика

Раичевић Б. Небојша

3

 

10

2ДЕХ1И02

Теорија електричних кола

Цветковић Ж. Злата

3

 

10

2ДЕХ1И03

Антене и простирање електромагнетних таласа

Раичевић Б. Небојша

3

 

10

2ДЕХ1И04

Електромагнетна компатибилност

Цветковић Н. Ненад

Јавор Л. Весна

3

 

10

2ДЕХ1И05

Статички електрицитет

Цветковић Ж. Злата

Јавор Л. Весна

3

 

10

2СИР1

Студијски истраживачки рад 1

 

 

11

30

П- Предавања, СИР- Студијски истраживачки рад

Студент бира 3 предмета са листе

Студијски истраживачки рад је обавезан

 

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА

I година

ШИФРА

Назив предмета

Наставник/наставници на предмету

П

СИР

ЕСПБ

2ДЕУ1И01

Теорија система

Веселић Р. Бобан

3

 

10

2ДЕУ1И02

Идентификација система

Веселић Р. Бобан

3

 

10

2ДЕУ1И03

Моделирање динамичких система

Антић С. Драган

Милојковић Т. Марко

3

 

10

2ДЕУ1И04

Рачунарско управљање системима

Јовановић Д. Зоран

3

 

10

2ДЕУ1И05

Роботика и аутоматизација

 

3

 

10

2ДЕУ1И06

Интелигентно управљање

Митић Б. Дарко

Милојковић Т. Марко

3

 

10

2СИР1

Студијски истраживачки рад 1

 

 

11

30

П- Предавања, СИР- Студијски истраживачки рад

Студент бира 3 предмета са листе

Студијски истраживачки рад је обавезан