Пријава на конкурс за упис у I годину докторских академских студија

Пон, 1. Окт, 2018. у 9:50

Пријава на конкурс за упис у I годину докторских академских студија школске 2018/2019. године почиње 01.10.2018. и траје до 19.10.2018.

За пријаву на конкурс је потребна следећа документација:

  • фотокопија стечених диплома на претходним нивоима академских студија
  • фотокопије додатка дипломи или уверења о положеним испитима на претходним нивоима академских студија
  • очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична карта без чипа)
  • уплата у износу од 3.000 динара на жиро рачун факултета-(840-1721666-89)
  • пријавни лист (добија се на шалтеру студентске службе)