Овера пролећног семестра за студенте мастер академских студија

Чет, 11. Мај, 2017. у 10:35

Овера пролећног семестра за студенте мастер академских студија за школску 2016/2017. годину почиње 19.06.2017. године и траје до 23.06.2017. године.

За оверу је потребно:

  • семестрални лист,
  • потписи из свих предмета који се слушају у пролећном семестру,
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине.