Реорганизацији наставе и рада Факултета непосредно након укидања ванредног стања

Пет, 8. Мај, 2020. у 18:45

Почев од 16.05.2020. године Електронски факултет у Нишу (у даљем тексту:
Факултет) ће отпочети са радом у просторијама Факултета, уз поштовање обавезних
превентивних мера.

Преостала настава за све предмете из пролећног семестра школске 2019/2020.
године ће се реализовати на даљину, у складу са објављеним Планом реализације наставе на даљину, како би се, у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број присутних студената на Факултету свео на најмању меру.

Надокнада предиспитних активности које нису могле да се реализују на даљину, биће одржана у два термина – у недељи након завршетка наставе на даљину, од 25.05. до
29.05.2020. године, као и након завршетка априлског испитног рока, у недељи од 08.06. до 12.06.2020. године. Надокнада ће бити одржана у лабораторијама Факултета уз поштовање препорука надлежног Министарства и у складу са Упутством за примену обавезних превентивних мера током трајања пандемије COVID-19.
Надокнада се односи само на обавезне предиспитне активности које су захтевале
присуство студената у лабораторијама Факултета (лабораторијске вежбе) и које се оцењују, а за које се поени не могу освојити у испитном року. Надокнаде за коловијуме, тестове, провере знања и друге предиспитне активности које захтевају физичко присуство студената неће бити одржане.

Организација априлског испитног рока планирана је након завршетка наставе на
даљину. Уколико епидемиолошка ситуација буде дозволила, полагање испита биће
организовано у периоду од 01.06. до 05.06.2020. године у просторијама Факултета, уз
поштовање обавезних превентивних мера. Термини и распоред полагања испита биће
накнадно објављени, у складу са препорукама надлежног Министарства, Упутством за
примену обавезних превентивних мера током трајања пандемије COVID-19 и општим актима Факултета.

Пријаве завршних радова на ОАС и МАС студенти Факултета обављаће у електронској форми, слањем попуњеног обрасца захтева Служби за студентска питања, уз претходно одобрење ментора. Код заказивања одбране, студенти Факултета ће укоричене примерке завршних радова достављати у унапред заказаном термину са шефом Службе за студентска питања Факултета, како би се број присутних студената на Факултету свео на најмању меру. Одбрана завршних радова биће организована по важећим правилима дефинисаним општим актима Факултета и у складу са одлукама надлежних органа, препорукама надлежног Министарства и Упутством за примену обавезних превентивних мера током трајања пандемије COVID-19. За завршне радове чије су одбране биле заказане пре увођења ванредног стања, а нису реализоване, ментори у договору са кандидатом и члановима комисије треба да поднесу захтев електронским путем Служби за студентска питања за промену термина одбране.

Преузмите комплетну Одлуку:

Одлука декана о реорганизацији наставе и рада Факултета непосредно након укидања ванредног стања