Упис у прву годину докторских академских студија школске 2018/2019. године

Пет, 28. Сеп, 2018. у 14:07

Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2018/2019. године 100 студената за стицање научног назива доктора наука-електротехника и рачунарство и то 25 студената који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2018/2019.године (Службени гласник РС број 37/18)) и 75 самофинансирајућих студената сагласно актима Универзитета и Факултета.

Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма
Електротехника и рачунарство по модулима:

 • Електроенергетика,
 • Електроника,
 • Метрологија и мерна техника,
 • Нанотехнологије и микросистеми,
 • Примењена математика,
 • Примењена физика, 
 • Рачунарство и информатика,
 • Телекомуникације,
 • Теоријска електротехника и
 • Управљање системима.


У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 1. завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме и општу просечну оцену најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;
 2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на
  Електронском или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00;

Докторске студије могу уписати и кандидати који имају просечну оцену у току студија испод 8,00, уколико испуњавају услове предвиђене Правилником о докторским студијама Електронског факултета у Нишу.

Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу и Правилника о докторским студијама Електронског факултета у Нишу.

Висина школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 евра.

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом:

 •  оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању,
 • уверење о положеним испитима,
 • очитана лична карта и
 • објављени научни радови.

Пријаву доставити на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Служба за студентска питања.

Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, на
телефон 018/529-623, на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs или на Email: efinfo@elfak.ni.ac.rs.

Заједнички конкурс за упис на докторске академске студије можете преузети на следећем линку 

Конкурс Електронског факултета за упис на докторске академске студије можете преузети на следећем линку.

 

Распоред дешавања свих догађаја везаних за упис студената на прву годину докторских академских студија школске 2018/2019. године у првом уписном року:

 

1-19.10.

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања од 10 до 14 сати.

Списак пријављених кандидата биће објављен 19.10. до 15 сати.

понедељак, 22.10.

Примедбе на списак пријављених кандидата доставити у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања до 12 сати.

Разматрање приспелих приговора обавиће Комисија истог дана од 12 до 13 сати.

Коригован списак биће објављен до 14 сати.

уторак, 23.10.

Прелиминарна ранг листа кандидата који су остварили услов за упис биће објављена до 12 сати.

среда, 24.10.

Приговоре на прелиминарну ранг листу кандидата доставити у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања до 12 сати.

Одлука декана о приговорима биће објављена истог дана.

Коначна ранг листа кандидата који су стекли право да се упишу биће објављена до 14 сати.

25. и 26.10.

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се на шалтеру Службе за студентска питања у времену од 10 до 14 сати.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници факултета најкасније до 24.10.2018. године у 14 сати.