Списак изборних предмета на другој години Докторских академских студија

Сре, 9. Окт, 2019. у 12:41

Овде можете да погледате и преузмете списак изборних предмета за II годину докторских академских студија.

Студент бира три предмета са листе.

 

ШИФРА

Назив предмета

Наставник/наставници на предмету

П

СИР

ЕСПБ

2ДЕП3И01

Одабрана поглавља из електричних машина и трансформатора

Стајић П. Зоран

3

 

10

2ДЕП3И02

Електричне машине и претварачи за обновљиве изворе енергије

Петронијевић П. Милутин

Митровић Н. Небојша

Саша Ђокић

3

 

10

2ДЕП3И03

Дигитално управљање претварачима и погонима

Петронијевић П. Милутин

3

 

10

2ДЕП3И04

Стабилност електроенергетских системa

Тасић С. Драган

3

 

10

2ДЕП3И05

Електоенергетска кабловска техника

Тасић С. Драган

Раичевић Б. Небојша

3

 

10

2ДЕП3И06

Квалитет електричне енергије у дистрибутивним мрежама

Коруновић М. Лидија,

Саша Ђокић

3

 

10

2ДЕП3И07

Активне дистрибутивне и микро мреже

Јањић Д. Александар

3

 

10

2ДЕЕ3И01

Дигитална обрада аудио сигнала

Павловић Д. Властимир,

Станчић Горан

3

 

10

2ДЕЕ3И02

Пројектовање CMOS интегрисаних кола са мешовитим сигналима и VF интегрисаних кола

Петковић М. Предраг

3

 

10

2ДЕЕ3И03

Пројектовање дигиталних кола и система

Милић Миљана

3

 

10

2ДЕЕ3И04

Пројектовање ембедед система

Петровић Д. Бранислав

3

 

10

2ДЕЕ3И05

Пројектовање система на чипу

Петковић М. Предраг

3

 

10

2ДЕЕ3И06

Пројектовање система за рад у реалном времену

Петровић Д. Бранислав

3

 

10

2ДЕЕ3И07

Системи за прикупљање и обраду података (ДАС)

Петровић Д. Бранислав

3

 

10

2ДЕЕ3И08

Тестирање електронских кола

Милић Миљана

3

 

10

2ДЕЕ3И09

Савремена кола за побуду претварача

Манчић Д. Драган

3

 

10

2ДЕЕ3И10

Реконфигурабилни системи

Ђорђевић Љ. Горан

3

 

10

2ДЕЕ3И11

Синтеза филтара

Николић В. Саша, Андрејевић-Стошовић Миона

3

 

10

2ДЕЕ3И12

Архитектуре РФ система

Јовановић С. Горан

3

 

10

2ДЕЕ3И13

Компјутерска визија

Николић В. Саша

3

 

10

2ДЕЕ3И14

Ултразвучна техника

Манчић Д. Драган

3

 

10

2ДЕМ3И01

Мерно аквизициони системи

Живановић Б. Драган

3

 

10

2ДЕМ3И02

Индустријски мерно - информациони системи

Денић Б. Драган

3

 

10

2ДЕМ3И03

Мерно-иформационе технологије

Денић Б. Драган

3

 

10

2ДЕМ3И04

Медицинска и биоелектронска мерна техника

Раденковић Н. Драган

3

 

10

2ДЕН3И01

Компоненте и кола снаге

Манић Ђ. Ивица

3

 

10

2ДЕН3И02

Микросензори

Љубомир Врачар

3

 

10

2ДЕН3И03

Поузданост компонената и микросистема

Манић Ђ. Ивица

3

 

10

2ДЕН3И04

Прогноза својстава материјала

Пауновић Весна

3

 

10

2ДЕН3И05

Савремени електронски керамички материјали и структуре

Митић В. Војислав

3

 

10

2ДЕН3И06

Симулациони методи за пројектовање материјала

Пауновић В. Весна

3

 

10

2ДЕН3И07

Софтверски инжењеринг у микроелектроници

Пантић С. Драган

3

 

10

2ДЕН3И08

Соларни системи, технологије и компоненте

Пантић С. Драган

3

 

10

2ДЕН3И09

Технологије, пројектовање и карактеризација микросистема

Пешић М. Биљана

3

 

10

2ДЕН3И10

Утицај зрачења на микроелектронске компоненте

Голубовић М. Снежана

3

 

10

2ДЕА3И01

Геометријско моделирање помоћу рачунара

 

3

 

10

2ДЕА3И02

Динамички системи и хаос

 

3

 

10

2ДЕА3И03

Анализа нумеричких алгоритама

Стефановић В. Лидија

3

 

10

2ДЕА3И04

Интервална математика

Милошевић М. Душан

3

 

10

2ДЕА3И05

Симулација индустријских система

Антић С. Драган

Милојковић Т. Марко

3

 

10

2ДЕА3И06

Математички модели у индустрији

Антић С. Драган

Милојковић Т. Марко

3

 

10

2ДЕА3И07

Теорија кодова и криптографија

Перић X. Зоран

Миловић М. Даниела

3

 

