Договарање термина полагања испита за студенте мастер академских студија

Пет, 15. Мај, 2020. у 16:23

Студенти мастер академских студија који студирају по програму акредитованом 2013. године (шифре предмета почињу са 2М...) треба да се јаве предметним наставницима како би договорили термине полагања пријављених испита.