Упис на мастер академске студије у школској 2019/2020. години

Пет, 20. Сеп, 2019. у 10:53

Студенти који су уписали мастер академске студије 2018/2019. године у обавези су да регулишу статус у школској 2019/2020. години.

Упис почиње 30.09.2019. године и траје до 14.10.2019. године.

За упис је потребна следећа документација:
• индекс
пријавни лист за упис семестра и ШВ 20
• семестрална уплата у износу од 1.000,00 динара - уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 са позивом на број 71-5823-2019 (модел 97)
• осигурање студената у износу од 165,00 динара – уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89
• попуњен захтев у коме су наведени неположени испити укључујући и мастер рад
• уплата првог дела школарине на жиро рачун Факултета 840-1721666-89
• уколико је остао само мастер рад (15 ЕСПБ) студент је такође дужан да регулише статус

Студенти мастер академских студија којима је истекао статус студента, дужни су да у горе наведеном периоду изврше поновни упис. То подразумева упис на актуелну акредитацију и признавање положених испита. За ближе информације обратите се Служби за студентска питања.