10

2ДЕФ3И01

Компоненте вакуумске и гасне електронике

Ристић С. Горан

3

 

10

2ДЕФ3И02

Квалитет и поузданост електронских компонената

Давидовић С. Војкан

3

 

10

2ДЕФ3И03

Медицинска физика

Ристић С. Горан

3

 

10

2ДЕФ3И04

Полупроводничке компоненте и технологије

Пријић П. Анета

3

 

10

2ДЕФ3И05

Сензори и претварачи

Љубомир Врачар

3

 

10

2ДЕФ3И06

Технолошки процеси у гасовима и вакууму

Голубовић М. Снежана

3

 

10

2ДЕР3И01

Пројектовање и анализа паралелних алгоритама

Миловановић И. Емина

Миловановић Ж. Игор

3

 

10

2ДЕР3И02

Напредне теме из пројектовања система високе поузданости

Милентијевић З. Иван

Миловановић И. Емина

3

 

10

2ДЕР3И03

Биоинформатика

Тошић Б. Милорад

3

 

10

2ДЕР3И04

Медицинска информатика

Јанковић С. Драган

 

3

 

10

2ДЕР3И05

Примене спектралне логике у пројектовању дигиталних уређаја

 

3

 

10

2ДЕР3И06

Напредне теме у мобилном и свеприсутном рачунарству

Стојановић Х. Драган

 

3

 

10

2ДЕР3И07

Напредне теме у рачунарској графици

Ранчић Д. Дејан

Милосављевић Љ. Александар

3

 

10

2ДЕР3И08

Напредне теме у интелигентним системима

Стоименов В. Леонид

Тошић Б. Милорад

3

 

10

2ДЕР3И09

Напредне теме у специјализованим информационим системима

Стојановић Х. Драган

Ранчић Д. Дејан

Јанковић С. Драган

3

 

10

2ДЕР3И010

Математичка теорија игара

Вучковић В. Владан

3

 

10

2ДЕР3И011

Напредне теме у образовним технологијама

Милентијевић З. Иван

Стоименов В. Леонид

Станковић М. Милена

Ранчић Д. Дејан

Јанковић С. Драган

3

 

10

2ДЕР3И012

Напредне теме из меморијских система

 

3

 

10

2ДЕТ3И01

Генерисање и перцепција звука

Ћирић Г. Дејан

3

 

10

2ДЕТ3И02

Аудио комуникације

Ћирић Г. Дејан

3

 

10

2ДЕТ3И03

Антене и простирање

Марковић В. Вера,

Дончов С. Небојша

3

 

10

2ДЕТ3И04

Примена неуронских мрежа у телекомуникацијама

Марковић В. Вера,

Маринковић Д. Златица

3

 

10

2ДЕТ3И05

Сателитски комуникациони системи

Пронић-Ранчић Р. Оливера

3

 

10

2ДЕТ3И06

РФ и микроталасни појачавачи

Малеш-Илић П. Наташа

3

 

10

2ДЕТ3И07

Електромагнетска компатибилност и интегритет сигнала

Дончов С. Небојша

3

 

10

2ДЕТ3И08

Детекција сигнала у шуму

Перић X. Зоран,,

Милић Н. Дејан

3

 

10

2ДЕТ3И09

Комуникациони алгоритми и примена

Николић Б. Зорица

3

 

10

2ДЕТ3И10

Пакетске транспортне мреже

Милошевић Ненад

3

 

10

2ДЕТ3И11

Теорија информација и изворно кодовање

Перић X. Зоран,

Јовановић Ж. Александра

3

 

10

2ДЕТ3И12

Статистичка обрада сигнала

Ђорђевић Т. Горан

3

 

10

2ДЕТ3И13

Дигиталне комуникације у каналу са федингом

Миловић М. Даниела

3

 

10

2ДЕТ3И14

Кохерентни оптички телекомуникациони системи

Милић Н. Дејан

3

 

10

2ДЕТ3И15

Теорија и примене софтверског радија

Милошевић Д. Ненад

3

 

10

2ДЕТ3И16

Напредне технике моделовања за РФ апликације

Марковић В. Вера

Маринковић Д. Златица

3

 

10

2ДЕТ3И17

Оптичке телекомуникације у слободном простору

Милић Н. Дејан

Миловић М. Даниела

3

 

10

2ДЕУ3И01

Технике дигиталног управљања

Веселић Р. Бобан

3

 

10

2ДЕУ3И02

Оптимално управљање

Веселић Р. Бобан

3

 

10

2ДЕУ3И03

Системи променљиве структуре

Антић С. Драган,

Митић Б. Дарко

3

 

10

2ДЕУ3И04

Дистрибуирано рачунарско управљање

Јовановић Д. Зоран

3

 

10

2ДЕУ3И05

Управљање манипулаторима

 

3

 

10

2ДЕУ3И06

Предиктивно управљање

Митић Б. Дарко

3

 

10

2СИР2

Студијски истраживачки рад 2

 

 

11

30

П- Предавања, СИР- Студијски истраживачки рад

Студијски истраживачки рад је обавезан