Попуњавање упитника за вредновање квалитета наставног процеса на МАС

Уто, 14. Јан, 2020. у 14:23

Обавештавају се студенти мастер академских студија да од 30.12.2019. до 31.01.2020. године траје обавезно електронско попуњавање  Упитника за вредновање квалитета наставног процеса за све предмете на мастер академским студијама.

Анкете се попуњавају on-line, преко Студентског информационог портала (СИП). Све детаље око процеса анкетирања имате у чланку: Он-лајн попуњавање анкета

Приликом попуњавања Упитника обезбеђена је анонимност оцењивања техничким мерама и процедурама Рачунско-информационог центра (РИЦ). О анонимности података старaју се одговорна лица РИЦ-а, представници Студентског парламента Електронског факултета (СПЕФ) и чланови комисије за обезбеђење квалитета.  

Све приговоре у вези процеса попуњавања Упитника могу се упутити СПЕФ-у на адресу spef@elfak.ni.ac.rs на телефон 529-633 или лично у просторијама СПЕФ-a.  

Надзор над процесом вредновања спроводе чланови Комисије за обезбеђење квалитета:

  1. проф. др Милутин Петронијевић
  2. профц. др Миона Андрејевић Стошовић
  3. представник студената Димитрије Крстић