Листа изборних предмета за прву годину Докторских академских студија у школској 2019/2020. години

Уто, 15. Окт, 2019. у 13:53

 

Списак изборних предмета на Докторским академских студијама школске 2019/2020. године (акредитација 2019. године),  можете да преузмете овде:

СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

3ДЕП1И01

Електричне машине и енергетска ефикасност

3ДЕП1И02

Одабрана поглавља из електромоторних погона

3ДЕП1И03

Дијагностика и мониторинг електричних машина

   

3ДЕП1И04

Дистрибутивни системи

3ДЕП1И05

Планирање и експлоатација електроенергетских мрежа

3ДЕП1И06

Уземљење и уземљивачки системи

   

3ДЕП1И07

Методе оптимизације у електроенергетици

   

3ДЕП1И08

Напредне теме из електромагнетне компатибилности

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНИКА

3ДЕЕ1И01

Дигитални системи

3ДЕЕ1И02

Енергетска електроника

3ДЕЕ1И03

Напредне рачунарске архитектуре

3ДЕЕ1И04

Оптимизација и пројектовање аналогних кола

3ДЕЕ1И05

Процесирање дигиталних сигнала

   

3ДЕЕ1И06

Пројектовање електронских кола и система

3ДЕЕ1И07

Симулација и оптимизација електронских кола и система

3ДЕЕ1И08

Пренос података и умрежавање

3ДЕЕ1И09

Методе апроксимације

3ДЕЕ1И10

Вештачка интелигенција у инжењерству

3ДЕЕ1И11

РФ интегрисана кола

 

 

 

МЕТРОЛОГИЈА И МЕРНА ТЕХНИКА

3ДЕМ1И01

Метрологија електричних величина

3ДЕМ1И02

Сензори и мерни претварачи

3ДЕМ1И03

Системи за мерење и контролу

3ДЕМ1И04

Виртуелна инструментација

3ДЕМ1И05

Процесна мерна техника

 

 

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ И МИКРОСИСТЕМИ

3ДЕН1И01

Физичка електроника полупроводника

3ДЕН1И02

Микроелектроника

3ДЕН1И03

Нанотехнологије и нанокомпоненте

3ДЕН1И04

Наука о материјалима

3ДЕН1И05

Оптоелектроника

3ДЕН1И06

Полупроводничке компоненте

 

 

ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА

3ДЕА1И01

Теорија апроксимација

3ДЕА1И02

Нумеричка линеарна алгебра

3ДЕА1И03

Статистика

3ДЕА1И04

Нумеричка математика

3ДЕА1И05

Дискретне структуре и комбинаторна математика

3ДЕА1И06

Специјалне функције

 

 

ПРИМЕЊЕНА ФИЗИКА

3ДЕФ1И01

Физика чврстог стања

3ДЕФ1И02

Физика јонизованих гасова

3ДЕФ1И03

Фотоника

3ДЕФ1И04

Радијациона физика

3ДЕФ1И05

Електрични пробој гасова

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

3ДЕР1И01

Методологије репрезентације и реализације будућих рачунарских технологија

   

3ДЕР1И02

Сигнали и системи

3ДЕР1И03

Напредне теме у пројектовању рачунараског хардвера

3ДЕР1И04

Напредне теме у софтверском инжењерству

3ДЕР1И05

Напредне теме у инжeњерству података и знања

3ДЕР1И06

Напредне теме у дистрибуираним системима

3ДЕР1И08

Напредни Интернет системи

 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

3ДЕТ1И01

Моделовање и пројектовање микроталасних склопова и система

3ДЕТ1И02

Напредне технике заштитног кодовања

3ДЕТ1И03

Микроталасна електроника

3ДЕТ1И04

Бежичне комуникације

3ДЕТ1И05

CDMA и OFDM комуникације

3ДЕТ1И06

Теорија телекомуникација

3ДЕТ1И07

Дигиталне модулационе технике

3ДЕТ1И08

Дигиталне телекомуникације

3ДЕТ1И09

Дигитална обрада сигнала

3ДЕТ1И10

Генерисање и перцепција звука

3ДЕТ1И11

Компресивно одабирање и примене

 

 

ТЕОРИЈСКА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

3ДЕХ1И01

 

Електромагнетика

3ДЕХ1И02

 

Теорија електричних кола

3ДЕХ1И03

 

Антене и простирање електромагнетних таласа

3ДЕХ1И04

 

Електромагнетна компатибилност

3ДЕХ1И05

 

Статички електрицитет

 

 

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА

3ДЕУ1И01

Теорија система

3ДЕУ1И02

Идентификација система

3ДЕУ1И03

Робустно управљање

3ДЕУ1И04

Рачунарско управљање системима

3ДЕУ1И05

Роботика и аутоматизација

3ДЕУ1И06

Интелигентно управљање

3ДЕУ1И07

Напредна мехатроника

 

Листу изборних предмета за прву годину Докторских академских студија по акредитацији 2013. године можете преузети овде: