Oвера јесењег и упис пролећног семестра школске 2019/2020. године

Уто, 28. Јан, 2020. у 10:58

Овера јесењег и упис пролећног семестра школске 2019/2020. године за студенте Мастер академских студија обавиће се у периоду од 03.02. до 14.02.2020. године.


Потребна документација:
- списак изборних прeдмета за пролећни семестар (налази се на СИП-у) са следећег линка,
- семестрална уплата од 1.000 динара на жиро рачун 840-1721666-89 са позивом на број 71-5823-2019 (модел 97).
Обавезно написати број индекса на уплатници и на списку изборних предмета.


Студенти који су обновили I годину плаћају само семестралну уплату.
Студенти који су редовно похађали наставу и вежбе могу списак изборних премета са прикаченим уплатницама убацити у означену кутију која се налази поред шалтера службе за студентска питања у периоду од 03.02. до 14.02.2020. године.
Студенти који нису похађали наставу и лабораторијске вежбе треба да при овери семестра поднесу и захтев са накнадом за неодрађене вежбе на шалтеру службе за студентска питања.