Упис студената у II и III годину докторских академских студија

Сре, 9. Окт, 2019. у 11:56

Обавештавају се студенти докторских академских студија да је за упис у II и III годину потребно да остваре 48 ЕСП бодова уколико се финасирају из буџета, односно 37 ЕСП бодова уколико се финансирају из сопствених средстава.


Студенти који су положили испите али нису доставили пријаве треба хитно да се јаве студентској служби ради регулисања документације.


Упис студената у II и III годину докторских академских студија у школској 2019/2020. години траје од 14.10. до 28.10.2019. године.


За упис је потребна следећа документација:


• индекс
пријавни лист за упис семестра и ШВ 20
• семестрална уплата у износу од 1.000,00 динара - уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 са позивом на број 71-5823-2019 (модел 97)
• осигурање студената у износу од 165,00 динара – уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89
• уплата првог дела школарине (за студенте који се сами финансирају) на жиро рачун Факултета 840-1721666-89
• уговор о студирању који потписују само самофинансирајући студенти приликом уписа
списак изборних предмета за студенте II године
• студенти који су остварили мање од 37 ЕСПБ бодова попуњавају захтев којим се опредељују за полагање предмета из претходне школске године
упитник за вредновање квалитета